Wednesday, November 25, 2020

கௌதுல் அஃலம் முஹியுதீன் அப்துல் காதிர் ஜிலானி கத்தசல்லாஹு ஸிர்ரகுல் அஸீஸ்

ஹஸ்ரத் அபு முஹம்மது முஹியுதீன் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) (ஜீலானி, கிலானி, கிலானி, அல்-கிலானி என்றும் உச்சரிக்கப்படுகிறார்) ஒரு சூஃபி ஷேக் மற்றும் காதிரியா சூஃபி தரிக்காவின் ( சில்சிலா ) நிறுவனர் ஆவார் . அவர் ரமலான் மாதத்தில் 470 ஏ.எச் (கி.பி 1077-78) இல் பாரசீக மாகாணமான ஜிலான் (ஈரான்) இல் காஸ்பியன் கடலுக்கு தெற்கே பிறந்தார். அவரது பங்களிப்பு சூஃபித்துவம் மற்றும் ஷரியா ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. எனவே மகத்தான அவர் தனது பெரும்பாலான நேரத்தை ஆன்மீகத்தில் செலவிட்டார்.ஆகவே அவர் அல்-கவாத் அல்-அசாம் என்று அழைக்கப்பட்டார் .

குடும்பம் & பரம்பரை

இவரது பரம்பரை பல தலைப்புகளில் குறிப்பாக 'அல்-ஹசனி வால் ஹுசைனி' என்றழைக்கப்பட்டது, ஏனெனில் அவர் புனித நபிக்கு நேரடி வம்சாவளியை ஆசீர்வதித்தார்-இமாம் ஹாசனின் நேரடி வம்சாவளியாக இருந்த அவரது தந்தை ஷேக் அபு சலேஹ் மூசா (ர) மூலமாக பாரம்பரியம் அளித்தார் . அவர் மிகவும் பக்தியுள்ள மற்றும் தாழ்மையான நபராகவும், ஜிஹாத்தின் தந்திரோபாயங்களில் தேர்ச்சி பெற்றவராகவும் இருந்தார், இதன் காரணமாகவே அவருக்கு “ஜங்கி தோஸ்த்” என்ற தலைப்பு வழங்கப்பட்டது. ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களும் இமாம் ஹுசைனின் நேரடி வம்சாவளியாக இருந்த அவரது தாயார் சயீதா பிபி உம்முல் கைர் பாத்திமா (ர) மூலமாக புனித நபிக்கு நேரடி வம்சாவளியை வழங்கினர் . அவளும் மிகவும் பக்தியுள்ளவள். ஹஸ்ரத் அபு சலேஹ் மூசா (ர) மற்றும் ஹஸ்ரத் பிபி உம்முல் கைர் (ர) ஆகியோரின் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட திருமணத்தைச் சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகள் குறைந்தது என்று சொல்வது மிகவும் அற்புதமானது.

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானியின் (ர) தாய்வழி தாத்தா சயீதி அப்துல்லா  சவுமாய் ஆவார். அவர் மிகவும் பொறுமையாக, பணிவான, கனிவான, நேர்மையான மனிதர். சயீதா ஆயிஷா ஜாஹிதா (ர) ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானியின் (ர) தந்தைவழி அத்தை ஆவார். அவர் மிகவும் கனிவான மற்றும் பக்தியுள்ள பெண். அவளுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ்வின் நினைவாகவே கழிந்தது.

அவரது பிறப்பின் கணிப்புகள்

ஷேக்-உல்-மஷாயிக், சயீதுனா ஜுனைத் அல்-பாக்தாதி(ர): ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) க்கு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் வாழ்ந்தார், மேலும் அவர் வருவதை முன்னறிவித்தார். ஒருமுறை, ஷேக் ஜுனைத் அல்-பாக்தாதி (ர) ஆன்மீக பரவச நிலையில் இருந்தபோது, ​​அவர் இவ்வாறு கூறினார்: “அவருடைய கால் என் தோள்களில் உள்ளது; அவருடைய கால் என் தோள்களில் உள்ளது. ” அவர் இந்த ஆன்மீக நிலையிலிருந்து வெளியே வந்த பிறகு, அவருடைய சீஷர்கள் இந்த வார்த்தைகளைப் பற்றி அவரிடம் கேள்வி எழுப்பினர். அவர் கூறினார், “ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஒரு பெரிய புனிதர் பிறப்பார் என்று எனக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது பெயர் அப்துல் காதிர் மற்றும் அவரது தலைப்பு முஹியுதீன். அவர் ஜிலானில் பிறந்தார், அவர் பாக்தாத்தில் வசிப்பார். ஒரு நாள், அல்லாஹ்வின் கட்டளைப்படி, 'என் கால் அனைத்து அவ்லியா அல்லாஹ்வின் தோள்களிலும் உள்ளது' என்று கூறுவார். என் ஆன்மீக நிலையில் இருந்தபோது, ​​அவருடைய சிறப்பை நான் கண்டேன், இந்த வார்த்தைகள் என் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் என்னால் உச்சரிக்கப்பட்டன. ”

இமாம் ஹசன் அஸ்காரி (ர): ஷேக் அபு முஹம்மது (ர), அவரது மறைவுக்கு முன்னர், இமாம் ஹசன் அஸ்காரி (ர) தனது ஜுப்பாவை (ஆடை) சயீதுனா இமாம் மாரூப் கார்க்கி (ர) அவர்களிடம் ஒப்படைத்து, அதை ஒப்படைக்கச் சொன்னார் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர). ஷேக் இமாம் மாரூப் கார்கி (ர) இந்த உடையை சயீதுனா ஜுனைத் அல்-பாக்தாதி (ர) க்கு அனுப்பினார், அவர் அதை ஷேக் தனூரி (ர) க்கு வழங்கினார். 497 ஏ.எச் (மக்ஸானுல் காதேரியா) ஆண்டில் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) ஐ அடையும் வரை இங்கிருந்து அது கடந்து செல்லப்பட்டது.

ஷேக் அபுபக்கர் பின் ஹவ்வார் (ர): அவர் அல்-கவ்த் அல்- அஸாம் (ர) காலத்திற்கு முன்பே வாழ்ந்தார், மேலும் பாக்தாத்தின் புகழ்பெற்ற மஷாயிக்கில் ஒருவர். ஒருமுறை, அவர் தனது மஜ்லிஸில் அமர்ந்திருந்தபோது, ​​“ஈராக்கின் ஏழு அக்தாப் (உயர் தரவரிசை அவ்லியா) உள்ளன:

ஷேக் மாரூப் கார்கி (ர)

ஷேக் இமாம் அஹ்மத் பின் ஹன்பால் (ர)

ஷேக் பிஷ்ர் ஹாஃபி (ர)

ஷேக் மன்சூர் பின் அமர் (ர)

சயீதுனா ஜுனைத் அல் பாக்தாதி (ர)

ஷேக் சஹ்ல் பின் அப்துல்லா தஸ்தாரி (ர)

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர)

இதைக் கேட்டதும், ஷேக் அபுபக்கர் (ர) அவர்களின் மியூரேட்டாக இருந்த சயீதி அபு முஹம்மது (ர), “இந்த ஆறு பெயர்களை நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், அறிந்திருக்கிறோம், ஆனால் ஏழாவது, நாங்கள் கேள்விப்படவில்லை. ஓ ஷேக்! அப்துல் காதிர் ஜிலானி யார்? ” அதற்கு ஷேக் அபுபக்கர் (ர) பதிலளித்தார்: “அப்துல் காதிர் (ர) அரபு அல்லாத (மற்றும் ) பக்தியுள்ள மனிதராக இருப்பார். அவர் ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஹிஜ்ரி பிறப்பார், அவர் பாக்தாத்தில் வசிப்பார். ” (பஜ்ஜதுல் அஸ்ரார்)

ஷேக் கலீல் பால்கி (ர): அவர் ஒரு சிறந்த வலி-அல்லாஹ், ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களின் காலத்திற்கு முன்பே காலமானார். ஒருமுறை அவர் தனது சீடர்களுடன் அமர்ந்திருந்தபோது, ​​அவர் கூறினார்: “ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஈராக்கில் அல்லாஹ்வின் தூய்மையான வேலைக்காரன் வெளிப்படுவான். அவர் முன்னிலையில் இருந்து உலகம் பிரகாசத்தைப் பெறும். அவர் தனது காலத்தின் கவுஸாக இருப்பார். அல்லாஹ்வின் படைப்பு அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து, அவ்லியா அல்லாஹ்வின் தலைவராக இருப்பான். ” (அஸ்காருல் அப்ரார்)

இமாம் முஹம்மது பின் சயீத் சஞ்சனி (ர): அவர் தனது புகழ்பெற்ற படைப்பான “நுஜதுல் கவதிர்” இல் பின்வருமாறு கூறினார்: “ஷேக் அபி அலி ஹசன் யசராஜுவி (ர) சகாப்தம் முதல் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) , இந்த பூமியைக் கடந்து வந்த ஒவ்வொரு வாலியும், ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களின் வருகையையும் சிறப்பையும் முன்னறிவித்தார். ” (நுஜதுல் கவதிர்)

பிறப்பு

உண்மையான கதைகளின்படி, ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) ஜீலான் (பெர்சியா) இல் அமைந்துள்ள நீஃப் என்ற இடத்தில் பிறந்தார். இமாம் யாகூத் ஹம்வி (ர) கருத்துப்படி, ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) பஷ்தீர் என்ற இடத்தில் பிறந்தார். ஒரே இடத்திற்கு நீஃப் மற்றும் பாஷ்டீர் வெவ்வேறு பெயர்கள் என்று பெரும்பாலான வரலாற்றாசிரியர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். அவர் ஜிலானில் பிறந்ததால், ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அல்-ஜிலானி என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவரது பிறப்பைப் பற்றி, அவர் தனிப்பட்ட முறையில் தனது “காசிதா-இ-கவுசியா” இல் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்: “நான் அல் ஜிலானி, என் பெயர் முஹியுதீன், என் பதாகைகள் மலை உச்சியில் பறக்கின்றன.”

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) பிறந்த தேதி குறித்து இரண்டு கதைகள் உள்ளன. முதல் கதை என்னவென்றால், அவர் ரமலான் 470 ஏ.எச். இரண்டாவது கதை என்னவென்றால், அவர் ரமலான் 470 ஏ.எச் 2 ஆம் தேதி முன்னதாக பிறந்தார். இரண்டாவது கதை அறிஞர்கள் மத்தியில் இன்னும் விரும்பப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. அவரது பிறப்பு உம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. அவர் பிறப்பதற்கு பல நூற்றாண்டுகளாக முன்னறிவிக்கப்பட்டிருந்த சுல்தான் அல்-அவ்லியாவின் (அவ்லியாவின் மன்னர்) வருகை அது.

அவரது பிறப்பைச் சுற்றியுள்ள அற்புதங்கள்

அவர் பிறந்த நேரத்தில் அவரது தாய்க்கு கிட்டத்தட்ட 60 வயது, பெண்கள் பொதுவாக குழந்தைகளைப் பெற முடியாத வயது.

மிராஜ் (அசென்ஷன்) இரவில், நபிகள் நாயகத்தின் ﷺ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கால் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களின் கழுத்தில் அல்-புராக் ஏற்றுவதற்கு அடியெடுத்து வைத்தார். அவர் பிறந்தபோது, ​​நபிகள் நாயகத்தின் தடம் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) மீது இருந்தது. இது அவரது புனிதத்துவத்திற்கு சான்றாகும்.

அவர் பிறந்த தினத்தன்று, சுமார் பதினொரு நூறு ஆண்கள் ஜிலானில் பிறந்தனர், அவர்களில் ஒவ்வொருவரும் அல்லாஹ்வின் வலியாக மாறினர்.

ஹஸ்ரத் அபு சலேஹ் மூசா (ர), ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களின் தந்தை, ஒரு கனவு கண்டார், அதில் அவர் எங்கள் அன்பான நபியைப் பார்த்தார் என்று அவரிடம் கூறினார்:

“என் மகன் அபு சலேஹ், அல்லாஹ்வே, உன்னதமானவன், என் அன்புக்குரிய மகனாகவும், அல்லாஹ்வுக்கு பிரியமானவனாகவும் ஒரு குழந்தையை உனக்குக் கொடுத்திருக்கிறான். அவ்லியா மத்தியில் அவரது தரவரிசை நபிமார்களிடையே எனது தரவரிசைக்கு ஒத்ததாகும்

தங்கள் மகன் சுல்தான் அல்-அவ்லியாவாக இருப்பார் என்றும் அவரை எதிர்ப்பவர்கள் கும்ரா (தவறாக வழிநடத்தப்படுவார்கள்) என்றும் சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ் தனது பெற்றோருக்கு கனவில் நற்செய்தி தெரிவித்தான்.

ரமழான் மாதத்தில், குழந்தை விடியற்காலை முதல் சூரியன் மறையும் வரை தாய்பால் குடிக்க மறுத்துவிட்டதாக செய்தி பரவியது, இதன் மூலம் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தை நோன்பைக் கடைப்பிடிப்பதைக் குறிக்கிறது. அடுத்த ஆண்டில், கனமான மேகங்களால் சந்திரனைக் காண முடியாதபோது, ​​ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) பகலில் பாலை ஏற்றுக்கொண்டாரா இல்லையா என்ற அடிப்படையில் ரமழானைக் கடைப்பிடிக்க மக்கள் முடிவு செய்தனர்.

ஆரம்ப கால வாழ்க்கை

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்கள் விளையாடியோ கேளிக்கைகளில் தங்கள் நேரத்தை செலவிட்ட மற்ற குழந்தைகளைப் போல இல்லை. மென்மையான வயதிலிருந்தே அவர் சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ்வின் நினைவாக தனது நேரத்தை செலவிட்டார். அவர் எப்போதாவது மற்ற குழந்தைகளுடன் சேர விரும்பினால், “ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே, என்னை நோக்கி வாருங்கள்” என்று கண்ணுக்குத் தெரியாத ஒரு குரல் கேட்கப்படும். முதலில், இந்தக் குரலைக் கேட்டதும் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) பயப்படுவார். அவன் தன் தாயிடம் சென்று அவள் மடியில் உட்கார்ந்திருப்பான். நேரம் செல்ல செல்ல அவர் இந்த குரலுக்கு பழக்கமாகிவிட்டார். அவர் தனது தாயிடம் செல்வதற்குப் பதிலாக, விளையாடும் எண்ணத்தை கைவிட்டு, சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ்வின் நினைவில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்.

ஷேக் அபு சலேஹ் மூசா (ர)

அவரது தந்தையின் காலத்திற்குப் பிறகு, அவரது தாத்தா ஷேக் அப்துல்லா சவுமா (ர) அவரை கவனித்துக்கொண்டார். பெரிய புனிதரின் பெற்றோரின் திருமணத்திற்கு அவரது தாத்தா தான் காரணம். அவர் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களை இருக்க வேண்டிய ஆளுமைக்கு வடிவமைத்தார். அவர் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானியை (ர) ஆன்மீகத்தின் ரத்தினங்களால் ஆசீர்வதித்தார். அவர் மென்மையுடன் அவரை வளர்த்து, ஞான வார்த்தைகளால் பொழிந்தார்.

கல்வி ஆய்வுகள் தொடங்குதல்

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானிக்கு (ர) நான்கரை வயதாக இருந்தபோது, ​​சில கதைகளின்படி, ஐந்து வயது, அவரது தாயார் அவரை ஜிலானில் உள்ள ஒரு உள்ளூர் மதரஸாவில் சேர்த்தார். இந்த மதரஸாவில் பத்து வயது வரை படித்தார். இந்த காலகட்டத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட ஆச்சரியமான நிகழ்வு நிகழ்ந்தது. ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) மதரஸாவுக்குள் நுழையும் போதெல்லாம், "அல்லாஹ்வின் நண்பருக்கு வழி கொடுங்கள்" என்று பிரகாசமான உருவங்கள் அவருக்கு முன்னால் நடப்பதைக் காண்பார். அவரது மகன் சயீதி அப்துர் ரசாக் (ர), ஒரு முறை ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) தனது விலாயாவைப் பற்றி முதலில் அறிந்தபோது கேட்டார் என்று பெரிய கவுஸ் (ர) பதிலளித்தார்: “எனக்கு பத்து வயதாக இருந்தபோது, ​​நான் தேவதூதர்களைக் கண்டேன் மதரஸாவுக்கு செல்லும் வழியில் என் அருகில் நடந்து சென்றார். நாங்கள் மதரஸாவை அடைந்தபோது, ​​'வலி அல்லாஹ்வுக்கு வழி கொடுங்கள், வலி அல்லாஹ்வுக்கு வழி கொடுங்கள்' என்று அவர்கள் சொல்வதை நான் கேட்பேன்.

ஷேக் அப்துல்லா சவுமா (ர) ஐ கடந்து செல்வது

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) பாக்தாத்தில் உள்ள மதரஸாவில் ஒரு மாணவராக இருந்தார், அவரது தாத்தா ஷேக் அப்துல்லா சவுமா (ர) காலமானார். அவரது தாத்தாவின் மறைவுக்குப் பிறகு, அவரது கல்விக்கான பொறுப்பு அவரது தாயின் மீது விழுந்தது. இந்த பொறுப்பை அவள் மிகுந்த பொறுமை, நேர்மை மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் நிறைவேற்றினாள். இந்த சம்பவம் நடந்தபோது ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) க்கு சுமார் 18 வயது இருக்கும்.

அசாதாரண சம்பவம்

ஒரு நாள், அவர் தனது வீட்டை ஒரு நடைப்பயணத்திற்காக விட்டுவிட்டார். அவர் ஜிலானின் தெருக்களில் நடந்து செல்லும்போது அவருக்கு முன்னால் ஒரு எருது இருப்பதைக் கண்டார். அவர் சிறிது நேரம் அதன் பின்னால் நடந்தார். பின்னர் எருது திரும்பி அவருடன் மனிதர்களின் மொழியில் பேசியது. அது கூறியது: "இதற்காக நீங்கள் உருவாக்கப்படவில்லை, இதைச் செய்ய உங்களுக்கு கட்டளையிடப்படவில்லை." அவர் உடனடியாக வீடு திரும்பி இந்த சம்பவத்தை தனது தாயிடம் விளக்கினார். தனது கல்விப் படிப்பை முடித்து மேலும் ஆன்மீக அறிவைப் பெறுவதற்காக தனது தாயிடமிருந்து பாக்தாத் பயணம் செய்ய அனுமதி கோரினார். இப்போது 78 வயதாகும் அவரது தாயார், இந்த உன்னதமான வேண்டுகோளை இரண்டாவது சிந்தனையின்றி ஏற்றுக்கொண்டார்.

அம்மாவின் ஆலோசனை

முதுமையில் பெற்றோர்கள் தார்மீக  நிதி உதவிக்காக தங்கள் குழந்தைகளை நம்பியிருக்கும் ஒரு காலம் இது, ஆனால் அல்லாஹ்வின் இந்த பக்தியுள்ள மற்றும் தூய்மையான வேலைக்காரன் சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ்வின்  அவனது ரசூலின் இன்பத்தை மட்டுமே விரும்பினான். ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) உடன் அவர் மிகவும் இணைந்திருந்தாலும், அல்லாஹ்வின் இன்பத்திற்கு முன்பாக தனது தனிப்பட்ட உணர்வுகளை வர விடவில்லை. தன் மகன் அறிவு மற்றும் ஞானமுள்ள மனிதனாக இருக்க வேண்டும் என்று அவள் விரும்பினாள். அந்த நாட்களில், மக்கள் கால் அல்லது ஒட்டகம் அல்லது மற்றொரு விலங்கு வழியாக பயணம் செய்தனர். சாலைகள் அடர்ந்த காடுகள் மற்றும் காடுகள் வழியாகச் சென்றன, பயணிகள் கொள்ளையர்களால் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு கொல்லப்படும் ஆபத்து எப்போதும் இருந்தது. சயீதா உம்முல் கைர் பாத்திமா (ர) ஆபத்துக்களை அறிந்திருந்தார், ஆனால் அவரது மகனை ஆதரித்தார். அவள் அவனுடைய துஆஸுடன் அவனை நன்றாக வாழ்த்தினாள். அவள் சொன்னாள்: “என் அன்பான மகனே! நான் இப்போது மிகவும் வயதாகிவிட்டேன், நான் உன்னை மீண்டும் பார்க்க மாட்டேன் என்று நான் நினைக்கவில்லை, ஆனால் என் துஆஸ் எப்போதும் உங்களுடன் இருப்பார். கல்வி மற்றும் ஆன்மீக அறிவுக்கான உங்கள் தேடலில் சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ் உங்களுக்கு வெற்றியைத் தருவான். ”

பின்னர் அவர் கூறினார்: "உங்கள் இறந்த தந்தை எண்பது தினார்களை விட்டுவிட்டார், அதில் இருந்து உங்கள் பயணத்திற்காக நாற்பது தினார்களையும், நாற்பது தினாரையும் உங்கள் தம்பி சையித் அபு அஹ்மத் அப்துல்லாவுக்காக நான் தருகிறேன்." அவள் நாற்பது தினார்களை எடுத்து அவனது கோட்டின் கையின் கீழ் தைத்தாள். அவள் மீண்டும் அவனுக்காக துஆவை செய்தாள். அவரிடம் விடைபெற்றபோது, ​​அவள் அவனுக்கு பின்வரும் ஆலோசனையை வழங்கினாள்: “ஓ 'என் அன்பு மகனே! நான் உங்களுக்கு வழங்கவிருக்கும் இந்த அறிவுரை உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு முக்கிய பகுதியாக இருக்கட்டும். எப்போதும் உண்மையை பேசுங்கள்! பொய்களைக் கூட நினைக்காதீர்கள். ” இளம் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர), “என் அன்பான அம்மா! உங்கள் ஆலோசனையின் பேரில் நான் எப்போதும் செயல்படுவேன் என்று என் இதயத்திலிருந்து உறுதியளிக்கிறேன். ” சயீதா பாத்திமா (ர) பின்னர் தனது கண்ணின் ஆப்பிளை கடைசியாக அன்புடனும், தாய்மை மென்மையுடனும் தழுவி, “போ! அல்லாஹ் உன்னுடன் இருக்கட்டும். அவர்தான் உங்கள் உதவியாளரும் பாதுகாவலரும் ”என்றார்.

அவரது தாய்க்கு கீழ்ப்படிதலை விளக்கும் ஒரு பிரபலமான சம்பவம், அவர் பாக்தாத்திற்கு புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே அவரது கேரவன் என்ற வண்டி(காஃபிலா) அறுபது பேர் கொண்ட நெடுஞ்சாலை வீரர்களால் தாக்கப்பட்டது.

பாக்தாத் மற்றும் கல்வியில் வருகை

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர), இஸ்லாமிய உலகில் குழப்பமும் ஒற்றுமையும் இருந்த ஒரு நேரத்தில் 488 ஏ.எச் (கி.பி 1095) இல் அப்பாஸிட் கலிபாவின் ஆட்சியின் போது பாக்தாத்திற்கு வந்தார். முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்கள் அனைத்து கடமை உணர்வையும் இழந்துவிட்டனர், இஸ்லாமிய போதனைகளுக்கு செவிசாய்க்கவில்லை.

