Wednesday, December 18, 2019

யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரம்

யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரம்

ஒன்று

வேலைக்கும் பணத்துக்கும் இடையிலான உறவு ஆரம்பத்தில் இருந்தே அரசியல் பொருளாதாரத்தின் மையப் பிரச்சினைகளில் ஒன்றாகும். உண்மையில், "வேலை" என்ற சுருக்கக் கருத்து, அனைத்து பொருட்கள் அல்லாத உறவுகளிலிருந்தும் பிரிக்கப்பட்ட நிர்வாணப் பொருளைப் போலவே, முதலாளித்துவ நவீனமயமாக்கல் செயல்முறையின் விளைவாகும். எவ்வாறாயினும், இந்த நவீன காரணமின்றி உறவின் மேற்பரப்பில், "வேலை" மற்றும் பொருட்கள் (முதலாளித்துவ) பணத்தால் அபகரிக்கப்படுகின்றன, அவை மூலதனமாக பணத்தை கடத்துவதற்கான கட்டங்கள் மட்டுமே என்றாலும் கூட. இந்த மேற்பரப்பு மாயையிலிருந்து, முதலாளித்துவ ஊடகத்திலிருந்து வேலை மற்றும் பொருட்களின் முதலாளித்துவ வெளிப்பாடுகளை எப்படியாவது "விடுவிப்பதற்கான" தூண்டுதல் எழுகிறது.

பதினெட்டாம் மற்றும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் பணம் படிப்படியாக "உற்பத்தி" மூலதனமாக மலர்ந்ததால், அதாவது நவீன வணிக பகுத்தறிவுக்குள், உழைப்பு மற்றும் பொருட்களின் கற்பனையானது விரைவில் மூலதனப்படுத்தப்பட்ட பணத்திற்கு எதிராக நடைமுறையில் இருந்தன. எனவே பொருளாதார உன்னதமான டேவிட் ரிக்கார்டோவின் கற்பனாவாத மொழிபெயர்ப்பாளர்களுடன்: மார்க்ஸ் விமர்சித்தபடி, வேலை தயாரிப்புகளாக பொருட்கள் "நேரடியாக" (தலையிடும் பணம் இல்லாமல்) ஒருவருக்கொருவர் சமூகப் பணிகளின் தயாரிப்புகளாக தொடர்புபடுத்த வேண்டும். ஆனால் அது வினையெச்சத்தில் ஒரு முரண்பாடாக இருக்கும்: "தயாரிப்புகள் பொருட்களாக தயாரிக்கப்பட வேண்டும், ஆனால் பொருட்களாக அல்ல" (மார்க்ஸ்). இந்த தவறான கற்பனையானது பியர்-ஜோசப் ப்ர roud டன் (1809-1865) அதே கருத்தியல் அடிப்படையில் பண்டத்தின் சமமான தவறான கற்பனாவாதமாக மாற்றப்பட்டது: எல்லா பொருட்களும் உடனடியாக "பணம்" ஆக மாற வேண்டும், "அனைத்து கத்தோலிக்கர்களும் போப் ஆக வேண்டும்" என்று மார்க்ஸால் பிலிஸ்டைன் கற்பனாவாதமாக கேலி செய்யப்பட்டார். ஏனென்றால் பணத்தை ஒரு "பொதுப் பண்டமாக" பிரிப்பது துல்லியமாக தரமான வேறுபட்ட பொருட்களை ஒரு சுருக்க வகுப்பிற்கு கொண்டு வருவதற்கும், ஒருவருக்கொருவர் இணக்கமாக மாறுவதற்கும் துல்லியமாக முன்நிபந்தனை.
உண்மையில், "தொழிலாளர் கொடுப்பனவு" மூலம் "நேரடி" பொருட்களின் பரிமாற்றத்தின் மூலம் "நேர்மையான" வேலை மற்றும் "நேர்மையான" பொருட்களை பணத்தின் விதியிலிருந்து விடுவிப்பதற்கான ப்ர roud டனின் அபத்தமான பரிந்துரை முரண்பாடாக இருக்கிறது, தொடர்ந்து பொருட்களின் உற்பத்தி நிலைமைகளுடன் பொருட்களின் உற்பத்தியை நிறுத்த விரும்புகிறேன். பணத்தை சம்பாதிக்கும் "பொதுப் பொருட்களின்" (பொருட்களின் ராணி) சொத்துக்களின் பணத்தை பறிக்க முயற்சிப்பது விதிமுறைகளுக்கு முரணானது. ஸ்கிசோஃப்ரினிக் பண்டம் வேலை மற்றும் பொருட்களின் "கான்கிரீட்" பக்கத்தில் தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள விரும்புகிறது மற்றும் அதன் மாற்று ஈகோ, சுருக்க பணப் பொருளை முழுவதுமாக அகற்ற வேண்டும், அல்லது குறைந்தபட்சம் இந்த பிரிவை உருவாக்கிய சமூக அடிப்படையைத் தாக்காமல் அதைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். முதலாளித்துவ பொருள் முதலாளித்துவ சமுதாயத்தை ஒழிக்க விரும்புகிறது,

"வோக்ஸ் பேங்கன்" மூலம் பணத்தின் தெளிவற்ற சக்தியைக் கடக்க ப்ர roud டனின் முயற்சிகள், அந்த "வட்டி இல்லாத ஊதியங்களுக்கு" (கிரெடிட் கிராட்யூட்) பொருட்கள் பரிமாறப்பட வேண்டிய உதவியுடன், தவிர்க்க முடியாமல் ஒரு நடைமுறை பேரழிவுடன் முடிவடைந்தன.

பணத்தின் பலவீனமான கற்பனையானது, இனி பணமாக இருக்கக்கூடாது, எப்போதுமே முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையின் தீமைகளையும் பேரழிவுகளையும் பெறுகிறது, இது சுருக்கமான வேலையின் முடிவில் இருந்து அல்ல, மாறாக பணத்தின் முடிவில் இருந்துதான், இருப்பினும் ஒன்று எப்போதும் மற்றொன்றின் சுண்டி பக்கமாகும். இது அதன் அழிவுகரமான ஆற்றலுடன் கூடிய அடிப்படை வணிக பகுத்தறிவு அல்ல, இது விமர்சனத்திற்கு உட்பட்டது, ஆனால் விநியோகம் மற்றும் புழக்கத்தின் மட்டத்தில் விநியோகத்தின் நேர்மை மற்றும் நியாயமின்மை ஆகியவை மட்டுமே. மேலும் முதலாளித்துவ உற்பத்தி மற்றும் வணிக பகுத்தறிவுடன், முதலாளித்துவ விநியோக முறை மற்றும் புழக்கத்தை ஒழிக்க வேண்டும். தொழில்துறையின் உண்மையான அல்லது உற்பத்தி மூலதனம் "முதலாளித்துவம்" என்று தோன்றவில்லை,
ப்ர roud டோனைப் பொறுத்தவரை, புகழ்பெற்ற "கூடுதல் மதிப்பு" என்பது உற்பத்தியின் பொருளாதார பகுத்தறிவிலிருந்து வந்ததல்ல, மாறாக பணத்தின் சலுகை பெற்ற நிலையில் இருந்து (இதனால் பண உரிமையாளர்) பரிமாற்றத்தில். 20 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில், இந்த யோசனையை ஜேர்மன்-அர்ஜென்டினா வணிகர் மற்றும் பணக் கோட்பாட்டாளர் சில்வியோ கெசெல் (1862-1930) தனது சுதந்திர பொருளாதாரக் கோட்பாடு என்று அழைத்தனர். "இயற்கையான" பொருளாதார ஒழுங்கைப் பற்றி அவர் கூறும் பிரச்சாரத்தில் ஆஸ்திரிய மர்மவாதம் மற்றும் மானுடவியலாளர் ருடால்ப் ஸ்டெய்னர் (1861-1925) ஆகியோரிடமும் கிட்டத்தட்ட இதே கருத்துக்களைக் காணலாம். குறைவாக அறியப்பட்ட, ஆனால் 1920 களில் குறைவான செல்வாக்கு இல்லாதவர் ஜேர்மன் பிரிவு பொருளாதார நிபுணர் கோட்ஃபிரைட் ஃபெடர் ஆவார், அவர் மையத்தில் இதேபோன்ற ஒன்றைக் குறித்தார். ப்ர roud டனைப் பின்தொடர்வது அதன் பொருளாதார சந்ததியினருக்கும்,

இரண்டு

வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் வெறுப்பாளர்களின் பக்கத்திலுள்ள முள்ளாக இருக்கும் பணத்தின் "சலுகை" என்ன? பரிமாற்றத்திற்கான சிறந்த தருணத்தைத் தேர்வுசெய்ய பண உரிமையாளரின் அதிகாரத்தில் ப்ர roud டன் ஏற்கனவே அதைக் கண்டார், அதே நேரத்தில் பொருட்கள் மற்றும் வேலை வழங்குநர்கள் "பொது சமமான" (பணம்) வைத்திருப்பதற்கு உடனடி பரிவர்த்தனையைப் பொறுத்தது. ) பந்தயம் கட்டவும் வாங்கும் திறன் கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும். இந்த நன்மை பண உரிமையாளருக்கு "சந்தை செயல்முறைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க" மற்றும் ஒரு சிறப்பு ஊதியத்தைத் திறப்பதற்கு பணம் செலுத்த உதவியது - துல்லியமாக "உற்பத்தி" அல்லது உண்மையில் சந்தை-மத்தியஸ்த பொருளாதார ஆபரேட்டர்கள் செலுத்த வேண்டிய வட்டி. பெருமை, பணத்தின் இந்த குறிப்பிட்ட சக்தி, சந்தையில் அதன் முக்கிய நிலை, என்பது புரிந்துகொள்ள முடியாதது.

ப்ரடோனின் திட்டவட்டமான பேரக்குழந்தைகள் இனி குறுகிய அர்த்தத்தில் பிரதிபலிப்பு அரசியல்-பொருளாதார தத்துவார்த்த கருத்துக்களின் மெல்லிய பனிக்கட்டி மீது இறங்கவில்லை. அவர்களின் சமூக- DIY மனநிலைக்கு இணங்க, வேலை மற்றும் பொருட்களின் மீது பணத்தின் சிறப்பு சக்தியை முற்றிலும் »தொழில்நுட்ப ரீதியாக« அல்லது அரை-உடல் ரீதியாக மட்டுமே நியாயப்படுத்த அவர்கள் விரும்பினர். பொருட்களைப் போலன்றி, சில்வியோ கெசலின் வாதம் பணத்தை கெடுக்க முடியாது என்றும், உழைப்பைப் போலவே பராமரிப்பு செலவுகளையும் விழுங்காது என்றும் வாதிடுகிறது; எனவே இது எந்த சேமிப்பையும் அல்லது "தங்குவதற்கான செலவுகளையும்" ஏற்படுத்தாது (சில்வியோ கெசெல், இயற்கை பொருளாதார ஒழுங்கு, 6 ​​வது பதிப்பு, பெர்லின் மற்றும் பெர்ன் 1924, பக். 317 எஃப்.).மாற்று நோபல் பரிசு இன் வேட்பாளராக முன்மொழியப்பட்ட புதிய கூட்டாளர் ஹெல்முட் க்ரீட்ஸ், இது அடிப்படை பிரச்சினையாக பார்க்கிறார்: கற்பனை செய்து பாருங்கள் 10,000 மதிப்பெண்களுடன் ஒரு கவச அமைச்சரவையின் கதவுகள் 14 நாட்களுக்கு மூடப்பட்டுள்ளன, 10,000 மதிப்பெண்கள் மதிப்புள்ள பொருட்களுடன் ஒரு சந்தை மண்டபத்தின் கதவுகள் மற்றும் ஒரு அறையின் கதவுகள் 14 நாட்களில் பொதுவாக 10,000 மதிப்பெண்கள் சம்பாதிக்கும் ஐந்து பேர் உள்ளனர். 14 நாட்களுக்குப் பிறகு நீங்கள் கதவுகளைத் திறந்தால், அறையின் ஐந்து குடியிருப்பாளர்கள் இறந்துவிட்டார்கள், சந்தை மண்டபத்தில் உள்ள பெரும்பாலான பொருட்கள் கெட்டுப்போகின்றன, ஆனால் பாதுகாப்பான ரூபாய் நோட்டுகள் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு புதியவை «(ஹெல்முட் க்ரீட்ஸ், தாஸ் கெல்ட்-சிண்ட்ரோம், பிராங்பேர்ட் / மெயின்-பெர்லின் 1994, பக். 32).

தொடர்ச்சியான செலவினங்களை விளைவிக்காத இந்த பணத்தின் சொத்து இப்போது உற்பத்தி உரிமையாளர்கள் அந்த "கட்டணத்தை" வட்டி வடிவத்தில் எடுக்க வேண்டும், நியாயமற்ற முறையில் "வேலையற்ற வருமானத்தை" பெறவும், உற்பத்தி மற்றும் பரிமாற்றத்தைத் தடுக்கவும் பண உரிமையாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இடுவதற்கு. வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் வடிவத்தில் "பண உரிமையாளர்களின் முதலாளித்துவம்" நிலவும் வரை, பொருட்கள் மற்றும் பொருட்களின் அதிகரித்துவரும் ஓட்டம் உற்பத்தி வருமானம் ஈட்டுபவர்களின் இழப்பில் பணவீக்கத்தின் தீங்கு விளைவிக்கும் "செயற்கை" வழிமுறைகள் மற்றும் அவற்றின் பயனுள்ள சேமிப்பு நடவடிக்கைகள் மூலம் மட்டுமே உழைப்பு மற்றும் பணத்தின் ஓட்டத்தை திரட்ட முடியும். நிதி மூலதனத்தின் ஆக்டோபஸ் அதன் "எண்ணிக்கையை" அதிகரிப்பதன் மூலம் தன்னை பாதிப்பில்லாமல் வைத்திருக்கிறது.

இதற்கு தீர்வு காண, ருடால்ப் ஸ்டெய்னர் மற்றும் குறிப்பாக முழு அணுகுமுறையையும் உருவாக்கிய சில்வியோ கெசெல், இப்போது ஒரு பொதுவான காப்புரிமை செய்முறையை முன்மொழிகிறார், மார்க்ஸ் வெறுமனே உட்டோபியாவிலும், ப்ர roud டோனிலும் பணிபுரிந்த இடதுசாரி ரிக்கார்டியர்களால் "பணம் போட்ச்-அப்" என்று குறிப்பிட்டார். எவ்வாறாயினும், ஸ்டைனரும் கெசலும் இனி ப்ர roud டோனின் "இடமாற்று வங்கிகளில்" விரல்களை எரிக்க விரும்பவில்லை, மாறாக டேனியல் டிசென்ட்ரிப் முறையில் நிர்வாக "தந்திரம்" மூலம் பணத்தின் தர்க்கத்தை விஞ்சினர். முந்தைய பணத்திற்கு பதிலாக, ஒரு "வயதான பணம்" (ஸ்டெய்னர்) அல்லது "துருப்பிடித்த ரூபாய் நோட்டுகள்" (கெசெல்) மாற்று பொருளாதார பிளம்பர்களின் "இலவச பணத்தை" மாற்றுவதாகும். இதன் பொருள் என்ன, இந்த "துருப்பிடிக்கும்" பணம் சாதாரண பணவீக்கத்திலிருந்து எவ்வாறு வேறுபட வேண்டும்?

வருடத்திற்கு சுமார் 5 சதவிகிதம் வரிசையில் அனைத்து புழக்கத்தில் இருக்கும் ரூபாய் நோட்டுகளும் (மற்றும் திரவ வங்கி நிலுவைகள்) தானாகவே ரத்து செய்யப்படுகின்றன ("ஸ்வண்ட்கெல்ட்"). அவை அவ்வப்போது தொடர்புடைய டோக்கனுடன் சிக்கிக்கொண்டால் அல்லது கட்டணத்திற்கு முத்திரையிடப்பட்டால் மட்டுமே அவர்கள் முக மதிப்பைத் தக்கவைத்துக்கொள்வார்கள். எதிர்காலத்தில், இந்த நடவடிக்கை சில "தங்கியிருக்கும் செலவுகளுக்கு" பணத்தை உட்படுத்தும், இதனால் பண உரிமையாளர் பொருட்கள் மற்றும் உழைப்பின் உரிமையாளர்களை விட தனது நன்மையை இழக்கிறார். மறுபுறம், வங்கி அமைப்பில் நீண்ட காலமாக சேமிப்பாகவும், வட்டி இல்லாத கடன்களுக்கான அடிப்படையாகவும் செயல்படும் அனைத்து பணமும் புழக்கத்தில் இருக்கும் பணத்தின் இந்த "துரு" அல்லது "சுருக்கம்" ஆகியவற்றிலிருந்து தானாகவே காப்பாற்றப்பட வேண்டும். இந்த வழியில், கெசெல் மூன்று பறவைகளை ஒரே கல்லால் கொல்ல நம்புகிறார்: முதலாவதாக, பொருளாதாரம் தூண்டப்படும், ஏனென்றால் பணத்தைத் தடுத்து வட்டி சம்பாதிக்க எந்தவிதமான ஊக்கமும் இருக்காது, ஆனால் நிர்வாக "பராமரிப்பு செலவுகள்" கட்டணத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக அனைவரும் உடனடியாக அதை மீண்டும் உண்மையான பொருளாதாரத்தில் செலவிட முயற்சிப்பார்கள். இரண்டாவதாக, வட்டி மாற்றப்படாமல் அகற்றப்பட வேண்டியிருந்தாலும், சேமிக்க ஒரு உண்மையான ஊக்கத்தொகை இருக்கும், ஏனென்றால் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பணம் புழக்கத்தில் உள்ள பணத்தாள்கள் மற்றும் திரவ சொத்துக்களில் நிர்வாக "சுருக்கம்" என்பதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும். மூன்றாவதாக, அத்தகைய நாணயம் இறுதியாக முற்றிலும் நிலையானதாக இருக்கக்கூடும், ஏனெனில் வாங்கும் திறன் மற்றும் கடன்களுக்கான அளவுகோல் மாறாது. வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் தீமை மறைந்திருக்கும், பணம் மற்ற பொருட்களை விட அதன் நன்மையை இழந்து, அதன் தேவையான செயல்பாடுகளை இன்னும் நிறைவேற்ற முடியும், நிரந்தர செழிப்பு மற்றும் ஸ்திரத்தன்மைக்கான அடிப்படை அமைக்கப்படும். மந்திர சூத்திரத்திற்கு இவ்வளவு.

மூன்று

இந்த "ஸ்மார்ட்" தீர்வு "ஆரோக்கியமான" பொருளாதார பொது அறிவின் பாசிடிவிசத்தை ஈர்க்கிறது என்று தோன்றத் தவற முடியாது, இது நவீன பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பின் வகைகளை மறுபரிசீலனை செய்யப்படாத ஆக்சிம்களாக எடுத்துக்கொள்கிறது, ஆனால் அவற்றை எப்படியாவது வித்தியாசமாகவும், "விவேகத்துடன்" நெருக்கடியில் கட்டளையிடவும் விரும்புகிறது. A நெருக்கடி இல்லாத சந்தைப் பொருளாதாரத்திற்கான பாதைகள் Hel (ஹெல்மட் க்ரீட்ஸ்), இந்த பிலிஸ்டைன் கற்பனையானது பொருட்களின் இதயத்திலிருந்து பேசுகிறது. உத்தியோகபூர்வ பொருளாதாரத்தின் பெரும்பகுதி சோசலிச செய்முறையை விரும்பவில்லை, ஏனென்றால் தேசிய கணக்குகளின் சூழலில் தத்துவார்த்த அல்லது நடைமுறை மத்தியஸ்தங்கள் இல்லை; மேலும், தோழர்கள் (மானுடவியலாளர்கள் போன்றவை) விரைவில் வென்ற ஒரு பொதுவான வினோதமான உலக மேம்பாட்டு பிரிவின் ஓவியம், கல்வி அறிவியலுக்கு தடையாக செயல்படுகிறது. ஆயினும்கூட, அது வேறு யாருமல்ல, நீண்ட காலமாக தேசிய பொருளாதாரத்தின் போப்பாண்டவர் ஜான் மேனார்ட் கெய்ன்ஸ் (1883-1946), அவரது முக்கிய படைப்பான "வேலைவாய்ப்பு, வட்டி மற்றும் பணம் பற்றிய பொது கோட்பாடு" (1936) இல் பல தரப்பிலும் பாராட்டப்பட்டது கெசலும் அவரது கருத்துக்களும் வெளிப்படுத்தின. இன்றைய புதுமுகங்கள் பெருமிதம் இல்லாமல் இதைக் குறிப்பிடுகிறார்கள், கெய்ன்ஸின் "உண்மையான" மூலதன பகுப்பாய்வு மற்றும் அவரது "உண்மையான" கருத்து ஆகியவை சில்வியோ கெசலின் காப்புரிமை சூத்திரத்துடனான உடன்பாட்டின் காரணமாக துல்லியமாக உயர்த்தப்பட்டதாக இருண்ட குறிப்புகளில் ஈடுபடுகின்றன. வட்டி மற்றும் பணம் ”(1936) கெசல் மற்றும் அவரது கருத்துக்களைப் பற்றி பல பக்கங்களில் பாராட்டுக்களை வெளிப்படுத்தியது. இன்றைய புதுமுகங்கள் பெருமிதம் இல்லாமல் இதைக் குறிப்பிடுகிறார்கள், கெய்ன்ஸின் "உண்மையான" மூலதன பகுப்பாய்வு மற்றும் அவரது "உண்மையான" கருத்து ஆகியவை சில்வியோ கெசலின் காப்புரிமை சூத்திரத்துடனான உடன்பாட்டின் காரணமாக துல்லியமாக உயர்த்தப்பட்டதாக இருண்ட குறிப்புகளில் ஈடுபடுகின்றன. வட்டி மற்றும் பணம் ”(1936) கெசல் மற்றும் அவரது கருத்துக்களைப் பற்றி பல பக்கங்களில் பாராட்டுக்களை வெளிப்படுத்தியது. இன்றைய புதுமுகங்கள் பெருமிதம் இல்லாமல் இதைக் குறிப்பிடுகிறார்கள், கெய்ன்ஸின் "உண்மையான" மூலதன பகுப்பாய்வு மற்றும் அவரது "உண்மையான" கருத்து ஆகியவை சில்வியோ கெசலின் காப்புரிமை சூத்திரத்துடனான உடன்பாட்டின் காரணமாக துல்லியமாக உயர்த்தப்பட்டதாக இருண்ட குறிப்புகளில் ஈடுபடுகின்றன.

கெய்ன்ஸுக்கும் கெசலுக்கும் இடையிலான உறவை விளக்குவது எளிது. நவீன காரணமின்றி அமைப்பின் அனைத்து பொருளாதார வல்லுனர்களையும் போலவே, அவர்கள் பொருட்களின் வடிவ பொது அறிவைப் பின்பற்றுகிறார்கள், ஆரம்பத்தில் இருந்தே "வேலை", மதிப்பு, பொருட்கள், பணம், சந்தை போன்ற உண்மையான வகைகளை விமர்சன ரீதியாக கேள்விக்குள்ளாக்குவதைத் தவிர்க்கிறார்கள்: "மனிதன்" எப்போதும் ஒருவராகவே கருதப்படுகிறார் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும். நன்கு அறியப்பட்டபடி, இந்த பொருட்கள் உற்பத்தி முறையின் அடிப்படையில் நெருக்கடி மேலாண்மை கோட்பாட்டை உருவாக்குவதும், முதலாளித்துவ உற்பத்தி மற்றும் சந்தை செயல்முறையின் வரவிருக்கும் (மற்றும் 1930 களில் வெளிப்படும்) தேக்கநிலையை சமாளிப்பதும் அதன் நிரந்தர திரவமாக்கலை உறுதி செய்வதும் கெய்ன்ஸின் சிறப்பு அக்கறை. கெய்ன்ஸ் பார்த்தார் "சந்தையின் சுய-குணப்படுத்தும் சக்திகளின்" உன்னதமான மற்றும் நியோகிளாசிக்கல் கோட்பாடு மற்றும் வழங்கல் மற்றும் தேவைக்கு இடையில் ஒரு சமநிலையை தானாக நிறுவுதல், "பொருளாதாரமற்ற தலையீடுகள்" இல்லாததைக் கருதி, பொய்யானதாகக் கருதப்பட வேண்டும். செயற்கை (மற்றும் உள்ளடக்கம் மற்றும் தரம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் முற்றிலும் புத்தியில்லாதது) அரசாங்கத்தின் கோரிக்கையின் மூலம் பொருட்கள் போன்ற இனப்பெருக்கம் உலர்த்தப்படுவதைத் தூண்ட அவர் விரும்பினார். இருப்பினும், கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ், பணத்தின் பணவீக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது; இது போருக்குப் பிந்தைய கெயின்சியனிசத்தின் முக்கிய அம்சமாகும், இது இறுதியில் சிகாகோ மில்டன் ப்ரீட்மேனின் பள்ளியில் "பணவியல்" திருப்பத்திற்கு பங்களித்தது. ஆரம்பத்தில் சில்வியோ கெசலின் சிகிச்சையில் கெய்ன்ஸ் திணறியதில் ஆச்சரியமில்லை,

நவீன யுகத்தின் புராட்டஸ்டன்ட் வேலை காரணமும், பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பில் பொருளாதார முடிவுகளும் கெய்ன்ஸ் மற்றும் கெசல் ஆகியோரால் வெளிப்படையாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கெய்ன்ஸ் நாணய "வருமானத்தை" உருவாக்குவதற்கும் பொருட்களின் உற்பத்தியை உயிருடன் வைத்திருப்பதற்கும் துளைகளை தோண்டுவதற்கும் நிரப்புவதற்கும் பரிந்துரைக்கும் அளவிற்கு சென்றார். பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பின் சூழலில், "வேலை" இன் தேவை வணிக பகுத்தறிவின் கட்டமைப்பிற்குள் "வேலை" (ஒரு சொல் கூட ஒரு பைத்தியம் தஞ்சத்தின் சிகிச்சை முயற்சிகளை நினைவூட்டுகிறது) தேவைக்கு வழிவகுக்கிறது: செயலின் உள்ளடக்கத்தின் அர்த்தமுள்ள தன்மையைப் பொருட்படுத்தாமல் மற்றும் சிற்றின்பம் மற்றும் பொருட்படுத்தாமல் அழகியல் அளவுகோல்கள். மனிதனின் சுயநிர்ணய உரிமை மொத்த பொருட்களின் வடிவத்தின் கட்டளை மற்றும் அதன் சுருக்கமான சுய-நோக்க அளவுகோல்களின் கீழ் மட்டுமே ஒரு முன்னோடியாக கருதப்படுகிறது. சுருக்கம் »வேலை« மற்றும் சந்தையின் சட்டங்களுக்கு மாறாக, மக்கள் ஒருபோதும் இயற்கையான தேவை என்று கூறி தன்னாட்சி பெற முடியாது.
கெய்ன்ஸைப் போலவே, கூட்டாளர்களும் சுருக்கமான வேலையின் மாயையை ஒரு முடிவாகத் தொடவில்லை. வேலை-பொருட்கள்-பணத்தின் காரணமின்றி அமைப்பின் தரையில் உள்ள "விநியோக நீதி" பற்றி மட்டுமே அவர்கள் கவலைப்படுகிறார்கள் (கெய்ன்ஸை விட). ஏற்கனவே அவரது முக்கிய படைப்பின் முதல் வாக்கியத்தில் சில்வியோ கெசெல் இந்த வரையறுக்கப்பட்ட குறிக்கோளை மிகச் சிறந்ததாகக் கொடுக்கிறார், இது மூலம் தொழிலாளர் இயக்கத்திலும் நிலவியது: "வேலையற்ற வருமானத்தை நீக்குவது ... அனைத்து சோசலிச அபிலாஷைகளின் உடனடி பொருளாதார குறிக்கோள்" (சில்வியோ கெசெல், ஒப். சிட்., பக். 3); 19 ஆம் நூற்றாண்டின் வெகுஜன சித்தாந்தத்தின்படி, புகழ்பெற்ற "முழு தொழிலாளர் வருமானத்திற்கான உரிமை" (இடம். சிட்., பக். 10) தேவைப்படுகிறது. இந்த "நீதியை" மீறுவது பிரத்தியேகமாக புழக்கத்தில் இருந்தும் ஆர்வத்திலிருந்தும் பெறப்பட்டதாலும், "வேலை" மற்றும் "வேலைவாய்ப்பு" ஆகியவற்றின் முடிவோடு சேர்ந்து, வணிக பகுத்தறிவு எந்தவொரு விமர்சனத்திற்கும் வெளியே உள்ளது. இந்த பகுத்தறிவு அத்தகைய மற்றும் அதன் அழிவுகரமான தர்க்கத்தில் கருதப்படவில்லை, ஆனால் விநியோக நீதியின் அடிப்படையில் மட்டுமே; தொழில்துறை முதலாளித்துவவாதி அல்லது நிர்வாகம் தேவையான செயல்பாட்டாளர்களாகத் தோன்றுகிறது மற்றும் அவர்களின் வருமானம் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக ஷூம்பீட்டரின் “தொழில் முனைவோர் ஆளுமை” (“ஆபத்து”, புதுமை போன்றவற்றுக்கு பொறுப்பு). எனவே பங்காளிகள் "வேலை உருவாக்கும்" இளம் தொழில்முனைவோர் மீது உணர்ச்சியின் கண்ணீரைப் பொழிந்தனர்,

இருப்பினும், கூட்டாளிகள் கற்பனை செய்வது போல, வணிக பகுத்தறிவு எந்த வகையிலும் ஆர்வத்தை காணாமல் போவதன் மூலம் அதன் அழிவு குணங்களை இழக்காது. "மதிப்பின் பயன்பாடு" இன் அடிப்படை தர்க்கம், வணிக சுருக்க மற்றும் புத்தியில்லாத விகிதத்தை (மனித உற்பத்தியின் பிற வடிவங்களுக்கும் இயற்கையுடனான உறவிற்கும் மாறாக), புழக்கத்தில் உள்ள பணத்தின் கோரப்பட்ட "எண்ணிக்கையின்" ஒரு தயாரிப்பு அல்ல. மாறாக, பொருள் உற்பத்தியின் மட்டத்திலேயே சுருக்க இலாப உற்பத்தியாகும், இது நாடு தழுவிய அளவில் பொருட்களின் உற்பத்தியை உருவாக்குகிறது, இது முழு சமூக இனப்பெருக்கத்தையும் உள்ளடக்கியது. கூட்டாளர்கள் ஏற்கனவே ஒரு பொதுவான, மொத்த பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் அனைத்து தொடர்புடைய வகைகளையும் முன்வைக்கின்றனர்,

வணிக மூலதனம் மற்றும் வட்டி தாங்கும் மூலதனம் உண்மையில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யும் முறையை உற்பத்தி செய்யாமல் ஓரளவு சமூக முக்கிய வடிவங்களாக இருந்து வருகின்றன. மறுமலர்ச்சிக்குப் பின்னர் மற்றும் குறிப்பாக 18 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலிருந்து தொழில்துறை புரட்சியில் சுருக்கமான இலாப உற்பத்தியின் படி பொருள் உற்பத்தி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டபோதுதான் "வேலை", "வேலைவாய்ப்பு" மற்றும் சந்தைப் பொருளாதாரம் ஆகியவற்றின் நவீன அளவுகோல்கள் பொது சமூகமாக மாற முடிந்தது. தீர்மானங்களை உருவாக்குங்கள். கூட்டாளர்கள், "உபரி மதிப்பு" மற்றும் வெறுக்கப்பட்ட வட்டி ஆகியவை ஒன்றில் விழுகின்றன, இந்த விதிகளை தங்கள் தர்க்கரீதியான முன்நிபந்தனை இல்லாமல் பராமரிக்க விரும்புகின்றன. மேலும் சுருக்க இலாப உற்பத்தி ("கூடுதல் மதிப்பு") இல்லை என்றால், பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் முறை இல்லை, இனி "வேலைவாய்ப்பு" மற்றும் "வேலை" இல்லை. பொதுவான சமூகப் பொருட்களின் உற்பத்தி தனக்குத்தானே சுருக்கமான வேலையின் பின்னூட்டத்தின் மூலம் மட்டுமே சாத்தியமாகும், அதாவது, இடைவிடாத வாழ்க்கை மாற்றத்தின் மூலம், வேலையை செயலாக்குவது இறந்த வேலைகளாக "அவதரிக்கப்பட்ட" பொருட்கள் மற்றும் பணத்தின் வடிவத்தில் தன்னை விட மற்றவற்றை விட. இந்த செயல்முறை தர்க்கரீதியானது நடைமுறையில் "உபரி மதிப்பு" உற்பத்தியின் காரணமாக, இது சாராம்சத்தில் வருமான விநியோகத்தின் இரண்டாம் சிக்கலாகக் குறைக்கப்படாது, மாறாக வருமானத்தின் பொதுவான வடிவத்தை முதலில் உருவாக்குகிறது. பொருட்களுக்கும் பணத்திற்கும் இடையிலான உறவின் தவறான புரிதல், அதன் அடிப்படையில் பணத்தின் ஆதிக்கம் மறுக்கப்படுகிறது, எனவே அவசியமாக பணம் மற்றும் கூடுதல் மதிப்பு ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான உறவைப் பற்றிய தவறான புரிதலுக்கு வழிவகுக்கிறது,

நான்கு

நவீன சமூக பொருட்கள் உற்பத்தியின் அடிப்படை சிக்கலை பங்காளிகள் ஏற்கனவே தவறவிட்டதால், அவர்களின் அற்புதமான காப்புரிமை செய்முறையால் இன்றைய சுற்றுச்சூழல் நெருக்கடியை விளக்கவோ சமாளிக்கவோ முடியாது. சிற்றின்ப உள்ளடக்கம் மற்றும் உற்பத்தியின் சுற்றுச்சூழல் விளைவுகளுக்கு பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பின் அலட்சியம் நிதி மூலதனத்திலிருந்து வட்டி கோருவதால் மட்டுமல்ல, ஏற்கனவே பொருட்களின் பொதுவான வடிவத்தின் சமூக சுருக்கங்களிலிருந்தும் பொருளாதார பகுத்தறிவிலிருந்தும் விளைகிறது. பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் முறையை (கூட்டாளர்களின் அறிவிக்கப்பட்ட குறிக்கோள்) தொடர்ந்து வைத்திருக்க, உள்ளடக்கத்தின் மீதான அலட்சியம் அவசியம், ஏனென்றால் குறிக்கோள்கள் "வேலைவாய்ப்பு" மற்றும் பண வருமானம் போன்றவை, ஆனால் பணிச் செலவின் தரமான உணர்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பொருந்தக்கூடிய தன்மை பற்றிய கேள்வி அல்ல. சமூக பொருளாதாரத்தில் முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் இருப்பதைப் போலவே வெளிப்படையான சென்சோரியம் ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் அதன்பிறகு செயல்பட்ட பக்தியுள்ள விருப்பங்களும் மட்டுமே.

"இயற்கையின் செலவுகளை வெளிப்புறமாக்குதல்" என்ற வணிக பகுத்தறிவின் விளைவு வெளிப்புற வட்டித் தேவையுடன் மறைந்துவிடாது. உற்பத்தி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட, "தொழில்முனைவோர்" ஒன்றாகும், இது சந்தை மூலம் சமூக ரீதியாக மட்டுமே மத்தியஸ்தம் செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும், இயற்கை வளங்களின் இழப்பில் பொருளாதார ரீதியாக செலவுகளைக் குறைக்க இன்னும் ஒரு ஊக்கத்தொகை உள்ளது என்பதையும் இது குறிக்கிறது. இரண்டுமே, வேலை சுய நோக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தின் மீதான அலட்சியம் மற்றும் சிற்றின்ப இயல்பு மற்றும் அழகியலுக்கு எதிரான செலவுகளின் வணிக வெளிப்புறமயமாக்கல் ஆகிய இரண்டும் போட்டியின் நிர்ப்பந்தத்தால் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. எவ்வாறாயினும், இந்த போட்டி கூட்டாளர்களுக்கு குறிப்பாக புனிதமானது, அங்கு அவர்கள் சந்தை-தீவிர புதிய தாராளமயத்தை கூட சந்திக்கிறார்கள். சில்வியோ கெசெல் ஏற்கனவே கேட்டார்: "நோக்கத்துடன் மறுவடிவமைப்பின் பாதையில், போட்டியின் முடிவைப் பொய்யாக்கும் அனைத்து சலுகைகளும் ஒரு தடயமும் இல்லாமல் அகற்றப்பட வேண்டும்" (கெசெல், லொக். சிட்., பி. XI); சந்தைப் பொருளாதாரத்தில் இந்த போட்டியின் போற்றுதல் அனைத்து நவ-சோசலிஸ்டுகளும் ஏதேனும் ஒரு வடிவத்தில் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படுகிறது (எடுத்துக்காட்டாக, கிளாஸ் ஷ்மிட், பணம் அராஜகம் மற்றும் அராஜக-பெண்ணியம், இதில்: சில்வியோ கெசெல், "மார்க்ஸ்" அராஜகவாதி ?, பெர்லின் 1989, பக். 220 எஃப்.).

அதேபோல், முதலாளித்துவ வளர்ச்சி கட்டாயமும் வட்டியுடன் மறைந்துவிடாது. சுருக்கமான பொருளாதார இலாப உற்பத்தி (தொழில்முனைவோர் செயல்பாட்டின் "வேலை வருமானம்" என மட்டுமே கெசெல் விநியோகம் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது) ஏற்கனவே வேலை, பொருட்கள் மற்றும் பணத்தின் ஒரு சமூக பொதுவான தன்மைக்கு முன்நிபந்தனை என்பதால், நிரந்தர உபரி உற்பத்தியாக சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக அழிவுகரமான வளர்ச்சியை அது தொடர்ந்து கோருகிறது; இந்த நிர்ப்பந்தமும் போட்டியால் செயல்படுத்தப்படுகிறது. சில்வியோ கெசெல், இயற்கை பொருட்களிலிருந்து பொருட்களைப் போன்ற சுருக்கம், மார்க்ஸுக்கு மாறாக, எந்தப் பங்கையும் வகிக்கவில்லை, எப்படியிருந்தாலும் "பொருள் பொருட்களின்" நித்திய வளர்ச்சியை எதிர்க்க எதுவும் இல்லை; "இயற்கை" கட்டளைகள் என்று கூறப்படும் ஒரு அப்போஸ்தலராக, மீண்டும் ஒரு "இயற்கை" விஷயம்:
இன்றைய புதிய கூட்டாளர்களான ஹெல்முட் க்ரூட்ஸ், டைட்டர் சுஹ்ர், கிளாஸ் ஷ்மிட் அல்லது பிஸியான சமூக நகர திட்டமிடுபவர் மார்கிரிட் கென்னடி (எம். கென்னடி, ஆர்வமும் பணவீக்கமும் இல்லாத பணம், மியூனிக் 1994, பக். 97 எஃப்.), சுற்றுச்சூழல் நெருக்கடியைக் கருத்தில் கொண்டு, வளர வேண்டிய அவசியம் அத்தகைய விமானங்களை பண மூலதனத்தின் நலனுக்காக விரைவாக ஒத்திவைக்கவும், சில சுற்றுச்சூழல் பார்வைகளை அவர்களின் வேலை மற்றும் பொருட்களின் பாணி முரட்டு கற்பனாவாதத்திற்கு விரைவாக உற்சாகப்படுத்தவும், பணத்தின் வட்டி "கட்டணத்தை" வளர்ச்சிக்கு ஒரு பிரேக் என்று மாஸ்டர் தானே பார்த்தார்; இங்கே மீண்டும் வளர்ச்சிக் காரணமான கீன்ஸ் உடன் இணக்கமாக இருக்கிறார், அவருக்கு சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினை பற்றி எதுவும் தெரியாது.