அவர் பாக்தாத்திற்கு வந்தபோது, ​​ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) ஏற்கனவே தனது தாயார் கொடுத்த நாற்பது திர்ஹாம்களை செலவிட்டார். பணம் இல்லாமல், அவர் தனது நாட்களை பசியிலும் வறுமையிலும் கழிக்கத் தொடங்கினார். மிகுந்த வறுமை காரணமாக, ஹலால் உணவைத் தேடி சோஸ்ரோஸ் ஆர்கேட் நோக்கி சென்றார். அவர் ஆர்கேட்டை அடைந்தபோது, ​​ஹலால் உணவைத் தேடி ஏற்கனவே எழுபது அவ்லியா அல்லாஹ் இருப்பதைக் கண்டார். அவர் அவர்களின் வழியில் இருக்க விரும்பாததால், அவர் பாக்தாத்திற்கு திரும்பினார்.

திரும்பி வரும் வழியில் ஜிலானில் இருந்து ஒரு பயணியை சந்தித்தார். ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) ஜிலானைச் சேர்ந்தவர் என்று கேள்விப்பட்டபோது, ​​“அப்துல் காதிர்” என்ற பெயரில் ஒரு இளைஞனைத் தெரியுமா என்று கேட்டார். ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர் அப்துல் காதிர் என்று அவருக்கு தகவல் கொடுத்தார். பின்னர் பயணி ஒரு தங்கத் தொகுதியை ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களிடம் கொடுத்தார், அது அவரது தாயார் தனக்கு அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறினார். இதைக் கேட்ட ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) உடனடியாக சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ்வின் சுக்ரை உருவாக்கினார். பின்னர் அவர் சோஸ்ரோஸ் ஆர்க்கேட்டுக்குத் திரும்பினார், அங்கு அவர் தங்கத்தைத் தேடிய ஆவ்லியா அல்லாஹ்விடம் வழங்கினார். பின்னர் அவர் தனக்காக கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டு பாக்தாத்திற்கு திரும்பினார்.

பாக்தாத்திற்கு திரும்பிய அவர், உணவு தயாரித்து ஏழைகளுக்கு உணவளித்தார், பின்னர் இந்த உணவை அவர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். இது மட்டும் தான் பெரிய காஸின் தன்மையைக் காட்டுகிறது, அவர் உணவு இல்லாமல் இருந்தபோதிலும், அவர் முதலில் தனது தங்கத்தின் பெரும்பகுதியை அவ்லியா அல்லாஹ்வுக்குக் கொடுத்தார், பின்னர் உணவை தானே சாப்பிடுவதற்கு முன்பு ஏழைகளுக்கு உணவளித்தார். இது அல்லாஹ்வின் உண்மையான ஊழியரின் அடையாளம் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

இந்த முறையில்தான் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களின் வாழ்க்கை புனித நகரமான பாக்தாத்தில் தொடங்கியது.

கல்வி அறிவைப் பெறுதல்

பாக்தாத்தில், அவர் மதரஸா நிசாமியாவில் அனுமதி பெற்றார், இது அக்காலத்தின் மிகவும் மதிப்புமிக்க மற்றும் உலக புகழ்பெற்ற கல்வி நிறுவனமாக இருந்தது. இஸ்லாமிய வார்த்தையில் சில சிறந்த ஆசிரியர்களின் பயிற்சியின் கீழ், அவர் பின்வரும் அறிவியல்களில் ஒரு சிறந்த புரிந்துணர்வை அடைந்தார்:

ஃபிக்கா (நீதித்துறை)

தப்சீர் (புனித குர்ஆனின் வர்ணனை)

நபிகள் நாயகத்தின் சுன்னா

ஹதீஸ் (புனித நபி (ஸல்) அவர்களின் மரபுகள்)

அரபு இலக்கியம்

அவர் முக்கியமான ஹன்பலி நீதியாளர் ஹஸ்ரத் அபூ சயீத் அல்-முக்காரமி (என குறிப்பிடப்படுகிறது கீழ் குறிப்பாக ஹம்பலி பிஹ் சட்டத்தை படித்தார் அல்-மக்சூமி அல்லது அல்-மக்ரிமி சில நூல்களில்). அவருக்கு ஹஃப்ரத் அபு காலிப் அகமது மற்றும் ஹஸ்ரத் அபு காசிம் அலி ஆகியோரால் தப்சீர், சுன்னா மற்றும் ஹதீஸ் கற்பிக்கப்பட்டது. மதரஸா நிஜாமியாவின் முதல்வரான ஹஸ்ரத் அபு ஜகாரியா யஹ்யா தப்ரிசியின் கீழ் அவர் அரபு இலக்கியத்தையும் பயின்றார்.

படிப்பின் போது ஏற்படும் கஷ்டங்கள்

பாக்தாத்தில் படிக்கும் போது, ​​அவர் பல கஷ்டங்களை எதிர்கொண்டார் மற்றும் பாக்தாத்தின் வாழ்க்கையால் கடுமையாக சோதிக்கப்பட்டார். ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களே சொல்லிக்கொண்டிருந்தார்: “எனது படிப்பின் போது பாக்தாத்தில் நான் சந்தித்த கஷ்டங்களும் சிரமங்களும் மிகவும் கடுமையானவை, அவை ஒரு மலையில் வைக்கப்பட வேண்டுமானால், மலை கூட இரண்டாகப் பிரிந்து விடும்.”

அவர் மேலும் சொல்லியிருந்தார்: “கஷ்டங்களும் சிரமங்களும் தாங்க முடியாதபோது, ​​நான் சாலையில் படுத்துக் கொண்டு புனித குர்ஆனின் ஆயாவை தொடர்ந்து ஓதுவேன்:

ஷாகிர்: நிச்சயமாக சிரமம் எளிதானது. சிரமம் நிச்சயமாக எளிதானது.

குர்ஆன் 94: 5-6

இந்த ஆயத்தை தக்ரார் (மறுபடியும்) செய்வதன் மூலம் நான் மிகுந்த அமைதியையும் அமைதியையும் கண்டேன். ”

வகுப்புகளிலிருந்து ஒத்திவைத்தபின், அவர் பாக்தாத்தின் காடுகளிலும் காடுகளிலும் அலைந்து திரிவார், அங்கு அவர் சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ்வின் திக்ரில் இரவு முழுவதும் கழித்தார். வானிலை அல்லது பருவத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் அவர் இதைச் செய்தார். அவர் சோர்வாகவும் பலவீனமாகவும் மாறினால், அவர் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுப்பார், தரையை தனது படுக்கையாகவும், ஒரு கற்பாறை தனது தலையணையாகவும் ஆக்குவார். திக்ரின் இந்த இரவுகளில், அவர் ஒரு சிறிய தலைப்பாகை மற்றும் மெல்லிய ஆடை அணிவார். அவர் பசியுடன் இருந்தால், அவர் யூப்ரடீஸ் நதியை நோக்கிச் சென்று ஆற்றின் அருகே காணக்கூடிய காய்கறிகளை சாப்பிடுவார். இந்த வாழ்க்கை முறையில் தான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியைப் பெற்றேன் என்றும் அது சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ்விடம் நெருக்கம் பெற காரணமாக அமைந்தது என்றும் அவர் எப்போதும் கூறினார்.

கடுமையான வறட்சியின் போது பொறுமை

ஒருமுறை, அவர் படிக்கும் போது, ​​பாக்தாத் நகரம் கடுமையான வறட்சியை சந்தித்தது. பாக்தாத்தில் நிலைமைகள் மிகவும் அவநம்பிக்கையானவை, மக்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தானியத்தையும் சார்ந்து இருந்தனர். அதிக தானியங்கள் இல்லாதபோது, ​​மக்கள் மரங்களிலிருந்து தாவரங்களையும் இலைகளையும் சாப்பிட ஆரம்பித்தனர். இந்த நேரத்தில், அல்-கவ்த் அல்-அஸாம் (ர) உணவு தேடி வெளியே செல்வதும் வழக்கம். ஆனால், உணவைத் தேடி மற்றவர்களைப் பார்த்தபோது, ​​அவர் வெறுங்கையுடன் நகரத்திற்குத் திரும்புவார், ஏனெனில் அவர் செய்ததை விட உணவு தேவை என்று நினைத்த மற்றவர்களைத் தொந்தரவு செய்வதன் மூலம் திணிப்பது பொருத்தமானது என்று அவர் உணரவில்லை. அவர் சாப்பிடாமல் பல நாட்கள் கடந்துவிட்டன.

கடுமையான பசி காரணமாக, பாக்தாத்தில் சூக்கூர் ரைஹானைன் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சந்தையை நோக்கி உணவு தேடி வெளியே செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் அவருக்கு ஏற்பட்டது. அவர் சந்தையில் நுழைந்தபோது, ​​அவரது பசி அவரை மிகவும் பலவீனமாகவும் சோர்வாகவும் ஆக்கியது, அது இனி நிற்க முடியாது. அவர் அருகில் ஒரு மஸ்ஜித்தை பார்த்து மெதுவாக தன்னை நோக்கி இழுத்துச் சென்றார். அவர் மஸ்ஜிதிற்குள் நுழைந்து மஸ்ஜித்தின் சுவர்களில் ஒன்றின் மீது அமர்ந்து தனது சோர்வான மற்றும் பலவீனமான உடலை ஆதரித்தார். சிறிது நேரம் அங்கேயே அமர்ந்தார். ஒரு நபர் மஸ்ஜித்தில் நுழைவதை அவர் கண்டார். அந்த நபர் ஒரு மூலையில் உட்கார்ந்து வறுத்த இறைச்சி மற்றும் ரொட்டி ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு பார்சலைத் திறந்தார். இந்த சம்பவத்தை ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) தெரிவித்தார், அப்போது அந்த நபர் இந்த உணவை சாப்பிட ஆரம்பித்தார். ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) கூறுகிறார்: “எனது பசியின் தீவிரம் மிகவும் அதிகமாக இருந்தது, ஒவ்வொரு முறையும் உணவு அருந்தும் போது வாய் எச்சிலால் நிறைந்தது.

இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தபோது, ​​அல்-கவ்த் அல்-அஸாம் (ர) தனது நஃப்சுகளை நோக்கி திரும்பி, “பொறுமையிழக்காதீர்கள். சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்கையும் நம்பிக்கையும் வைத்திருங்கள். ” இந்த வார்த்தைகளை உச்சரித்த பிறகு அவர் இனி இப்படி உணரவில்லை. சிறிது நேரம் கழித்து, இந்த நபர் அழைக்கப்படாத ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களிடம் வந்து அவருக்கு சிறிது உணவு வழங்கினார். ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) தயவுசெய்து மறுத்துவிட்டார், ஆனால் அந்த நபர் வலியுறுத்தினார். அத்தகைய வற்புறுத்தலின் பேரில், ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவருடன் அவரது உணவில் சேர்ந்தார்.

சாப்பிடும்போது, ​​அந்த நபர் தன்னைப் பற்றி அல்-கவ்த் அல்-அஸாம் (ர) அவர்களிடம் கேட்டார். அவர் ஜிலான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்றும் அறிவைப் பெறுவதற்காக பாக்தாத்தில் இருப்பதாகவும் அவருக்கு விளக்கினார். அந்த நபர் அவரும் ஜிலான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்றும், அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) என்ற நபரைத் தெரியுமா என்று கேட்டார். ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர), 'என் பெயர் அப்துல் காதிர் ஜிலானி' என்று பதிலளித்தார்.

இதைக் கேட்ட அந்த நபர், கண்களில் கண்ணீருடன், ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) முன் நின்று, “எனக்கு நம்பிக்கையுடன் வழங்கப்பட்டதை நான் தவறாகப் பயன்படுத்தியதால் தயவுசெய்து என்னை மன்னியுங்கள்” என்றார். ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அந்நியரிடம் அவர் என்ன விளக்கினார் என்று கேட்டார். அப்போது அந்நியன் கூறினார்:

நான் ஜிலனை விட்டு வெளியேறும்போது, ​​ஒரு வயதான பெண்ணை நான் சந்தித்தேன், அவர் பாக்தாத்தில் படித்து வரும் அவரது மகன் அப்துல் காதிரிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையில் எட்டு திர்ஹாம்களை எனக்குக் கொடுத்தார். ஓ அப்துல் காதிர்! நான் உண்ணும் உணவு உங்கள் அம்மா உங்களுக்காகக் கொடுத்த எட்டு திர்ஹாம்களிலிருந்து வந்தது. நான் உன்னைத் தேடிக்கொண்டிருந்தேன், ஆனால் உம்மை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை, இதன் காரணமாக பாக்தாத்தில் நான் தங்கியிருந்தேன். இது எனது பணம் கடும் பசியையும் இழக்கச் செய்தது, நாங்கள் சாப்பிட்ட இந்த உணவை வாங்க உங்கள் பணத்தை நான் பயன்படுத்தினேன். ஓ அப்துல் காதிர்! நான் உங்களுக்கு உணவளித்தது நான் அல்ல, ஆனால் நீங்கள் தான் எனக்கு உணவளித்தீர்கள். நம்பிக்கையில் (அமனா) எனக்கு வழங்கப்பட்டதை தவறாக பயன்படுத்தியதற்கு தயவுசெய்து என்னை மன்னிக்கவும்."


ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர), மிகுந்த மென்மையுடனும், பாசத்துடனும், அந்நியரை அவரது இதயத்தில் பிடித்து, அவரது நேர்மை மற்றும் நேர்மையை பாராட்டினார். பின்னர் மீதமுள்ள உணவும், எட்டு திர்ஹாம்களில் ஒரு பகுதியையும் அந்நியருக்குக் கொடுத்து, அவரிடமிருந்து விடைபெற்றார்.

இந்த சம்பவம் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) தனது சொந்த தேவைகளை விட மற்றவர்களின் தேவைகளில் அதிக அக்கறை கொண்டிருந்தார் என்பதை தெளிவான சொற்களில் சுட்டிக்காட்டுகிறது. சூழ்நிலைகளில் அவரது கடுமையான தேவை இருந்தபோதிலும், இந்த அந்நியரின் அவல நிலையை அவர் உணர்ந்தார். தன்னலமற்ற இந்த செயல் ஒருவர் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நடத்தைக்கு ஒரு படிப்பினை ஆகும்.

அல்லாஹ்வின் சிங்கம்

ஷேக் அப்துல்லா சல்மி (ர) ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களிடமிருந்து பின்வரும் வியக்கத்தக்க சம்பவத்தைக் கேட்டதாகக் கூறுகிறார்.

“ஒருமுறை பாக்தாத்தில் நான் படித்து கொண்டிருந்தபோது, ​​பல நாட்கள் சாப்பிட எதுவும் இல்லை. ஒரு நாள், இந்த நிலையில், நான் 'கட்டீயா ஷார்பியா' என்ற சிறிய தெருவுக்குச் சென்று கொண்டிருந்தேன். இங்கே, ஒரு மஸ்ஜித் இருந்தது, அது காலியாக இருந்தது. நான் அங்கேயே உட்கார்ந்து அடுத்த நாள் பாடங்களை திருத்துவேன். மொஹல்லா கட்டீயாவுக்குச் செல்லும் வழியில், ஒரு அந்நியரை நான் சந்தித்தேன், அவர் எனக்கு ஒரு துண்டு காகிதத்தை கொடுத்தார், அதை ஒரு குறிப்பிட்ட கடைக்கு எடுத்துச் செல்லும்படி கேட்டார். மிகவும் ஆச்சரியமாக, அவர் கேட்டபடியே செய்தேன். நான் கடைக்கு வந்ததும், காகிதத் துண்டை உரிமையாளரிடம் கொடுத்தேன், அவர் இந்த காகிதத்தை வைத்து எனக்கு ரோட்டி (ரொட்டி) மற்றும் ஹல்வா (இனிப்புகள்) கொடுத்தார். நான் இந்த ரோட்டியையும் ஹல்வாவையும் எடுத்துக்கொண்டு மஸ்ஜிதிற்குள் சென்றேன், அங்கு நான் எனது பாடங்களைத் திருத்திக்கொண்டேன். நான் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்து சுவரின் அருகே ஒரு துண்டு காகிதத்தைக் கண்டதும் ஒரு துண்டு ரொட்டியையும் சிறிது ஹல்வாவையும் சாப்பிட முடிவு செய்தேன்.

நான் அதை எடுத்துக்கொண்டு, அதில் எழுதப்பட்ட பின்வரும் சொற்களைப் பார்த்தேன், 'சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ் கடந்த கால புத்தகங்களில் ஒன்றில் கூறியுள்ளான், அல்லாஹ்வின் சிங்கங்களுக்கு இந்த உலகத்தின் இன்பங்களுக்கு விருப்பமில்லை. ஆசைகளும் இன்பமும் (உணவில்) பழைய மற்றும் பலவீனமானவர்களுக்கு இபாதாவுக்கு வலிமை பெற இதைச் சார்ந்தது. இதைப் படிக்கும் போது என் உடல் முழுவதும் அல்லாஹ்வின் பயத்தில் நடுங்கத் தொடங்கியது, இதனால் என் உடலில் உள்ள முடிகள் அனைத்தும் முடிவில் நிற்கின்றன. நான் உடனடியாக என் மனதில் இருந்து சாப்பிடும் விருப்பத்தை நீக்கிவிட்டு, சலாவின் இரண்டு ரக்காக்களைப் படித்துவிட்டு, பின்னர் சாப்பிடாமல் மஸ்ஜித்தை விட்டு வெளியேறினேன்."


அல்லாஹ்வின் பக்தியுள்ள ஊழியருடன் சந்திக்கவும்

பாக்தாத் ஷரீப்பில் அறுவடை காலத்தில் மாணவர்கள் அருகிலுள்ள கிராமமான “பாகூபா” என்ற இடத்தில் ஒன்றுகூடி வருவதும், விவசாயிகள் தங்கள் வருடாந்திர அறுவடையில் இருந்து சிறிது தானியங்களைக் கேட்பதும் ஒரு பொதுவான வழக்கமாக இருந்தது. அந்த நாட்களில், மக்கள் மாணவர்களுக்கு மிகுந்த மரியாதை காட்டினர், மகிழ்ச்சியுடன் அவர்களுக்கு தானியங்களை வழங்கினர்.

ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களின் வகுப்பில் இருந்த மாணவர்கள், அவர்களுடன் பாகூபா கிராமத்திற்கு வருமாறு வற்புறுத்தினர். அவர் அவர்களை ஏமாற்ற விரும்பவில்லை என்பதால், அவர்களுடன் கிராமத்திற்குச் சென்றார். அவர்கள் அங்கு சென்றதும், ஷரீஃப் பாகூபி என்ற பெயரில் அல்லாஹ்வின் ஒரு பக்தியுள்ள வேலைக்காரன் இந்த கிராமத்தில் வசிப்பதாக அல்-கவ்த் அல்-அஸாம் (ர) கேள்விப்பட்டார். ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) இந்த ஆசீர்வாத ஊழியரை சந்தித்து அவரது ஆசீர்வாதங்களைப் பெற முடிவு செய்தார். ஷரீஃப் பாகூபி அல்-கவ்த் அல்-அஸாம் (ர) ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களைப் பார்த்தபோது, ​​இது குதுப்-இ-ஜமான் என்பதை அவர் உடனடியாக உணர்ந்தார். அவர் அவரிடம் கூறினார்:


என் மகனே! அல்லாஹ்வின் பாதையில் பாடுபடுபவர்கள் அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு யாரிடமும் தங்கள் கைகளை வரைவதில்லை. நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஊழியர்களில் ஒருவராகத் தெரிகிறது. நீங்கள் தானியத்தைக் கேட்பது (பாகுபா மக்களிடமிருந்து) உங்கள் நிலைக்கு முரணானது.


ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) கூறுகிறார்: “அன்றிலிருந்து இன்றுவரை இதுபோன்ற பயணங்களுக்கு நான் யாருடனும் சென்றதில்லை, நான் மீண்டும் யாரிடமும் எதுவும் கேட்கவில்லை.”


காணப்படாதவர்களிடமிருந்து உதவி

ஒரு நாள், கிரேட் கவ்த் (ர) காட்டில் படித்துக்கொண்டிருந்தபோது, ​​அவரிடம் காணப்படாத அழைப்பிலிருந்து ஒரு குரல் கேட்டது: “ஓ அப்துல் காதிர்! நீங்கள் நாட்களில் சாப்பிடவில்லை, உங்கள் பெரும்பாலான நேரம் படிப்புகளில் செலவிடப்படுகிறது. ஒருவரிடம் சென்று கடன் வாங்கவும். அது அம்பியாவின் சுன்னா ஆகும். ”

இதைக் கேட்ட அல்-கவ்த் அல்-அஸாம் (ர), இந்த கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான வழி அவருக்கு இல்லாததால், எதையும் கடன் வாங்க முடியாது என்று பதிலளித்தார். குரல் பதிலளித்தது: இதைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். உங்கள் கடனை திருப்பிச் செலுத்துவது எங்கள் பொறுப்பு. ”

இந்த செய்தியைப் பெற்ற பிறகு, அவர் ஒரு கடைக்குச் சென்று, கடைக்காரரிடம் கடன் வாங்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார். அவர் கூறினார்: "நீங்கள் தினமும் ஒன்றரை ரோட்டிகளை (ரொட்டி துண்டுகள்) கடன் கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன், இது எனக்கு வழி இருக்கும்போது திருப்பிச் செலுத்துவேன், இதற்கு முன்பு நான் இறந்துவிட்டால், என் வரவை நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும். ”

அல்லாஹ்வின் பக்தியுள்ள ஊழியனாக இருந்த கடைக்காரர், அல்-கவ்த் அல்-அஸாம் (ர) அவர்களின் இந்த வார்த்தைகளைக் கேட்டதும் அழத் தொடங்கினார்: அவர் பதிலளித்தார்: “நீங்கள் எனது கடையிலிருந்து எடுக்க விரும்பும் எதையும், எப்போது செய்ய விரும்புகிறீர்களோ அதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதனால்." அன்றிலிருந்து இன்றுவரை ஒன்றரை ரோட்டிகளை (ரொட்டி) எடுத்துக்கொண்டார். நாட்கள் விரைவாக கடந்துவிட்டன, அல்-கவ்த் அல்-அஸாம் (ர) அவர் செலுத்த வேண்டிய பணத்தைப் பற்றி கவலைப்படத் தொடங்கினார். ஒரு நாள், கண்ணுக்குத் தெரியாத அதே குரல் அவரை அழைத்து, “ஓ அப்துல் காதிர்! ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்குச் சென்று, அங்கு நீங்கள் எதைக் கண்டாலும் அதை கடைக்காரருக்குக் கொடுங்கள் ”.

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அந்த இடத்திற்குச் சென்றார். அங்கே ஒரு தங்கத் துண்டு கிடைத்தது. அவர் இந்த தங்கத் துண்டை எடுத்து கடைக்காரரிடம் கொடுத்தார்.

ஆன்மீக பயணம்

தனது கல்விப் படிப்பை முடித்தபின், ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) ஆழ்ந்த ஆன்மீக அறிவைத் தேடுவதில் அவர் நிற்கவில்லை. இந்த ஆன்மீக தாகத்தைத் தணிக்க, பாக்தாத்தின் மிகப் பெரிய ஷேக்கர்களில் ஒருவரான ஷேக் ஹம்மத் பின் முஸ்லீம் ஆத் தபாஸ் (ர) அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஆன்மீக அறிவைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.