ஐந்து

சுதந்திர பொருளாதாரத்தின் பொருளாதார புரிதல் சுற்றுச்சூழலை விட சிறந்தது அல்ல. வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் கூற்றுக்கு இங்கு மீண்டும் சிக்கலைக் குறைப்பதன் மூலம், அவர்கள் விஷயங்களைத் தலைகீழாக மாற்றுகிறார்கள். நிச்சயமாக, ஒவ்வொரு தொழிலாளியும், பண்டமும், பணம் சுழலும் நபரும் பணத்தின் நெருக்கடியிலிருந்து (எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தங்கள் சொந்த பணப்பையிலிருந்து) ஏதோ தவறு இருப்பதாக கவனிக்கிறார்கள். ஆனால் பொருளாதார நெருக்கடியின் தொடக்கப் புள்ளி நாணய மட்டத்தில் காணப்படவில்லை என்பதைக் காண்பிப்பது எளிது, ஆனால் உற்பத்தி முறையின் பொருளாதார பகுத்தறிவில்; நிச்சயமாக, விநியோகத்தின் கேள்விகளின் மட்டத்தில் அல்ல (அடிப்படையில் சமூகத்தின் ஒரே குறுகிய எண்ணம் கொண்ட பார்வை), ஆனால் காரணமான "மதிப்பு" உற்பத்தியில் அமைப்பின் தர்க்கரீதியான முரண்பாடாக.
இந்த அடிப்படை முரண்பாடு பொருளாதார பகுத்தறிவுக்கு ஒரு முடிவாக ஒரு மதிப்பை உருவாக்குவது "வேலை" அல்லது வேலை அளவுகள் மூலமாக மட்டுமே அடைய முடியும் (அதாவது "வேலை" அதன் சுருக்க-பொது சமூக அவதாரம் வடிவமாக மாற்றுவதன் மூலம்), ஆனால் மறுபுறம் அதே பொருளாதார பகுத்தறிவு ஒரு மதச்சார்பற்ற செயல்முறை பயன்பாட்டு இயற்கை அறிவியலின் மூலம் "வேலை" மிதமிஞ்சியதாக ஆக்குகிறது. இந்த "இனப்பெருக்கம் பற்றிய விஞ்ஞானம்" என்பது போட்டியின் தடைகளால் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வழியில், நவீன பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் முறை அதன் சொந்த அடிப்படையை முறையாகக் குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தும் போக்கைக் கொண்டுள்ளது, இது வட்டி தாங்கும் மூலதனத்திலிருந்து வரவில்லை, ஆனால் »உற்பத்தி«, மத்தியஸ்த செயல்முறைகள்,

நவீன உற்பத்தியின் தொடக்கத்திலிருந்தே இந்த போக்கு குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தது. தொழில்துறை உற்பத்தி சக்திகளின் வளர்ச்சியால் ஏற்பட்ட பொருளாதார உற்பத்தி மற்றும் கட்டமைப்பு முறிவுகளின் சுழற்சிகளில், "நெருக்கடி" என்று தோன்றிய நிலைமை அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ பெரிய இடைவெளியில் எழுந்தது, இதில் தொழில்துறை ரீதியாக உருவாக்கப்பட்ட இலாபங்கள் இனி விரிவாக்கப்பட்ட தொழில்துறை உற்பத்தியின் சாத்தியத்தைக் கொண்டிருக்கவில்லை லாபகரமாக மறு முதலீடு செய்யலாம் (மார்க்சின் நெருக்கடி கோட்பாட்டில் தொழில்துறை மூலதனத்தின் "அதிகப்படியான குவிப்பு" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது). தொழில்துறை இலாபங்கள் பின்னர் நிதி மற்றும் கடன் மேலதிக கட்டமைப்பில், பங்கு மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் ஊகங்களில் முதலீடு செய்யத் தள்ளப்பட்டன. இதனால், முதலாளித்துவ வரலாற்றில் ஒரு ஊக நிதி குமிழி பல முறை எழுந்துள்ளது,

வட்டி தாங்கும் மூலதனம் மற்றும் "உற்பத்தி செய்யமுடியாத" ஊகங்கள் குறித்த அவர்களின் விமர்சனத்தில், கூட்டாளர்கள் உண்மையான செயல்முறையின் தர்க்கத்தை அதன் தலையில் திருப்பி, அதன் விளைவைக் காரணத்துடன் குழப்புகிறார்கள். இது தொழில்துறை பொருட்களின் உற்பத்தியை வட்டி தாங்கும் மூலதனத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்துவதாகவும், அதன் ஊக வளர்ச்சியும் உண்மையான உற்பத்தியின் நெருக்கடி இல்லாத தேக்கநிலையை ஏற்படுத்துவதாகவும் அவர்கள் கூறும்போது, ​​இதற்கு நேர்மாறானது: உண்மையான பொருட்களின் உற்பத்தியை அதன் சொந்த உள் முரண்பாடுகளால் நிறுத்துதல் நிதி மற்றும் ஊகத் துறைக்கு பணப்புழக்கம் வடிவில் உணரப்பட்ட கடந்த உற்பத்தி காலங்களின் இலாபங்களை அனுமதிக்கிறது. தொழில்துறை மூலதனமே இறுதியில் "கற்பனையான மூலதனம்" என்ற ஊக செயல்முறையைத் தூண்டுகிறது.

இந்த உண்மை இன்று இன்னும் தெளிவாகத் தெரிகிறது. 1980 களின் தொடக்கத்திலிருந்து முதலாளித்துவ தொழிலாளர் சமுதாயத்தின் புதிய நெருக்கடி, முந்தைய அனைத்து வெறுமனே சுழற்சி நெருக்கடிகளைத் தாண்டி, நவீன பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பின் தடையை குறிக்கிறது, இது மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் புரட்சியின் தரமான புதிய பகுத்தறிவு ஆற்றலால் ஏற்பட்டது. ஆகவே, நிதிச் சந்தைகளை உயர்த்துவது, வட்டி தாங்கும் மூலதனம் மற்றும் ஊகங்களின் தன்னிறைவு வாய்ந்த ஆற்றலுக்குக் காரணம் என்று கூறுவது இன்று குறிப்பாக அபத்தமானது, இது விஞ்ஞானத்தின் புதிய தரத்திற்கு காரணம் என்று கூறப்படுவதற்குப் பதிலாக, பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் "வேலை" வகை, சமூக பிலிஸ்டைனின் சரணாலயம், இப்போது மீளமுடியாமல் அபத்தத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.

ஆறு

அரசாங்க நடவடிக்கை மற்றும் அரசாங்க கடன் மட்டத்திலும் இதே பிரச்சினை எழுகிறது. சில்வியோ கெசலும் புதிய ஜேர்மனியர்களும் தீவிர சந்தை நியோலிபரலிசத்துடன் இணக்கமாக இந்த இரண்டையும் கண்டிப்பாக நிராகரித்து போராடினர். அரசாங்கத்தின் செயல்பாடு முற்றிலும் மறைந்துவிடும் அல்லது அதன் மீதமுள்ள பங்குகளில் "நேர்மையான" சேமிப்பின் பிரபலமான வட்டி இல்லாத கடனால் நிதியளிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. குறுகிய மனப்பான்மை கொண்ட பண கற்பனையாளர்கள், பொருளாதார தாராளவாதிகளைப் போலவே, தங்கள் அன்பான சந்தைப் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றம் என்பதை விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியில் கூட உணரவில்லை, இது சமூகப் பொருட்களின் உற்பத்தியில் ஒரு புதிய அளவிலான சுய முரண்பாட்டைக் கொண்டுவருகிறது. அதிகரித்து வரும் உள்கட்டமைப்பு கட்டமைப்பும், மொத்த பொருட்கள் உற்பத்தியின் அதிகரித்துவரும் சமூக-சுற்றுச்சூழல் பின்தொடர்தல் செலவுகளும் இனி வழக்கமான அரசாங்க வருவாயால் நிதியளிக்க முடியாது என்பதால், அரசாங்க கடனின் "கற்பனையான மூலதனம்" தவிர்க்க முடியாமல் முதலாளித்துவ ரீதியாக உற்பத்தி செய்யப்படாத நிதி அதிகரிப்பு மற்றும் அரசாங்க தலைப்புகள் கொண்ட ஊகங்களின் சொந்த கட்டமைப்பு மூலமாக மாறுகிறது. வணிகத் துறையைப் போலவே, இது பொருட்களின் உற்பத்தியின் "உற்பத்தி" செயல்முறை மற்றும் அதன் விஞ்ஞானமே இந்த நிகழ்வுகளை உருவாக்குகிறது, வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் சுயாதீனமான நடவடிக்கை அல்ல. அரச கடனின் "கற்பனையான மூலதனம்" தவிர்க்க முடியாமல் முதலாளித்துவ ரீதியாக உற்பத்தி செய்யப்படாத நிதி மேலதிக கட்டமைப்பின் சொந்த கட்டமைப்பு மூலமாகவும், மாநில தலைப்புகளுடன் ஊகமாகவும் மாறுகிறது. வணிகத் துறையைப் போலவே, இது பொருட்களின் உற்பத்தியின் "உற்பத்தி" செயல்முறை மற்றும் அதன் விஞ்ஞானமே இந்த நிகழ்வுகளை உருவாக்குகிறது, வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் சுயாதீனமான நடவடிக்கை அல்ல. அரச கடனின் "கற்பனையான மூலதனம்" தவிர்க்க முடியாமல் முதலாளித்துவ ரீதியாக உற்பத்தி செய்யப்படாத நிதி மேலதிக கட்டமைப்பின் சொந்த கட்டமைப்பு மூலமாகவும், மாநில தலைப்புகளுடன் ஊகமாகவும் மாறுகிறது. வணிகத் துறையைப் போலவே, இது பொருட்களின் உற்பத்தியின் "உற்பத்தி" செயல்முறை மற்றும் அதன் விஞ்ஞானமே இந்த நிகழ்வுகளை உருவாக்குகிறது, வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் சுயாதீனமான நடவடிக்கை அல்ல.

அரசாங்க செயல்பாடு மற்றும் அரசாங்க கடன் தொடர்பாக, கூட்டாளர்கள் காரணத்தையும் விளைவையும் நகர்த்துகிறார்கள், மேலும் அனைத்து சாதாரண பிலிஸ்டைன்களையும் போலவே, "தங்கள்" பணத்தைப் பற்றி கவலைப்படுகிறார்கள், இது கணினி முரண்பாடுகளைப் பற்றி கவலைப்படாமல் "சம்பாதிக்க" தொடர விரும்புகிறார்கள். விஞ்ஞானம் மிகவும் விஞ்ஞானமாக மாறும் போது, ​​பொருட்களின் உற்பத்தி எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அவற்றின் சொந்த உள்கட்டமைப்பின் விலையால் கட்டுப்படுத்தப்படும் என்பதையும், "வட்டி இல்லாத கடன்" பிரச்சினையை சிறிதளவே மாற்றாது என்பதையும் அவர்கள் உணர முடியாது. அப்படியிருந்தும், "நேர்மையான சேமிப்பு" என்பது "உற்பத்தி" முதலீடுகள் மற்றும் தனியார் பண வருமானத்தை கடுமையாக சேதப்படுத்தாமல் பொருட்கள் உற்பத்தியின் சமூக கட்டமைப்பிற்கு நிதியளிக்க போதுமான பணத்தை திரட்டாது.

ஒவ்வொரு மாநில நடவடிக்கைகளிலும் உள்ளார்ந்த அதிகாரத்துவ மற்றும் அடக்குமுறை வடிவத்தைப் பார்க்கும்போது, ​​மக்களின் தன்னாட்சி, சுயநிர்ணய நடவடிக்கை மூலம் மாநில நடவடிக்கைகளை ஒழிப்பது நிச்சயமாக அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும்; ஆனால் பொருட்களின் உற்பத்தியை ஒழிப்பதன் மூலமும் சந்தைப் பொருளாதாரம், காரணமின்றி "வேலை", "வேலைவாய்ப்பு" போன்றவை சிறிய தன்னாட்சி கொண்டவை, ஆனால் அவை பண்ட வடிவத்தின் கட்டாயச் சட்டங்களால் கட்டளையிடப்படுகின்றன. மீண்டும், பண கற்பனையாளர்கள் அமைப்பின் ஒரு பக்கத்திலிருந்து (மாநில, மாநில கடன்) விடுபட மட்டுமே விரும்புகிறார்கள் ("வேலை", பொருட்களின் உற்பத்தி) மிகவும் தடையின்றி; மீண்டும் அவர்கள் தங்கள் சொந்த நிலைமைகள் இல்லாமல் சந்தைப் பொருளாதாரத்தை விரும்புகிறார்கள்.

ஏழு

பணத்தின் சமூக கற்பனையானது ஒருபுறம் பொருட்களின் உற்பத்திக்கு இடையிலான முரண்பாட்டிலிருந்து முற்றிலும் விலகி, மறுபுறம் அமைப்பின் உற்பத்தி மையத்தில் விஞ்ஞானமயமாக்கல், ஆட்டோமேஷன், பகுத்தறிவு போன்றவற்றை அதிகரிப்பதைக் காணலாம். அவற்றின் தொடக்கப் புள்ளி உறுதியான நிஜ-வரலாற்று செயல்முறை மற்றும் அதன் முரண்பாடுகளின் பகுப்பாய்வு அல்ல, ஆனால் உழைப்பு மற்றும் பணத்தின் சுருக்கமான பொருள், அதன் சொந்த வரலாற்று நிலைமைகளிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளது; எனவே, "மனிதன்", தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தனிநபராக பிரதிபலிக்காமல், "சுய நலனுக்காக" பாடுபடும் பொருட்கள் போன்ற ஒரு சமூக அணுவாக கருதப்படுகிறது. இந்த அச்சு வெற்று மற்றும் வரலாற்றுக்கு மாறான சுருக்கம் 18 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து அனைத்து நவீன முதலாளித்துவ கோட்பாடுகள் மற்றும் கற்பனாவாதங்களின் தனிச்சிறப்பாகும்.

எனவே நவீனத்துவத்தின் ஆரம்பகால பொருளாதார பிரதிபலிப்பின் உருவமான "ராபின்சன்" தனது மாதிரி உலகில் மீண்டும் நடனமாட சில்வியோ கெசெல் தன்னை சங்கடப்படுத்தவில்லை என்பது தற்செயல் நிகழ்வு அல்ல. எந்தவொரு உண்மையான சமூக வளர்ச்சியையும் பொருட்படுத்தாமல், தனிமையான ராபின்சன் உருவம் மிகவும் பொதுவானதாகவும், மாதிரியான "" "பொருளாதார கால்குலஸாகவும், அதன் வறண்ட சுருக்க உடலில் அதன் தர்க்கமாகவும் இருக்க வேண்டும் (அல்லது இன்னும் ஒரு" வெள்ளிக்கிழமை ", இது இரண்டாவது பொருளாதார அசல் நபராக அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும்) "மனிதன்" ஒரு நித்திய பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் உயிரினமாக "நிரூபிக்கப்படுவார்" என்பதை நிரூபிக்கவும். இந்த சுருக்கமான, விரிவான மாதிரி உலகில், நவீன முதலாளித்துவ சமூகமயமாக்கப்பட்ட மற்றும் விஞ்ஞான உற்பத்தி முறையின் சிக்கல்கள் ஒரு தூக்கி எறியப்பட்டவரின் உதாரணத்தைப் பயன்படுத்தி கையாளப்படுகின்றன,

இந்த அபத்தமானது ஒரு சமூக-பொருளாதார அர்த்தத்தை ஏற்படுத்தினால், அது உன்னதமான அர்த்தத்தில் ஒரு சங்கடமான மற்றும் வெளிப்படையான "குட்டி முதலாளித்துவ" சித்தாந்தமாகும். உண்மையில், பணத்தின் சமூக கற்பனாவாதத்திற்குப் பின்னால், முதலாளித்துவ விஞ்ஞானமயமாக்கலின் சக்திகளுக்கு அந்நியமான அல்லது மாறாக ஆர்வமுள்ள ஒரு "நேர்மையான சந்தை" மற்றும் ஒருவருக்கு தனது பரிதாபகரமான குழியில் "நேர்மையான வேலைக்கு" உறுதியளித்த ஒரு சிறந்த-வழக்கமான சிறிய அளவிலான தயாரிப்பாளரை ஒருவர் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியும். "நல்ல பணம்" என்பது மிகவும் பகுத்தறிவு மற்றும் உலகமயமாக்கப்பட்ட பொருட்களின் உற்பத்தியின் முரண்பாடுகள், நெருக்கடிகள் மற்றும் பேரழிவுகளைத் தவிர்ப்பதற்காக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த குறுகிய எண்ணம் கொண்ட பொருளாதார முட்டாள், நிச்சயமாக வேறு எதற்கும் தகுதியற்றவன், சந்தைப் பொருளாதாரத்தால் (அதன் அபிமான இலட்சிய மணமகள்) அதன் அருவருப்பான உண்மையான வடிவத்தில் சாப்பிடுவதை விட உண்மையில் ஒரு ஒத்திசைவு. அதன் மையத்தில், சமூக பண கற்பனாவாதம் ஒரு வகையான கபிலர், ரொட்டி விற்பனையாளர், விவசாயி மற்றும் கசாப்புக் கற்பனையானது எனக் கருதப்பட வேண்டும், இது 20 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி வரை சமூகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சமூக-பொருளாதார அடிப்படையைக் கொண்டிருந்தது.

உண்மையில், கூட்டாளர்களின் "வெற்றிக் கதை", எப்போதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது அத்தகைய மட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. பெரும் மந்தநிலையின் போது, ​​வொர்க்லின் சிறிய டைரோலியன் நகராட்சி, 1932 ஆம் ஆண்டில், அதன் மேயரான அன்டர்குகன்பெர்கரின் தூண்டுதலின் பேரில் தற்காலிகமாக “வேலைச் சான்றிதழ்கள்” வடிவத்தில் ஒரு “மொத்தத் தொகையை” அறிமுகப்படுத்தியது. ஆண்டுதோறும் 12 சதவிகிதம் சுருங்குவதை சுருக்கத்தின் அளவுகளில் கட்டணத்துடன் சிக்கிக்கொள்ள ஒரு முத்திரை மூலம் மாத இறுதியில் அந்தந்த குறிப்பின் உரிமையாளரால் ஈடுசெய்யப்பட வேண்டியிருந்தது. இந்த »அவசரப் பணம் With உடன், ஷில்லிங்கில் ஒரு வகையான கவர் டெபாசிட் செய்யப்பட்டது (பெயரளவு மதிப்புக்கு ஒத்ததாக), திவாலான சமூகம், சில பொதுவான நகராட்சி» வேலைவாய்ப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியளித்தது, எடுத்துக்காட்டாக ஸ்கை ஜம்ப் கட்டுமானம். இந்த மொத்த தொகையில் தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியத்தில் கணிசமான பகுதி வழங்கப்பட்டது, அது புழக்கத்தில் விடப்பட வேண்டும். நகராட்சி சுருங்குவதைத் தவிர, எந்த நேரத்திலும் "சாதாரண" ஷில்லிங்கிற்கான குறிப்புகளை பரிமாறிக்கொண்டது, மேலும் 2 சதவிகிதம் கூடுதல் விலக்குக்கு மட்டுமே.
எனவே உண்மையான விளைவு என்ன? மொத்தத் தொகையை சில விவசாயிகள், பால்பண்ணைகள், ரொட்டி விற்பனையாளர்கள் மற்றும் மூலையில் கடைகள் போன்றவை ஏற்றுக்கொண்டன. மறைந்துபோன பணத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக, அவர்கள் உடனடியாக சமூகத்திற்கு வரிகளை திருப்பிச் செலுத்தினர், எ.கா. நாய் வரி. ரூபாய் நோட்டுகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு காணாமல் போனது, எடுத்துக்காட்டாக ஆர்வலர்களுக்கு சேகரிப்பாளரின் பொருளாக விற்பனை செய்வதன் மூலம். இலவச பணத்தின் கோட்பாட்டிற்கு முற்றிலும் முரணாக இருந்தாலும் இது சமூகத்திற்கு ஒரு நன்மை, ஏனென்றால் இந்த குறிப்புகளை பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டிய கடமை இனி பொருந்தாது; இதனால் நகராட்சி கருவூலத்திற்கான நிகர லாபம் (அனைத்து தகவல்களின்படி: அலெக்ஸ் வான் முரால்ட், தி வர்க்லர் சோதனை வித் ஸ்வண்ட்கெல்டு; 1933 இல் பழமைவாத இதழ் »ஸ்டாண்டிசஸ் லெபன் in இல் வெளிவந்த ஒரு தொண்டு அறிக்கை. மறுபதிப்பு செய்யப்பட்டது: கிளாஸ் ஷ்மிட், ஒப். சிட், பக். 275 எஃப்.). , சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி தற்காலிக பொருளாதார பழுதுபார்ப்பு விளைவு மற்ற "வேலைவாய்ப்பு நடவடிக்கைகளிலிருந்து" வேறுபடுவதில்லை. வொர்கில் 400 பேர் கொண்ட (அந்த நேரத்தில்) கிராமப்புற சமூகத்திலிருந்து ஒரு முழு தொழில்துறை பொருளாதாரத்திற்கு நடுங்கும் கட்டமைப்பை விரிவுபடுத்துவது சந்தேகத்திற்குரியது. குறுகிய காலம் கூட ஒரு அடிப்படை மற்றும் நீடித்த "வெற்றி" பற்றி எந்த முடிவுகளையும் எடுக்க அனுமதிக்காது. ஆஸ்திரிய நேஷனல் வங்கி விரைவில் வொர்க்லர் பரிசோதனையை அதன் இறையாண்மையைக் கருத்தில் கொண்டு தடைசெய்தது என்பது பங்குதாரர்களுக்கு இன்றுவரை புராணக்கதைகளை உருவாக்குவதற்கான காரணத்தை அளிக்கிறது.

ஆனால் இந்த பலவீனமான நாணய கற்பனையானது, ஒரு வகையான திட்டத்தில், மேலும் கருத்தியல் செயல்பாட்டை நிறைவேற்றி, முரண்பாடாக ஒரு பேய் மறுமலர்ச்சியை அனுபவிக்க முடியும், குறிப்பாக இன்றைய நெருக்கடி நிலைமைகளின் கீழ். இது "சுயாதீனமான" சிறு விவசாயிகள் மற்றும் கைவினைஞர்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, அல்லது இந்த அர்த்தத்தில் சிறிய அளவிலான பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, அத்தகைய சித்தாந்தம் அதன் அசல் தோற்றத்தை கொண்டாடுகிறது. ஒரு உயர் மட்ட சுருக்கத்தில், ஒவ்வொரு பின்நவீனத்துவ பொருட்களும், ஒரு வகையில், அதன் தற்செயலான செயல்பாட்டைப் பொருட்படுத்தாமல், ஒரு பொதுவான குட்டி முதலாளித்துவமாகும். நிச்சயமாக இனி ஒரு "சுயாதீனமாக" குட்டி முதலாளித்துவத்தை உருவாக்குகிறது, ஆனால் செயலாக்க மொத்த மூலதனத்தின் மொத்த உலக சந்தை இயக்கத்தின் அடிப்படையில் போராடும் விருப்பம்-அணு.

பழைய வர்க்கப் போராட்டத்தின் முடிவில், அது இன்னும் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பின் வரலாற்று ஏற்றம் கட்டத்தைச் சேர்ந்தது, மற்றும் நவீனத்துவத்தின் சிதைவு கட்டத்தில் முற்றிலும் மொனாட் போன்ற பொருட்களின் பொருள் தோன்றியதன் மூலம், உல்ரிச் பெக் மற்றும் பிறரால் "தனிப்பயனாக்கம்" என்ற செயல்முறையாக நிகழ்வியல் ரீதியாக சுருக்கப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, எல்லோரும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு அவரது உடலிலும் மனதிலும் உள்ள சுருக்கமான மனிதன் அவனது பரிதாபகரமான அறைகூவலாக மாறுகிறான். எல்லோரும் இப்போது ஒரு வகையான ராபின்சன் போன்ற ஒரு முழுமையான பண்டமாக்கப்பட்ட சமூகமாக நடந்துகொள்கிறார்கள், எப்போதும் அவரது தனிமையான பொருட்களின் தீவில் சிக்கித் தவிக்கின்றனர், மேலும் "மற்றவர்கள்" அமைதியான அரை-இயற்கை மனிதர்களாகத் தோன்றுகிறார்கள், அவருடன் உண்மையான அல்லது குறியீட்டு செயல்களின் மூலம் மட்டுமே ஒருவர் இடைவிடாத கொள்முதல் மற்றும் விற்பனையைத் தொடர்பு கொள்ளலாம். நிச்சயமாக, இந்த ராபின்சன் "" "நித்திய பண்டத்தை உற்பத்தி செய்யும் நபர் அல்ல, ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வரலாற்று வளர்ச்சியின் பரிதாபகரமான இறுதி தயாரிப்பு, இது அதே வளர்ச்சியால் கொண்டு வரப்பட்ட உற்பத்தி சக்திகளுக்கு முற்றிலும் முரணானது. கடைசியாக பைத்தியம் பிடித்த பிலிஸ்டைன்: இது இனி சனிக்கிழமைகளில் தொத்திறைச்சி குழம்பில் குளித்துக் கொண்டிருக்கும் மற்றும் ரைஃபிள் கிளப்பின் தலைவராக இருக்கும் பிடிவாதமாக முணுமுணுக்கும் கொழுப்பு கசாப்புக்காரன் அல்ல, ஆனால் மெலிதான-ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தனிமையான பணம் அரைக்கும் ஒரு "சந்தை முக்கியத்துவத்திற்கான" தேடலில் - எதுவாக இருந்தாலும் சரி.

பின்நவீனத்துவத்தின் இந்த பொருள் இல்லாத பொருள் நடைமுறையில் பணத்தின் பழமையான சமூக கற்பனாவாதத்துடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை, மேலும் அது எதையும் "நம்புகிறது" (சந்தைப் பொருளாதாரத்தின் நித்தியம் தவிர) "நம்புகிறது"; ஆனால் இது கொலைகார போட்டியில் தனது சொந்த கூற்றுக்காக பொருளாதார ரீதியாக ஆதாரமற்ற இந்த கற்பனாவாதத்தை கருத்தியல் ரீதியாக கருவியாகக் கொள்ளக்கூடும். தீவிர சந்தை புதிய தாராளமயத்துடன் நவ-சமூகவாதிகளின் தொடுதல்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று தற்செயலானவை அல்ல. நீங்கள் கற்பனாவாத எண்ணெய் ஓவியத்தைத் திருப்பினால், கடினமான மான்செஸ்டர் ஆண்மைக்கான இருண்ட படம் வெளிப்படுகிறது, திறந்த சமூக டார்வினிசம் கூட. எஜமானர் இதைப் பற்றி எந்த எலும்புகளையும் உருவாக்கவில்லை: »மான்செஸ்டர் பள்ளி சரியான பாதையில் இருந்தது, மேலும் டார்வின் பின்னர் இந்த போதனைக்கு கொண்டு வந்தார், சரியாக இருந்தது «(கெசெல், ஒப். சிட்., பக். XI). இது தெளிவாக இருக்க முடியாது. கெசெல் இந்த அறிக்கையை மறுபரிசீலனை செய்யவில்லை, அவர் உண்மையான வரலாற்று மான்செஸ்டர் முதலாளித்துவத்தைப் பற்றி மட்டுமே புகார் செய்கிறார், அவர் சொசைட்டி காப்புரிமை செய்முறையை இன்னும் அறிந்திருக்கவில்லை என்றும், தூய சமூக டார்வினிச போட்டியை பணத்தின் தவறான "சலுகைகள்" மூலமாகவும், வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தினாலும் அவர் "பொய்யுரைத்திருப்பார்" என்றும் புகார் கூறுகிறார். இந்த காட்டுமிராண்டித்தனமான அர்த்தத்தில் மட்டுமே விநியோக நீதி என்று அழைக்கப்படுவது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும்: "ஆனால் போட்டி மற்றும் போட்டிகளால் தீர்மானிக்கப்படும் வேலையின் முழு வருமானத்திற்கான உரிமை இது" (கெசெல், ஒப். சிட்., பி. 12). காப்புரிமைக்கான சொசைட்டியின் செய்முறையை பிந்தையவர்கள் இன்னும் அறிந்திருக்கவில்லை, மேலும் தூய சமூக டார்வினிச போட்டியை பணத்தின் தவறான "சலுகைகள்" மூலமாகவும், வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தினாலும் "பொய்யுரைத்திருப்பார்கள்". இந்த காட்டுமிராண்டித்தனமான அர்த்தத்தில் மட்டுமே விநியோக நீதி என்று அழைக்கப்படுவது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும்: "ஆனால் போட்டி மற்றும் போட்டிகளால் தீர்மானிக்கப்படும் வேலையின் முழு வருமானத்திற்கான உரிமை இது" (கெசெல், ஒப். சிட்., பி. 12). காப்புரிமைக்கான சொசைட்டியின் செய்முறையை பிந்தையவர்கள் இன்னும் அறிந்திருக்கவில்லை, மேலும் தூய சமூக டார்வினிச போட்டியை பணத்தின் தவறான "சலுகைகள்" மூலமாகவும், வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தினாலும் "பொய்யுரைத்திருப்பார்கள்". இந்த காட்டுமிராண்டித்தனமான அர்த்தத்தில் மட்டுமே விநியோக நீதி என்று அழைக்கப்படுவது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும்: "ஆனால் போட்டி மற்றும் போட்டிகளால் தீர்மானிக்கப்படும் வேலையின் முழு வருமானத்திற்கான உரிமை இது" (கெசெல், ஒப். சிட்., பி. 12).

எந்தவொரு "சலுகைகள்" அல்லது "சலுகைகளுக்கு" எதிரான பிரச்சாரம் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையைப் போலவே பழமையானது, அதன் கதாநாயகர்கள் பழைய நிலப்பிரபுத்துவ சமுதாயத்திற்கு அல்லது அதன் எச்சங்களுக்கு எதிராக இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டனர். அதே நேரத்தில், இந்த நோக்கத்தின் பின்னால் அனைத்து மனித உணர்ச்சிகளையும் இடைவிடாமல் சமர்ப்பித்து, மொத்த பொருட்கள் உற்பத்தி மற்றும் மொத்த சந்தையில் போட்டியிடும் புதிய காரணமின்றி அமைப்பின் சட்டங்களுக்கு உட்பட்டுள்ளது, இது இந்த குறுகிய எண்ணம் கொண்ட போட்டியில் வெற்றியாளர்களின் சிரிக்கும் "தொண்டு" யின் பொருளை மேலும் மேலும் அதிகமாக்குகிறது. பொருட்கள் ஆத்மாவின் இத்தகைய எண்ணங்கள் நெருக்கடியில் திரும்ப வேண்டிய திசையைப் புரிந்துகொள்வது எளிது. பணம் மற்றும் கடன் நெருக்கடியால் மூழ்கிய பணத்தின் பாடங்கள்,

முதல் பார்வையில், நவ-சோசலிஸ்ட் கிளாஸ் ஷ்மிட் எக்காளங்களின் உன்னதமான புராட்டஸ்டன்ட் முறையாக, ஆர்வத்தைத் தாங்கும் மூலதனத்தின் பிரதிநிதிகளாக இருக்கலாம்: people மக்களின் இந்த சுய சேவை நோக்கத்தைப் பயன்படுத்தும் திறமையான ஒழுங்கு மற்றும் திறமையான உற்பத்தியாளர்களுக்கு வெகுமதி அளிக்கிறது, உற்பத்தி செய்யாத பணக்காரர்கள், நில உரிமையாளர்கள் மற்றும் பிற ஒட்டுண்ணிகள் அல்ல செறிவூட்டப்பட்டவை ... ஒரு இயற்கை பொருளாதார ஒழுங்கு .. «(ஷ்மிட், ஒப். சிட்., பக். 219). ஏற்கனவே உற்பத்தி செய்யப்படாத பொருட்களாக உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பின் அனைத்து காரணமிக்க அளவுகோல்களும் தப்பெண்ணங்களும் இங்கு செறிவான வடிவத்தில் சேகரிக்கப்படுகின்றன. புதிய நடுத்தர அளவிலான கட்ரோட், "ஸ்டார்ட்-அப் தொழில்முனைவோர்", தன்னை ஒரு பேராசை நுகர்வோர் முட்டாள் மற்றும் தடையற்ற சந்தை ஏமாற்றுக்காரர், தன்னை ஒரு "திறமையான தயாரிப்பாளர்" என்று கருதுகிறார் (அவர் முட்டாள் என்று இருப்பதால்)

ஆனால் அதெல்லாம் இல்லை. நவீன யுகத்தின் சந்தை அடிப்படையிலான மருட்சி அமைப்பின் நிலைப்பாட்டில் இருந்து "ஒட்டுண்ணிகள்" மீதான வெறுப்பு இந்த அமைப்பின் உண்மையான பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு விரைவாக நீண்டுள்ளது. அரசு மீதான அராஜக விரோதம், இருப்பினும் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பை விட்டு வெளியேறாது, இறுதியில் இந்த வரலாற்று அடிப்படையில் நலன்புரி அரசுக்கு எதிராக மாறுகிறது. சந்தைப் பொருளாதாரத்தின் இயல்பான போக்கில் கூட, சிற்றின்ப காரணத்தின் எஞ்சிய பகுதியைத் தக்க வைத்துக் கொண்டு, புத்திசாலித்தனமான சுருக்கமான "வேலை" செலவினங்களைத் தவிர்க்க முயற்சிப்பவர்கள் அனைவரும் பைத்தியக்காரத்தனமாக அறிவிக்கப்படுகிறார்கள் அல்லது "வினோதமானவர்கள்" என்று முத்திரை குத்தப்படுகிறார்கள். நெருக்கடியில், இந்த மனக்கசப்பு ஒரு தலைக்கு வந்து, "எங்கள் பணத்தால் அல்ல!"
போராடும் பின்நவீனத்துவ பணப் பொருள் நெருக்கடியின் போது மாநில உள்கட்டமைப்பின் செலவுகளை அகற்ற விரும்புகிறது மற்றும் அது பொருட்களின் உற்பத்தியின் இருப்பு நிலைமைகளை அழிக்கும் என்பதை பீதியில் உணரவில்லை, எனவே அது மாநில "நலன்புரி" செலவுகளை அகற்ற விரும்புகிறது. அற்புதமான போட்டியின் கோரிக்கைகளைத் தாங்க முடியாத மக்கள், அது பலவீனம் மற்றும் உதவியற்ற தன்மை, அல்லது சுருக்க வேலைகளின் முட்டாள்தனம் மற்றும் வெற்றிக்கான அதன் புத்திசாலித்தனமான அளவுகோல்களில் வெல்லமுடியாத வெறுப்பு ஆகியவற்றால், பரிதாபகரமாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் இடைக்கால "தனியார்" தொண்டு நிறுவனத்தின் தொழுநோயாளியைப் போல விடப்பட வேண்டும். சந்தைப் பொருளாதாரத்தின் அமைப்பு பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக மனித சுயாட்சி என்ற கூற்றை வகுப்பதற்கு பதிலாக, புதிய பங்காளிகள் தூய்மையான சந்தை பங்கேற்பாளரின் ஓநாய் சுயாட்சியை ரகசியமாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில்லை. மீண்டும், மாநில விமர்சனம் சந்தை விமர்சனத்துடன் ஒன்றிணைவதில்லை, ஆனால் இறுதியில் புதிய தாராளமய சந்தை தீவிரவாதம் கூட சமூகத்தின் கடைசி இழிவான மற்றும் அதிகாரத்துவ நோய்த்தடுப்பு மற்றும் பழுதுபார்க்கும் கருவிகளுக்கு எதிரானது. இந்த "சரியான" அராஜகம் தூய தாட்செரிஸத்திற்கு சமம் மற்றும் இது ஜார்ஜ் ஹைடரின் "வலது-தாராளவாத" முழக்கங்களுடன் மிகவும் ஒத்துப்போகும். ஆனால் இறுதியில் சமூகத்தின் கடைசி இழிவான மற்றும் அதிகாரத்துவ நோய்த்தடுப்பு மற்றும் பழுதுபார்க்கும் கருவிகளுக்கு எதிராக கூட புதிய தாராளவாத சந்தை தீவிரவாதம். இந்த "சரியான" அராஜகம் தூய தாட்செரிஸத்திற்கு சமம் மற்றும் இது ஜார்ஜ் ஹைடரின் "வலது-தாராளவாத" முழக்கங்களுடன் மிகவும் ஒத்துப்போகும். ஆனால் இறுதியில் சமூகத்தின் கடைசி இழிவான மற்றும் அதிகாரத்துவ நோய்த்தடுப்பு மற்றும் பழுதுபார்க்கும் கருவிகளுக்கு எதிராக கூட புதிய தாராளவாத சந்தை தீவிரவாதம். இந்த "சரியான" அராஜகம் தூய தாட்செரிஸத்திற்கு சமம் மற்றும் இது ஜார்ஜ் ஹைடரின் "வலது-தாராளவாத" முழக்கங்களுடன் மிகவும் ஒத்துப்போகும்.