பாக்தாத்தில் ஏராளமான கஷ்டங்கள் இருந்தபோது ஒரு காலம் வந்தது. இதில் எந்தப் பகுதியையும் அவர் விரும்பவில்லை என்பதால், மிகவும் அமைதியான சூழலுக்காக பாக்தாத்தை விட்டு வெளியேற முடிவு செய்தார். ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர),


பொருத்தமற்ற சூழ்நிலைகள் காரணமாக பாக்தாத்தை விட்டு வெளியேற நான் எனது நோக்கத்தை மேற்கொண்டேன், பாக்தாத்தில் இருந்து வெளியேறும்போது, ​​காணப்படாத நிலையில் இருந்து, ஏதோ ஒரு பெரிய பலம் என்னை மிகவும் கடினமாகத் தள்ளியது, நான் தரையில் விழுந்தேன். பின்னர் கண்ணுக்குத் தெரியாத ஒரு குரல், 'இங்கே விடாதீர்கள். அல்லாஹ்வின் படைப்பு உங்கள் மூலமாக பலனைப் பெறும். ' இதைக் கேட்ட நான், 'நான் மக்களுடன் என்ன செய்ய வேண்டும்? எனது தீனை (இமான்) பாதுகாப்பதே எனக்கு வேண்டும். ' அப்போது அந்தக் குரல், 'இல்லை, நீங்கள் இங்கே தங்குவது மிக முக்கியமானது. உங்கள் இமானுக்கு எந்தத் தீங்கும் வராது.

நான் உடனடியாக என் மனதை மாற்றிக்கொண்டேன், அல்லாஹ்வின் மகிழ்ச்சிக்காக நான் பாக்தாத்தில் இருந்தேன். அடுத்த நாள் நான் ஒரு தெரு வழியாகச் செல்லும்போது, ​​ஒரு நபர் தனது வீட்டின் கதவைத் திறந்து என்னை அழைத்தார். அவர், 'ஓ அப்துல் காதிர், நேற்று உங்கள் படைப்பாளரிடமிருந்து என்ன கேட்டீர்கள்?' இந்த வார்த்தைகளால், அவர் தனது வீட்டின் கதவை மூடினார். நான் சிறிது நேரம் நடந்தேன், பின்னர் நான் ஒரு பெரிய பிழை செய்தேன் என்பதை உணர்ந்தேன், இந்த நபர் ஒரு வாலி, இல்லையென்றால், முந்தைய நாள் என்ன நடந்தது என்று அவருக்குத் தெரியாது. நான் அவரது கதவைத் தேடிச் சென்றேன், ஆனால் தோல்வியுற்றது. இதற்குப் பிறகு, நான் எங்கு சென்றாலும் அவரைத் தேடுவேன், ஒரு நாள் நான் அவரை ஒரு கூட்டத்தில் பார்த்தேன், பின்னர் நான் அவருடைய நிறுவனத்தில் தங்கினேன். இந்த ஆளுமை சையித் ஹம்மது பின் முஸ்லிம் ஆத் தபாஸ்.


ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) முதலில் சிரியாவிலிருந்து வந்த ஷேக் ஹம்மட் (ர) அவர்களிடமிருந்து ஆழ்ந்த ஆன்மீக அறிவைப் பெற்றார். இவர் டமாஸ்கஸுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தார். அவர் பாக்தாத்திற்குச் சென்று 525 ஏ.எச். இல் இறக்கும் வரை முசாபரியாப் என்ற இடத்தில் வசித்து வந்தார். அவரது மசார் பாக்தாத் ஷரீப்பில் உள்ள ஷவ்னீசியா கல்லறையில் உள்ளது.

சயீதி ஹம்மாத் (ர) தவிர, அல்-கவ்த் அல்-அஸாம் (ர) ஷேக் அபு சயீத் அல்-முகராமி (ர) அவர்களிடமிருந்து ஆன்மீக கல்வியையும் பெற்றார்.

496 ஏ.எச்., ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) தனது கல்வி மற்றும் ஆன்மீக படிப்பை முடித்திருந்தார். 496 AH மற்றும் 521 AH க்கு இடையில், அவர் ஆழ்ந்த பிரதிபலிப்பு மற்றும் தனிமையின் காலத்தை அனுபவித்தார், இதன் போது அவர் அனைத்து உலக விவகாரங்களிலிருந்தும் தன்னை விலக்கிக்கொண்டார். அவரது இருபத்தைந்து ஆண்டுகால ஆன்மீக பயணம், பாக்தாத்தை சுற்றியுள்ள பகுதியில் தரிசாக இருந்த பாலைவனம் மற்றும் இடிபாடுகள் வழியாக அவர் பயணிப்பதைக் கண்டார். இந்த நேரத்தில் அவர் சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ்வை தொடர்ந்து நினைவில் வைத்திருப்பார்.

இந்த 25 ஆண்டுகளில், அவர் அத்தகைய ஆழ்ந்த ஆன்மீகப் பயிற்சிகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார், அவற்றைப் பற்றி படிப்பதன் மூலம் ஒருவர் இந்த பெரிய புனிதரின் அர்ப்பணிப்பைக் கண்டு வியக்க முடியும். அவரது நாஃப்களைக் கட்டுப்படுத்துவதில் அவரது நேர்மையும் அர்ப்பணிப்பும் அவரை "ஃபனா-ஃபை ரசூல்" மற்றும் "ஃபனா ஃபை அல்லாஹ்" நிலைகளுக்கு விரைவாக அழைத்துச் சென்றன. அவர் இப்போது அல்லாஹ்வின் அன்பு மற்றும் அவரது ரசூலின் அன்பின் கடலில் மூழ்கிவிட்டார். அவர் தன்னை நகர்த்த முடியாத பொறுமை மற்றும் உறுதியின் வலுவான மலையாக மாறினார். அவரது வாழ்க்கையின் இந்த பகுதியில் நடந்த குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள் ஏராளம். அவை பதிவுசெய்யப்பட்டால், இது மட்டும் தொகுதிகளை நிரப்பும். இந்த 25 ஆண்டுகளில் அவரது ஆன்மீக நிலை குறித்து எங்களுக்கு சில பாராட்டுக்களைத் தெரிவிக்க, ஒரு சில சம்பவங்கள் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளன.

அவரது நாஃப்ஸை அடக்குதல்

ஒருமுறை சொற்பொழிவு நிகழ்த்தும்போது, ​​ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர),


25 ஆண்டுகளாக, நான் ஈராக்கின் காடுகளில் சுற்றித் திரிந்தேன். 40 ஆண்டுகளாக, நான் என் ஃபஜ்ர் சலாவை ஈஷாவின் வுதுவுடன் செய்தேன், 15 ஆண்டுகளாக நான் ஃபஜ்ர் வரை ஒரு காலில் நின்று முழு குர்ஆனையும் (பாராயணம்) செய்தேன். இந்த நேரத்தில், நான் சில நேரங்களில் மூன்று முதல் 40 நாட்கள் வரை ஒரு மோர்சல் கூட சாப்பிடாமல் கழித்தேன்.


ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) ஒரு முறை அவரிடம் சொன்னதாக ஷேக் அபுல் மசூத் பின் அபுபக்கர் ஹரீமி தெரிவிக்கிறார்,


ஆண்டுதோறும், பல்வேறு கடினமான மற்றும் தீவிரமான சோதனைகள் மூலம் என்னை நானே ஈடுபடுத்திக்கொண்டு என் நாஃப்களுடன் போராடினேன். ஒரு வருடம், நான் காய்கறிகளை மட்டுமே சாப்பிட்டேன், தண்ணீர் குடித்ததில்லை. அடுத்த வருடம் நான் தண்ணீர் மட்டுமே குடித்தேன், எதையும் சாப்பிடவில்லை, அதற்குப் பிறகு ஒரு வருடம் முழுவதும் நான் சாப்பிடவில்லை, குடிக்கவில்லை. நான் கண் சிமிட்டாத நேரங்கள் இருந்தன. இந்த நேரத்தில் நான் பல்வேறு ஆன்மீக பயிற்சிகள் மூலம் என்னை ஈடுபடுத்திக்கொண்டேன்.

என் நாஃப்களுக்கு எதிராக போராடுவதில் நான் மூழ்கிப்போன நேரங்கள் இருந்தன, என் உடல் முழுவதும் கடுமையாக நசுக்கப்பட்டு வெட்டப்பட்டு நான் மயக்கமடையும் வரை நான் முட்களில் உருண்டு கொண்டிருந்தேன். மக்கள் என்னை அழைத்துக்கொண்டு மருத்துவரிடம் அழைத்துச் செல்வார்கள். அவர் என்னை இறந்துவிட்டதாக சான்றளிப்பார். நான் இறந்துவிட்டேன் என்று நினைத்து, அவர்கள் என் குசலுக்கும் கஃபனுக்கும் தயாராகி விடுவார்கள். எனக்கு குஸ்ல் கொடுக்க அவர்கள் என்னை குளியல் பலகையில் வைத்தபோது, ​​நான் இந்த ஆன்மீக நிலையிலிருந்து விழித்திருந்து விலகிச் செல்வது வழக்கம்.


ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) தனது அனுபவங்களைப் பற்றி கூறுகிறார்:


எனது முஜாஹிதாவின் ஆரம்ப கட்டங்களில், பல சந்தர்ப்பங்களில், எனது சொந்த நிலையை நான் அறிந்திருக்கவில்லை. நான் எங்கே இருக்கிறேன், எப்படி வந்தேன் என்று கூட எனக்குத் தெரியாது. ஒருமுறை, பாக்தாத்திற்கு நெருக்கமான ஒரு கிராமத்தில், நான் அத்தகைய ஆன்மீக நிலைக்கு நுழைந்தேன், இது என் உடல் சுயத்தை முழுமையாக அறியாததாக இருந்தது. இந்த நிலையில், நான் ஓட ஆரம்பித்தேன். நான் எனது இயல்பான உணர்வை மீட்டெடுத்தபோது, ​​நான் 12 நாட்கள் நிறுத்தாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை மட்டுமே உணர்ந்தேன். எனக்கு என்ன நேர்ந்தது என்று ஆச்சரியப்பட்டேன். அப்போது ஒரு பெண் என்னைக் கடந்து சென்று, “நீங்கள் ஷேக் அப்துல் காதிர். இதுபோன்ற ஏதாவது உங்களுக்கு நேர்ந்தால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படக்கூடாது.


ஹஸ்ரத் கிட்ருடன் சந்திப்பு (என)

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) கூறுகையில், பாக்தாத்தின் காடுகளில் தனது ஆன்மீகப் பயிற்சிகளைத் தொடங்கியபோது, ​​அவர் மிகவும் அழகானவராகவும், பக்தியுள்ள மற்றும் பிரகாசமான முகம் கொண்ட ஒரு நபரைச் சந்தித்தார். அந்த நபர் அவருடன் தங்க விரும்புகிறீர்களா என்று கேட்டார். ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) தான் செய்வார் என்று கூறினார். ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) தனது கட்டளைகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதாக உறுதியளித்தால்தான் இதைச் செய்ய முடியும் என்றும், அவருடைய சொற்களையோ செயல்களையோ ஒருபோதும் கேள்வி கேட்க மாட்டேன் என்றும் அந்த நபர் கூறினார். ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) உடனடியாக இதற்கு ஒப்புக்கொண்டார்.

இந்த நபர் பின்னர் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) க்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் அமரவும், அவர் திரும்பும் வரை நகர வேண்டாம் என்றும் கட்டளையிட்டார். அந்த நபர் வெளியேறி, ஒரு வருடம் கழித்து திரும்பி வந்தார், ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) இன்னும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இடத்தில் அமர்ந்திருப்பதைக் கண்டார். அவர் அவருடன் சில தருணங்களை கழித்தார், பின்னர் அவரை அங்கே உட்கார்ந்து மீண்டும் ஒரு முறை திரும்புவதற்காக காத்திருக்கச் சொன்னார். இந்த நபர் வெளியேறி மற்றொரு வருடம் கழித்து திரும்பினார். அவர் மீண்டும் பெரிய புனிதருடன் சிறிது நேரம் செலவிட்டார், பின்னர் அவர் முன்பு இரண்டு முறை செய்த அதே கட்டளையை அவருக்கு வழங்கினார். அவர் ஒரு வருடம் கழித்து திரும்பினார், இந்த நேரத்தில் அவருடன் பால் மற்றும் ரோட்டி (ரொட்டி) கொண்டு வந்தார். பின்னர் அவர், “நான் ஹஸ்ரத் கிட்ர் (என), இந்த உணவை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும்படி என்னிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது.” அவர்கள் ஒன்றாக அமர்ந்து இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உணவை சாப்பிட்டார்கள். அப்போது ஹஸ்ரத் கித்ர் (அலைஹிஸ் சலாம்), “ஓ அப்துல் காதிர்! ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்து மூன்று வருடங்கள் என்ன சாப்பிட்டீர்கள்? ” அதற்கு அவர், “மக்கள் எதைத் தூக்கி எறிந்தார்கள்” என்று பதிலளித்தார்.

ஹஜ்

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) தனது இளமை பருவத்தில் தனது முதல் ஹஜ் நிகழ்ச்சியை நிகழ்த்தினார். அல்-கவ்த் அல்-அஸாம் (ர) கூறிய புகழ்பெற்ற புத்தகமான “அஸ்காருல் அப்ரார்” இல் இது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது:


எனது இளமை பருவத்தில் எனது முதல் ஹஜ்ஜை நிகழ்த்தினேன். ஹஜ்ஜிற்கான எனது பயணத்தில், நான் 'குரூன் கோபுரத்திற்கு' வந்தேன், அங்கு நான் ஷேக் ஆதி பின் முசாஃபிர் (ர) அவர்களை சந்தித்தேன். இந்த நேரத்தில் அவரும் மிகவும் இளமையாக இருந்தார். என் பயணத்தில் அவர் என்னுடன் வர முடியுமா என்று கேட்டார். நான் மகிழ்ச்சியுடன் ஒப்புக்கொண்டேன். இதனால், நாங்கள் இருவரும் ஒன்றாக பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தோம்.

சிறிது நேரம் கழித்து, ஒரு அபிசீனிய பெண் ஒரு முக்காட்டில் என் முன் நின்று என்னை மிகவும் கவனத்துடன் பார்த்தேன். அவள் என் பெயரையும் தோற்றத்தையும் கேட்டாள். நான் ஜிலானைச் சேர்ந்தவன் என்று அவளுக்கு என் பெயரையும் வயதானவனையும் கொடுத்து பதிலளித்தேன். அப்போது அவள், 'இளைஞனே! உன்னைத் தேடி என்னை சோர்வடையச் செய்தாய். சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ் உங்கள் இதயத்தை அவனது நூர் (வெளிச்சம்) மூலம் நிரப்பினான் என்பதையும், வேறு எந்த வாலி அல்லாஹ்வும் இதுவரை பெறாத சிறப்பை உங்களுக்கு ஆசீர்வதித்ததாகவும் ஆன்மீக ரீதியில் எனக்குத் தெரியவந்தபோது நான் அபிசீனியாவில் இருந்தேன். இது குறித்து எனக்கு தகவல் கிடைத்ததும், நான் உங்களைத் தேடிச் சென்றேன். இப்போது நான் உன்னைப் பார்த்திருக்கிறேன், நான் இன்று உன்னுடன் பயணம் செய்து உன்னுடன் இப்தார் செய்ய வேண்டும் என்று என் இதயம் விரும்புகிறது. மாலை வந்தபோது, ​​ஒரு தட்டு வானத்திலிருந்து இறங்குவதைக் கண்டேன். இந்த தட்டில் ஆறு ரோட்டிகள், கிரேவி மற்றும் காய்கறிகள் இருந்தன.

இதைக் கண்ட அபிசீனிய பெண், 'அல்லாஹ்வே! என் மரியாதையை நீங்கள் பாதுகாத்துள்ளீர்கள். வழக்கமாக நீங்கள் ஒவ்வொரு இரவும் எனக்காக இரண்டு ரோட்டிகளை அனுப்புகிறீர்கள், ஆனால் இன்று நீங்கள் எங்கள் மூன்று பேருக்கும் போதுமான அளவு அனுப்பினீர்கள். நாங்கள் சாப்பிட்ட பிறகு, தட்டு வானத்தில் ஏறியது, மற்றொரு தட்டு மூன்று கொள்கலன்களுடன் இறங்கியது. இந்த நீர் இனிமையாகவும் சுவையாகவும் இருந்தது, இதுபோன்ற தண்ணீரை நான் இதற்கு முன் அல்லது சுவைத்ததில்லை. இதற்குப் பிறகு, அந்தப் பெண்மணி வெளியேறினார். ஷேக் முசாஃபிரும் நானும் மக்கா அல்-முகர்ரமாவை அடையும் வரை எங்கள் பயணத்தைத் தொடர்ந்தோம்.

ஒருமுறை, ஹராமில் தவாஃப் செய்யும் போது, ​​அல்லாஹ்வின் நூர் ஆதி பின் முசாஃபிர் மீது இறங்கி அவரை மயக்கமடையச் செய்தார். அவரைப் பார்த்தால், அவர் காலமானார் போல் தோன்றியது. அவனருகில் அதே பக்தியுள்ள அபிசீனிய பெண்ணைக் கண்டதும் நான் இன்னும் அவரை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்தேன். அவள் அவனை உலுக்கி, 'உன்னை இறக்கச் செய்த அல்லாஹ், உன்னை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும் அதே அல்லாஹ் தான்; அல்லாஹ் யாருடைய நூருக்கு முன்பாக, யாரும் சமமானவர்கள் அல்ல. உலகம் இருக்காது, அவருடைய கட்டளை இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அவர் இதை உருவாக்குவதற்கு முன்பு இது ஒருபோதும் இருந்ததில்லை. இப்போது, ​​அல்லாஹ்வின் ஒளியும் சக்தியும் நுண்ணறிவு மற்றும் அறிவு மக்களின் இதயங்களையும் மனதையும் நிரப்பின, இது அவர்களின் கண்களை மூடிக்கொண்டது '.

இந்த வார்த்தைகளை அவள் சொன்னது போலவே, ஷேக் ஆதி மீண்டும் அவன் நினைவுக்கு வந்து எழுந்து நின்றான். "பின்னர், தவாஃப் சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ் தனது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒளிக் கதிர்களை என் மீது அனுப்பினான், கண்ணுக்குத் தெரியாத ஒரு குரலை நான் கேட்டேன், 'ஓ அப்துல் காதிர், ப world தீக உலகத்தை மறந்து உங்கள் படைப்பாளரை நினைவில் வையுங்கள். எங்கள் அதிசயங்களின் அறிகுறிகளை நாங்கள் உங்களுக்குக் காண்பிப்போம். உங்கள் எண்ணங்களுடன் எங்கள் உலக எண்ணங்களுடன் சேர வேண்டாம். உறுதியுடன் இருங்கள். என்னுடையது தவிர வேறு யாருடைய இன்பத்தையும் தேடாதீர்கள். அல்லாஹ்வின் படைப்புக்கு பயனடையத் தயாராக இருங்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் என்னுடைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில ஊழியர்கள், அவர்கள் உங்கள் வாசிலாவின் மூலம் என்னை அடைவார்கள்.

இது நடந்தபோது, ​​அபிசீனிய பெண்ணின் குரல், 'ஓ அப்துல் காதிர்! நீங்கள் இன்று ஒரு பெரிய பரிசை ஆசீர்வதித்துள்ளீர்கள். உங்கள் தலைக்கு மேலே ஒளியின் ஒரு குடையை நான் காண்கிறேன், உங்களைச் சுற்றியுள்ள தேவதூதர்களைப் பார்க்கிறேன். இன்று, அவ்லியா அல்லாஹ் அனைவரும் உங்களை நோக்கி வருகிறார்கள் '. இந்த வார்த்தைகளைச் சொன்னபின், அவள் மறைந்துவிட்டாள், மீண்டும் ஒருபோதும் பார்க்க முடியாது. ”


ஷைத்தானுடன் சந்திக்கிறது

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) தனது வாழ்நாளில் ஷைத்தான் மற்றும் அவரது கூட்டாளர்களிடமிருந்து பல்வேறு தாக்குதல்களை எதிர்கொண்டதாக கூறுகிறார். சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ்வின் உதவியின் மூலம் அவர் எப்போதும் ஷைத்தானை வென்றார். சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ் அவனை எப்போதும் இதிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொண்டான். பெரிய அல்-கவ்த் அல்-அஸாம் (ர) அவர்களைத் திசைதிருப்ப ஷயாதீன் வீரியத்துடன் முயற்சிக்கும்போது, ​​“ஓ அப்துல் காதிர்! உறுதியாக நின்று அவர்களுக்கு சவால் விடுங்கள். எங்கள் உதவி உங்களுடன் உள்ளது. ”

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) கூறுகையில், அவர் இதைக் கேட்கும்போது, ​​அவர் உறுதியாக நின்று ஷயாதீன்களுக்கு சவால் விடுத்து அவர்கள் மீது வெற்றி பெறுவார். சில சமயங்களில் ஷயாதீன் தைரியமான மற்றும் பயமுறுத்தும் வடிவங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவரை நோக்கி வருவார் என்றும் அவர் ஜலாலில் “லா ஹவ்லா வாலா குவாட்டா இலா பில் லாஹில் அலியில் அஸீம்” என்று கூறுவார், பின்னர் மறைந்துபோகும் ஷைத்தானின் முகத்தை உறுதியாகத் தாக்கினார்.

ஷைத்தானுடனான அவரது முதல் சந்திப்பு

ஒருமுறை ஷைத்தான் மிகவும் அசிங்கமான வடிவத்தில் அவரிடம் வந்ததாகவும், அந்த சபிக்கப்பட்ட பிரசன்னத்திலிருந்து ஒரு துர்நாற்றம் வீசுவதாகவும் அவர் கூறுகிறார். ஷைத்தான் கூறினார், “நான் இப்லீஸ். உங்களை தவறாக வழிநடத்தும் முயற்சிகளில் நீங்கள் என் மாணவர்களையும் என்னையும் தீர்ந்துவிட்டீர்கள். நான் இப்போது உங்கள் வேலைக்காரனாக மாற விரும்புகிறேன் ”. இதைக் கேட்ட பெரிய கவ்த், “சபிக்கப்பட்டவரே! ஒரே நேரத்தில் இங்கே விடுங்கள். ” ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) ஷைத்தானின் இந்த கட்டளைக்குப் பிறகும் வெளியேற மறுத்துவிட்டார். கண்ணுக்குத் தெரியாதவர்களிடமிருந்து ஒரு கை வந்து ஷைத்தானை அவரது தலையில் தாக்கியது, அது அவரை தரையில் மூழ்கச் செய்தது.