எட்டு

இந்த சூழலில் தன்னை வெளிப்படுத்தும் கருத்தியல் நோய்க்குறி யூத-விரோதத்தின் அரசியல் பொருளாதாரமாகும். அத்தகைய லேபிளை எளிதில் தவறாக புரிந்து கொள்ள முடியும். உதாரணமாக, சில்வியோ கெசலை ஒவ்வொரு வரலாற்று உண்மைக்கும் எதிராக ஒரு ஹிட்லர் ஆதரவாளர் மற்றும் தேசிய சோசலிஸ்ட் அல்லது ஒவ்வொரு சோசலிச அல்லது நவ-சோசலிஸ்டுகளையும் ஒரு அகநிலை யூத-விரோதமாக முத்திரை குத்துவது பற்றி எந்த வகையிலும் இல்லை. பிரச்சினை மற்றொரு மட்டத்தில் உள்ளது. "யூத-விரோதத்தின் அரசியல் பொருளாதாரம்" என்பது வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் சுருக்கமான விமர்சனத்திற்கும் யூத-விரோதத்திற்கும் இடையே ஒரு கட்டமைப்பு மற்றும் வரலாற்று தொடர்பு உள்ளது என்பதாகும். கருத்தியல் ரீதியாக, இவை ஒரே நாணயத்தின் இரு பக்கங்களாகும், திறந்த யூத-விரோதத்துடன், பேசுவதற்கு, "மேல் பக்கம்". அதாவது பரிமாற்றம் மற்றும் விநியோகத்திற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு பொருளாதார நிபுணர் மற்றும் வட்டி வீத விமர்சகர் எப்போதும் திறந்த யூத-விரோதமாக இருக்கக்கூடாது, ஆனால் அதற்கு மாறாக ஒவ்வொரு யூத-விரோதமும் வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் கருத்தியல் ரீதியாக சுருக்கப்பட்ட விமர்சனத்தை ஒரு "பொருளாதார" சட்டபூர்வமான முறையாக எப்போதும் பயன்படுத்துகிறது. வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் வெறுப்பு, தோல்வியுற்றவர்களில் ஒரு கருத்து இல்லாமல் மற்றும் பண நெருக்கடியில் பிரதிபலிக்காமல் பெருகத் தொடங்குகிறது, இது பொதுவான இனப்பெருக்கம் செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல், நேரடியாக யூத-விரோத மற்றும் யூத-விரோத படுகொலைகளின் "பொருளாதார அடிப்படையையும்" உருவாக்குகிறது.

இந்த இணைப்பு, பொருட்களின் பாடங்களில் அவர்களின் அச்சத்தின் ஆக்கிரமிப்பில் அலறல் போன்ற எதிர்விளைவுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது, இது வரலாற்றில் ஆழமாக வேரூன்றி அறியப்படுகிறது மற்றும் ஆரம்பகால இடைக்காலத்திற்கு செல்கிறது. பொருள் உற்பத்தியின் கான்கிரீட் மற்றும் வினோதமான சுருக்கம், ஒருபுறம் "வேலை" மற்றும் பொருட்களின் உறுதிப்படுத்தல், மற்றும் பணத்தின் மீதான விமர்சனம் மற்றும் மறுபுறம் ஆர்வத்தை இழிவுபடுத்துதல் போன்றவற்றின் கருத்தியல் கிழித்தல், பொருள் விஷயத்தின் பிளவு நனவின் தருணத்தைத் தூண்டியது (அதாவது, மக்களைப் பொறுத்தவரை கரு அணுகுமுறைகளில் பொருட்கள் பாடங்களாக இருந்தன). யூத-விரோதத்தின் அரசியல் பொருளாதாரம் இந்த மாயையின் தர்க்கரீதியான மற்றும் வரலாற்று தயாரிப்பு ஆகும். "யூதர்" மற்றும் "பணம்" ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பு கிறிஸ்தவ இடைக்காலத்தின் சிறப்பு மோசடியால் உருவாக்கப்பட்டது,

இந்த செயல்பாட்டிற்கு யூதர்களின் செயல்பாடு ஒதுக்கப்பட்டது என்பது முதலில் வெளி வரலாற்று மற்றும் மத காரணங்களைக் கொண்டிருக்கலாம். எவ்வாறாயினும், கட்டமைப்பு ரீதியாக, இது ஒரு பலிகடா செயல்பாட்டின் உள் தர்க்கமாகும், இது பொருட்களின் பிரிவின் விளைவாகும். இந்த கட்டமைப்பு ஸ்கிசோஃப்ரினியா, பொருட்களின்-பண உறவின் "மோசமான", வினோதமான, சுருக்கமான தருணங்களை ஒரு "அன்னிய உயிரினத்தில்" முன்வைக்க அழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது. பொருட்களின் பொருளின் சொந்த உள் அந்நியப்படுதல் வெளிப்புற எதிரியாக தோன்றுகிறது; மற்றும் பொருட்களின் ஆன்மாவின் பைத்தியம் பிரிவு ஏற்கனவே அதன் கரு வடிவங்களில் வெளிப்படுத்தப்படலாம். திட்டத்தின் இந்த உன்னதமான வழிமுறை மேற்கத்திய சமுதாயத்திலும், ஆயிரம் ஆண்டுகளில் அதன் நனவிலும் ஆழமாக புதைந்துள்ளது.
காரணமின்றி நவீன வடிவங்கள் மேற்கு நாடுகளில் இன்னும் நிலவிய வரையில், யூதர்கள் "வெளிநாட்டு" மற்றும் "பிற" என்று வரையறுக்கப்பட்டபோது மத அம்சம் இன்னும் முன்னணியில் இருந்தது; 15 ஆம் நூற்றாண்டில் ஸ்பெயினிலும் போர்த்துக்கல்லிலும் நடந்த "மர்ரானோஸ்" யூதர்களின் முதல் பெரிய மேற்கத்திய துன்புறுத்தல்களில் ஒன்று, "இயேசு கொலைகாரர்கள்" மற்றும் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருந்தாலும் தங்கள் சொந்த மதத்தை நிலைநிறுத்த விரும்பும் மதவெறியர்களுக்கான விசாரணையின் அடையாளமாக இருந்தது. எவ்வாறாயினும், பண்ட-பண உறவு மேலும் விரிவடைந்து, முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை இறுதியாக மேற்கு நாடுகளிலிருந்து வெளிவரும் நவீனத்துவத்தின் புதிய காரணமிக்க வடிவத்தை உருவாக்கியது, மேலும் "யூதர்" "மற்றவர்" என்பது மத அர்த்தத்தில் இவ்வளவு தீர்மானிக்கப்படவில்லை, ஆனால் வெளிநாட்டு "பணம் மற்றும் வட்டி அமைப்பு". உண்மையில், ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவ மதம் வட்டி விகிதங்கள் மீதான தனது சொந்த தடையை யூத பணக்காரர்களுக்கு ஒத்திவைப்பதன் மூலம் ஒரு சிறிய சிறுபான்மையினர் மட்டுமே பண வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆனால் ஒரு கூட்டுத் திட்டத்துடன், உண்மையான சமூக உறவுகள் மற்றும் திட்டத்தின் பொருளின் உண்மையான பண்புகள் எந்த முக்கியத்துவமும் இல்லை. முழுச் செயல்பாட்டின் பாண்டஸ்மிக் தன்மை வெளிப்புற சூழ்நிலை, ஒரு சாக்குப்போக்காக அல்லது ஒரு சந்தர்ப்பமாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டாலும் கூட, உண்மையில் இல்லாத நிலையில் கூட, திட்ட பொறிமுறையை இடமளிக்க அனுமதிக்கிறது. ஆனால் ஒரு கூட்டுத் திட்டத்துடன், உண்மையான சமூக உறவுகள் மற்றும் திட்டத்தின் பொருளின் உண்மையான பண்புகள் எந்த முக்கியத்துவமும் இல்லை. முழுச் செயல்பாட்டின் பாண்டஸ்மிக் தன்மை வெளிப்புற சூழ்நிலை, ஒரு சாக்குப்போக்காக அல்லது ஒரு சந்தர்ப்பமாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டாலும் கூட, உண்மையில் இல்லாத நிலையில் கூட, திட்ட பொறிமுறையை இடமளிக்க அனுமதிக்கிறது. ஆனால் ஒரு கூட்டுத் திட்டத்துடன், உண்மையான சமூக உறவுகள் மற்றும் திட்டத்தின் பொருளின் உண்மையான பண்புகள் எந்த முக்கியத்துவமும் இல்லை. முழு செயல்முறையின் பாண்டஸ்மிக் தன்மை வெளிப்புற சூழ்நிலை, ஒரு சாக்குப்போக்காக அல்லது ஒரு சந்தர்ப்பமாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டாலும் கூட, உண்மையில் இல்லாத நிலையில் கூட, திட்ட பொறிமுறையை இடமளிக்க அனுமதிக்கிறது.
இந்த விஷயத்தில், பெரும்பாலும் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, "யூதர்கள் இல்லாத யூத எதிர்ப்பு" கூட சாத்தியமாகும் (cf. ஜூர்கன் எல்சஸ்ஸர், யூத எதிர்ப்பு - புதிய ஜெர்மனியின் பழைய முகம், பெர்லின் 1992, பக். 55 எஃப்.). இது வெளிப்புறமாக திட்டமிடப்பட்ட பொருட்களின் பொருளுக்குள் ஒரு விரோத வேறுபாடு என்பதால், அதன் உண்மையான தன்மை புரிந்துகொள்ள முடியாததாகவே உள்ளது. "யூதர்" இவ்வாறு தனது சொந்த கட்டமைப்பு ஸ்கிசோஃப்ரினியாவிலிருந்து தன்னை "விடுவித்துக் கொள்ள" விரும்பும் "பணம் சம்பாதிக்கும்" நபரின் சுய வெறுப்புக்கு ஒரு அருமையான மற்றும் கொலைகார மறைக்குறியீடாக மாறிவிடுகிறார், இருப்பினும், முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையைத் தொட்டு ஒழிக்காமல், ஒரு பொருளாக இல்லாமல். பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பின் சுருக்க பக்கத்திற்கு "யூதர்" அமைப்பதன் மூலம், இது எதிர்மறையாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் இந்த திட்டத்தை வட்டி தாங்கும் மூலதனத்துடன் ஒரு மோசமான-பொருளாதார வழியில் அடையாளம் காண்பதன் மூலம், கொள்கையளவில், யூத-விரோத பிரதிபலிப்பைத் தூண்டுவதற்கு உண்மையான யூதர்கள் யாரும் இருக்க வேண்டியதில்லை. இந்த கூட்டு மனநோயின் மறைவு எங்கும் நிறைந்ததாக இருக்கிறது, படுகொலையில் அது யூத சமூகங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களாகவும் பலிகடாக்களாகவும் "செயல்படுகிறது"; ஆனால் தேவைப்பட்டால், இடதுசாரி குழுக்கள், தாராளவாத அரசியல்வாதிகள், சமூக விமர்சன எழுத்தாளர்கள், நவீன கலைஞர்கள், வெளிநாட்டினர், பிற மத சிறுபான்மையினர் போன்றவர்களையும் மனநோய் படுகொலை உணர்வால் "யூதர்கள்" என்று வரையறுக்கலாம்.

யூத-விரோதத்தின் அரசியல் பொருளாதாரம், அதாவது வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் சுருக்கமான விமர்சனத்திற்கும் யூத-விரோத பாதிப்புக்கும் இடையிலான தொடர்பு, எந்த வகையிலும் வெறும் வெளிப்புற, தற்செயலான இணைப்பு அல்ல. வரலாற்று நனவில் ஆழமாக புதைக்கப்பட்டிருக்கும் செயல்பாட்டு மற்றும் பாண்டஸ்மாடிக் வகைப்பாடு, பொருட்களின் தர்க்க வகைகளின் உண்மையான துருவ எதிரொலிகளுக்கு மேலே உள்ளது. உதாரணமாக, மோசமான பொருளாதார நிபுணர், முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையின் உள் தொடர்பை "வேலை" அல்லது பொருட்களின் "நல்ல" பக்கமாகவும், பணம் அல்லது வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் "மோசமான" பக்கமாகவும் பிரிக்கிறார். பொருட்களின் மொத்த உற்பத்தி ஒழிக்கப்படக்கூடாது, ஆனால் அதன் எதிர்மறையான பக்கத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும். திறந்த யூத எதிர்ப்பு இந்த "முற்றிலும் பொருளாதார" கட்டமைப்பை ஒரு கற்பனை எதிரியாக மொழிபெயர்க்கிறது: நவீனத்துவத்தின் நல்ல, "கான்கிரீட்", "சொந்த" பக்கமானது அதன் மோசமான, சுருக்கமான, "வெளிநாட்டு" பக்கத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்; வெளிநாட்டு, மற்றொன்று "யூதர்".
எனவே யூத-விரோதத்திற்கும் வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் தட்டையான, சுருக்கப்பட்ட விமர்சனத்திற்கும் இடையே தேவையான கட்டமைப்பு மற்றும் வரலாற்று தொடர்பு உள்ளது. இதனால்தான் இந்த உறவு அகநிலை ரீதியாக எவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை பொருட்படுத்தாமல், தொடர்புடைய பொருளாதார கருத்துக்கள் அனைத்தும் யூத-விரோதத்தின் அரசியல் பொருளாதாரமாகும். இந்த அடிப்படையில், நிச்சயமாக, அகநிலை கருத்தியல் தொடர்பை விட்டுவிட முடியாது. இந்த மட்டத்தில் கூட, வட்டி விகிதங்களை விமர்சிக்கும் மோசமான பொருளாதார வல்லுநர்கள், யூத-விரோதத்தால் சுரண்டப்பட்ட அப்பாவி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. கோட்ஃபிரைட் ஃபெடர் ஹிட்லரால் "மெய்ன் காம்ப்" இல் ஒரு போர் தோழராகவும் பொருளாதார வழிகாட்டியாகவும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது மட்டுமல்ல; NSDAP இன் பொருளாதார திட்டத்தை எழுத அனுமதிக்கப்பட வேண்டிய "மரியாதை" அவருக்கு இருந்தது.
சில்வியோ கெசெல், மறுபுறம், வெளிப்படையான யூத-விரோதத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவில்லை; இருப்பினும், "யூதர்கள் பண பரிவர்த்தனைகளை சமாளிக்க விரும்புகிறார்கள்" என்றும் அவர் கூறுகிறார் (சில்வியோ கெசெல், மேற்கோள் காட்டியது: கிளாஸ் ஷ்மிட், ஒப். சிட்., பக். 197). ஆயினும்கூட, அவர் "யூதர்களின் வெறுப்பை" ஒரு "மிகப்பெரிய அநீதி" என்று மாற்றினால், "வட்டி எடுப்பவர்" மற்றும் "யூதர்" ஆகியோரின் அடையாளம் வெறும் தற்செயலானது என்பது வெளிப்படையான பொருளாதார வாதத்திலிருந்துதான். (சுருக்கப்பட்ட, குறைக்கப்பட்ட) பொருளாதார தர்க்கத்தின் நிலைக்கு இது திரும்பப் பெறுவது வரலாற்றுப் பணி மற்றும் பொருட்களின் விஷயத்தில் முரண்பாட்டை ஒரு வெளிப்புற "அந்நியன்" மீது முன்வைப்பதற்கான கட்டமைப்பு சிக்கல் இரண்டையும் புறக்கணிக்கிறது, ஏனெனில் துல்லியமாக கெசல் தானே பொருட்களின் விஷயத்தை உறுதிப்படுத்துகிறார். எனவே அவர் யூத-விரோதத்தின் அரசியல் பொருளாதார நிபுணராக இருக்கிறார்,

ஒன்பது

அதன்படி, கெசலின் ஆதரவாளர்களிடையே பல இன மற்றும் யூத-விரோத போக்குகள் இருந்தன, அவை பொருளாதார தர்க்கம் மற்றும் தவறான நாணய கற்பனையிலிருந்து விளைந்தன. இதனுடன் சேர்ந்து பகிரங்கமாக சமூக டார்வினிஸ்ட், "இன சுகாதாரம்" மற்றும் உயிரியல் சித்தாந்தம் கெசல் மற்றும் ஸ்டெய்னர் மற்றும் பிறவற்றில் உள்ளது. போட்டி பொருளாதாரத்தின் சமூக டார்வினிச பிரச்சாரம் கெசால் உயிரியல் "மனித இனப்பெருக்கம்" குவா போட்டியின் திட்டத்துடன் கூடுதலாக வழங்கப்படுகிறது. நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தின் வழக்கமான வழிபாட்டு பாணியில், அவர் "இனச் சிதைவுக்கு" வழிவகுக்கும் "குடிகாரர்களுடனான திருமணங்களை" கண்டிக்கிறார் மற்றும் பெண்கள் "ஆரோக்கியமான, வலுவான கூட்டாளர்களுடன்" மட்டுமே ஈடுபட பரிந்துரைக்கிறார்; அவர் ஒரு "ஆயிரக்கணக்கான தவறான இனப்பெருக்கம்" பற்றி பேசுகிறார் (மேற்கோள்: குண்டர் பார்ட்ஸ், சில்வியோ கெசெல், இயற்பியலாளர்கள் மற்றும் அராஜகவாதிகள், இல்: கிளாஸ் ஷ்மிட், ஒப். சிட்., பக். 15). இந்த உயிரியல் மாயைக் கட்டமைப்பில் உள்ள பெண்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஒரு வகையான "தாய் விலங்கு" ஆக தோன்றுவது ஆச்சரியமல்ல, அவர்கள் சிறந்த ஆண் "இனப்பெருக்கம் செய்யும் காளைகளை" "சுதந்திரமாக" தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

இன்றைய நவ-சமூகங்கள் தங்களது எஜமானரின் இந்த "இன-சுகாதாரமான" மருட்சி சித்தாந்தத்தை வெட்கமின்றி புறக்கணிக்கின்றன அல்லது இது பொருளாதார கட்டமைப்பிற்கு ஒரு வெளிப்புற விஷயம் என்று பாசாங்கு செய்கின்றன, அல்லது உயிரியல் இனப்பெருக்கம் சித்தாந்தம் இன்று மீண்டும் நேர்மறையானது என்று சொல்லும் அளவிற்கு செல்லுங்கள் பக்கங்களை வெல்ல விரும்புகிறேன். உதாரணமாக, குண்டர் பார்ட்ஸ் மற்றும் கிளாஸ் ஷ்மிட், மனித இனப்பெருக்கம் குறித்த தங்கள் எஜமானரின் எண்ணங்களை சில்வியோ கெசலின் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த "உடலியல் பெண்ணியம்" என்று விற்றதற்கு தங்களைத் தாங்களே குற்றம் சாட்டிக் கொள்ளவில்லை. இன்றைய பெண்ணியத்தில் உயிரியல் தருணங்கள் எப்போதாவது காணப்படுகின்றன, ஆனால் குறைந்தபட்சம் அவை புதிய சோசலிச பார்ட்ஸைப் போலவே உயிரியல் "தேர்வு" என்ற கருத்துடன் தொடர்புபடுத்தப்படவில்லை, இந்த பயங்கரவாத மையத்தை மீண்டும் வெளிப்படுத்த விரும்பும்: "ஒரு உடலியல் யூஜெனிக்ஸ், அன்பின் இலவச தேர்வு மற்றும் இலவச போட்டியின் அடிப்படையில், ... சீரழிவுக்கான காரணங்களை (!) நீக்கும் ... கெசெல் இயற்கையான தேர்வுக்கான வழியை அழிக்க விரும்புகிறார் (!). விலங்கு மட்டத்தில் அல்ல, ஆனால் எப்போதும் சிறந்த மற்றும் உயர்ந்த சாதனைகளுக்கு (!) ஊக்கமாக, இது கடின உழைப்பாளரை மேல்நோக்கி (!) கொண்டு வந்து அவரது வலுவான இனப்பெருக்கம் (!) க்கு சாதகமாக அமைகிறது ... «(பார்ட்ஸ், ஒப். சிட்., பி. 16).

1990 களின் முற்பகுதியில் நீண்டகாலமாக நிறுவப்பட்ட அராஜகவாதி கரின் கிராமர் வெர்லாக் (பெர்லின்) இல் சமூக டார்வினிச உயிரியலுக்கு இதுபோன்ற கேள்விகளை வெளியிட முடியும் என்ற உண்மை குறைந்தது இவ்வளவு காட்டுகிறது, அராஜக போக்குகள் அடிப்படையில் இத்தகைய கொலைகார முட்டாள்தனத்திற்கும் அராஜகத்திற்கும் எளிதில் பாதிக்கப்படுகின்றன. கடந்த காலத்தின் பிற சமூக விமர்சன அணுகுமுறைகளைப் போலவே, மாநில சோசலிசமும், தொழிலாளர் இயக்கத்தின் மார்க்சிய சித்தாந்தத்தின் வழக்கற்றுப்போனதும் குறுகிய கால மற்றும் மறுக்கமுடியாத வழியில் மாற்றாக கருதப்படுகிறது. மாறாக, தீவிரவாத எதிர்ப்பு உட்பட முதலாளித்துவ அமலாக்க வரலாற்றில் உள்ள அனைத்து அறிவுசார் மற்றும் அரசியல் நீரோட்டங்களும் உயிரியல் மூலம் மாசுபட்டுள்ளன என்பது தெளிவாகிறது.

துரதிர்ஷ்டவசமாக, இது மார்க்சியம் மற்றும் தொழிலாளர் கட்சிகளுக்கும் பொருந்தும். சில்வியோ கெசலுடன் அல்லது மானுடவியலாளர்களைக் காட்டிலும் இங்கே கண்டுபிடிப்பது மிகவும் எளிதானது அல்ல (எ.கா. கார்ல் க uts ட்ஸ்கியின் எழுத்துக்களில், பழைய தொழிலாளர் இயக்கத்தின் வெகுஜன நனவில் அல்லது ஸ்ராலினிசத்தின் கருத்தியல் சூழலில்), ஆனால் நவ-ஜேர்மனியர்கள் ஷ்மிட் வேலைநிறுத்தத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் மற்றும் பார்ட்ஸ் சித்தாந்தத்தின் ஒரு விரிவான மற்றும் தீவிரமான எபோகல் விமர்சனத்தின் சந்தர்ப்பத்திற்காக அல்ல, அது அந்தந்த "சொந்த" தத்துவார்த்த மூதாதையர்களை விட்டுவிடாது, மாறாக சமூக "சமூகக் கோட்பாட்டில்" இத்தகைய காட்டுமிராண்டித்தனமான கருத்துக்களை மன்னிப்பது மட்டுமல்லாமல், வெட்கமின்றி கூட 20 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் மீண்டும் மீண்டும் பிரச்சாரம் செய்யப்பட வேண்டும்.
எவ்வாறாயினும், கருத்துக்களின் வரலாற்றை விட முக்கியமானது, மனித இனப்பெருக்கம் மற்றும் "தேர்வு" பற்றிய உயிரியல் கருத்துக்கள் இன்றும் யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரத்தில் எவ்வளவு முக்கியமானதாக இருக்க முடியும் என்ற கேள்வி. "பணம் சம்பாதிக்கும்" சந்தை மனிதனின் மருட்சி சுய கற்பனை நூற்றாண்டின் முதல் பாதியில் மறந்துபோன இந்த சித்தாந்தங்களை நூற்றாண்டின் இறுதியில் புதிய நெருக்கடி சூழ்நிலையில் இனப்பெருக்கம் செய்கிறது மற்றும் எட்டப்பட்ட சுருக்கத்தின் உயர் மட்டத்தில் அவற்றை மறுசீரமைக்க முயற்சிக்கிறது. நவீனமயமாக்கல் வரலாற்றில் முன்னெப்போதையும் விட "தனிப்பயனாக்கப்பட்ட" உலகில், "ஒற்றையர்" மில்லியன் கணக்கான முறை வாழ்கிறது மற்றும் இந்த பொருட்கள் போன்ற பண மோனாட்கள் ஒவ்வொன்றும் உலகமயமாக்கப்பட்ட மொத்த போட்டிக்கு வெளிப்படும், தனிப்பட்ட அராஜகவாதியான மேக்ஸ் ஸ்டிர்னரின் (1806-1856) பழைய ஹைப்பர்-அகங்காரத்திலிருந்து ஒரு வெடிக்கும் கலவை எழுகிறது என்பது மட்டுமல்லாமல், உள்ளூர்வாசிகளும் நம்பியிருக்கிறார்கள், மற்றும் போட்டி மற்றும் விலக்கின் அனைத்து நவீன சித்தாந்தங்களும்; இந்த சிந்தனை மீண்டும் ஒரு அரை-உயிரியல் வழியில் தன்னைக் கையாள முயற்சிக்கிறது என்பதும் தர்க்கரீதியானது.

இப்போது முழுமையாக முதிர்ச்சியடைந்த, சுருக்கமான தனிநபர், கிட்டத்தட்ட அனைத்து பொருட்கள் அல்லாத உறவுகளிலிருந்தும் பிரிக்கப்பட்டவர், தன்னை உலகின் தொப்புள் மற்றும் ஒரு சுயநல, தன்னிறைவு மையமாக அனுபவிக்கிறார், அதே நேரத்தில் "மற்றவர்கள்" மிகவும் குழப்பமான மற்றும் விரோதமான "சூழலாக" தோன்றுகிறார்கள். இந்த சுருக்கமான "சுயத்தின்" அதிகப்படியான கூற்று குறிப்பாக அதன் சொந்த கட்டமைப்பின் நெருக்கடியில் பெருக வேண்டும் என்பதில் ஆச்சரியமில்லை. அச்சுறுத்தலை உணரும் பூனைகளைப் போல, தங்கள் ரோமங்களைத் துடைத்து, புதர் மிக்க வால் பெரிதாகவும் அச்சுறுத்தலாகவும் தோன்றும், மேலும் அதிகாரம் உள்ளவர்கள் "தங்களை மார்பில் எறிந்துவிட்டு" புழங்குவதைப் போல, எல்லோரும் அச்சுறுத்தும் தனிமையான சந்தை மற்றும் பணப் பொருள் இதுதான் தேடுகிறது முடிந்தவரை விவரிக்க முடியாத சட்டபூர்வமான தன்மைக்கான அவரது கடுமையான சுய-உறுதிப்பாட்டிற்காக. "இயற்கை", உயிரியல் மற்றும் மரபணு ரீதியாக தொகுக்கப்பட்ட "மேன்மை" என்பதற்கான ஆதாரத்தை விட வேறு எதுவுமில்லை? ஒரு "மனிதநேயத்தின்" மாயத்தோற்றம், பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் நவீன யுகத்தின் இந்த அடிப்படை உணர்வில் வேர்களைக் கொண்டுள்ளது, பொதுவாக இந்த அல்லது அந்த கருத்துக்கள், கருத்துகள், திட்டங்கள் போன்றவை "இயற்கையான" ஒழுங்கிற்கு ஒத்திருக்கின்றன என்ற பிரச்சாரத்தைப் போலவே. எவ்வாறாயினும், கடந்த காலங்களில், இந்த வகையான கற்பனைகள் தத்துவ-தத்துவார்த்த அல்லது கலைத்துறையில் மட்டுமே இருந்தன, அவை அவர்களுக்கு முன்னால் இருந்தன, ஆனால் இன்று அவை வெகுஜன நனவில் மூழ்கியுள்ளன. கடந்த காலங்களில், வர்க்கம், தேசம் அல்லது "இனம்" போன்ற கூட்டு கட்டுமானங்களுடன் நேரடியாக தொடர்புடைய போட்டியில் பொருட்களின் அதிகப்படியான பயன்பாடு எனவே அதே சமூக இயல்பான தன்மை ஒரு அபத்தமான சுய-சட்டபூர்வமான இந்த வைக்கோலை அடையும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தனிமனிதனின் இப்போது முழுமையாக வளர்ந்த ஒரே கட்டமைப்பால் வடிகட்டப்படுகிறது. பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு ஏழை தொத்திறைச்சியும் ஒரு தசை நிரம்பிய ராம்போவாக, ஒரு "மனிதநேயமற்றவர்", ஒரு குளிர் தொழில்முறை மற்றும் "சீரழிந்த மனிதநேயங்களுடன்" ஒப்பிடும்போது மரபணு ரீதியாக பரிசளிக்கப்பட்ட சூப்பர் புரோபோசிஸாக கற்பனையாக குதிக்கிறது. "வேலைவாய்ப்பு" மற்றும் பண வருமானம் ஆகியவற்றின் வெற்று தீவனத்தை பரிதாபமாகக் கடித்தது, தளத்திற்கு எதிரான உன்னதர்களின் கடவுளின் போராக பகட்டானது. professional சீரழிந்த மனிதநேயங்களுடன் ஒப்பிடும்போது குளிர் தொழில்முறை மற்றும் மரபணு ரீதியாக பரிசளிக்கப்பட்ட சூப்பர் புரோபோசிஸ். "வேலைவாய்ப்பு" மற்றும் நாணய வருமானம் ஆகியவற்றின் வெற்று உணவுத் தொட்டியைக் கடிக்கும் பரிதாபமானது, அடித்தளத்திற்கு எதிரான உன்னதர்களின் கடவுளின் போராக அழகாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. professional சீரழிந்த மனிதநேயங்களுடன் ஒப்பிடும்போது குளிர் தொழில்முறை மற்றும் மரபணு ரீதியாக பரிசளிக்கப்பட்ட சூப்பர் புரோபோசிஸ். "வேலைவாய்ப்பு" மற்றும் பண வருமானம் ஆகியவற்றின் வெற்று தீவனத்தை பரிதாபமாகக் கடித்தது, அடித்தளத்திற்கு எதிரான உன்னதர்களின் கடவுளின் போராக பகட்டானது.

பத்து

இருப்பினும், இந்த அடிப்படையில், கருத்தியல் நோய்க்குறி மீண்டும் துருவமாகப் பிரிக்கிறது. ஏனென்றால், "உற்பத்தி செய்யப்படாத" மற்றும் உயிரியல் ரீதியாக "தூய்மையற்ற" கற்பனையான எதிர்-உருவம், ஒருவரின் சொந்த பிரிவின் படி, இரட்டை மற்றும் துருவ எதிரொலிகளிலும் அனுபவம் பெற்றது: ஒரு முறை "துணை மனிதர்" மற்றும் ஒரு முறை "எதிர்மறை சூப்பர்-மனிதர்" (cf., கோட்பாட்டைப் பின்பற்றி மொய்ஷே போஸ்டோன்: ஜோச்சிம் ப்ரூன், மனிதாபிமானமற்ற மற்றும் சூப்பர்மேன், இனவெறி மற்றும் யூத-விரோதம், இல்: விமர்சனம் மற்றும் நெருக்கடி, எண் 4/5, ஃப்ரீபர்க் 1991). நலன்புரி அரசின் குறைந்த போட்டி வாரியங்கள் மற்றும் வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் அதிக போட்டி சக்திகள் இரண்டும் சந்தைப் பொருளாதாரத்தைப் பொறுத்தவரை பயனற்றவை. சமூக-பொருளாதார போட்டியில் இருந்து சூடோபயாலஜிக்கல் மொழிபெயர்ப்பில், இந்த வேறுபாடு மீண்டும் ஒருபுறம் மரபணு ரீதியாக "தாழ்வானது" என்றும் மறுபுறம் மரபணு ரீதியாக அன்னிய "பெரும்" என்றும் தோன்றுகிறது. இந்த கட்டமைப்பானது இனவெறி மற்றும் யூத-விரோதம் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டிற்கும் ஒத்திருக்கிறது: இனவெறி கறுப்பின மக்கள், கிழக்கு ஐரோப்பியர்கள் அல்லது ஆசியர்கள், ஆனால் அரேபியர்கள், மத்திய தரைக்கடல் ஐரோப்பியர்கள் (நாவல்கள், "வெல்ஷே") மற்றும் தங்கள் நாட்டிற்குள் உள்ள மக்கள் குழுக்கள் கூட "தாழ்ந்தவர்கள்" என்று தகுதி பெறுகிறது; மாறாக, யூத-விரோதம் "யூதர்களை" நிதி மூலதனத்தை அதிகமாக்குவதற்கான மறைமுகமாகவும், மறைக்கப்பட்ட அன்னிய சூப்பர் புத்திஜீவிகளின் "உலக சதி" என்றும் கற்பனை செய்கிறது. இது "உற்பத்தி", வீடமைப்பு, சுய-ஒத்த,

ஸ்கிசோஃப்ரினிக் பிரிவு மற்றும் தவறான அடையாளத்தின் துருவமுனைப்பு மற்றும் பல ஒன்றுடன் ஒன்று நிலைகளில் திட்டமிடல் ஆகியவை யூத-விரோதத்தின் அரசியல் பொருளாதாரம் என்று விவரிக்கக்கூடிய கருத்தியல் கட்டமைப்பை உருவாக்குகின்றன. தேசிய சோசலிசம் இந்த ஒட்டுமொத்த கட்டமைப்பை முன்னுதாரணமாக செயல்படுத்தியது. நவ-ஜேர்மனியர்கள் புகார் கூறுவது போல, அபராதங்களுக்கு ஒத்த “இறகு பணம்” என்ற கருத்துடன் நாஜி யூத எதிர்ப்பு கோட்ஃபிரைட் ஃபெடர் சில்வியோ கெசலிடமிருந்து கடன் வாங்கியது எந்த நடைமுறை முக்கியத்துவமும் இல்லை (cf. ஹெகார்ட் சென்ஃப்ட், முதலாளித்துவம் அல்லது கம்யூனிசம், பெர்லின் 1990, பக். 196. ). "ஃபெட் பணம்" உலகின் சமூக ஒளியில் அசல் சமூக பண கற்பனாவாதத்தைப் போலவே எந்தவொரு பொருத்தமான சமூக அளவிலும் உலகின் ஒளியைக் கண்டது. உண்மையில், நாஜி நாணயக் கொள்கை மிகவும் நேர்மாறாக வந்தது, மெஃபோ பில்கள் என்று அழைக்கப்படுபவர்களின் உதவியுடன் ஒரு பிரம்மாண்டமான புரோட்டோகீனீசியன் கடன் திட்டத்தைத் தொடங்குவதன் மூலம், நாஜி ஆட்சி இராணுவத்தை வென்றிருந்தாலும் கூட பணச் சரிவு மற்றும் அதிக பணவீக்கத்திற்கு வழிவகுத்திருக்கும். அதன் மையத்தில், நாஜி பொருளாதாரம் (சோவியத் ஒன்றியத்தின் ஒரே நேரத்தில் மாநிலத் திட்டமிடல் மற்றும் அமெரிக்காவில் ரூஸ்வெல்ட்டின் "புதிய ஒப்பந்தம்" போன்றது) புள்ளிவிவர ரீதியாக தீர்மானிக்கப்பட்டது, அதே நேரத்தில் பெடரரின் அரை-சமூக நாணய கற்பனையானது யூத-விரோத கருத்தியல் பக்கமாக சிறப்பாக செயல்பட முடியும். சகாப்தத்தின் பொதுவான சிறப்பியல்பு "அரசியலின் முதன்மையானது" என்ற மாயை, இது நாஜி ஆட்சியும் ஏற்றுக்கொண்டது (cf. கிறிஸ்டினா க்ரூஸ், தேசிய பொருளாதாரத்தில் பொருளாதாரம், ஃப்ரீபர்க் i.Br. 1988). நாஜி ஆட்சி இராணுவத்தை வென்றிருந்தாலும் அது பண சரிவு மற்றும் பணவீக்கத்திற்கு வழிவகுத்திருக்கும். அதன் மையத்தில், நாஜி பொருளாதாரம் (சோவியத் ஒன்றியத்தின் ஒரே நேரத்தில் மாநிலத் திட்டமிடல் மற்றும் அமெரிக்காவில் ரூஸ்வெல்ட்டின் "புதிய ஒப்பந்தம்" போன்றது) புள்ளிவிவர ரீதியாக தீர்மானிக்கப்பட்டது, அதே நேரத்தில் பெடரரின் அரை-சமூக நாணய கற்பனையானது யூத-விரோத கருத்தியல் பக்கமாக சிறப்பாக செயல்பட முடியும். சகாப்தத்தின் பொதுவான சிறப்பியல்பு "அரசியலின் முதன்மையானது" என்ற மாயை, இது நாஜி ஆட்சியும் ஏற்றுக்கொண்டது (cf. கிறிஸ்டினா க்ரூஸ், தேசிய பொருளாதாரத்தில் பொருளாதாரம், ஃப்ரீபர்க் i.Br. 1988). நாஜி ஆட்சி இராணுவத்தை வென்றிருந்தாலும் அது பண சரிவு மற்றும் பணவீக்கத்திற்கு வழிவகுத்திருக்கும். அதன் மையத்தில், நாஜி பொருளாதாரம் (சோவியத் ஒன்றியத்தின் ஒரே நேரத்தில் மாநிலத் திட்டமிடல் மற்றும் அமெரிக்காவில் ரூஸ்வெல்ட்டின் "புதிய ஒப்பந்தம்" போன்றது) புள்ளிவிவர ரீதியாக தீர்மானிக்கப்பட்டது, அதே நேரத்தில் பெடரரின் அரை-சமூக நாணய கற்பனையானது யூத-விரோத கருத்தியல் பக்கமாக சிறப்பாக செயல்பட முடியும். சகாப்தத்தின் பொதுவான சிறப்பியல்பு "அரசியலின் முதன்மையானது" என்ற மாயை, இது நாஜி ஆட்சியும் ஏற்றுக்கொண்டது (cf. கிறிஸ்டினா க்ரூஸ், தேசிய பொருளாதாரத்தில் பொருளாதாரம், ஃப்ரீபர்க் i.Br. 1988). அதன் மையத்தில், நாஜி பொருளாதாரம் (சோவியத் ஒன்றியத்தின் ஒரே நேரத்தில் மாநிலத் திட்டமிடல் மற்றும் அமெரிக்காவில் ரூஸ்வெல்ட்டின் "புதிய ஒப்பந்தம்" போன்றது) புள்ளிவிவர ரீதியாக தீர்மானிக்கப்பட்டது, அதே நேரத்தில் பெடரரின் அரை-சமூக நாணய கற்பனையானது யூத-விரோத கருத்தியல் பக்கமாக சிறப்பாக செயல்பட முடியும். சகாப்தத்தின் பொதுவான சிறப்பியல்பு "அரசியலின் முதன்மையானது" என்ற மாயை, இது நாஜி ஆட்சியும் ஏற்றுக்கொண்டது (cf. கிறிஸ்டினா க்ரூஸ், தேசிய பொருளாதாரத்தில் பொருளாதாரம், ஃப்ரீபர்க் i.Br. 1988). அதன் மையத்தில், நாஜி பொருளாதாரம் (சோவியத் ஒன்றியத்தின் ஒரே நேரத்தில் மாநிலத் திட்டமிடல் மற்றும் அமெரிக்காவில் ரூஸ்வெல்ட்டின் "புதிய ஒப்பந்தம்" போன்றது) புள்ளிவிவர ரீதியாக தீர்மானிக்கப்பட்டது, அதே நேரத்தில் பெடரரின் அரை-சமூக நாணய கற்பனையானது யூத-விரோத கருத்தியல் பக்கமாக சிறப்பாக செயல்பட முடியும். சகாப்தத்தின் பொதுவான சிறப்பியல்பு "அரசியலின் முதன்மையானது" என்ற மாயை, இது நாஜி ஆட்சியும் ஏற்றுக்கொண்டது (cf. கிறிஸ்டினா க்ரூஸ், தேசிய பொருளாதாரத்தில் பொருளாதாரம், ஃப்ரீபர்க் i.Br. 1988). தேசிய சோசலிசத்தில் பொருளாதாரம், ஃப்ரீபர்க் i.Br. 1988). தேசிய சோசலிசத்தில் பொருளாதாரம், ஃப்ரீபர்க் i.Br. 1988).
ஆனால் எப்படியிருந்தாலும், மோசமான பொருளாதார நாணய கற்பனையானது பொருட்களின் தர்க்கத் திட்டத்தின் மாயைக்கு ஒரு சாக்கு மற்றும் மாறுவேடமாக மட்டுமே இருக்க முடியும். இது சம்பந்தமாக, தேசிய சோசலிசம் திட்ட நிறுத்தத்தின் இருபுறமும் அனைத்து நிறுத்தங்களையும் வெளியேற்றியது. இன மற்றும் சமூக-டார்வினிச ரீதியாக வரையறுக்கப்பட்ட குழுக்கள் (ஸ்லாவ்ஸ், ரோமா மற்றும் சிந்தி, ஓரினச்சேர்க்கையாளர்கள், ஊனமுற்றோர், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போன்றவை) மற்றும் யூத-விரோத யூதர்கள், எதிர்மறையான "அதிக மதிப்பீடு" என்று வரையறுக்கப்பட்டவர்கள், ஒழிப்பு முகாம்களுக்கு கொண்டு வரப்பட்டனர்: "முழு மதிப்புள்ள பொருள் கீழ்மட்டத்தை எதிர்த்தது மற்றும் மேலே எடுக்க «(ஜோச்சிம் ப்ரூன், ஒப். சிட்., பக். 19). தன்னை ஒரு "ஆரோக்கியமான" மரபணு வேலை மற்றும் பொருட்கள் பொருள் என்று கற்பனை செய்த கறுப்பு-சீருடை அணிந்த பிலிஸ்டைன், "அந்நியரின்" இரு பக்கங்களையும் தனது இயல்பிலேயே அகற்ற விரும்பினார்,