ஷைத்தானுடனான அவரது இரண்டாவது சந்திப்பு

ஷேக் க aus ஸ்-இ’அஸாம் (ர) கூறுகிறார். "ஒருமுறை ஷைத்தான் என்னிடம் வந்தார், கையில் அவர் நெருப்பு பந்துகளை வைத்திருந்தார், அவர் என்னை நோக்கி வீசினார். இது நடந்துகொண்டிருந்தபோது, ​​ஒரு வெள்ளை குதிரையில் ஒரு மறைக்கப்பட்ட நபர் தோன்றி என் கையில் ஒரு வாளைக் கொடுத்தார். நான் வாளை என் கையில் எடுத்த தருணத்தில், ஷைத்தான் திரும்பி ஓட ஆரம்பித்தான். ”

ஷைத்தானுடனான அவரது மூன்றாவது சந்திப்பு

பெரிய செயிண்ட் (ர) கூறுகிறார்: “நான் மீண்டும் ஷைத்தானைப் பார்த்தேன், ஆனால் இந்த முறை மிகவும் சோகமான நிலையில். அவர் தலையில் மணல் போட்டு தரையில் அமர்ந்திருப்பதை நான் பார்த்தேன். அவர் என்னைப் பார்த்தபோது, ​​'ஓ அப்துல் காதிர், நீங்கள் என்னை மிகவும் சோகமாகவும் ஏமாற்றமாகவும் ஆக்கியுள்ளீர்கள்' என்றார். நான், 'சபிக்கப்பட்டவனே! போய்விடு. நான் எப்போதும் உங்களிடமிருந்து (அல்லாஹ்விடமிருந்து) பாதுகாப்பு கேட்கிறேன். ' இதைக் கேட்ட அவர், 'இந்த வார்த்தைகள் என்னை மேலும் காயப்படுத்தின.' பின்னர் அவர் என்னைச் சுற்றி ஏராளமான பொறிகளைப் பரப்பினார். இது என்ன என்று நான் கேட்டேன், அவர் சொன்னார், 'இந்த உலகத்தின் பொறிகளும் வலைகளும் இதில் உங்களைப் போன்றவர்களை நாங்கள் சிக்க வைக்கிறோம்.' இதற்குப் பிறகு, ஒரு வருடம், உலகின் ஒவ்வொரு பொறிகளையும் நான் சிந்தித்துப் பார்த்தேன்.

ஷரியா மீது அவரது உறுதியான தன்மை

ஆழ்ந்த கல்வி மற்றும் ஆன்மீக அறிவைப் பெற்ற பிறகு, ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) மிகவும் பக்தியுள்ள மற்றும் அறிவுள்ள ஆளுமை மட்டுமல்ல, தவறான வழிகாட்டுதலுக்கும், உறுதியான மலையுக்கும் வழிகாட்டும் ஒளியாக இருந்தார். . கியாமா வரை கூட யாரும் ஷரீஅத்தை மாற்ற முடியாது என்று அவர் எப்போதும் கூறினார். ஷரியாவின் கட்டளைக்கு எதிராகச் செல்லும் எந்தவொரு நபரும் ஒரு தீய நபர் (ஷைத்தான்). அவரது மகன், ஷேக் சியாவுதீன் அபு நாஸ்ர் மூசா (ர) தனது தந்தை ஷெய்தானுடன் தனிமையில் இருந்த காலத்தில் சந்தித்ததைப் பற்றி பின்வருமாறு கூறுகிறார்:


என் தந்தை ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) ஒரு முறை என்னிடம் சொன்னார், அவர் ஒரு நாள் முஜாஹிதாவை காட்டில் உருவாக்குகிறார், அவர் மிகவும் தாகமாக உணர ஆரம்பித்தார். திடீரென்று, அவருக்கு மேலே ஒரு மேகம் தோன்றி, குளிர்ந்த மழைநீரின் துளிகள் அவர் மீது விழுந்தன. இது அல்லாஹ்வின் கருணை என்பதால் அவர் குடித்து தாகத்தைத் தணித்தார். சிறிது நேரம் கழித்து மற்றொரு மேகம் அவருக்கு மேல் ஒளி வீசுவதைக் காட்டியது, அதனால் வானத்தின் முனைகள் அதன் பிரகாசத்துடன் ஒளிரின. மேகத்தில் ஒரு உருவத்தைக் கண்டதாக அவர் கூறினார், “ஓ அப்துல் காதிர்! நான் உங்கள் படைப்பாளி. எல்லாவற்றையும் உங்களுக்காக ஹலால் ஆக்கியுள்ளேன். ” இதைக் கேட்டதும், தாவூஸைப் படித்ததாகவும், ஒளி உடனடியாக மறைந்து இருளாக மாறியதாகவும் அவர் கூறினார். அப்போது ஒரு குரல், “ஓ அப்துல் காதிர்! உங்கள் அறிவு மற்றும் பக்தியின் காரணமாக நீங்கள் காப்பாற்றப்பட்டீர்கள், இல்லையெனில் நான் பல மிஸ்டிக்குகளை இந்த பொறி மூலம் தவறாக வழிநடத்தியுள்ளேன். ”

அதற்கு ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) பதிலளித்தார், "நிச்சயமாக, இது என் படைப்பாளரின் கிருபை, இது என்னுடன் இருக்கிறது, அது உங்களிடமிருந்து என்னைக் காப்பாற்றியது."

நான் என் தந்தையிடம் இது ஷைத்தான் என்று எப்படித் தெரியும் என்று கேட்டேன், அதற்கு அவர் பதிலளித்தார், "அவர் ஹராம், ஹலால் என்று சொன்னார், ஏனெனில் அல்லாஹ் தஆலா தவறு கட்டளையிடவில்லை."


பயணத்தின் போது பார்வையிட்ட இடங்கள்

கார்க்

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) வழக்கமாக பாக்தாத்தின் ஒரு பக்கத்தில் அமைந்துள்ள கார்க்கின் ஒதுங்கிய வயல்களை பார்வையிட்டார். இது பிரார்த்தனை மற்றும் பக்தி நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ற இடமாக இருந்தது.

சுஷ்டர்

பதினொரு ஆண்டுகளாக ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) பாக்தாத்திலிருந்து பன்னிரண்டு நாட்கள் பயணம் செய்யும் ஒரு இடமான சுஷ்டரில் வசித்து வந்தார். இங்கே, ஷேக் தனது நேரத்தை பிரார்த்தனை மற்றும் பக்தி பயிற்சிகளில் கழித்தார். ஷெய்தான் ஷேக்கை முட்டாளாக்க முயன்றது இங்குதான், பலனளிக்கவில்லை.

புர்ஜ்-அஜாமி

ஷைத்தானுடனான இந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகு, அல்-கவ்த் அல்-அஸாம் (ர) மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பக்தியுடனும் அல்லாஹ்வின் பாதையில் தனது முயற்சியைத் தொடர்ந்தார். அவர் பாக்தாத்தின் புறநகரில் உள்ள புர்ஜ்-அஜாமி என்ற பழைய கோபுரத்தில் அமர்ந்து அங்கு இபாதாவை உருவாக்கி சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ்வின் ஜிக்ரில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார். ஒருமுறை இங்கே அமர்ந்திருந்தபோது, ​​அவர் ஒரு ஆழமான ஆன்மீக நிலைக்கு நுழைந்தார், அதில் பின்வரும் சம்பவம் நடந்தது. ஷேக் விவரிக்கிறார்:


பாக்தாத்திற்கு வெளியே கோபுரத்தில் அமர்ந்திருந்தபோது, ​​ஒருமுறை நான் ஒரு ஆழ்ந்த ஆன்மீக நிலைக்குச் சென்றேன், அதில் நான் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் சபதம் செய்தேன், யாரோ ஒரு உணவு அல்லது ஒரு சொட்டு தண்ணீரை என் வாயில் வைத்தாலொழிய நான் எதையும் சாப்பிடமாட்டேன், குடிக்க மாட்டேன். சொந்த கைகள். இந்த சத்தியம் செய்தபின், நான் எதையும் சாப்பிடாமலும், குடிக்காமலும் நாற்பது நாட்கள் கடந்துவிட்டன. நாற்பது நாட்களுக்குப் பிறகு, ஒரு அந்நியன் சிறிது கறி மற்றும் ரொட்டியுடன் வந்தான். அவர் அதை என் முன் வைத்துவிட்டு வெளியேறினார். கடுமையான பசி காரணமாக, என் நாஃப்ஸ் உணவு வேண்டும் என்று விரும்பினார், ஆனால் என் ஆத்மா என்னைத் தடுத்து, அல்லாஹ்வுக்கு நான் அளித்த சபதத்தை நினைவூட்டியது. பின்னர், "எனக்குப் பசிக்கிறது, எனக்குப் பசிக்கிறது" என்று எனக்குள் ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்டது. இது என் நாஃப்ஸ் என்பதால் நான் இதில் கவனம் செலுத்தவில்லை, சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ்வின் ஜிக்ரை நான் தொடர்ந்து செய்தேன்.

இந்த நேரத்தில்தான் ஷேக் அபு சயீத் அல் முகராமி என்னைக் கடந்து சென்றார். அவரது ஆன்மீக பலத்தால், அவர் என் வயிற்றுக்குள் இருந்து சத்தம் கேட்டார். அவர் என் அருகில் வந்து, “ஓ அப்துல் காதிர்! இந்த சத்தம் என்ன? ” நான் பதிலளித்தேன், "இது நாஃப்களின் பொறுமையின்மை, இல்லையெனில் ஆன்மா திருப்தி அடைகிறது." பின்னர், “என் வீட்டிற்கு வாருங்கள்” என்று கூறிவிட்டு கிளம்பினார். என் மனதில், நான் அவ்வாறு செய்யப்படும் வரை நான் செல்லமாட்டேன் என்று சொன்னேன். அப்போதே ஹஸ்ரத் கிட்ர் (அலைஹிஸ் சலாம்) வந்து, “எழுந்து நின்று அபு சயீத் அல் முகராமியின் வீட்டிற்குச் செல்லுங்கள்” என்றார். இவ்வாறு, நான் எழுந்து நின்று ஷேக் அபு சயீத் அல் முகராமியின் வீட்டிற்குச் சென்றபோது, ​​அவர் தனது வீட்டின் வாசலில் நிற்பதைக் கண்டேன். என்னைப் பார்த்ததும், “ஓ அப்துல் காதிர்! ஹஸ்ரத் கிட்ர் (அலைஹிஸ் சலாம்) என் வீட்டிற்கு வரும்படி உங்களுக்குக் கட்டளையிட வேண்டும் என்று நான் கூறியது உங்களுக்குப் போதாதா? ” இதைச் சொல்லி,

ஷேக் அபு சயீத் அல்-முகராமி ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானிக்கு (ர) கிர்கா (சூஃபி அங்கி) வழங்கினார், அவருக்கு உயர்ந்த ஆன்மீக அந்தஸ்தையும் கலீஃபா அந்தஸ்தையும் வழங்கினார்.


ஐவான் காஸ்ரா

ஷேக் அபு முஹம்மது தல்ஹா பின் முசாஃபர் (ர) விவரிக்கிறார்:


ஒருமுறை ஷேக், தனது ஆன்மீக உடற்பயிற்சியின் நாட்களைப் பற்றி பேசினார்: “ஒரு முறை எனக்கு 20 நாட்கள் சாப்பிட எதுவும் இல்லை. இந்த காலகட்டத்தில், நான் பழம் அல்லது அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்றைத் தேடி ஐவன் கஸ்ராவின் அரண்மனையின் இடிபாடுகளுக்குச் சென்றேன். ஏற்கனவே 70 புனிதர்கள் சில உணவுகளைத் தேடுவதைக் கண்டேன். "

இதைப் பார்த்து, நான் பாக்தாத்திற்கு திரும்பினேன். நான் செல்லும் வழியில் எனக்கு ஒரு நபரைச் சந்தித்தேன், அவர் எனக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தார், அது என் அம்மாவால் அனுப்பப்பட்டது என்பதை வெளிப்படுத்தினார். நான் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு நேராக நான் முன்பு பார்த்த அந்த 70 புனிதர்களிடம் சென்றேன். நான் என்னுடன் கொஞ்சம் வைத்து மீதியை அவர்களிடையே விநியோகித்தேன். நான் வைத்திருந்த மீதமுள்ள பணத்துடன், நான் கொஞ்சம் உணவை வாங்கி ஏழைகளுடனும் பசியுடனும் பகிர்ந்து கொண்டேன். ”


அல்-மதீன்

ஷேக் வாழ்ந்து, அல்-மதீனின் இடிபாடுகளில் தனது நேரத்தை பக்தியுடன் கழித்தார்.

ஆன்மீக ஒழுங்கில் துவக்கம்

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) பாக்தாத்தில் தனது ஆன்மீகப் பயிற்சியைப் பெற்றார், அவர்களுடைய காலத்தின் மிகப் பெரிய இரண்டு மர்மவாதிகளான ஷேக் ஹம்மது பின் முஸ்லீம் ஆத் தபாஸ் (ர) மற்றும் ஷேக் அபு சயீத் அல் முகராமி (ர). இந்த இரு ஆளுமைகளிடமிருந்தும் அவர் பல ஆசீர்வாதங்களைப் பெற்றிருந்தாலும், அவர் இன்னும் ஒரு ஆன்மீக வழிகாட்டிக்கு (பியர்-ஓ-முர்ஷித்) தனது ஆன்மீக விசுவாசத்தை உறுதியளிக்கவில்லை.

இறுதியாக, நேரம் வந்துவிட்டது, சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ்வின் விருப்பத்தின்படி, அவர் தன்னை ஷேக் அபு சயீத் அல்-முகராமி (ர) நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, அவரது சீடராக (முரீத்) ஆனார், இதனால் அவரது ஹல்கா மற்றும் ஆன்மீக ஒழுங்கில் சேர்ந்தார். ஷேக் அபு சயீத் (ர) இந்த தனித்துவமான சீடரிடம் மிகுந்த அன்பையும் கவனத்தையும் காட்டினார், மேலும் ஆன்மீகம் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் ரத்தினங்களால் அவரை ஆசீர்வதித்தார்.

ஒருமுறை ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) மற்றும் பலர் ஷேக்கிற்கு முன்னால் அமர்ந்திருந்தபோது, ​​ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களிடம் ஏதாவது கொண்டு வரும்படி கேட்டார். அவர் போய்விட்டபோது, ​​அங்கு இருந்தவர்களை உரையாற்றிய ஷேக் அல் முகராமி (ர), “ஒரு நாள், அந்த இளைஞனின் கால் அனைத்து அவ்லியா அல்லாஹ்வின் தோள்களிலும் இருக்கும், அவனுடைய காலத்தின் அனைத்து அவ்லியாக்களும் அவனுக்கு முன்பாக தாழ்த்தப்படுவார்கள்” .

ஷேக் அபு சயீத் அல் முகர்ராமி (ர) ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களை ஆன்மீக ஒழுங்கில் ஒப்புக்கொண்ட பிறகு, அவர் தனது கைகளால் அவருக்கு உணவளித்தார். இது குறித்து ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) கூறுகிறார், “எனது ஷேக்-இ-தரீகாத் என் வாயில் வைக்கும் ஒவ்வொரு உணவுக்கும், என் இதயம் மரிபாவின் ஒளியால் நிரப்பத் தொடங்கியது.”

ஷேக் அபு சயீத் அல்-முகர்ராமி (ர) பின்னர் செயிண்ட்ஹுட் (கிர்கா) உடையில் அல்-கவ்த் அல்-அஸாம் (ர) உடையணிந்து கூறினார்: “இந்த கிர்காவை சயீதுனா அலி-இ-முர்தாசாவுக்கு புனித நபி வழங்கினார் . அவர் அதை குவாஜா ஹசன் பாஸ்ரி (ர) க்குக் கொடுத்தார், அவரிடமிருந்து தலைமுறைகளாக அது என்னை அடைந்தது ”. ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) இந்த கார்ப் அணிந்திருந்தவுடன், நூரின் கதிர்கள் அவர் மீது இறங்குவதைக் காணலாம். பெரிய புனிதருக்கு வழங்கப்பட்ட கிர்கா (செயிண்ட் கார்ப்) தலைமுறையிலிருந்து தலைமுறைக்கு வழங்கப்பட்டது. கிர்கா முபாரக் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) ஐ எவ்வாறு அடைந்தார் என்பதை சித்தரிக்கும் ஒரு மரம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது:

ஆன்மீக சங்கிலி

அவரது சில்சிலா (ஆன்மீக சங்கிலி) அன்பான நபி-க்கு பின்வருமாறு அறியப்படுகிறது:

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர), சீடர்

ஷேக் அபு சயீத் அல் முகராமி (ர), சீடர்

ஷேக் அபுல் ஹசன் அலி பின் முஹம்மது அல்-குரைஷி (ர), சீடர்

ஷேக் அபுல் ஃபரா டார்டூசி (ர), சீடர்

ஷேக் அபுல் ஃபஸல் அப்துல் வாஹித் தமிமி (ர), சீடர்

ஷேக் அபுபக்கர் அப்துல்லா ஷிப்லி (ர), சீடர்

ஷேக் ஜுனைத் அல்-பாக்தாதி (ர), சீடர்

ஷேக் அபுல் ஹசன் சாரி அல்-சகாதி (ர), சீடர்

ஷேக் மருஃப் அல்-கார்கி (ர), சீடர்

ஷேக் தாவூத் தாஅய் (ர), சீடர்

ஷேக் ஹபீப் அல்-அஜாமி (ர), சீடர்

ஷேக் ஹசன் அல்-பாஸ்ரி (ர), சீடர்

சயாதினா அலி இப்னு அபி தாலிப் , கலீஃபா

சயீதினா முஹம்மது இப்னு அப்தில்லா

பாக்தாத்திற்குத் திரும்பு

அவர் திரும்புவதற்கு முன்பு, அவர் பாக்தாத்தில் ஒரு தெருவில் நடந்து செல்வதைக் கண்டார், அங்கு சாலையோரத்தில் கிடந்த ஒரு நோய்வாய்ப்பட்ட மற்றும் மயக்கமடைந்த ஒருவர் அவரை வரவேற்றார். ஷேக் வணக்கத்திற்கு பதிலளித்தபோது, ​​அந்த நபர் அவரை உட்கார உதவுமாறு கேட்டார். செயிண்ட் அவரிடம் கேட்ட உதவியைக் கொடுத்தபோது, ​​அந்த மனிதன் எழுந்து உட்கார்ந்து அற்புதமாக பெரிய அளவில் வளர ஆரம்பித்தான். இந்த நிகழ்வைக் கண்டு பயந்துபோன புனிதரைப் பார்த்த அந்நியன், "நான் உங்கள் தாத்தாவின் மதம். நான் நோயுற்றவனாகவும் பரிதாபமாகவும் மாறினேன், ஆனால் கடவுள் உங்கள் உதவியின் மூலம் என்னை உயிர்ப்பித்தார். இந்த நிகழ்வு ஷேக்கின் எதிர்கால வாழ்க்கையை முன்னிலைப்படுத்தியது இஸ்லாத்தின் மதத்தை புதுப்பிக்க வேண்டும்.

பொய்யும் வழிபாட்டு முறைகளும் ஆபத்தான விகிதத்தில் பரவத் தொடங்கின. அறிவிற்கும் மரியாதைக்கும் உள்ள மரியாதை பாக்தாத் மக்களின் இதயங்களில் மெல்லியதாக இருந்தது. இது சுன்னாவின் பின்வருவனவற்றில் பெரும் சீரழிவின் காலம். மக்களின் வழிகளைச் சீர்திருத்திக் கொள்வோர் மற்றும் உண்மையான விசுவாசத்தை மீட்பவர் ஆகியோரின் தேவை இருந்த காலம் அது. இந்த சீர்திருத்தவாதியும் மறுமலர்ச்சியும் வேறு யாருமல்ல, இமாம் உல் அவ்லியா ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர). ஊழல் மற்றும் மோதல்களின் இந்த நேரத்தில் மற்றும் குறுகிய காலத்திற்குள் அவர் அரங்கில் நுழைந்தார்; அவர் மீண்டும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பாக்தாத் நகரத்தை கற்றல் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் மையமாக மாற்றினார்.

கி.பி 521 ஏ.எச் / 1127 இல் பாக்தாத்திற்கு திரும்பியபோது அவருக்கு ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டது, அங்கு அவர் பொது இடத்தில் பிரசங்கிக்கத் தொடங்கினார். ஷேக் அபு சயீத் அல்-முகராமி (ர) தனது வாரிசான ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானியை (ர) ஹன்பலைட் சட்டப் பள்ளியின் (மதரஸா பாபுல் அஜாஸ்) முதல்வராக நியமித்தார், அவர் முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வகித்த பதவி.

பாக்தாத்தின் ரோஜா

தனது ஆன்மீக பயணத்திலிருந்து பாக்தாத்திற்குத் திரும்பிய ஷேக் அப்துல் காதிர் (ர) ஒரு உபத்திரவத்தை எதிர்கொண்டார், அது கம்பீரமான ஞானத்தால் முறியடிக்கப்பட்டது. பாக்தாத்தின் இஸ்லாமிய உயரடுக்கில் பலர் ஷேக் அப்துல் காதிர் (ர) திரும்பியதால் குழப்பமடைந்தனர், அவர் பெரும் நற்பெயர் மற்றும் ஆன்மீக அந்தஸ்தின் காரணமாக, சீடர்களைப் பின்தொடர்ந்தார். அறிஞர்கள் கூடி, ஷேக் அப்துல் காதிருக்கு ஒரு தெளிவான செய்தியை அனுப்பக்கூடிய ஒரு வழியை வகுத்தனர், அவர் பாக்தாத்தில் அவர் இருந்ததைக் கண்டு அதிருப்தி அடைந்தார்.

அவர்கள் ஒரு பெரிய கப்பலை விளிம்பில் நிரப்ப உத்தரவிட்டு ஷேக் அப்துல் காதிரின் (ர) காலாண்டுகளுக்கு அனுப்பினர். கொள்கலன் பாக்தாத்தையும், தண்ணீர் பாக்தாத்தில் உள்ள அறிஞர்களையும் குறிக்கிறது. பாக்தாத்தில் ஒரு புதிய ஷேக்கிற்கு அதிக இடம் இல்லை என்பதை இது குறிக்கிறது.

ஞானத்தின் ஒரு தனித்துவமான பக்கவாதம் மற்றும் அவரது அசாதாரண சக்திகளை நிரூபிக்கும் வகையில், ஷேக் ஒரு ரோஜாவை பறித்தார், அதை அவர் தண்ணீரின் மேல் வைத்தார். பின்னர் அவர் கப்பலை அனுப்பியவர்களிடம் திரும்ப அழைத்துச் செல்லும்படி கட்டளையிட்டார், உடனடியாக ஷேக்கின் சிறந்த ஆன்மீக ஞானத்தை ஒப்புக் கொண்டு அவருக்கு 'பாக்தாத்தின் ரோஜா' என்ற பட்டத்தை வழங்கினார்.

முன்னர் கூறியது போல, ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) பாக்தாத்திற்கு ஊழல் நிறைந்த மற்றும் தவறான நபர்கள் நிறைந்த நகரமாக இருந்தபோது வந்திருந்தார். இந்த நேரத்தில்தான், தவறாக வழிநடத்தப்பட்டவர்கள் புனித குர்ஆன் "ஒரு படைப்பு" என்று கூறப்படுவதாக தங்கள் வாதத்தை "விவாதிக்க" முயன்றனர். சிலுவைப் போர்கள் தொடங்கியதிலிருந்து, உலகெங்கிலும் உள்ள முஸ்லிம்களுக்கு இது மிகவும் சோதனை நேரமாக இருந்தது, அங்கு முழு கிறிஸ்தவ உலகமும் முஸ்லீம் பேரரசை அழிக்க முனைந்தது. அல்-கவ்த் அல்-அஸாம் (ர) தனது படிப்பை முடித்து இருபத்தைந்து ஆண்டுகால ஆன்மீக பயிற்சிகளை மேற்கொண்ட காலப்பகுதி, பாக்தாத்தில் நிலை இன்னும் மோசமாகிவிட்டது.

விரிவுரைகள்

521 ஏ.ஹெச்.