தேசிய சோசலிசத்தின் தனித்துவமான தன்மை துல்லியமாக, ஒரு குறிப்பிட்ட வரலாற்று சூழ்நிலையில், யூத-விரோதத்தின் இந்த அரசியல் பொருளாதாரத்தின் அனைத்து விளைவுகளையும் சமமாக உணர்ந்துள்ளது. வோர்கலின் நேர்மறையான புராணக்கதையில் நவ-சோசலிஸ்டுகள் பணியாற்றியதைப் போலவே, நாஜி ஆட்சி அதன் பண-மேற்பூச்சு காப்புரிமை செய்முறையை மட்டுமே "திருடியது" என்ற எதிர்மறை புராணக்கதையிலும் அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள், அதை ஒருபோதும் உணர விரும்பவில்லை. ஆனால் "நேர்மையான" பணத்தின் இந்த பிளம்பிங் கற்பனையானது எந்த ஒரு பதிப்பிலும் உணர முடியாது, இன்று விஞ்ஞானமயமாக்கலின் நிலைமைகளின் கீழ் முன்பை விட குறைவாக உள்ளது. ஆனால் என்ன உணர முடியும், மற்றும் நாஜிக்கள் இதைக் காட்டியிருப்பது முதலாளித்துவ நாணய கற்பனாவாதத்திற்குப் பின்னால் உள்ள திட்டத்தின் தர்க்கமாகும், இது நிர்மூலமாக்கலுக்கு சமம்.

பதினொன்று

நாசிசமோ, ஹோலோகாஸ்டோ அதே வழியில் மீண்டும் நிகழாது. ஆனால் பொருட்களின் விஷயத்தில் முரண்பாட்டின் அடிப்படை கட்டமைப்பு இன்னும் உள்ளது, அது இன்று அதன் வளர்ந்த வடிவத்தில் இன்னும் தெளிவாகத் தெரிகிறது. 1929-33 ஆம் ஆண்டின் பெரும் மந்தநிலையுடன் ஒப்பிடுகையில், பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பின் புதிய பெரிய நெருக்கடியில், நிதி மற்றும் கடன் நெருக்கடி என மிக உயர்ந்த மட்டத்தில் தோன்றுகிறது, பழைய திட்ட வழிமுறை தவிர்க்க முடியாமல் அழைக்கப்படுகிறது, நிச்சயமாக மாற்றப்பட்ட வடிவத்தில் இருந்தாலும்.

ஆனால் இது ஒரு புதிய சித்தாந்த உருவாக்கத்தின் மையத்திலாவது, புதிய சோசலிசம் குறிப்பாக பொருத்தமானதாக இருக்கும். சமூக கட்டமைப்பின் இந்த பொருந்தக்கூடிய தன்மை 20 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், கொலை மற்றும் விலக்கு பற்றிய பழைய சித்தாந்தம் மறுபரிசீலனை செய்யப்பட்டபோது பல விஷயங்களில் தன்னைக் காட்டுகிறது. ஏனெனில் இந்த கட்டமைப்பில் யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரத்தின் அனைத்து அத்தியாவசிய கூறுகளும் உள்ளன, ஆனால் வேறுபட்ட கலவையிலும், நாஜி சித்தாந்தத்தை விட வேறுபட்ட விண்மீன் தொகுப்பிலும் உள்ளன. ஆனால் இதுதான் புதிய சோசலிசத்தை பொருட்களின் விஷயத்தில் ஒரு புதிய ஸ்கிசோஃப்ரினிக் எழுச்சியின் சாத்தியமான ஊக்குவிப்பாளராக ஆக்குகிறது, இது இனி அதன் முட்டாள்தனமான இயல்பை பராமரிக்க முடியாது.
சில்வியோ கெசலும் அவரது சுதந்திர வர்த்தக திசையும் கடந்த காலங்களில் தேசிய சோசலிசத்தில் ஒழுங்கமைக்கப்படவில்லை என்பதால், அவர்களின் கருத்தியல் சந்ததியினர் இப்போது அனலாக் கருத்துக்களை வெளிப்படையாக கணக்கிடமுடியாது. துல்லியமாக அவர்கள் இந்த சித்தாந்தத்தை அதன் முற்றிலும் பொருளாதார வெளிப்பாட்டிற்கு கட்டுப்படுத்துவதால், அதாவது வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் மோசமான-பொருளாதார விமர்சனத்திற்கு, அவர்கள் யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட வரலாற்று வடிவத்தில் கதவைத் திறக்க முடியும். திறந்த யூத எதிர்ப்பு நீண்ட காலமாக இருக்காது, இதன் விளைவாக பண நெருக்கடியில் யூத-விரோத படுகொலை என்பது புதிய ஜேர்மனியர்களால் அல்லது தொடர்புடைய பொருளாதார சித்தாந்தத்தை நம்பியுள்ள கும்பல்களால் செய்யப்படுகிறதா என்பது முக்கியமல்ல,

சமூக டார்வினிசம் மற்றும் சமூக-உயிரியல் போக்குகளின் மறுமலர்ச்சியில், சோசலிசம் ஒரு வகையான நவீனமயமாக்கல் செயல்பாட்டைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். இந்த விஷயத்தில் சில்வியோ கெசலின் சிறப்பு என்னவென்றால், அவர் வழக்கமான அர்த்தத்தில் ஒரு இனவெறி அர்த்தத்தில் தாழ்ந்தவர் என்று வரையறுக்கப்படுவதை மேற்கொள்ளவில்லை, மாறாக ஒரு வகையில் மேற்கத்திய-உலகளாவியவாதி, அதாவது, முழுமையாக வளர்ந்த மற்றும் உலகமயமாக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு முற்றிலும் போதுமானது. உயிரியல் மாயை ஒரு சமத்துவ பிரச்சாரத்தின் போர்வையிலும் மறைக்க முடியும். சில "மக்கள்" கட்டமைப்புகள் மற்றும் மக்கள் குழுக்களுக்கு எதிரான குறிப்பிட்ட இனவெறி பற்றிய கேள்வி இதுவல்ல, ஆனால் மக்கள் மற்றும் "இனங்கள்" என்று அழைக்கப்படுபவர்களிடையே "திறமையானவர்களை" உயர்த்துவதற்கான சமமான சித்தப்பிரமை யோசனை; மாறாக, "தாழ்ந்தவர்கள்" அவர்களின் தோல் நிறம், "இனம்" போன்றவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டு அகற்றப்பட வேண்டும். இந்த விபரீத சமூக "இன சுகாதாரம்" நாஜிக்களை விட மிகவும் சீரானது மற்றும் உலகளாவியது, மேலும் இது பொதுவான உலக சந்தை உறவுகளின் மட்டத்தில் நவீனமயமாக்கப்பட்ட சமூக டார்வினிசத்திற்கு பொருத்தமானது, இது சிறப்பு இன-இனரீதியான தப்பெண்ணங்களை விட செயல்திறனின் பொதுவான செயல்பாட்டு மாயைக்கு மரியாதை செலுத்துகிறது. "மிகச்சிறந்த உயிர்வாழ்வின்" கொலை சித்தாந்தம் அதன் தூய்மையான உலகளாவிய வடிவத்தில் தன்னைக் காட்டுகிறது, இது பழைய இனவெறி விசேஷவாதத்தின் அனைத்து கசடுகளையும் சுத்தம் செய்தது. இந்த விபரீத சமூக "இன சுகாதாரம்" நாஜிக்களை விட மிகவும் சீரானது மற்றும் உலகளாவியது, மேலும் இது பொதுவான உலக சந்தை உறவுகளின் மட்டத்தில் நவீனமயமாக்கப்பட்ட சமூக டார்வினிசத்திற்கு பொருத்தமானது, இது சிறப்பு இன-இனரீதியான தப்பெண்ணங்களை விட செயல்திறனின் பொதுவான செயல்பாட்டு மாயைக்கு மரியாதை செலுத்துகிறது. "மிகச்சிறந்த உயிர்வாழ்வின்" கொலை சித்தாந்தம் அதன் தூய்மையான உலகளாவிய வடிவத்தில் தன்னைக் காட்டுகிறது, இது பழைய இனவெறி விசேஷவாதத்தின் அனைத்து கசடுகளையும் சுத்தம் செய்தது. இந்த விபரீத சமூக "இன சுகாதாரம்" நாஜிக்களை விட நிலையானது மற்றும் உலகளாவியது, மேலும் இது பொதுவான உலக சந்தை உறவுகளின் மட்டத்தில் நவீனமயமாக்கப்பட்ட சமூக டார்வினிசத்திற்கு பொருத்தமானது, இது சிறப்பு இன-இனரீதியான தப்பெண்ணங்களை விட செயல்திறனின் பொதுவான செயல்பாட்டு மாயைக்கு மரியாதை செலுத்துகிறது. "மிகச்சிறந்த உயிர்வாழ்வின்" கொலை சித்தாந்தம் அதன் தூய்மையான உலகளாவிய வடிவத்தில் தன்னைக் காட்டுகிறது, இது பழைய இனவெறி விசேஷவாதத்தின் அனைத்து கசடுகளையும் சுத்தம் செய்தது.

யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரத்தின் பின்னணியில் புதிய சோசலிசம் இருபுறமும் திட்டமிடலின் இயக்கவியலை நவீனப்படுத்த முடியுமானால், கேரியர் விஷயத்தை நிர்ணயிப்பதற்கும் இது பொருந்தும், அதிலிருந்து மாயை செயல்படுத்தப்படலாம். நாஜி சித்தாந்தம் இன்னும் மாநில மற்றும் தேசத்தின் கூட்டு மெட்டா பாடங்களுக்கு உறுதியளித்திருந்தாலும், அதன் விளைவாக அது புள்ளிவிவரத்தின் அடையாளத்திலும், "அரசியலின் முதன்மையின்" நேரத்தை சார்ந்த நிபந்தனையுடனும் வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் கெடுதலை மட்டுமே உருவாக்க முடியும், அதுவே அந்த நேரத்தில் அதிகம் உலகளாவிய சந்தை-தீவிரமான புதிய தாராளமயத்தின் சகாப்தத்தில் சில்வியோ கெசெல் இன்று தனிநபர் எதிர்ப்பு புள்ளிவிவரத்தை உடைத்தல் மற்றும் தடுத்தல், அதன் போட்டி பைத்தியக்காரத்தனத்தில் பின்நவீனத்துவ பண்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கு மிகவும் பொருத்தமானது.

பன்னிரண்டு

சமூகக் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் யூத-விரோதத்தின் அரசியல் பொருளாதாரத்தை உருட்டுவதற்கு, மார்க்சின் கோட்பாட்டை நாட வேண்டியது அவசியம், இது இன்னும் நிறைவடையவில்லை. ஆயினும்கூட, நீண்டகாலமாக நிறுவப்பட்ட உண்மைகளின் ஒரு மார்க்சிய நிதியை இன்னும் கருதலாம் என்று பாசாங்கு செய்வது தவறு. கடந்த காலத்தின் பிற சமூக விமர்சன அணுகுமுறைகளை விட புதிய வகை மதச்சார்பற்ற நெருக்கடியில் மார்க்சியத்தை இனி மறுசீரமைக்க முடியாது. "நல்ல" மற்றும் "கெட்ட" அல்லது "சரியானது" மற்றும் "தவறு" ஆகியவற்றின் வரலாற்று ரீதியாக நிலையான மற்றும் தெளிவான முன் நிலை இல்லாததைப் போலவே, நவீனத்துவத்தில் தொடர்ச்சியான விடுதலை சிந்தனை மற்றும் நடவடிக்கை மட்டுமே நீட்டிக்கப்பட வேண்டும்.

மார்க்சியக் கோட்பாடு மற்றும் வரலாற்று மார்க்சியம் ஆகிய இரண்டும் முதலாளித்துவ உள் வரலாற்றுக்கு மேலே நிற்கவில்லை, அதில் பிரதிபலிப்பாக உணரப்பட வேண்டும். அப்போதுதான், இன்றைய வளர்ச்சியின் மட்டத்திலிருந்து மார்க்சியம் மற்றும் மார்க்சியக் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் வரலாற்றுப்படுத்தப்பட வேண்டியவை என்ன என்பதை ஆராய முடியும், மறுபுறம், நம் காலத்திற்கு இன்னும் (அல்லது கூட) செல்லுபடியாகும். நவீனத்துவத்தின் உள் வரலாறு இதுவரை விமர்சன ரீதியாக ஊடுருவியது எவ்வளவு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. பிரதான கருத்தியல் நீரோட்டங்களின் ஒரே மாதிரியான கட்டுமானங்கள் ஒருவரின் சொந்த முகாம் மற்றும் ஒருவரின் மூதாதையர் கேலரியைப் பாதுகாப்பதற்கும் நியாயப்படுத்துவதற்கும் தெளிவாக நோக்கியவை. இந்த உண்மை ஏற்கனவே குறிக்கிறது

சமூக டார்வினிசம், உயிரியல் போக்குகள் மற்றும் பொதுவாக, சமூகத்தின் இயல்பாக்கம் நவீன பொருட்கள் உற்பத்தி முறையின் வலியுறுத்தல் வரலாற்றைச் சேர்ந்தவை; அவை மொத்தப்படுத்தப்பட்ட பொருட்களின் வடிவத்துடன் ஒத்திருப்பதால் அவை நேர்மறை சிந்தனையால் பிறக்கின்றன. இத்தகைய கருத்துக்கள் நவீன வளர்ச்சியின் அனைத்து நிலைகளிலும் குறிப்பாக நெருக்கடி நிறைந்த கட்டமைப்பு முறிவுகளிலும் வெளிப்பட்டன. இதே கருத்துக்களை தொழிலாளர் இயக்கத்திலும், மார்க்சிய தலைமை சித்தாந்தவாதிகளிடமும் அதிக எண்ணிக்கையில் காண முடிந்தால், இந்த சோகமான உண்மை நவீனத்துவத்தின் பொதுவான முதலாளித்துவ சிந்தனையில் மார்க்சியத்தின் தொலைநோக்கு சார்புகளை விளக்குகிறது. இந்த சார்பு மார்க்சிசமும் தொழிலாளர் இயக்கமும் நவீனமயமாக்கல் செயல்முறையின் உள்ளார்ந்த கூறுகளாக இருந்தன என்பதன் மூலம் மட்டுமே விளக்க முடியும், எனவே பேச, அனைத்து மட்டங்களிலும் அதன் இரண்டாவது பாஸ். இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை, நவீன சமூக காரணமின்றி வடிவத்தை ஒழிப்பது இன்னும் சாத்தியமில்லை, ஆனால் அதை உள்நாட்டில் அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் அதை உள்நாட்டில் சீர்திருத்துவதற்கும் மட்டுமே (மூலதனத்தின் ஒரு கணினி செயல்பாடாக "வேலை" அங்கீகாரம்) மற்றும் புறத்தில் அதனுடன் தொடர்புடைய "பிடிப்பு நவீனமயமாக்கல்" உலக பிராந்தியங்களில்.

இந்த வகையில், தனிப்பட்ட சித்தாந்தவாதிகளின் அகநிலை தடங்களுக்கு சமூக டார்வினிச மற்றும் வரலாற்று மார்க்சியத்தில் இயல்பான தருணங்களை காரணம் கூறுவது தவறு. நிச்சயமாக, மார்க்சியம், சோசலிச கற்பனாவாதம் மற்றும் தேசிய சோசலிசம் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை சமன் செய்யக்கூடாது. சில்வியோ கெசலின் சித்தாந்தம் யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரத்திற்கு சொந்தமானது போல, ஆனால் அது எந்த வகையிலும் நாஜி சித்தாந்தத்துடன் ஒத்ததாக இல்லை என்பது போல, வரலாற்று மார்க்சிசத்திற்கு இடையில் தொடர்பு மற்றும் புள்ளிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று சமூகத்துடனும் நாஜி சித்தாந்தத்துடனும் உள்ளன, ஆனால் இல்லாமல் யூத-விரோதத்தின் குறிப்பிட்ட அரசியல் பொருளாதாரத்திற்கு மார்க்சியம் மற்றும் தொழிலாளர் இயக்கம் காரணமாக இருக்கலாம்.