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர் ஒரு அஜ்மி (அரபு அல்லாதவர்) என்பதால் ஒரு அரபியின் சொற்பொழிவால் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் the பின்வரும் வசனத்தை ஏழு முறை பாராயணம் செய்து ஷேக்கின் முகத்தில் ஊதினார்:

யூசுப் அலி: உங்கள் இறைவனின் வழியை (அனைவரையும்) ஞானத்துடனும் அழகிய பிரசங்கத்துடனும் அழைக்கவும்; அவர்களுடன் மிகச் சிறந்த மற்றும் கிருபையான வழிகளில் வாக்குவாதம் செய்யுங்கள்; ஏனென்றால், உம்முடைய இறைவன் நன்கு அறிந்தவர், அவருடைய பாதையிலிருந்து விலகியவர்கள், வழிகாட்டுதல்களைப் பெறுபவர்கள்.

அல்குர்ஆன் 16: 125

ஜுஹ்ர் தொழுகையின் மறுநாளே, ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) பிரசங்கத்தை ஏற்றி மக்களை ஒரு பிரசங்கத்துடன் உரையாற்றினார். அவரது வார்த்தைகளால் பார்வையாளர்கள் மயங்கினர். ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) பேசியபோது, ​​அல்லாஹ்வின் கிருபையால் அவர் தூண்டப்பட்டார், அவருடைய வார்த்தைகளின் அற்புதமான மற்றும் புரட்சிகர தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்.

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) வழக்கமாக வாரத்திற்கு மூன்று முறை சொற்பொழிவுகளை நிகழ்த்தினார் - புதன்கிழமை மாலை, வெள்ளி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நடைமுறை 521 ஏ.எச் முதல் நாற்பது ஆண்டுகள் தொடர்ந்தது. 561 AH க்கு. முதலில், அவர் மதரஸாவில் விரிவுரைகள் மற்றும் மக்களுக்கு கற்பிக்கத் தொடங்கினார்.

பாக்தாத் மற்றும் அண்டை நகரங்களின் மக்கள் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களின் சொற்பொழிவுகளுக்கு அதிக எண்ணிக்கையில் வரத் தொடங்கினர், இந்த கூட்டங்களுக்கு மதரஸா மிகச் சிறியதாக மாறியது. மதரஸாவுக்குள் பெரும்பாலும் இடமில்லை, அவரது சொற்பொழிவுகளையும் ஆலோசனையையும் கேட்க மக்கள் தெருக்களில் உட்காரும்படி கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள். 568 AH இல் மதரஸாவைச் சுற்றியுள்ள ஒரு சில வீடுகள் வாங்கப்பட்டு, மதரஸாவை பெரிதாக்க இணைக்கப்பட்டன. சிறிது நேரம் கழித்து, இது கூட மிகச் சிறியது என்பதை நிரூபித்தது. ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களின் மிம்பார் பின்னர் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு ஒரு பெரிய திறந்தவெளியில் (ஈத் கா) வைக்கப்பட்டார், அங்கு அவரது ஒவ்வொரு சொற்பொழிவிலும் 70,000 க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தங்களை முன்வைத்துக் கொள்வார்கள். அவரது ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும், அவரது சொற்பொழிவுகளை எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவுசெய்யும் நான்கு பேரும், புனித குர்ஆனை ஓதிக் கொண்ட இரண்டு காரிகளும் இருப்பார்கள்.

அவரது சொற்பொழிவுகள் அறிவும் ஞானமும் நிறைந்தவை. அவர்கள் மிகவும் செல்வாக்குமிக்கவர்களாகவும், சக்திவாய்ந்தவர்களாகவும் இருந்தார்கள், கேட்போர் ஆன்மீக பரவசத்திற்குச் செல்வார்கள். அவர்களில் சிலர் துணிகளைக் கிழித்து விடுவார்கள். மற்றவர்கள் மயக்கமடைவார்கள். சில சந்தர்ப்பங்களில், சில கேட்போர் அல்லாஹ்வையும் அவரது ரசூலையும் நேசிக்கும் ரத்தினங்களில் தொலைந்து போவார்கள் - பெரிய புனிதர் தனது சொற்பொழிவுகளில் முன்வைத்தார், அவர்கள் இந்த நிலையில் கூட காலமானார்கள். பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில், முஸ்லிமல்லாதவர்கள் கூட அவரது சொற்பொழிவுகளுக்கு வந்தனர். அவரது சொற்பொழிவுகளைக் கேட்டபின், அவர் சொன்ன எதையும் அவர்களால் மறுக்க முடியாது என்பதையும் அவர்கள் இஸ்லாத்தை விருப்பத்துடன் ஏற்றுக்கொள்வதையும் அவர்கள் கண்டுபிடிப்பார்கள். பொதுமக்களின் சாதாரண உறுப்பினர்களைத் தவிர, ரிஜால்-உல்-கைப் மற்றும் ஜின்ஸ் ஆகியோரும் அவரது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கூட்டங்களுக்கு அடிக்கடி சென்றனர். அகாபிரீன் மற்றும் மஷாயிக் ஆகியோரும் அவரது கூட்டங்களுக்கு அடிக்கடி சென்றனர். இது இளைஞர்களுக்கு ஒரு பயிற்சி பள்ளி, பாவிகளுக்கு மனந்திரும்ப ஒரு இடம்,

அவரது குரல் மிகவும் கடுமையானதாகவும் கூர்மையாகவும் இருந்தது. அவரது மஜ்லிஸின் அற்புதங்களில் ஒன்று என்னவென்றால், அங்கு அமர்ந்திருக்கும் ஒவ்வொரு நபரும் அவரை ஒரே மாதிரியாகக் கேட்டார்கள், அந்தக் காலங்களில், ஒலிவாங்கிகள் மற்றும் போன்ற குரல் பெருக்கத்திற்கு எந்த வழியும் இல்லை. அல்-கவ்த் அல்-அஸாமின் (ர) நெருங்கிய மாணவர், சயீதி அப்துல்லா ஜபாயீ (ர), தனது சொற்பொழிவுகளின் இந்த காலகட்டத்தில், 100,000 க்கும் மேற்பட்ட பாவிகள் அல்-கவ்த் அல்-அஸாமின் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட கைகளில் மனந்திரும்பினர் (ர) மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் இஸ்லாத்தை அவருடைய கைகளில் ஏற்றுக்கொண்டனர்.

அந்த காலத்தில் பாக்தாத்தில் உள்ள பெரும்பான்மையான மக்கள் பெரிய புனிதரின் கைகளில் அவர்கள் செய்த தவறுகளிலிருந்து மனந்திரும்பி அவருடைய சீடர்களாகவும் ஆனார்கள் என்பதை அனைத்து பெரிய அறிஞர்களும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ஒருமுறை, பதின்மூன்று கிறிஸ்தவர்கள் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானியின் (ர) மஜ்லிஸில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டனர். அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை விளக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டபோது, ​​அவர்கள் இஸ்லாத்தின் மதத்தைப் பற்றி கேள்விப்பட்டதாகவும், இந்த தீனில் தங்கள் இதயங்கள் மகிழ்ச்சியடைவதாகவும், ஆனால் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் உண்மையான ஊழியரைத் தேடி வந்ததாகவும், அவர்களைப் பார்த்து, அவர்களின் இருதயத்தின் இருளை விரட்டுங்கள். அல்லாஹ்வின் இந்த உண்மையான ஊழியரைத் தேடிக்கொண்டிருந்தபோது, ​​கண்ணுக்குத் தெரியாத ஒரு குரலைக் கேட்டார்கள், “பாக்தாத்தில் உள்ள ஷேக் அப்துல் காதிரிடம் சென்று இஸ்லாத்தை அவரது கைகளில் கொண்டு வாருங்கள், ஏனென்றால் அவர்தான் உங்கள் இதயங்களைத் தூய்மைப்படுத்தி ஒளியில் நிரப்புவார் of இமான் (நம்பிக்கை) ”.

ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களின் கூட்டத்தில் “சனான்” என்ற துறவி தன்னை முன்வைத்து, பெரிய புனிதரின் கைகளில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். இமானைக் கொண்டுவந்தபின், அவர் கூட்டத்தில் எழுந்து நின்று கூறினார்: “மக்களே! நான் யேமனின் குடிமகன், பல ஆண்டுகளாக நான் ஒரு கிறிஸ்தவ துறவியாக தனிமையில் வாழ்ந்தேன். சில காலமாக, நான் இஸ்லாத்தின் உண்மையை உணர்ந்தேன், ஆனால் தற்போதைய முஸ்லிம்களின் வழிகளைப் பார்த்த பிறகு, நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை தாமதப்படுத்தினேன், மிகவும் பக்தியுள்ள ஒரு நபரின் கைகளில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று சபதம் செய்தேன். மக்கள் மத்தியில். இந்த சபதம் செய்தபின், ஒரு இரவு, நான் சயீதுனா ஈசா (என) கனவு கண்டேன், 'ஓ சனான்! பாக்தாத்திற்குச் சென்று இஸ்லாத்தை அவரது கைகளில் ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். தற்போதைய தருணத்தில், இந்த பூமியில் அவரை விட மதத்தின் மீது அதிக பக்தியும் உறுதியும் உள்ளவர்கள் யாரும் இல்லை, இந்த நேரத்தில் அவரை விட உயர்ந்தவர்கள் யாரும் இல்லை.

அல்-கவ்த் அல்-அஸாமின் (ர) சொற்பொழிவுகள் அவரது மஜ்லிஸுக்கு அடிக்கடி வந்த அனைவருக்கும் ஊக்கமளித்தன. அவரது வார்த்தைகள் கனிவானவை, உறுதியானவை. அவர் யாருடைய சக்தியினாலும் அந்தஸ்தினாலும் திணறவில்லை. அவர்கள் தவறாக இருந்தால், அவற்றை தனது மஜ்லிஸில் அல்லது வேறு எங்கும் திருத்த அவர் தயங்கவில்லை. அவர் அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு எவருக்கும் அஞ்சவில்லை, மேலும் தனது மஜ்லிஸில் இருந்தவர்களை இது குறித்து அறிந்து கொண்டார். ஒருமுறை, கலீஃபா அஜீசுதீனின் நெருங்கிய அமைச்சர்களில் ஒருவரான ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானியின் (ர) மஜ்லிஸுக்கு வந்தார். அவர் அவரைப் பார்த்தபோது, ​​பெரிய புனிதர், “உங்களைப் போன்றவர்களின் நிலை இதுபோன்றது, ஒரு மனிதன் இன்னொருவரின் அடிமைத்தனத்தில் தொலைந்து போகிறான். அல்லாஹ்வின் உண்மையான அடிமை யார்? ” பின்னர் அவர் அஜீசுதீனை நேரடியாக உரையாற்றி, “எழுந்து நிற்க! இந்த இவ்வுலகத்திலிருந்து உங்களைத் தூர விலக்கி, உங்கள் படைப்பாளரை நோக்கி ஓடும்படி உங்கள் கையை என் கையில் வைத்திருங்கள். ”ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) தனது வாழ்நாளில் பல்வேறு தலைப்புகளில் ஆயிரக்கணக்கான சொற்பொழிவுகளை நிகழ்த்தினார். அவரது கூட்டங்கள் ஆயிரக்கணக்கான சாதாரண மக்கள், கற்ற அறிஞர்கள் மற்றும் சிறந்த புனிதர்கள் அடிக்கடி வந்தன. அவரது சொற்பொழிவுகளின் போது அவரது சொற்பொழிவுகளை எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவு செய்த சுமார் நானூறு எழுத்தாளர்கள் இருப்பார்கள் என்று உண்மையான ஆதாரங்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற இரண்டு சொற்பொழிவுகள், பின்னர் பதிவு செய்யப்பட்டன, உங்கள் ஆய்வுக்காக கீழே வழங்கப்படுகின்றன.

முதல் சொற்பொழிவு - வெள்ளிக்கிழமை 15 ஷவால் 545 ஏ.எச்

இரண்டாவது சொற்பொழிவு - செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 19 ஷவ்வால் 545 ஏ.எச்

பிரசங்கங்களைத் தவிர, ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலும் பிற்பகலிலும் ஷேக் குர்ஆன் தப்சீர், ஹதீஸ், இஸ்லாமிய சட்டத்தின் கொள்கைகள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய பாடங்களில் பாடங்களைக் கொடுத்தார். மதியம் தொழுகைக்குப் பிறகு, உலகின் அனைத்து பகுதிகளிலிருந்தும் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட சட்ட கேள்விகளுக்கு ஃபத்வாக்கள் அல்லது தீர்ப்புகளை வழங்குவதைக் காண முடிந்தது. மக்ரிப் தொழுகைக்கு ஒவ்வொரு மாலையும் அவர் ஏழைகளுக்கு ரொட்டி விநியோகிப்பார். மாலை தொழுகைக்குப் பிறகு இரவு உணவிற்கு உட்கார்ந்துகொள்வது அவரது பழக்கமாக இருந்தது, ஏனெனில் வழக்கமாக அவர் ஆண்டு முழுவதும் பகலில் உண்ணாவிரதம் இருந்தார். இதுபோன்ற ஒவ்வொரு உணவிற்கும் முன்பாக, அக்கம் பக்கத்தில் உணவு தேவைப்படும் எவரும் வந்து அவருடன் சேரலாம் என்று அறிவிப்பது அவருடைய நடைமுறையாகும். இஷா தொழுகைக்குப் பிறகு, அனைத்து புனித நபர்களிடமும், அவர் தனது அறைக்கு ஓய்வு பெறுவார், மேலும் இரவின் பெரும்பகுதியை கடவுளின் வழிபாட்டில் செலவிடுவார், புனித நபி (ஸல்) அவர்களுடன் நெருங்கிய ஆன்மீக உறவில் இருப்பதாகக் கூறும் அனைவருக்கும் புனித குர்ஆனால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஒரு நடைமுறை. நபிகள் நாயகத்தின் உண்மையான பின்பற்றுபவராக, அவர் பகலில் மனிதகுலத்திற்கு சேவை செய்வதோடு, இரவின் பெரும்பகுதியிலும் தனது படைப்பாளருக்கு சேவை செய்வார்.

அற்புதங்கள்

அவ்லியா-அல்லாஹ்வில், ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அதிக எண்ணிக்கையிலான அற்புதங்களைச் செய்தார்.

முக்கிய கட்டுரை: ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானியின் அற்புதங்கள்

மனைவிகள் & குழந்தைகள்

521 ஏ.எச் வரை, ஐம்பத்தொன்று வயதில், அவர் ஒருபோதும் திருமணத்தைப் பற்றி நினைத்ததில்லை. ஆன்மீக முயற்சிகளின் பாதையில் இது ஒரு வகையான தடையாகக் கருதினார். ஆனால் அவர் மக்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வந்தபோது, ​​புனித நபியின் கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்து, அவருடைய முன்மாதிரியைக் கருத்தில் கொண்டு, அவர் நான்கு மனைவிகளை மணந்தார், அவர்கள் அனைவரும் நல்லொழுக்கத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் அவருக்கு அர்ப்பணித்தவர்கள்:

சயீதா பிபி மதீனா (ர)

சயீதா பிபி சாதிகா (ர)

சயீதா பிபி முமினா (ர)

சயீதா பிபி மஹபூபா (ர)

ஒருமுறை ஒருவர் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களிடம் ஏன் நிகாவை தனது தனித்துவமான மற்றும் உயர்ந்த ஆன்மீக நிலையில் உருவாக்கினார் என்று கேட்டார். பெரிய காவத் (ர) பதிலளித்தார்:


நான் திருமணம் செய்திருக்க மாட்டேன், ஆனால் என் அன்புக்குரிய முன்னோரான நபி முஹம்மது என்னை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி கட்டளையிட்டுள்ளார். இந்த அடிப்படையில்தான் நான் நிகாவை உருவாக்கியுள்ளேன். என் படைப்பாளரின் அன்பைக் காட்டிலும் என் நேரத்தை மற்ற விஷயங்களில் இழக்க நேரிடும் என்பதற்காக, உண்மையில், நிகாவை உருவாக்குவதில் நான் பயந்தேன், ஆனால் நேரம் வரும்போது, ​​என் படைப்பாளர் எனக்கு நான்கு மனைவிகளுடன் ஆசீர்வதித்தார், ஒவ்வொன்றும் அவர்களில் என்னை மிகவும் நேசித்தார்கள். "


நிகாவின் உண்மையான மற்றும் தூய்மையான நோக்கம் காரணமாக, திருமணத்திற்குப் பிறகும் அவர் தனது இபாதாவிலிருந்தும், தீனுக்கான சேவைகளிலிருந்தும் இழந்த நேரத்தை அவர் கண்டதில்லை. ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களின் மகன்களில் ஒருவரான ஷேக் சயீதி அப்துல் ஜபார் (ர), தனது தாயைப் பற்றி கூறுகிறார்,


என் அம்மா ஒரு இருண்ட இடத்திற்குள் நுழையும் போது, ​​அது உடனடியாக பிரகாசமாகிவிடும். ஒருமுறை என் தந்தை ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) என் அம்மா இருந்த ஒரு இடத்திற்குள் நுழைந்தார், அவருடைய நுழைவாயிலில், அவள் இருந்ததால் ஏற்பட்ட ஒளி மறைந்தது. இதைப் பார்த்த என் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தந்தை, 'இந்த ஒளி போதாது. அது என் வெளிச்சத்தில் மறைந்துவிட்டது. இதை மேலும் சக்திவாய்ந்ததாக மாற்றுவேன் '. இந்த நாள் முதல், என் அம்மா ஒரு இருண்ட இடத்தில் நுழைந்தபோது, ​​அவளுடைய ஒளி முழு நிலவு போன்றது.


அவருக்கு நாற்பத்தொன்பது குழந்தைகள் இருந்தன; இருபத்தேழு மகன்களும் இருபத்தி இரண்டு மகள்களும். அவரது மகன்களில் பலர் கல்வி மற்றும் கற்றலுக்காக புகழ் பெற்றனர், அவர்களும் அவர்களின் சந்ததியினரும் உலகின் பிற பகுதிகளில் இஸ்லாத்தை பரப்பினர்:

ஷேக் சைபுதீன் அப்துல் வஹாப் (ர)

ஷேக் ஷர்புதீன் அபு முஹம்மது இசா (ர)

ஷேக் ஹபீஸ் அப்துல் ரசாக் தாஜுதீன் (ர)

ஷேக் அபுபக்கர் அப்துல் அஜீஸ் (ர)

ஷேக் சிராஜுதீன் அப்துல் ஜபார் (ர)

ஷேக் யஹ்யா (ர)

ஷேக் மூசா (ர)

ஷேக் அபுல் பாஸ்ல் முஹம்மது (ர)

ஷேக் அபு இஷாக் இப்ராஹிம் (ர)

ஷேக் அப்துல்லா (ர)

ஷேக் அப்துர் ரஹ்மான் (ர)

ஷேக் அபு நாசர் மூசா (ர)

இறுதி ஆலோசனை மற்றும் தேர்ச்சி

அவரது குழந்தைகளுக்கு ஆலோசனை

ஷேக் நோயால் பாதிக்கப்பட்டபோது, ​​அவரது மகன் அப்துல் வஹாப் அவரிடம் கேட்டார்: "நீங்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு வெளியேறிய பிறகு நான் செயல்பட வேண்டிய ஒரு பிரிவினை எனக்கு கொடுங்கள்." ஷேக் பதிலளித்தார்:


சர்வவல்லமையுள்ள அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள். அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு யாருக்கும் அஞ்சாதே. எப்போதும் அவரை நோக்கித் திரும்புங்கள். உங்கள் எல்லா விருப்பங்களையும் அல்லாஹ்விடம் கேளுங்கள். அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு யாரிடமும் திரும்ப வேண்டாம். அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு எவரிடமும் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டாம். த au ஹீத் (ஒரு அல்லாஹ்வின் நம்பிக்கை) மீது உறுதியாக இருங்கள். த au ஹீத் இல்லாமல் இரட்சிப்பு இல்லை. இதயம் அல்லாஹ்வுடன் இணைந்தால், வேறு எதுவும் அவருக்கு அழகாகத் தெரியவில்லை. நான் உண்மையான அன்பின் நிலையை அடைந்துவிட்டேன். உலக அன்புக்கு இடமில்லாத ஒரு களம் இது.


பிற உயிரினங்களின் இருப்பு

அவர் இறப்பதற்கு சற்று முன்பு, அவர் தனது மற்ற மகன்களிடம் திரும்பி,


என்னிடமிருந்து விலகிச் செல்லுங்கள். இப்போது, ​​நீங்கள் எனக்கு முன் இருப்பதாகத் தெரிகிறது, ஆனால் உண்மையில் நீங்கள் இங்கே மட்டும் இல்லை. உங்களைத் தவிர, அல்லாஹ்வின் பிற படைப்புகளும் இங்கே உள்ளன. அவர்களுக்கு போதுமான இடம் கொடுங்கள். அவர்களுக்கு மரியாதை காட்டுங்கள். வழி கொடுக்க. இது இப்போது உயர்ந்த மன்னிப்பு மற்றும் மன்னிப்புக்கான இடமாகும். இந்த இடத்தை கூட்ட வேண்டாம்.


இந்த வார்த்தைகளைச் சொன்னபின், அவர் தொடர்ந்து கூறுவார், “மேலும், உங்களுக்கு அமைதியும், ஆசீர்வாதங்களும், அல்லாஹ்வின் கருணையும் இருக்கட்டும். அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் மன்னிப்பான், அவன் தன் கருணையை நம்மீது அளிப்பான். ” தனக்கு முன் தங்களை முன்வைத்த தேவதூதர்களின் வாழ்த்துக்களுக்கு அவர் அளித்த பதில் இது. அவர்களின் வாழ்த்துக்களுக்கு அவர் இருபத்தி நான்கு மணிநேரமும் பதிலளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

அஹ்லே சுன்னத்துக்கு ஒத்துழைப்பு

அல்-கவ்த் அல்-அஸாம் (ர) மகன்களான ஷேக் அப்துர் ரசாக் (ர) மற்றும் ஷேக் மூசா (ர) ஆகியோர்:


ஷேக் தனது இரு கைகளையும் வானத்தை நோக்கி உயர்த்தி, 'உங்களுக்கு அமைதியும், ஆசீர்வாதங்களும், அல்லாஹ்வின் கருணையும் இருக்கட்டும். உங்கள் இதயங்களிலிருந்து மனந்திரும்பி, சவாத்-இ-அஸாமில் (மிகப்பெரிய ஜமாஅத் அல்லது அஹ்லே சுன்னத் வால் ஜமாஅத்) சேருங்கள். இந்த காரணத்தினால்தான் நான் அனுப்பப்பட்டேன். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், எங்கள் அன்பான நபி முஹம்மதுவைப் பின்பற்றவும் கீழ்ப்படியவும் உங்களுக்கு கட்டளையிட நான் அனுப்பப்பட்டேன். எப்போதும் மென்மையாக இருங்கள். பின்னர் அவர், 'உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லா படைப்புகளுக்கும் இடையிலான தூரம் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் இடையிலான தூரம் போன்றது. இவ்வாறு, நீங்கள் எனக்கு சமமான யாரையும் நினைக்கக்கூடாது, அல்லது என்னை வேறு எவருக்கும் சமமாக நினைக்கக்கூடாது.


அவரது நோய்

அவரது மகன் ஷேக் அப்துல் அஜீஸ் (ர) அவரிடம் அவரது நோய் குறித்து கேட்டதாக மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து அவர் கூறினார்:


நிச்சயமாக யாரும், எந்த மனிதனும், எந்த ஜின்களும், எந்த தேவதூதரும் என் நோயை அறிந்திருக்கவில்லை, புரிந்து கொள்ளவில்லை. கடவுளின் கட்டளையால் கடவுளின் அறிவு குறையவில்லை. கட்டளை மாறுகிறது ஆனால் அறிவு மாறாது. கட்டளை ரத்து செய்யப்படலாம், ஆனால் அறிவு இல்லை. கடவுள் காலமானார், அவர் விரும்பியதை நிறுவுகிறார், அவரோடு புத்தகத்தின் அடிப்படை:

யூசுப் அலி: அவருடைய செயல்களுக்காக அவரை விசாரிக்க முடியாது, ஆனால் அவர்கள் விசாரிக்கப்படுவார்கள் (அவர்களுக்காக).

அல்குர்ஆன் 21:23


அவரது மகன் ஷேக் அப்துல் ஜபார் (ர) அவரிடம் கேட்டார்: "உங்கள் உடலின் எந்த பகுதி உங்களுக்கு வலியைத் தருகிறது?" அவர் பதிலளித்தார் :


என் இதயத்தைத் தவிர என் எல்லா உறுப்புகளும் என்னைத் துன்புறுத்துகின்றன. அங்கே எந்த வலியும் இல்லை, ஏனென்றால் அது அல்லாஹ்விடம் உள்ளது (சர்வவல்லமையுள்ளவர், மகிமை வாய்ந்தவர்).


அவரது கடைசி தருணங்கள்

அவர் சொல்வது போல் மரணம் அவருக்கு வந்தது:


வார்த்தைகளில் உதவி தேடுங்கள்: வணக்கத்திற்கு தகுதியானவர்கள் யாரும் இல்லை, அல்லாஹ், மகிமைப்படுத்தப்பட்டவன், உயர்ந்தவன், என்றென்றும் வாழ்கிறவன், காலமான பயம் இல்லை. தன்னுடைய சர்வ வல்லமையால் மகிழ்ந்து, தன் ஊழியர்களை மரணத்தோடு அடிபணியச் செய்பவருக்கு மகிமை உண்டாகும். வணக்கத்திற்கு தகுதியானவர் அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு யாரும் இல்லை. முஹம்மது Allah அல்லாஹ்வின் தூதர்.


ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) 561 ஏ.எச் (கி.பி 1166) இல், தனது தொண்ணூற்றொன்று வயதில் (அல்லது மற்றொரு கதைப்படி தொண்ணூற்று இரண்டு) காலமானார். அவரது இறுதி ஊர்வலத்திற்காக இவ்வளவு பெரிய மக்கள் கூடிவந்ததாக அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் இரவு நேரங்களில் அடக்கம் செய்ய வேண்டியிருந்தது.

அந்த நாள் ரபீ அல் தானியின் 11 வது நாள். இந்த தேதி இன்று வரை அவரது அபிமானிகளால் நினைவுகூரப்படுகிறது மற்றும் இந்தோ-பாகிஸ்தான் துணைக் கண்டத்தில் கியர்வின் ஷெரீப் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

படைப்புகள்

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களின் நன்கு அறியப்பட்ட படைப்புகள் சில:

ஃபுது அல்-கைப் (காணப்படாத வெளிப்பாடுகள்) - 78 சொற்பொழிவுகள், மிகவும் குறுகிய மற்றும் புள்ளிக்கு ஆனால் மிகவும் சக்திவாய்ந்தவை.

அல்-ஃபத் அர்-ரபானி (கம்பீரமான வெளிப்பாடு) - 62 சொற்பொழிவுகள் நிச்சயமாக நீண்டது, இது பாக்தாத் ஏ.எச் 545-546 இல் ரிபாத் மற்றும் மதரஸாவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜலா அல்-கவாதிர் (கவலைகளை அகற்றுதல்) - 45 சொற்பொழிவுகள், அதே இடங்களில், AH 546 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்டன.

கிதாப் சிர்ர் அல்-அஸ்ரர் வா மஜார் அல்-அன்வர் (ரகசியங்களின் ரகசியத்தின் புத்தகம் மற்றும் விளக்குகளின் வெளிப்பாடு)

மல்ஃபுசாத் ( சொற்கள் ) - இது ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களின் பல்வேறு சொற்களின் தொகுப்பு. பொதுவாக இது ஃபாத் அர்-ரபானியின் கையால் நகலெடுக்கப்பட்ட அரபு கையெழுத்துப் பிரதிகளின் முடிவில் காணப்படுகிறது.

அல்-குன்யா லி-தலிபி தாரிக் அல்-ஹக் (சத்தியத்தின் பாதையைத் தேடுபவர்களுக்கு போதுமான ஏற்பாடு) - இந்திய துணைக் கண்டத்தில் அல்-குன்யா லி-தலிபின் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஷேக் எழுதிய இந்த ஐந்து தொகுதிகள், அவரது கொலைகாரர்களில் ஒருவரின் வேண்டுகோளின் பேரில், இஸ்லாத்தின் அனைத்து அம்சங்களுக்கும், உள் மற்றும் வெளிப்புறங்களுக்கு ஒரு விரிவான வழிகாட்டியாகும்.

கம்சாதா 'ஆஷாரா மக்தூபன் (பதினைந்து கடிதங்கள்) - இவை 15 கடிதங்கள் முதலில் பாரசீக மொழியில் ஷேக் அப்துல் காதிர் எழுதிய ஒரு கொலைக்கு எழுதப்பட்டவை.

அல்-புயுதாத் அல்-ரபானியா (லார்ட்லி கிருபையின் வெளிப்பாடுகள்)

பஷைர் அல்-கைராத் (நல்ல விஷயங்களின் மகிழ்ச்சியான செய்தி) - அல்லாஹ்வின் உத்வேகத்தின் மூலம் ஷேக் அப்துல் காதிரின் சலவத் .

பல்வேறு முக்கியமான கேள்விகளுக்கான பதில்கள் - பல்வேறு தலைப்புகள் தொடர்பான மிக முக்கியமான கேள்விகளுக்கு பல சுருக்கமான பதில்களைக் கொண்டுள்ளது.

சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் - ஷேக்கால் அவர்களின் சிறப்பு ஆசீர்வாதங்களுக்காக எங்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்ட பல சிறப்பு அழைப்புகள் உள்ளன.

வறுமையின் வாயில் - பிசாசு படைகள், இப்லிஸ் மற்றும் அவரது கீழ் சுயத்துடன் (நாஃப்ஸ்) ஷேக்கின் போராட்டத்தின் நெக்லஸ் ஆஃப் ஜெம்ஸிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கதையைக் கொண்டுள்ளது.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மேற்கோள்கள்

அமைதியான நாஃப்களே கடவுள் திருப்தி அடைந்து திருப்தி அளிக்கிறார்கள்.

மரணத்தை சந்திப்பதற்கு முன் கவனமாக இருங்கள்.

இதயம் பூரணமாகும்போது உங்கள் எல்லா நிலைகளும் பூரணமாகின்றன.

நல்ல மனிதர்கள் உலகத்திலிருந்து தங்களைத் தவிர்த்து, கடவுளுக்கு பயந்து பக்தியால் அதை வெல்வார்கள்.

தக்தீர் (விதி) மீதான எனது திருப்தி என்னை கடவுளிடம் அழைத்துச் சென்றது.

பக்தியை உங்கள் ஆயுதமாக ஆக்கி, தவ்ஹீத் (கடவுளின் ஒருங்கிணைப்பு) சிந்திக்க வைக்கவும். தனிமையில் பக்தியும் நேர்மையும் கடவுளின் வேண்டுகோளும் உங்கள் இராணுவத்திற்கு உதவுங்கள்.

நீங்கள் திறனைப் பெறும்போது, ​​இந்த உலகத்தை உங்கள் நாஃப்களுக்கும், நாஃப்களுக்கும், அடுத்த உலகத்தை உங்கள் இதயத்துக்கும், இறைவன் உங்கள் ஆத்மாவுக்கும் ஒதுக்குங்கள்.

கடவுளுக்கும் அவருடைய வழிபாட்டிற்கும் அஞ்சுங்கள். வேறு யாருக்கும் அஞ்சாதீர்கள், யாரிடமிருந்தும் எதையும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். உங்களை காப்பாற்றுங்கள் - கடவுளுக்கு அஞ்சுங்கள், கடவுளுக்கு அஞ்சுங்கள், கடவுளுக்கு அஞ்சுங்கள்.

வாழ்க்கையின் அனைத்து நிலைகளிலும் ஒரு விசுவாசியுக்கு மூன்று விஷயங்கள் இன்றியமையாதவை. அவர் கடவுளின் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்: அவர் தடைசெய்யப்பட்ட விஷயங்களிலிருந்து விலக வேண்டும்; அவர் பிராவிடன்ஸின் ஆணையில் மகிழ்ச்சியடைய வேண்டும்.

பின்னர் அவர் உங்கள் விருப்பத்திலும் ஆசைகளிலும் உங்களுக்கு மரணத்தைத் தருவார், உங்கள் விருப்பத்திலும் விருப்பங்களிலும் நீங்கள் இறந்துவிட்டால், "கடவுள் உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டட்டும்" என்று உங்களுக்குச் சொல்லப்படும், மேலும் அவர் உங்களை (ஒரு புதிய) வாழ்க்கைக்கு மீட்டெடுப்பார்.

நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் இருக்கும்போது மற்றொரு நிலைக்கு அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ விரும்ப வேண்டாம். ஆகவே, நீங்கள் ராஜாவின் அரண்மனை வாசலில் வளைக்கும்போது, ​​அரண்மனைக்குள் நுழைவதற்கு நீங்கள் விரும்பாதவரை, கட்டாயத்தின் மூலமாக நீங்கள் நுழையும்படி செய்யப்படுவீர்கள், உங்கள் விருப்பப்படி அல்ல.

செல்வம் உங்கள் வேலைக்காரன், நீங்கள் கர்த்தருடைய வேலைக்காரன்.

கடவுள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதிய மகிமை நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள், (மக்களை) வாய்ப்பு மற்றும் மாற்றுவதில், உயர்த்துவதிலும் குறைப்பதிலும்.

சோதனைகள் மற்றும் பேரழிவுகள் இதயத்தையும் உறுதியையும் பலப்படுத்துகின்றன மற்றும் நம்பிக்கையையும் பொறுமையையும் நிலைநிறுத்துகின்றன மற்றும் விலங்கு-சுயத்தையும் அதன் விருப்பங்களையும் பலவீனப்படுத்துகின்றன.

உங்கள் உடலின் அனைத்து உறுப்புகளிலும், உங்கள் இதயத்திலும் பாவத்தை அதன் எல்லா வடிவத்திலும் அறிந்திருங்கள்.

கடவுளிடமிருந்து ஓடாதீர்கள், ஏனென்றால் அவர் உங்களை முந்திக்கொள்வார்.

நிகழ்வின் ஒவ்வொரு நிகழ்விற்கும் ஒரு நியமிக்கப்பட்ட நேரம் இருப்பதாகவும், ஒவ்வொரு பேரிடருக்கும் ஒரு முழுமையான புள்ளி இருப்பதும் உங்களுக்குத் தெரியாதா?

மரணத்திற்குப் பிறகு உங்கள் வாழ்க்கையை உங்கள் மூலதனப் பணமாகவும், உங்கள் சொற்களை அதன் லாபமாகவும் ஆக்குங்கள். மரணத்திற்குப் பிறகு உங்கள் வாழ்க்கையைப் பெறுவதில் முதலில் உங்கள் நேரத்தை செலவிடுங்கள்.

ஆன்மீக பழமையான அல்லது எந்த ஆன்மீக நிலையமும் இல்லை, ஆனால் அதனுடன் பயமும் நம்பிக்கையும் உள்ளது. இந்த இரண்டும் ஒரு பறவையின் இரண்டு இறக்கைகள் போன்றவை, ஆனால் அதற்காக எந்த விமானமும் சரியாக இருக்க முடியாது. ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் நிலையத்திலும் இது உண்மை. ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் அதனுடன் தொடர்புடைய அச்சமும் நம்பிக்கையும் உள்ள இந்த வித்தியாசத்தின் மூலம்.

உலக வாழ்க்கை என்பது இனிமேல் வாழ்வின் சாகுபடி நிலமாகும்; கட்டளைகள் மற்றும் தடைகளின் செயல்திறனுக்குப் பிறகு நபி மற்றும் அவ்லியாவின் நற்செயல்கள் பொறுமை, இன்பம் மற்றும் சோதனையின் மத்தியில் நல்லிணக்கம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன.

எல்லாவற்றிலும் கடவுளின் பண்புகளிலிருந்து ஒரு பண்பு உள்ளது, ஒவ்வொரு பெயரும் அவருடைய பெயர்களில் ஒன்றாகும். ஆகவே, நிச்சயமாக நீங்கள் அவருடைய பெயர்களுக்கும் அவருடைய பண்புகளுக்கும் செயல்களுக்கும் இடையில், உள்நோக்கி அவருடைய சக்தியின் மூலமாகவும், வெளிப்புறமாக அவருடைய ஞானத்தின் மூலமாகவும் இருக்கிறீர்கள். அவர் தனது பண்புகளில் வெளிப்படுகிறார் மற்றும் அவரது நபரில் மறைக்கப்படுகிறார். அவருடைய நபர் அவருடைய பண்புகளில் மறைக்கப்படுகிறார், அவருடைய பண்புகளை அவருடைய படைப்புகளில் மறைத்து வைத்திருக்கிறார், மேலும் அவர் தனது அறிவை அவருடைய சித்தத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்தியுள்ளார், மேலும் அவர் இயக்கங்களில் தனது விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். மேலும் அவர் தனது திறமையையும், அவரது திறமையையும் தனது விருப்பத்தின் மூலம் மறைத்துள்ளார். ஆகவே அவர் தம்முடைய கண்ணுக்குத் தெரியாமல் மறைந்திருக்கிறார், அவருடைய ஞானத்திலும் சக்தியிலும் அவர் வெளிப்படுகிறார். அவரைப் போன்ற ஒரு தோற்றம் கூட இல்லை, அவர் கேட்கிறார், பார்க்கிறார்.

தசாவ்ஃப் எட்டு குணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது:

நபி ஆபிரகாம் போன்ற தாராள மனப்பான்மை (என),

நபி இஷாக் (என) போன்ற மகிழ்ச்சியான சமர்ப்பிப்பு,

யாகூப் போன்ற பொறுமை (என),

சகரியா நபி (ஸல்) அவர்களின் பிரார்த்தனை,

யஹ்யா நபி போன்ற வறுமை (என),

மூஸா நபி (போன்ற) போன்ற கம்பளி உடை அணிந்து,

இஸ்ஸா நபி மற்றும் (என),

நபிகள் நாயகம் போன்ற மத வறுமை.

கடவுளைத் தவிர எல்லாவற்றிலும் அலட்சியமாக இருப்பவர் ஒரு மோசமானவர்.

என் இதயத்தைத் தவிர என் உடலின் அனைத்து பாகங்களும் நோய்வாய்ப்பட்டுள்ளன, அதில் எந்த வலியும் இல்லை, அது கடவுளிடம் ஒலிக்கிறது.

மனித உணர்வு பரிணாம வளர்ச்சியின் அளவில் மேல்நோக்கி மூன்று நிலைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

நாஃப்ஸ் அல்-அம்மாரா அதாவது கட்டுக்கடங்காத விலங்கு சுய.

நாஃப்ஸ் அல்-லாவாமா, அதாவது தார்மீக சுயத்துடன் போராடுவது.

நாஃப்ஸ் அல்-முத்மாயின்னா, அதாவது இயற்றப்பட்ட கடவுள் சுயத்தை உணர்ந்தார்.

கடவுளின் விருப்பமில்லாத எதையும் செய்ய வேண்டாம்.

கல்லறை

ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி (ர) அவர்களின் நற்பெயர் மற்றும் புனிதத்தன்மை காரணமாக, அவரது கல்லறையில் மிகுந்த ஆர்வம் உள்ளது, இது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பார்வையிடுகிறது. கல்லறை பள்ளியின் ஒரு சிறிய அறையில் இருந்தது, ஆனால் கட்டிடத்தின் ஒரு பகுதி பல ஆண்டுகளாக விரிவடைந்து வரும் ஒரு மசூதியாக மாற்றப்பட்டது. குளிர்கால பிரார்த்தனை அறையில் ஒரு அற்புதமான குவிமாடம் கட்டப்பட்டது. கி.பி 941 ஏ.எச் / 1534 இல் கட்டப்பட்ட ஈராக்கின் மிகப்பெரிய குவிமாடம் வெண்மையானது மற்றும் ஈர்க்கக்கூடிய பரிமாணங்கள் மற்றும் அற்புதமான கட்டிடக்கலை மற்றும் அலங்காரங்களைக் கொண்டுள்ளது, அவை தூரத்திலிருந்து காணப்படுகின்றன. இது அவ்வப்போது மீண்டும் பூசப்பட்டிருக்கிறது. 1970 இல், இது விரிவாக மீட்டெடுக்கப்பட்டது; நீல குவிமாடம் புதுப்பிக்கப்பட்டது மற்றும் கஷானியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பிற குவிமாடங்கள் வெள்ளை குவிமாடத்திற்கு அருகில் கட்டப்பட்டன.

இந்த கல்லறை ஈராக்கின் மிகப்பெரிய புனித இடங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது, அதன் ஏராளமான உள் மற்றும் வெளிப்புற சேர்த்தல்கள் உள்ளன. இது ஒரு பெரிய எஸ்ப்ளேனேட் மற்றும் 1,100 நபர்களை வரவேற்கும் திறன் கொண்ட "முசல்லா" (பிரார்த்தனை இடம்) கொண்டுள்ளது. ஷேக்கர்களுக்கு வசிப்பிடங்களாக விளங்கும் 66 நவீன, அமைக்கப்பட்ட அறைகளைக் கொண்ட இரண்டு நிலைகளில் இது ஒரு கட்டிடத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. ஜிக்ருக்கான பிற அறைகளும் உள்ளன, அவை வழக்கமாக வெள்ளிக்கிழமை மாலை அல்லது மவ்லிட் (நபி பிறந்த நாள் as) போன்ற சில மத சந்தர்ப்பங்களில் அல்லது ஷேக்கர்கள் மற்றும் சிறந்த நபர்களை அடக்கம் செய்யும் நேரத்தில் நடத்தப்படுகின்றன

Tuesday, November 24, 2020

குடிகாரர்களும் ஜனநாயகவாதிகளும்குடிகாரர்களும் ஜனநாயகவாதிகளும்

ஆரம்ப காலனித்துவ அமெரிக்காவில் எல்லா இடங்களிலும் வன்முறை, கலகலப்பான மற்றும் துணிச்சலான, விடுதிகள் இருந்தன, அதன் கொந்தளிப்பு மற்றும் வாக்குறுதி இரண்டையும் உள்ளடக்கியது

வான் ஸ்க்ரிப்னர்

மத்திய ஆர்கன்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் பிரிட்டிஷ் அமெரிக்க வரலாற்றின் இணை பேராசிரியராக உள்ளார். அவர் இன் சிவிலிட்டி: அர்பன் டேவர்ன்ஸ் அண்ட் எர்லி அமெரிக்கன் சிவில் சொசைட்டி (2019) மற்றும் மெர்பீப்பிள்: எ ஹ்யூமன் ஹிஸ்டரி (2020) ஆகியவற்றின் ஆசிரியர் ஆவார்.


1744 இல் ஒரு மேரிலேண்ட் உணவகத்திற்கு வந்தபோது, ​​டாக்டர் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் (கருவூலத்தின் மிகவும் பிரபலமான செயலாளருடன் குழப்பமடையக்கூடாது) கீழ் வர்க்க ஆண்களின் ஒரு 'குடிபோதையில்' உட்கார்ந்திருப்பதைக் கண்டார். 'போதனலியன்'களால் அவர் கிளர்ந்தெழுந்தார்,' [அவர்களின் உரையாடலில்] புரிந்துகொள்ளக்கூடிய ஒரே விஷயம் சத்தியங்கள் மற்றும் கடவுள் அடக்குமுறைகள் ', மற்றும்' விளையாட்டில் இனி ரம் இல்லை 'என்பதைக் கண்டறிந்தபோதுதான் அவர்கள் சாப்பாட்டை விட்டு வெளியேறினர். வட அமெரிக்காவின் கிழக்கு கடற்பரப்பில் பயணிக்கும் ஒரு உயரடுக்கு மருத்துவர் என்ற வகையில், தாழ்வான சமூக நிலைப்பாட்டைக் கொண்ட ஆண்களுடன் கலக்க ஹாமில்டன் ஆர்வம் காட்டவில்லை, குறிப்பாக அவர்கள் குடிபோதையில். மாறாக, வெகுஜனங்களை பாதுகாப்பான தூரத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்த அவர் நம்பினார்: 'சிவில் சமூகத்தின் பெரிய லெவியத்தானை சரியான ஒழுக்கத்திலும் ஒழுங்கிலும் வைத்திருக்க வேண்டும் ... அதனால் வெறித்தனமான விலங்கு தன்னை அழிக்கக்கூடாது.' ஆனால் 'ஒழுங்கற்ற கூட்டாளிகள்' குறித்து ஹாமில்டன் உணவக காவலரிடம் புகார் செய்தபோது, பொது மக்கள் மட்டுமே பதிலளிக்க முடியும்: 'ஐயோ ஐயா! பயணிகளை மகிழ்விக்கும் நாங்கள் எல்லோரையும் கடமைப்படுத்த முயற்சிக்க வேண்டும், ஏனென்றால் அது எங்கள் அன்றாட ரொட்டி. '

டாக்டர் ஹாமில்டனின் அச om கரியம் 18 ஆம் நூற்றாண்டின் காலனித்துவவாதிகள் சிவில் சமூகத்தின் மோதல் கருத்துக்களை அம்பலப்படுத்துகிறது. ஹாமில்டன் போன்ற சுய பாணியிலான உயரடுக்குகளுக்கு, 'உண்மையான' சிவில் சமூகம் தங்கள் சமூக தாழ்ந்தவர்களுக்கு கட்டளையிடும் திறனை நம்பியிருந்தது. 1760 ஆம் ஆண்டில், தி பாஸ்டன் ஈவினிங்-போஸ்டுக்கு அநாமதேய பங்களிப்பாளர் ஹாமில்டனின் நம்பிக்கைகளை வீட்டிற்கு கொண்டு சென்றார், அதைக் குறிப்பிட்டார்

சிவில் சமூகத்தின் அரசியலமைப்பை ஆராய்ந்த அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மை, ஒட்டுமொத்தத்தின் வலிமையும் வீரியமும் குறிப்பிட்ட தொகுதி பகுதிகளின் தொழிற்சங்கத்தையும் நல்லிணக்கத்தையும் சார்ந்துள்ளது.

ஆனால், ஹாமில்டனின் அனுபவங்கள் நிரூபித்தபடி, கீழ்-வர்க்க காலனித்துவவாதிகள் சிவில் சமூகத்தைப் பற்றிய தங்கள் சொந்த ஜனநாயகப் பார்வையை வெளிப்படுத்துகிறார்கள், இது அவர்களின் மேலதிகாரிகள் கடினமானதாகக் கருதி, மோசமான நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டது. 'தனிநபர்களைப் போலவே சங்கங்களும் அவற்றின் நோய்களின் காலங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன' என்று நம்புகிறார்கள், ஹாமில்டன் போன்ற உயரடுக்கு ஆண்கள் 'சமன்' மற்றும் ஜனநாயகம் ஆகியவற்றின் எழுச்சியைத் தடுக்க தங்கள் சக்தியால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்தனர்.

பல உயரடுக்கு காலனித்துவவாதிகள் பெருமளவில் மக்களுக்கு ஒரு வெறுக்கத்தக்க வெறுப்பையும், அவர்களை ஒருவித ஒழுங்கின் கீழ் கொண்டுவருவதற்கான விருப்பத்தையும் கொண்டிருந்தனர், இது அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் உள்ள தங்கள் சகோதரர்களுடன் ஒப்பிடும்போது தாழ்வு மனப்பான்மையால் அதிகரித்தது. அமெரிக்க புரட்சிகர காலம் (1765-83) இந்த கவலைகளை மேலும் கூட்டியது, ஏனெனில் கீழ் வர்க்க காலனித்துவவாதிகள் படிநிலை மற்றும் ஒழுங்கின் இடைக்கால கருத்துக்களை வன்முறையில் எதிர்த்தனர். சிவில் சமூகத்தின் மீதான மோதல்கள் - அதாவது, புதிய உலக ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான பழைய உலக முடியாட்சியின் கருத்துக்கள் - அமெரிக்காவின் பிறப்பை வரையறுக்கின்றன. சிவில் சமூகத்தின் வெவ்வேறு கருத்துக்களுக்கு இடையிலான இந்த மோதலைக் காண சிறந்த வழிகளில் ஒன்று, அது பெரும்பாலும் வெளிவந்த இடமாகும்: சாப்பாட்டு அறை.

'பி1743 ஆம் ஆண்டில் சார்லஸ்டனில் உள்ள கிரவுன் விடுதியின் விளம்பரம் கூச்சலிட்டது போல் - பிரசங்கங்கள் மற்றும் கண்ணாடிகள் போல செயல்பட்டு, காலனித்துவவாதிகளை தனித்துவமான குழுக்களாக மாற்றி, தலைவர்களின் நிலையை பிரதிபலிக்கும்படி கட்டாயப்படுத்தியது. பிரிட்டிஷ் அமெரிக்க சிவில் சமூகம். ஆரம்பகால அமெரிக்காவில் அவை மிகவும் பொதுவான பொது இடங்களாக இருந்தன: காலனித்துவ நகரங்கள் வளர்ந்து வரும் உணவகத் துறையை ஆதரித்தன, ஒவ்வொரு 100 முதல் 130 பேருக்கு ஒரு உரிமம் பெற்ற உணவகம். இது உரிமம் பெறாத விடுதிகளை எண்ணுவதில்லை, இது அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது மற்றும் தாழ்ந்த மக்களுக்கு சமூக மற்றும் வணிக வாய்ப்புகளின் பரந்த அளவிலான வாய்ப்பை வழங்கியது. நகர்ப்புற கோளத்திற்கு அப்பால், ஒவ்வொரு கிராமப்புற நகரத்திலும் குக்கிராமத்திலும் குறைந்தது ஒரு உணவகம் இருந்தது. அவர்கள் எப்போதும் அதிகமாக விரும்பினர். 1759 இல் ஒரு நியூயார்க்கர் தனது கிராமப்புற நிலத்தை விற்றபோது,

எவ்வாறாயினும், கலப்பு வர்க்க விடுதிகளின் பெருக்கத்தால் தலைவர்கள் மகிழ்ச்சியடையவில்லை. ' டிராம்-ஷாப்ஸ் மற்றும் டேவர்ன்ஸ்' 'நகரம் முழுவதும் ஒருவரையொருவர் தூக்கி எறிந்ததற்குள்' இருந்ததால் வெறுப்படைந்த ஒரு போஸ்டோனியன், 1750 இல் புகார் அளித்தார், விடுதிகள் 'எல்லா எல்லைகளையும் தாண்டி பெருகும்போது, ​​அவை நர்சரிகளின் துணை மற்றும் Debauchery, மற்றும் நேரடியாக சமூகத்தின் அழிவுக்கு வழிவகுக்கும் '. ஆனால், சிவில் சமூகத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கான அவர்களின் முயற்சிகளைப் போலவே, விடுதிகளையும் ஒழுங்குபடுத்துவதில் அதிகாரிகளின் முயற்சிகள் மிகச் சிறந்தவை.

ஆரம்பகால அமெரிக்காவின் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் அணுகக்கூடிய பொது இடங்களும் டேவர்ன்ஸ். 18 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் தாமஸ் வால்டக் என்ற ஆங்கிலேயர் பெருமை பேசினார்:

ஸ்பெயினியர்கள் செய்யும் அனைத்து புதிய குடியேற்றங்களிலும், அவர்கள் முதலில் செய்வது ஒரு தேவாலயத்தை கட்டியெழுப்புவது, ஒரு புதிய காலனியில் நீங்கள் டச்சு செய்யும் முதல் விஷயம், அவர்களுக்கு ஒரு கோட்டையைக் கட்டுவதுதான், ஆனால் நீங்கள் முதலில் செய்யும் ஆங்கிலம், அது மிகவும் தொலைவில் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் உலகின் ஒரு பகுதி, அல்லது மிகவும் காட்டுமிராண்டித்தனமான இந்தியர்களிடையே, ஒரு உணவகம் அல்லது குடிநீர் அமைப்பது.

நகரத் திட்டமிடுபவர்கள் பேனாவை காகிதத்தில் வைப்பதற்கு முன்பே பிலடெல்பியர்கள் டெலாவேர் ஆற்றின் கரையில் கச்சா குடி இடங்களைத் தோண்டினர், மேலும் வட அமெரிக்கா முழுவதும் குடியேறியவர்கள் 17 ஆம் நூற்றாண்டில் தங்கள் எளிய வீடுகளின் முன் அறைகளில் இருந்து மதுபானங்களை விற்றனர்.

ஒரு மேடை பயிற்சியாளர் ஒரு சாப்பாட்டிலிருந்து விலகிச் செல்கிறார். ஐசக் வெல்ட்ஸ் டிராவல்ஸ், வட அமெரிக்கா மாநிலங்கள் வழியாக… (1799). மரியாதை மேரியட் நூலகம், உட்டா பல்கலைக்கழகம்

18 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில், அமெரிக்கா பலதரப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்காக பலவிதமான விடுதிகளை வழங்கியது. ஆனால் வகைப்படுத்தலானது ஒருமைப்பாட்டை வளர்க்கவில்லை. ஒரு நகர்ப்புற மனிதர் ஒரு பிரத்யேக 'சிட்டி டேவர்னுக்கு' தப்பிக்கக்கூடும், அங்கு அவர் நன்றாக ஒயின்களைப் பருகலாம், அன்றைய செய்திகளைக் கவனிக்கலாம், ஒரு வணிக ஒப்பந்தத்தை பரிவர்த்தனை செய்யலாம் அல்லது ஒரு தனியார் கிளப்பில் பொருந்தலாம். காலனிகளின் மலரும் நடுத்தர வர்க்கங்கள் பொருட்களை வாங்கலாம் மற்றும் விற்கலாம், ஒட்டகங்கள் மற்றும் சிறுத்தைகள் போன்ற கவர்ச்சியான உயிரினங்களைக் காணலாம் அல்லது நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற விடுதிகளில் ஒரு பயண சொற்பொழிவைக் கேட்கலாம், அதே சமயம் கீழ் வர்க்க காலனித்துவவாதிகள் பலவிதமான விடுதிகளை அணுகுவதை அனுபவித்தனர் , கடன் பெறுங்கள் அல்லது இரவுக்கு ஒரு படுக்கையைக் கண்டுபிடி. கிராமப்புற விடுதிகள், இறுதியாக, பயணிகளுக்கும் உள்ளூர் மக்களுக்கும் வட அமெரிக்காவின் வளர்ந்து வரும் சாலை நெட்வொர்க்கில் முக்கிய ஓய்வு மற்றும் இணைக்கும் புள்ளிகளை வழங்கின. வர்ஜீனியா வழியாக பயணம் செய்யும் போது,

விடுதிகள் எல்லா இடங்களிலும் இருந்தன, ஆனால், சிவில் சமூகத்தின் அவர்களின் பெரிய கருத்துகளைப் போலவே, காலனித்துவ தலைவர்கள் அனைவருக்கும் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை. வருங்கால ஸ்தாபகத் தந்தை ஜான் ஆடம்ஸ் ஒரு புதிய இங்கிலாந்து உணவகத்தில் 1760 ஆம் ஆண்டு தங்கியிருந்தபோது 'ரபில் ஹவுஸை நிரப்பினார்' என்று குறிப்பிட்டார்: 'ஒவ்வொரு அறை, சமையலறை, அறை மக்கள் நிறைந்திருந்தது.' ஆங்கிலிகன் போதகர் சார்லஸ் உட்மேசன் ஒரு தென் கரோலினா உணவகத்தில் 'மோப்பின் முரட்டுத்தனத்தை வெளிப்படுத்திய பின்னர்' ஆடம்ஸின் வெறுப்பை எதிரொலித்தார். தன்னை 'ஆர்.டி' என்று அழைத்த மற்றொரு உயரடுக்கு 1750 அக்டோபர் 22 அன்று தி நியூயார்க் வீக்லி ஜர்னலில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு கவிதை இருந்தது.

வாந்தி எடு-சென்ட்டட் சத்தம் இன்ஸ் அறைகள்,
அந்த ரீல் சேம்பர் பணிப்பெண்கள் -
என்ன பாவங்களுக்கான தண்டனையை sorer
  முடியுமா மந்த நிலை மனிதர்களும் உணர?
காலாட்களும், fidlers, யாளர்களுக்கு, கோமாளிகள் -
  (இத்தகைய நிறுவனம் ஆனால் கரடுமுரடான உள்ளது;)
பண்புள்ள, தடித்த blust'ring இரத்த ! மற்றும் ஓ-அன் -
  தொந்தரவு கொடுக்கும் நாகரிகமான உடன் சாபமளிக்கிறது
இத்தகைய நடனம் ! - ஸ்கிராப்பிங் ! - விசில் ! - சண்டை !
  காட்டு கத்திகள், அந்த சத்தம் மற்றும் கர்ஜனை ! -
குடிகாரர்கள், இரவு முழுவதும் சண்டையிடுகிறார்கள் ;
  மற்றும், காலையில், குறட்டை !
குழப்பமான வளைவு, கொட்டில் அலறலில் ;
  (இனிமையான ஆறுதல், கடந்த காலத்தை ஒப்பிடுங்கள்!)
மேலும், முற்றத்தில், இதுபோன்ற கேட்டர்வொலிங் ! -
  'ஒரு பார்சன் சத்தியம் செய்வார் .
மாறாக, 'அவரை செயலாக்க, heav'n செய்ய twou'd
  ஒரு கூடு ஏறிய போது
ஆஃப் நரக மிருகத்தன நபர்களை , மற்றும் dev'lish நாட்டுப்புற,
  இதனால் அவரது ஓய்வு disturb'd என்று. நரக பிரேக்கின்
இழப்புக்கான பயங்கரமான அடையாளம் !   என்ன சபித்தல் ! துர்நாற்றம் ! புகைத்தல் ! விலைமதிப்பற்ற நேரம், மோசமான துஷ்பிரயோகம்!   மிகவும் கொடூரமான! பாவத்தின் கொடுங்கோன்மைக்கு அடிமைகள் !
லீவ், இழிந்த, நம்பிக்கையற்ற குழுவினர் ! நரக தின்
மோசமான மெட்லி !   அடியூ! அடியூ! அடியூ!

சக்திவாய்ந்த காலனித்துவவாதிகள் இந்த உணவகத்தை சிவில் சமூகத்தின் சில இலட்சியமாக பார்க்கவில்லை, அங்கு அனைவரும் தங்கள் காலனித்துவ அங்கத்தினருடன் மகிழ்ச்சியுடன் கலக்கக்கூடும். மாறாக, அவர்கள் பிரிட்டிஷ் அமெரிக்க சமுதாயத்தைக் கட்டுப்படுத்த முயன்ற அதே வழியில் உணவக இடத்தைக் கட்டுப்படுத்த முயன்றனர். எவ்வாறாயினும், நூற்றாண்டு முன்னேறும்போது, ​​காலனித்துவ உயரடுக்கினர் பெருகிய முறையில் கீழ்-வர்க்க சமூக ஒழுங்கின் 'கடினமான' கருத்துக்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கீழேயுள்ள அலட்சியம் மற்றும் எதிர்ப்பானது தலைவர்கள் மிகவும் விரும்பிய மதிப்பை மாற்றியமைப்பதாகத் தோன்றியது, மேலும் இது சாப்பாட்டு இடத்தை விட வேறு எங்கும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை.

கறுப்பு ஆண்களும் பெண்களும் உரிமம் பெற்ற விடுதிகளுக்குள் நுழைவதை போர்வை நடவடிக்கைகள் தடைசெய்துள்ளன

1764 ஆம் ஆண்டில், ஒரு குடிகாரன் நியூயார்க் நகர உணவகத்திலிருந்து தடுமாறி, வெறுப்படைந்த கூட்டத்தின் முன்னால் 'தனது ஓடர்ஸ் மற்றும் எக்ஸ்ட்ரீம்களை தனது ப்ரீச்சில் வெளியேற்றினார்'. மன்னிப்பு கேட்டு ஓடிப்போவதற்குப் பதிலாக, சோகமான சோட் உள்ளூர் நிர்வாகத்தையும் மத ஒழுங்கையும் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டது: 'கிறிஸ்து… ஒரு பாவி மற்றும் பிற மனிதர்கள்… நான் தண்டிக்க வேண்டுமென்றால் கடவுளைத் தாக்கட்டும்!' 'நாள்பட்ட மற்றும் உள்ளார்ந்த' பாரபட்சம் அரசியல் ஒழுங்கைத் துடைப்பது, மற்றும் கீழ் வர்க்க காலனித்துவவாதிகள் அதிகாரத்தில் மூக்கைக் கட்டிக்கொள்வதால், காலனித்துவ தலைவர்கள் மாற்றத்தை வெளியிட வேண்டும், வேகமாக இருக்க வேண்டும் என்று உறுதியாக நம்பினர். வெள்ளை, சக்திவாய்ந்த மனிதர்கள் அச்சுறுத்தப்படுவதை உணர்ந்தபோது, ​​அவர்கள் அடிக்கடி 'மற்றதை' உருவாக்குவதற்கும் பிரிப்பதற்கும் ஒன்றிணைந்தனர்.

'பிரிட்டிஷ்' இல்லாத எவரும் (அதாவது, ஆங்கிலிகன், வெள்ளை மற்றும் பிரிட்டிஷ் முடியாட்சிக்கு விசுவாசமானவர்) 'மற்றவர்' ஆனார், இதன் மூலம் சிவில் சமூகத்திலிருந்து விலக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நம்பிக்கையற்ற நபராக அவர் நடித்தார். பிரெஞ்சுக்காரர்கள் பிரிட்டனின் மிகவும் மோசமான போகி ஆண்கள். பிரெஞ்சு மற்றும் இந்தியப் போரின்போது (1754-63), பிலடெல்பியாவின் பிரிட்டிஷ் பஞ்ச்-ஹவுஸில் ஒரு 'ஜென்டில்மேன் சமூகம்' கூடி, பிராங்கோபோபிக் 'ஆன்டிகல்லிகன் சொசைட்டியின்' மற்றொரு கிளையை உருவாக்கியது. இத்தகைய நடவடிக்கைகள் முன்னோடி இல்லாமல் அரிதாகவே இருந்தன. நியூயார்க்கின் அல்பானியில் உள்ள டவர்ங்கோயர்கள் பிரான்சின் 'அமெரிக்காவின் கோட்டைகளின்' மொத்த அழிவை நடுப்பகுதியில் சுவைத்தனர், அதே நேரத்தில் நியூயார்க்கர்கள் பிரிட்டனின் வெற்றிக்காக 'நன்றியையும் மகிழ்ச்சியையும்' வெளிப்படுத்தினர். கியூபெக் '.

காலனித்துவ தலைவர்கள் கறுப்பின ஆண்களும் பெண்களும் வாடிக்கையாளர்களாக உரிமம் பெற்ற விடுதிகளில் நுழைவதைத் தடைசெய்த போர்வை நடவடிக்கைகளை வெளியிட்டனர். 1741 ஆம் ஆண்டில் நியூயார்க் நகரில், கறுப்புத் தடுமாற்றத்தைத் தடுக்கும் காலனித்துவ அமெரிக்கத் தலைவர்களின் முயற்சிகளுக்கு மிகவும் பிரபலமற்ற எடுத்துக்காட்டு, ஒரு சீரற்ற கட்டிடத் தீ அடிமை கிளர்ச்சி குறித்த அச்சத்தைத் தூண்டியது. நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள தனது வீட்டிலிருந்து உரிமம் பெறாத ஒரு சாப்பாட்டை இயக்கிய ஏழை, கல்வியறிவற்ற கபிலரான ஜான் ஹக்ஸனை காலனிஸ்டுகள் விரல் காட்டினர். 'பெரும் சதி' வழக்கின் முதன்மை புலனாய்வாளர் டேனியல் ஹார்ஸ்மண்டன், ஹக்ஸன் தனது உணவகத்தில் இலவசமாகவும் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட கறுப்பின ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அடிபணிந்திருப்பதைக் கண்டுபிடித்தார். ஒரு மோசடி வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது, இது 13 கறுப்பின மனிதர்களை எரித்துக் கொண்டது, 17 கறுப்பர்கள் தூக்கிலிடப்பட்டனர், மேலும் 70 கறுப்பினத்தவர்கள் கரீபியனில் அடிமைத்தனத்திற்கு விற்கப்பட்டனர்,

பழங்குடியின அமெரிக்கர்கள், ஏழை வெள்ளையர்கள் மற்றும் பெண்கள் இதேபோன்ற தடைகளை எதிர்கொண்டனர், ஏனெனில் அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்தப்படுவதைத் தடுக்கும் நோக்கில் பல கொள்கைகளை அமல்படுத்தினர், இதையொட்டி, சிவில் சமூகத்தில் முழு பங்களிப்பும். ஆல்கஹால் காட்டுமிராண்டித்தனமான பழங்குடி அமெரிக்கர்களைத் தூண்டுவதாக தலைவர்கள் நம்பினர், இதனால் மதுபானம் தயாரிப்பாளர்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கேலன் மது, பிராந்தி அல்லது ஆவிகள் அல்லது ஐந்து கேலன் சைடர் 'ஒரு நாளுக்குள்' விற்பனை செய்வதைத் தடைசெய்தனர். இத்தகைய நடவடிக்கைகள் பூர்வீக மக்களிடையே குடிப்பழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், வெள்ளை வணிகர்களுக்கும் பூர்வீக அமெரிக்கர்களுக்கும் இடையிலான ஆபத்தான வணிக உறவுகளையும் தடுத்து நிறுத்துவார்கள் என்று தலைவர்கள் நம்பினர். பழங்குடி அமெரிக்கர்களை விடுதிக்கு செல்வதையும் அதிகாரிகள் தடை செய்தனர். விடுதிகளில் மிகவும் உள்ளார்ந்த 'செயலற்ற தன்மைக்கான தூண்டுதல்' கீழ் வகையினரிடையே 'தொழில்துறையை' வளர்க்கக்கூடும், இதனால் சமூக ஒழுங்கையும் முன்னேற்றத்தையும் முடக்குகிறது என்று தலைவர்கள் கவலைப்பட்டனர்.

ஆண்கள் குழுவுடன் ஒரு விருந்து அல்லது பந்தில் கலந்து கொள்ளாவிட்டால் பெண்கள் அதிகாரப்பூர்வமற்ற முறையில் விடுதிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டனர். ஆனால் இது அவசியமில்லை, ஏனெனில் பெண்கள் தொடர்ந்து தங்கள் சொந்த உரிமம் பெற்ற விடுதிகளை வைத்திருந்தனர், இது அவர்களுக்கு அசாதாரணமான பொது அதிகாரத்தை அளித்தது. வர்ஜீனியாவின் வில்லியம்ஸ்பர்க்கைச் சேர்ந்த அன்னே பாட்டிசன் தனது சொந்த உணவகத்தை நடத்தினார், அங்கு அவர் பலவிதமான சேவைகளை வழங்கினார், பணம் கடன் வழங்குவது முதல் பயிற்சியாளர் வரை சமையல் வரை தோட்டம் வரை. பெண்கள் வழக்கமாக வீட்டிலேயே நுகர்வுக்காக உணவகங்களிலிருந்து மதுவை வாங்குகிறார்கள், மற்றும் உணவகங்களில் வேலைக்காரர்களாக வேலை செய்தனர்.

உரிமம் பெற்ற விடுதிகளைச் சுற்றி சமுதாயத்தை ஒழுங்கமைக்க காலனித்துவ அதிகாரிகள் தங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்திருந்தாலும், இந்த பார்வையை உணர்ந்து கொள்வதில் அவர்களின் குறைபாடுகள் ஆயிரக்கணக்கான உரிமம் பெறாத மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்படாத டிராம் கடைகள் மற்றும் ஆரம்பகால அமெரிக்காவைக் கவர்ந்த அலெஹவுஸில் தெளிவாகக் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டன. இந்த 'மோசமான' விடுதிகள் மற்றும் 'ஒழுங்கற்ற வீடுகள்' அந்த ஆண்களும் பெண்களும் உரிமம் பெற்ற விடுதிகளிலிருந்து மறுக்கப்பட்டன, குடிபோதையில் இருந்து வளர்ந்து வரும் கறுப்புச் சந்தையில் ஹாக்கிங் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வரை பல வாய்ப்புகள் இருந்தன. இந்த விடுதிகள் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தன: 1760 களின் முற்பகுதியில் நடந்த ஒரு நீதிமன்ற அமர்வில், நியூயார்க்கின் அட்டர்னி ஜெனரல் ஜான் தபோர் கெம்பே, எட்டு தனித்தனி குடிமக்களை பதிவு செய்தார், அவர்கள் 'ஒழுங்கற்ற [அல்லது] மோசமான வீட்டை வைத்திருந்தார்கள்' என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டனர்.

உரிமம் பெறாத விடுதிகள் சண்டைகள், கொலை, கறுப்புச் சந்தை வர்த்தகம், விபச்சாரம் மற்றும் அவதூறு போன்றவற்றின் நியாயமான பங்கை தங்கள் கதவுகளிலிருந்து தவறாமல் வெளியிடுகின்றன. நியூயார்க் நகரில் உள்ள விதவை கேத்தரின் கரோ உரிமம் இல்லாமல் மதுபானம் விற்றது மட்டுமல்லாமல், அதிகாரிகள் 'ஒரு கொலையின் [கரோவின் உணவகத்தில்] ஆதாரங்களையும் கண்டறிந்தனர். மே 1753 இல், போஸ்டோனிய ஹன்னா டில்லி, 'ஆண்கள், மற்றும் நல்ல நடத்தை அல்லது புகழ் இல்லாத பிற நபர்கள், தனது கணவரின் இல்லத்தை [ஒரு உணர்ந்த தயாரிப்பாளரை] நாடவும், வோர்ஸுடன் பொய் சொல்லவும் அனுமதித்ததாக ஒப்புக் கொண்டனர், அவர்கள் ஹன்னா அப்போது சொன்னார்கள் அங்கே அவர்களுக்காக வாங்கப்பட்டது. '

உரிமம் பெறாத விடுதிகளை உயரடுக்கினர் சிவில் சமூகத்தின் தடை எனக் கருதினாலும், அதே மனிதர்களில் பலர் ஒழுங்கற்ற வீடுகளின் சில குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் வன்முறையான வாடிக்கையாளர்களாக உருவெடுத்தனர். காலனித்துவ மனிதர்கள் 'ரேக்' செல்ல விரும்பினர், இது இப்போது நாம் 'பார்-ஹோப்பிங்' என்று குறிப்பிடுவதைக் குறிக்கிறது, இது மிகவும் வன்முறை, அழிவுகரமான போர்வையில் மட்டுமே. ஒரு வாள் மற்றும் சமூக மூலதனத்தை அணிந்துகொண்டு, உயரடுக்கு ஆண்கள் குழுக்கள் உரிமம் பெறாத விடுதிகளில் நுழைந்தன, அங்கு அவர்கள் வாடிக்கையாளர்களையும் தொழிலாளர்களையும் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து தாக்கினர், தளபாடங்கள் உடைத்து அதிகமாக குடித்து வந்தனர் - பெரும்பாலும் எந்தவொரு சட்டரீதியான விளைவுகளும் இல்லாமல்.

ரேக் மீது செல்வது மிகவும் பிரபலமடைந்தது, அச்சுப்பொறிகள் பல்வேறு அகலங்களையும் கட்டுரைகளையும் தயாரித்தன. 1767 ஆம் ஆண்டில், தி நியூயார்க் கெஜட் ஒரு உண்மையான ரேக் 'அறைகள் பற்றி குதித்தல், மெழுகுவர்த்திகளை வெளியே போடுவது, மதுபானங்களை கொட்டுவது, கண்ணாடிகளை உடைப்பது, பணியாளர்களை உதைப்பது போன்ற' ஒவ்வொரு விதமான கொந்தளிப்பு மற்றும் கோளாறுகளை எவ்வாறு செய்தது என்பதை விளக்குகிறது. & சி & சி. ' உரிமம் பெறாத விடுதிகளில் உயரடுக்கினரின் பாசாங்குத்தனமான நடத்தை சிவில் சமூகத்தின் மற்றொரு முரண்பாட்டை வெளிப்படுத்தியது.

காலனித்துவவாதிகள் ஒரு வரியை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எதிர்ப்பதற்கும் குடியரசு எண்ணம் கொண்ட சிவில் சமூகத்தை வலியுறுத்துவதற்கும் விடுதிகளுக்கு கட்டளையிட்டனர்

சிவில் சமூகத்தின் மீதான மோதல்கள் - குறிப்பாக முடியாட்சி மற்றும் ஜனநாயக தூண்டுதல்கள் தொடர்பாக - அமெரிக்க புரட்சிகர காலகட்டத்தில் உணவகங்களிலும் அதைச் சுற்றியும் வெடித்தன. 1765 ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றம் பிரபலமற்ற முத்திரைச் சட்டத்தை அறிவித்தபோது, ​​பணக்கார மற்றும் ஏழை காலனித்துவவாதிகள் ஒரே மாதிரியாக விடுதிகளுக்கு விரைந்தனர், அங்கு அவர்கள் பாஸ்டன், நியூயார்க் நகரம், சார்லஸ்டன் மற்றும் பிலடெல்பியா வீதிகளில் கலவரம் செய்வதற்கு முன்பு ரம் பஞ்ச் மற்றும் ஆல் பைண்ட்ஸ் கிண்ணங்களை வீழ்த்தினர். வீடுகள் எரிந்ததும், குடும்பங்கள் பயங்கரத்தில் தப்பி ஓடியதும், சிவில் சமூகத்தின் முடியாட்சி தரிசனங்கள் எதிர்ப்பின் வெப்பத்தின் கீழ் வாடிப்பதைப் போலவும் திகிலுடன் பார்த்தால், பிலடெல்பியன் ஜான் ஹியூஸ் போன்ற விசுவாசமான வரி வசூலிப்பவர்கள் பாராளுமன்றத்தை எச்சரிக்க முடியும். அத்தகைய நடவடிக்கைகள், 'வட அமெரிக்காவில் அவரது பேரரசு ஒரு முடிவில் உள்ளது; நான் சொல்லத் துணிகிறேன் ... அவர்கள் தங்கள் ஐக்கிய சக்தியை தவிர்க்கமுடியாததாக நினைக்கத் தொடங்குவார்கள். '

உண்மையில் தவிர்க்கமுடியாதது. அடுத்த 10 ஆண்டுகளில், சார்லஸ்டனில் இருந்து நியூயார்க் நகரத்திற்கு கிளர்ச்சியடைந்த காலனித்துவவாதிகள் ஒரு வரியை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எதிர்ப்பதற்காக உணவகங்களை கட்டளையிட்டனர், இதையொட்டி, குடியரசு எண்ணம் கொண்ட சிவில் சமூகத்தை வலியுறுத்தினர். கிழக்கு கடற்கரை முழுவதிலும் உள்ள காலனித்துவவாதிகள் 'சன்ஸ் ஆஃப் லிபர்ட்டி'யின் உள்ளூர் கிளைகளில் தங்கள் முக்கிய முனைகளாக விடுதிகளுடன் இணைந்தனர், அதே நேரத்தில் லிபர்ட்டி மரங்கள் மற்றும் லிபர்ட்டி துருவங்கள் விடுதிகளுக்கு வெளியே முக்கியமாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் 'எங்கள் உரிமைகள் மற்றும் சுதந்திரங்களின் பாதுகாப்பு'யில் செயல்படுவதாகக் கூறி, கலகக்கார கீழ் வர்க்க விடுதிக் காவலர்கள் 1770 களின் முற்பகுதியில் அதிகாரத்திலும் எண்ணிக்கையிலும் சீராக வளர்ந்தனர். எவ்வாறாயினும், 1775 வாக்கில், 1775 ஏப்ரல் 19 அன்று மாசசூசெட்ஸின் லெக்சிங்டனில் உள்ள பக்மேன் டேவரனில் 'நிமிட மனிதர்கள்' ஒரு குழு கூடிவந்தபோது, ​​உணவகங்களிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள வன்முறைகளும் வன்முறைகளும் வெளிப்படையான போராக மாறியது. 70 க்கும் மேற்பட்ட பிரிட்டிஷ் துருப்புக்களைக் கொல்வதற்கு முன்பு. டாக்டர் ஹாமில்டன் 1744 இல் முறியடித்த 'கரடுமுரடான' ஜனநாயகம் மிருகத்தனமான முறையில் மேற்பரப்பில் வெடித்தது, பின்வாங்கவில்லை.

மாசசூசெட்ஸின் லெக்சிங்டனில் உள்ள பக்மேன் டேவர்ன். புகைப்படம் சி 1895-1905. மரியாதை பாஸ்டன் பொது நூலகம்

லெக்சிங்டன் மற்றும் கான்கார்ட்டில் நடந்த போர்களுக்குப் பிறகு, சட்டரீதியான, போர்க்குணமிக்க 'பாதுகாப்புக் குழுக்களின்' சுய-பாணியிலான 'தேசபக்தி' உறுப்பினர்கள் விடுதிகளைப் பயன்படுத்தினர், அந்த குடியேற்றவாசிகளுக்கு எதிரான வற்புறுத்தல் மற்றும் சிறைவாசத்தின் தளங்களாக சிவில் சமூகத்தின் இடைக்கால கருத்துக்களுக்கு மிகவும் விசுவாசமாக கருதப்பட்டனர். கமிட்டி ஆண்கள் - அவர்களில் பலர் இதற்கு முன்னர் ஒருபோதும் குறைந்த சமூக நிலைப்பாட்டின் காரணமாக அத்தகைய சக்தியைப் பெற்றிருக்க முடியாது - போரின் முதல் சில மாதங்களை அரச ஆளுநர்களை காலனிகளில் இருந்து விரட்டியடித்தனர். அடுத்து, அவர்கள் உள்ளூர் மக்களை, குறிப்பாக உயரடுக்கு உள்ளூர் மக்களை இயக்கினர். பிலடெல்பியாவின் பாதுகாப்பு குழு காங்கிரசுக்கு எதிராக பேசியதற்காக வழக்கறிஞர் ஐசக் ஹண்டை வணிக காபி மாளிகைக்கு அழைத்தது. ஹண்டின் தற்காப்புக்காக அதிருப்தி அடைந்த அவர்கள், அவரை ஒரு வண்டியில் எறிந்தனர், நகரம் முழுவதும் அவரைத் தள்ளினர், மேலும் சில பானங்களுக்காக மீண்டும் காஃபிஹவுஸுக்கு வட்டமிட்டனர்.

பாதுகாப்புக் குழுக்களில் 'கறை மேலே உயர்ந்தது' என்று ஜென்டில்மேன் வெறுப்புடன் பார்த்தார். ஆயினும்கூட, 18 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் இருந்ததைப் போலல்லாமல், உயரடுக்கினருக்கு இதைப் பற்றி எதுவும் செய்ய முடியவில்லை - உண்மையில், அவர்கள் பெரும்பாலும் கீழ்-வர்க்க ஆண்களை ஆட்சியில் அமர்த்துவதன் மூலம் இத்தகைய கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். பிரிட்டிஷ் விசுவாசவாதி நிக்கோலஸ் கிரெஸ்வெல், வர்ஜீனியாவின் அலெக்ஸாண்ட்ரியாவில் சிக்கிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டபோது, ​​கீழ்-வர்க்க ஆண்களின் புதிய சக்தியை நேரில் அறிந்து கொண்டார். கிரெஸ்வெல் 'ஒரு டோரி (அது நாட்டுக்கு ஒரு நண்பர்)' என்று சந்தேகித்த குழு, ரிச்சர்ட் அரேலின் உணவகத்திற்கு பிரிட்டைக் கொண்டு வந்து, 'தார் மற்றும் இறகுகள், சிறைவாசம் மற்றும் டி [தீமை] என்னவென்று தெரியும்,' விசுவாச கடிதம்.

மெரிக்கன் படைகள் - நன்றாக, பிரெஞ்சு மற்றும் ஸ்பானிஷ் படைகள், திணறடிக்கும் அமெரிக்கர்களுடன் - 1783 இல் அமெரிக்கப் புரட்சியை வென்றது. இந்த வெற்றிகளால் மட்டுமே விடுதிகளின் சமூக உயிர்ச்சத்து உயர்ந்தது, ஏனெனில் இந்த மைய இடங்கள் வெற்றியாளர்களுக்கு ஒரு அமெரிக்கரின் எழுச்சியைக் கொண்டாட உதவியது குடியரசு. நவம்பர் 1783 இல் பிரிட்டிஷ் இராணுவம் நியூயார்க் நகரத்தை காலி செய்தபோது, ​​குடிமக்களும் படையினரும் மீண்டும் நகரத்திற்குள் விரைந்தனர், இது அதன் முன்னாள் சுயத்தின் எரிந்த ஷெல் ஆகும். அவர்கள் வீதிகளில் தள்ளி, நகரத்தின் விடுதிகளை வெற்றியின் பலன்களாக மீண்டும் கூறிக்கொண்டனர். இதற்கிடையில், ஜெனரல் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் தனது அதிகாரிகளுக்காக பிராவ்ஸ் டேவரனின் நீண்ட அறையில் ஒரு பிரியாவிடை விருந்தை நடத்தினார், அங்கு அவர் அமெரிக்காவின் எதிர்காலத்தை வறுத்தெடுத்தார்: 'உங்கள் முந்தைய நாட்கள் உங்கள் முந்தைய நாட்களைப் போலவே வளமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று நான் மிகவும் பக்தியுடன் விரும்புகிறேன் புகழ்பெற்ற மற்றும் க orable ரவமான. ' நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, வாஷிங்டன் பிலடெல்பியாவின் சிட்டி டேவரனில் தனது நெருங்கிய கூட்டாளிகளில் 55 பேருக்கு விருந்து வைத்தார். அரசியலமைப்பில் கையெழுத்திட்டதைக் கொண்டாடும் நோக்கில் (வாஷிங்டன் சில நாட்களுக்குப் பிறகு நிறைவு செய்தது), கூட்டம் அதிகப்படியான களியாட்டமாக இருந்தது: 55 பேர் 114 பாட்டில்கள் மது, எட்டு பாட்டில்கள் விஸ்கி, 30 பாட்டில்கள் ஆல் மற்றும் சைடர், 12 குடம் பீர், மற்றும் ஏழு கிண்ணங்கள் ரம் பஞ்ச்.

ஆனால் அது எல்லா போன்ஹோமி மற்றும் பந்துகளும் இல்லை. இங்கிலாந்து அல்லது நோவா ஸ்கோடியாவுக்குச் செல்வதற்கு இடையில் (அவர்கள் அதை வாங்க முடியுமானால்) அல்லது அமெரிக்காவில் தங்கியிருப்பதன் மூலம் தங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை சோதித்துப் பார்க்க வேண்டிய பல்லாயிரக்கணக்கான வெள்ளை பிரிட்டிஷ் விசுவாசிகளுக்கு இந்த யுத்தம் சித்திரவதை, உளவியல் வேதனை மற்றும் இடப்பெயர்வு ஆகியவற்றிற்கு வழிவகுத்தது. இது பல்லாயிரக்கணக்கான பழங்குடி அமெரிக்கர்களின் கட்டாய இடப்பெயர்வு மற்றும் இனப்படுகொலைக்கு ஊக்கமளிக்கும் அதே வேளையில், நூறாயிரக்கணக்கான ஆப்பிரிக்க மற்றும் ஆபிரிக்க அமெரிக்க மக்களுக்கு நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட சாட்டல் அடிமைத்தனத்தையும் தூண்டியது. வெள்ளையர்களிடையே வேரூன்றிய இனவெறி மற்றும் கத்தோலிக்க எதிர்ப்பு உணர்வு, புராட்டஸ்டன்ட் குடிமக்கள் புதிய மாநிலங்கள் முழுவதும் எதிரொலித்தன, மேலும் பெண்கள் அமெரிக்க அரசியலிலும் பொது வாழ்க்கையிலும் மேலும் பரவலாக்கலை அனுபவித்தனர்.

இந்த புதிய சமூக ஒழுங்கிலிருந்து இவ்வளவு லாபம் பெற நின்ற அந்த உயரடுக்கு வெள்ளை மனிதர்கள் கூட சந்தோஷமாக இருக்கவில்லை, ஏனெனில் அவர்கள் அமெரிக்க புரட்சியின் போது ஒரு ஃபாஸ்டியன் பேரம் பேசினர்: போரை வெல்ல, அவர்கள் (தற்காலிகமாக) இடைக்கால கொள்கைகளை கைவிட வேண்டியிருந்தது கடுமையான படிநிலை மற்றும் உயரடுக்கின் கட்டுப்பாடு போன்ற சிவில் சமூகத்தின், அதற்கு பதிலாக கீழ் வகைகள் அமெரிக்க குடியரசுவாதம், வரிசைமுறை மற்றும் சுதந்திரம் ஆகியவற்றின் சொந்த கொள்கைகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. ஆனால் அவர்கள் இதைப் படுத்துக் கொள்ளப் போவதில்லை.

காஃபிஹவுஸ் 'பாவத்தில் கருத்தரிக்கப்பட்டது, அக்கிரமத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது, ஆனால் ... இப்போது நெருப்பால் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது'

பணக்கார அமெரிக்கர்கள் பிரத்தியேகமாக நகர உணவகங்கள், காபிஹவுஸ் மற்றும் ஹோட்டல்களைத் திறந்து வைத்தனர், அங்கு அவர்கள் அமெரிக்க குடியரசின் எதிர்காலத்தை ஆணையிட முடியும் என்று நம்பினர். இந்த புதிய திட்டங்களில் வாஷிங்டன் டி.சி.யில் உள்ள யூனியன் பப்ளிக் ஹோட்டல் (1793) போன்ற பெரிய ஹோட்டல்களும் அடங்கும்; நியூயார்க் நகரில் உள்ள சிட்டி ஹோட்டல் (1794); மற்றும் பாஸ்டனில் உள்ள எக்ஸ்சேஞ்ச் காபி ஹவுஸ் (1806). யூனியன் பப்ளிக் ஹோட்டலுக்கு மத்திய அரசு நிதியளித்தாலும், உள்ளூர் உயரடுக்கினர் (உள்ளூர் அரசாங்கத்தின் உறுப்பினர்களாகவும் இருந்தனர்) சிட்டி ஹோட்டல் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் காபி ஹவுஸுக்கு நிதியளிக்க சந்தா லாட்டரிகளை உருவாக்கினர்.

ஹோட்டல் கட்டுமானம் அமெரிக்க உயரடுக்கின் சுதந்திரம் மற்றும் சமத்துவத்திற்கான அழுகைகளுக்கு முகங்கொடுத்து வேறுபாடு மற்றும் அதிகாரத்தில் பெரிய முயற்சிகளை நிரூபித்தது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அரசியலமைப்பின் ஆரம்ப வரைவு ஜனநாயகத்தை ஊக்குவிப்பதை விட மட்டுப்படுத்தப்பட்டது , நியூ ஹாம்ப்ஷயரின் வில்லியம் ப்ளூமர் (வருங்கால செனட்டர் மற்றும் ஆளுநர்) போன்றவர்கள் ஒரு வலுவான மத்திய அரசாங்கத்தை ஆதரித்து, 'எங்கள் உரிமைகள் மற்றும் சொத்துக்கள் இப்போது அறிவற்ற கொள்கை இல்லாத மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் விளையாட்டு [அதாவது, கீழ் வர்க்க வெள்ளை ஆண்கள்] '. ஆனால் சிவில் சமூகத்தின் இடைக்கால கொள்கைகளை புதுப்பிக்க உயரடுக்கின் போராட்டங்கள் மிகுதி இல்லாமல் இருந்தன. தாமஸ் பெயின் கூட - காமன் சென்ஸின் ஆசிரியர்(1776), ஒருவேளை பிரிட்டிஷ் முடியாட்சி மற்றும் சிவில் சமூகத்தின் இடைக்கால கருத்துக்களுக்கு எதிரான மிகவும் பிரபலமான கருத்து - ஆரம்பகால அமெரிக்க குடியரசின் உயரடுக்குத் தலைவர்கள் 'ஆங்கில அரசாங்கத்தின் ஊழல் கொள்கைகளை' பின்பற்றுவதற்காக விமர்சித்தனர்.

உயரடுக்கின் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஆளுகை போன்ற முயற்சிகளுக்கு அவர்கள் வெறுப்படைந்த, கீழ்-வர்க்க அமெரிக்கர்களின் அதிருப்தியில் பெயினுடன் சேருவது உணவக இடத்திற்கு பரவியது. நியூயார்க்கின் சிட்டி ஹோட்டலின் டெவலப்பர்களை 'பழங்கால… அடிமைத்தனம் மற்றும் அபிமான முறையை' ஆதரித்த பிரபுக்கள் என்று மக்கள் கண்டனம் செய்தனர். மேலும், 1818 ஆம் ஆண்டில் பாஸ்டனின் எக்ஸ்சேஞ்ச் காபி ஹவுஸ் தரையில் எரிந்தபோது, ​​பார்வையாளர்கள் ஒரு ஹோட்டலின் இடிபாடுகளைப் பற்றி கிண்டல் செய்தனர், அவர்கள் 'பல உழைக்கும் குடிமக்களின் இடிபாடுகள் மீது எழுந்தன' என்றும், தவறான வாக்குறுதிகளின் சான்றுகள் உள்ளன என்றும் அவை வாதிட்டன, அவை மிகவும் வெற்றிகரமாக நடைமுறையில் இருந்தன நம்பகமான வர்த்தகர்கள் '. ஒரு குறிப்பாக கசப்பான போஸ்டோனியன், எக்ஸ்சேஞ்ச் காபி ஹவுஸ், ஒரு அமெரிக்க சிவில் சமூகத்தின் உயரடுக்கின் பார்வையைப் போலவே, 'பாவத்தில் கருத்தரிக்கப்பட்டது, அக்கிரமத்தால் வெளிப்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் ... இப்போது நெருப்பால் சுத்திகரிக்கப்பட்டுள்ளது' என்று கூச்சலிட்டார்.

வன்முறை, முரண்பாடான, கேப்ரிசியோஸ், விலக்கு - இதுபோன்ற விளக்கங்கள் ஆரம்பகால அமெரிக்க விடுதிகள் மற்றும் சிவில் சமூகத்திற்கு சமமான செயல்திறனுடன் பொருந்தக்கூடும். ஒழுங்கு, கட்டுப்பாடு மற்றும் வேறுபாடு குறித்த தெளிவான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் அமெரிக்காவை நாகரிகப்படுத்துவதில் தாங்கள் தலைமை தாங்கினோம் என்று உயரடுக்கினர் விரும்பினர். ஆனால் அவர்களின் முயற்சிகள் மிகச் சிறியவை, மோசமான நிலையில் அழிவுகரமானவை, ஏனெனில் இத்தகைய முயற்சிகள் அமெரிக்கப் புரட்சி வெடிப்பதற்கு பங்களித்தது மட்டுமல்லாமல், ஆரம்ப குடியரசில் வர்க்கம் மற்றும் அதிகாரத்தின் மீது ஏற்பட்ட பிளவுகளைத் தாங்குவதற்கும் உதவியது. இதற்கிடையில், கீழ்-வர்க்க அமெரிக்கர்கள் சிவில் சமூகத்தின் முரண்பாடான பார்வையை சீராக உணர்ந்தனர், அவை 'குடியரசு', 'சுதந்திரம்' மற்றும் 'சுதந்திரம்' போன்ற இருண்ட கருத்துக்களின் மூலம் வரையறுக்கப்பட்டன. டாக்டர் ஹாமில்டன் 'ஒழுங்கற்ற மனிதர்களின்' குடிபோதையில் வெறித்தனமாக ஜனநாயக தூண்டுதல்களைக் கொண்டிருந்தாலும், இந்த சமூக மாற்றங்கள் நாளுக்கு நாள் வலிமையுடன் வளர்ந்து வருவதாகத் தோன்றியது. அமெரிக்கர்கள் இன்னும், ஹாமில்டனின் வார்த்தைகளில், 'சிவில் சமூகத்தின் பெரிய லெவியத்தானை சரியான ஒழுக்கத்திலும் ஒழுங்கிலும் வைத்திருக்க முயற்சிக்கிறார்கள் ... அதனால் வெறித்தனமான விலங்கு தன்னை அழிக்கக்கூடாது.' அகலக்காட்சிகள் முதல் பச்சனாலியா வரை, வர்க்க மோதல் தோழர் வரை, சாப்பாட்டுத் தொடர்புகள் அமெரிக்காவின் பொருத்தமற்ற, எப்போதும் முரண்பாடான, எதிர்காலத்திற்கான அடித்தளத்தை அமைத்தன


பர்தா என்ற நாவல் ஒரு பிரமாண்டமான ஆயுதம்

பர்தா என்ற நாவல் ஒரு பிரமாண்டமான ஆயுதம் ------------- நான் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு முஸ்லிம் கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணியாற்றிக் கொண...