நவீனமயமாக்கல் செயல்பாட்டில் எதிரெதிர் சித்தாந்தங்களின் தொடர்புகள் மற்றும் புள்ளிகள் வெறுமனே மேலோட்டமான தோற்றத்தில் கூறப்படவில்லை, ஆனால் பொருட்கள்-தர்க்கரீதியான வகைகளின் அடிப்படை மட்டத்தில் காணப்பட்டால் மட்டுமே தெளிவு சாத்தியமாகும். இந்த வகையில், அனைத்து நவீன சித்தாந்தங்களும் அடிப்படையில் செயல்படும் சித்தாந்தங்கள் என்று முதலில் கூறலாம். இது உறுதியான மற்றும் முதலாளித்துவ சார்பு மற்றும் சமூக-விமர்சன மற்றும் மேலோட்டமாக முதலாளித்துவ எதிர்ப்பு சித்தாந்தங்களுக்கு பொருந்தும். துல்லியமாக இந்த பொதுவான தன்மையே நவீன மொத்த பொருட்களின் பகிரப்பட்ட சார்புகளை வரையறுக்கிறது. சந்தைப் பொருளாதார செயல்முறை அடிப்படையில் "வேலை" என்பதன் உண்மையான கற்பனாவாதமாகும், இது ஒரு வகையான யதார்த்தத்தின் மனோதத்துவமாகும். மார்க்சியம் உட்பட கடந்த 200 ஆண்டுகளில் அனைத்து சமூக-விமர்சன அணுகுமுறைகளும் தங்களை வேலை கற்பனையாக இருந்தன; அவை அனைத்தும் உழைக்கும் மெட்டாபிசிக்ஸின் மாறுபாட்டில் சிக்கி, அதே வரலாற்று அடிப்படையில் அமைந்திருக்கின்றன, உண்மையான சுருக்கம் "வேலை" என்பது முதலாளித்துவ அமைப்பிற்கு சொந்தமானது என்பதை உணராமல்.

மார்க்ஸ் »வேலை  ஐயும் விளக்குகிறார், ஆனால் தடையின்றி இல்லை. அவரது கோட்பாட்டில், வேலை செய்யும் மெட்டாபிசிக்ஸுக்கு அப்பால் சுட்டிக்காட்டும் பல இருண்ட புள்ளிகளால் சிக்கல் குறைகிறது. ஆயினும்கூட, இந்த விஷயத்தில் மார்க்சின் கோட்பாடு முதலாளித்துவ உலகத்துடன் ஒத்துப்போகிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை. எதிர்க்கும், பொருத்தமான விளக்கங்கள் இருந்தபோதிலும், "வேலை" என்பது வரலாற்றுக்கு முந்தைய மானுடவியல் மாறிலிக்கு குறைவானது அல்ல, மாறாக பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பின் வரலாற்று ரீதியாக தடைசெய்யப்பட்ட செயல்பாட்டு வகையாகும் என்பதை மார்க்ஸ் எங்கும் தெளிவாகவும் ஆக்ரோஷமாகவும் வலியுறுத்தவில்லை. எபிகோன்களின் தொழிலாளர் இயக்கம் மார்க்சியம் "வேலை" முற்றிலும் தடையின்றி மற்றும் போர்க்குணமிக்கதாக உறுதிப்படுத்தியது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, பொருட்களின் வடிவத்தை இடைநீக்கம் தேவை என்று மார்க்ஸ் அங்கீகரித்தார், பொருட்கள்-தர்க்கரீதியான "வேலை" வகையின் அடிப்படையில் கூட, எபிகோனல் மார்க்சியம் இந்த மட்டத்தில் மறுசீரமைக்கப்பட்ட காரணமின்றி வடிவத்தில் சார்புடையதாகவே இருந்தது. இந்த வகையில், இடது ரிக்கார்டியன்ஸ் மற்றும் ப்ர roud டன் பற்றிய அனைத்து மார்க்சிய விமர்சனங்களும் இருந்தபோதிலும், நவீனமயமாக்கல் வரலாற்றில் (சமூகம் உட்பட) அனைத்து வேலை மற்றும் பொருட்களின் கற்பனாவாதங்களுடனும் ஒரு ஒத்த தருணம் உள்ளது, இதனால் இதுபோன்ற கருத்துக்களை "மார்க்சிச" விமர்சனத்தின் இறுதி முரண்பாடு உள்ளது.
வட்டி தாங்கும் மூலதனத்தின் ஒருதலைப்பட்ச விமர்சகர்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டில் இந்த முரண்பாடு ஒருபுறம் தன்னைக் காட்டுகிறது, அவை புழக்கத்தில் மற்றும் விநியோக மட்டத்தில் நின்றுவிடும் மற்றும் மூலதனத்தின் உண்மையான உற்பத்தி முறையை பாதிக்காது. இந்த குற்றச்சாட்டு முற்றிலும் சரியானதாக இருந்தாலும், மார்க்சியத்தால் அதன் சொந்த தரத்தை பூர்த்தி செய்ய முடியுமா என்று இன்னும் கேட்கப்பட வேண்டும். அவர் "உற்பத்தி" பற்றி இடைவிடாமல் பேசுகிறார், ஆனால் ஒரு விமர்சன அர்த்தத்தில் அல்ல, மாறாக பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பின் உறுதியான, உற்பத்தித்திறன், தொழிலாளர்-காரணமிக்க விதத்தில் பேசுகிறார்.அதில் மார்க்சியம் "கூடுதல் மதிப்பை" புரிந்துகொள்கிறது "செலுத்தப்படாத வேலை" என்று (மேலே காண்க) மறைமுகமான அல்லது வெளிப்படையான முடிவு) சட்டத்தால் செலுத்தப்பட வேண்டும், ப்ர roud டன் மற்றும் கூட்டாளர்களைப் போலவே, அவர் வெறும் விநியோக நீதி என்ற யோசனையில் சிக்கித் தவிக்கிறார், மேலும் நவீன பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் முறையின் அடிப்படை காரணங்களைத் தீண்டாமல் விட்டுவிடுகிறார், அவை உண்மையில் இனப்பெருக்கம் பண வருமானத்தின் வடிவத்தை எடுக்கும் "சாத்தியத்தின் நிலை" ஆகும். மார்க்சின் அவ்வப்போது மறுப்புகள் இருந்தபோதிலும், அவரது கோட்பாடு மார்க்சியத்தின் பிரதான நீரோட்டத்தை "முழு தொழிலாளர் மகசூல்" என்ற கடின உழைப்பு இயக்க இயக்க சித்தாந்தத்தின் பொருளில் வெகுஜன-சந்தர்ப்பவாதமாக விளக்குவதற்கு போதுமான ஆதாரங்களை வழங்கியது; லாசாலே அல்லது சில்வியோ கெசலை விட வேறுபட்ட மாறுபாட்டில் மட்டுமே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த இனப்பெருக்கம் பண வருமானத்தின் வடிவத்தை எடுக்கும். மார்க்சின் அவ்வப்போது மறுப்புகள் இருந்தபோதிலும், அவரது கோட்பாடு மார்க்சியத்தின் பிரதான நீரோட்டத்தை "முழு தொழிலாளர் மகசூல்" என்ற கடின உழைப்பு இயக்க இயக்க சித்தாந்தத்தின் பொருளில் வெகுஜன-சந்தர்ப்பவாதமாக விளக்குவதற்கு போதுமான ஆதாரங்களை வழங்கியது; லாசாலே அல்லது சில்வியோ கெசலை விட வேறுபட்ட மாறுபாட்டில் மட்டுமே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த இனப்பெருக்கம் பண வருமானத்தின் வடிவத்தை எடுக்கும். மார்க்சின் அவ்வப்போது மறுப்புகள் இருந்தபோதிலும், அவரது கோட்பாடு மார்க்சியத்தின் பிரதான நீரோட்டத்தை "முழு தொழிலாளர் மகசூல்" என்ற கடின உழைப்பு இயக்க இயக்க சித்தாந்தத்தின் பொருளில் வெகுஜன-சந்தர்ப்பவாதமாக விளக்குவதற்கு போதுமான ஆதாரங்களை வழங்கியது; லாசாலே அல்லது சில்வியோ கெசலை விட வேறுபட்ட மாறுபாட்டில் மட்டுமே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது

13

சமுதாயத்தின் சமீபத்திய பழைய மார்க்சிய விமர்சனம், "சுற்றுச்சூழல் இடது" பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது, அடிப்படையில் இந்த மட்டத்தில் உள்ளது. இந்த விமர்சனம் "நல்ல நோக்கத்துடன்" உள்ளது, ஆனால் உண்மையில் அதன் அடிவாரத்தை அடைவதை விட அதிக ஆர்வமும் ஆர்வமும் கொண்டது; பழைய மற்றும் புதிய சமூக சுதந்திர வர்த்தகர்களிடையே இன, புதிய வலதுசாரி, இனவெறி மற்றும் யூத-விரோத போக்குகளுக்கிடையேயான ஏராளமான தனிப்பட்ட மற்றும் நிறுவன குறுக்கு தொடர்புகளின் சித்தரிப்பு உண்மையான மற்றும் இன்னும் மெல்லிய பொருளாதார விமர்சனத்தை விட பரந்த இடத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளது என்பதிலிருந்து இது ஏற்கனவே தெளிவாகிறது (cf.Peter Bierl , அராஜகத்தின் வலது விளிம்பு, சில்வியோ கெசெல் மற்றும் எலும்பு பணம், இல்: olkolinx No. 13/1994). இந்த அரசியல் மேற்பரப்பை முன்வைப்பது தகுதி இல்லாமல் இல்லை; ஆனால் ஒரு விமர்சனம்

துரதிர்ஷ்டவசமாக, மார்க்சின் சுரண்டல் கருத்தாக்கத்தின் சுருக்கப்பட்ட விளக்கத்தைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை, இது விநியோகத்திற்கும் பழைய தொழிலாளர்களுக்கும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது: "தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியத்தை விட அதிக மதிப்புடைய தயாரிப்புகளை உற்பத்தி செய்கிறார்கள். ஊதியங்கள் மனித உழைப்பை பராமரிக்க தேவையான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் மதிப்புக்கு தோராயமாக ஒத்திருக்கின்றன. ஊதியத்திற்கும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் மதிப்புக்கும் உள்ள வேறுபாடு மூலதனம் தக்கவைக்கும் பிரபலமான கூடுதல் மதிப்பு. இதுவரை சுருக்கமாகவும் எளிமையாகவும். கெசலில், கூடுதல் மதிப்பு என்றால் வட்டி மற்றும் ஓய்வூதியம் ... «(பியர்ல், லாக். சிட்., பி. 7).

உண்மையில் மிகவும் எளிது. இந்தச் சூழல் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையை எந்த வகையிலும் விமர்சிப்பதில்லை என்பதை ஆசிரியர் கவனிக்கவில்லை, ஆனால் முதலாளித்துவ விநியோக முறையையும் மட்டுமே. கெசலுக்கு மாறாக, "கூடுதல் மதிப்பைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளும்" சமூக வில்லனின் கருத்து, கலைமான் முதல் தொழில்துறை தொழில்முனைவோர் வரை மட்டுமே நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் முழு மதிப்பையும் மட்டுமே உருவாக்கும் "மதிப்பு" என்ற காரணமின்றி வகை, எந்தவொரு விமர்சனக் கருத்திற்கும் வெளியே உள்ளது, சம்பந்தப்பட்ட சமூகப் பாடங்களுக்கிடையில் விமர்சனமின்றி போட்டியிடும் எலும்பு தோன்றுவதால், அதில் தங்கள் பங்கிற்காக போராடுகிறார்கள்.

கடன் வாங்குபவர் மட்டுமல்ல, உழைக்கும் முதலாளித்துவமும் சமூக "சுரண்டல்" மற்றும் "உபரி மதிப்பைப் பயன்படுத்துதல்" ஆகியவற்றிற்கு ஈர்க்கப்பட்டால், உண்மை எந்த வகையிலும் புழக்கத்தையோ அல்லது விநியோகத்தையோ விட்டுவிடாது, ஆனால் அதே வரையறுக்கப்பட்ட வாதத்தை ஒரு மட்டத்தால் நீட்டிக்கிறது. ஏனென்றால், உழைப்பின் உற்பத்தியின் விற்பனை புழக்கத்தில் இருப்பதைத் தவிர வேறு எங்கும் நடைபெறாது, மேலும் பண வருமானத்தின் அளவு வித்தியாசம் எப்போதும் விநியோகத்தின் ஒரு நிகழ்வு மட்டுமே. மறுபுறம், முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை (மற்றும் முதலாளித்துவ சுழற்சி மற்றும் விநியோக முறை மட்டுமல்ல) பற்றிய ஒரு தீவிரமான விமர்சனம், மதிப்பின் வடிவத்தை, பொருளாதார பகுத்தறிவையும், இதனால் சுருக்கம் "வேலை" வடிவத்தையும் குறிவைக்க வேண்டும், இதிலிருந்து மார்க்சியம் நீண்ட தூரத்தில் உள்ளது. இவ்வாறு அவர் யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரத்தில் அடங்கியுள்ள வட்டி தாங்கும் பண முதலாளிகளின் பேய்மயமாக்கலை உற்பத்தி முதலாளித்துவத்தின் உருவத்திற்கு மட்டுமே விரிவுபடுத்துகிறார், இது ஒரு சுருக்கமான உட்பிரிவு மற்றும் காரணமிக்க உறவின் சமூகமயமாக்கலின் முன்னுதாரணத்தை விட்டுவிடாமல். இன்னும் கூடுதலானது: இந்த ஒத்த சுருக்கமானது மார்க்சியத்தை யூத-விரோத மையக்கருத்துகளுக்கு ஆளாக்கியது, அதில் அதன் வரலாறு சாட்சியம் அளிக்கிறது (cf. இந்த இதழில் ராபர்ட் பாஷ் எழுதிய கட்டுரை).

மறுபுறம், மார்க்சியம், அதன் கூட்டாளர்களைப் போலவே, வேறுபட்ட மட்டத்தில் இருந்தாலும், பொருட்கள்-தருக்க வகைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. குறைவான காரணமின்றி உற்பத்தி செய்யும் முறையின் அடிப்படையில் ஒரு "கெட்ட" பக்கத்திற்கு எதிராக ஒரு "நல்ல" பக்கத்தை விளையாட விரும்பும் மார்க்சியத்தை வேறொரு வழிக்கு மட்டுமே வழிநடத்துகிறது. இடது ரிக்கார்டியன்களைப் போலவே நேரடி வேலை, பொருட்கள் அல்லது பண கற்பனாவாதத்திற்கு பதிலாக, ப்ர roud டன் மற்றும் சில்வியோ கெசலுடன், ஒரு மறைமுகமான ஒன்று உள்ளது, அதாவது ஒரு மாநில கற்பனாவாதம். "வருங்கால அரசு" என்ற "தொழிலாளர் அரசு" அல்லது (பழைய சமூக ஜனநாயகத்தில் அழைக்கப்பட்டதைப் போல) கட்டுக்கதை, வரலாற்று கருத்தியல் போட்டியாளர்களைப் போலல்லாமல், ரோமங்களை ஈரப்படுத்தாமல் கழுவ வேண்டும், அதாவது பொருட்களின் உற்பத்தியின் உண்மையான வகைகளை அவற்றின் "சாத்தியமான நிலையை" உணராமல் தொடர. சமூக சேதத்திற்கு பதிலாக, மாநில மோசடி மட்டுமே நடைபெறுகிறது, இது (காட்டப்பட்டுள்ளபடி) பின்னர் கண்டனம் செய்யப்பட்ட மற்றொரு மோசடி வடிவத்தில் மட்டுமே விளைகிறது.

மார்க்சியம், விமர்சனத்தின் பொருளின் வரையறையைப் போலவே, எனவே சமூக பங்காளிகளுக்கு எதிரான அதன் நோக்கத்தில் அதே தர்க்கத்திற்குள் ஒரு "மட்டத்தில் பாய்ச்சலை" மட்டுமே செய்கிறது. சமூக நாணய கற்பனையானது பொருட்களின் பொருளாதாரத்திற்குள் குறுகிய அர்த்தத்தில் இருந்து மாநிலத்தை முழுவதுமாக அகற்ற விரும்பினால், மார்க்சியம் தலைகீழ் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பின் மாநில துருவத்திற்கு குதித்து, அங்கிருந்து தீர்க்கப்படாத உண்மையான பொருட்களின் உற்பத்தியைக் கட்டுப்படுத்த விரும்புகிறது. "தனியார் சொத்து" இன் சட்ட புனைகதை அதன் சொந்த (புள்ளிவிவர) செயல்பாட்டுக் கோளத்திற்குள் மேலோட்டமாக அகற்றப்பட வேண்டும், சுருக்க தனியுரிமையின் முறையான சூழலை உடைக்காமல், இதனால் மனிதனை அந்நியப்படுத்த வேண்டும். மீண்டும், முதலாளித்துவ பொருள் முதலாளித்துவ சமுதாயத்தை ஒழிக்க விரும்புகிறது, தன்னை ஒரு முதலாளித்துவ பாடமாக உயர்த்தாமல்; மார்க்சியத்தைப் பொறுத்தவரையில், கற்பனாவாத அரசியல் பொருள் கற்பனாவாத நாணயப் பாடத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. பொதுவான வகுத்தல் என்பது வேலை மற்றும் பொருட்களின் காரணமிக்க பொருள், அதன் அனைத்து வெடிப்புகளிலும் விலக்கின் சித்தாந்தம், அடக்குமுறை கட்டமைப்புகள் மற்றும் நெருக்கடியில் காட்டுமிராண்டித்தனமான எதிர்வினைகள்.

14

நவ-சோசலிசம் மற்றும் யூத-விரோதத்தின் அனைத்து வகையான அரசியல் பொருளாதாரம் பற்றிய ஒரு நிலையான விமர்சனம் குறைக்கப்படாத மார்க்சிய கண்ணோட்டத்தில் சாத்தியமில்லை என்று அது மாறிவிடும். மாறாக, நவீனமயமாக்கலின் முழு வரலாறும் ஒரு புதிய உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடியின் தோற்றத்தின் கீழ் இல்லாவிட்டால், முன்பை விட மீண்டும் திறந்து விரிவான விமர்சனங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும், அதற்காக இடதுசாரி தீவிரவாதத்தின் எச்சங்கள் அனைத்தும் தயாராக இல்லை, புதுப்பிக்கப்பட்டவை, இந்த நேரத்தில் சமூக ரீதியாக மத்தியஸ்தம், ஸ்கிசோஃப்ரினிக் ஊக்கமளித்தல் வெள்ள உணர்வு மற்றும் முன்னாள் இடது மற்றும் மாற்று எதிர்ப்பின் பெரும் பகுதிகளை கூட துடைக்கக்கூடும். மார்க்சியத்தின் கருத்தியல் சரிவின் ஒரே நேரத்தில் மற்றும் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையின் தரமான புதிய நெருக்கடிதான் 1990 களின் இரண்டாம் பாதியில் சமூக நிலைமையை ஆபத்தானதாக ஆக்குகிறது. யூத-விரோதத்தின் அரசியல் பொருளாதாரம் உலகின் பிற பிராந்தியங்களில் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதத்தைப் போலவே மார்க்சிச சமூக விமர்சனங்களால் எஞ்சியிருக்கும் வெற்றிடத்திற்குள் பாயும் என்று அச்சுறுத்துகிறது; மேலும் வன்முறையானது »வேலை of இன் நெருக்கடி, பொருட்களின் வடிவம் மற்றும் பணத்தின் தொடர்பு ஆகியவை தெளிவாகத் தெரிகிறது. உலகின் பிற பிராந்தியங்களில் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதத்தைப் போன்றது; மேலும் வன்முறையானது »வேலை of இன் நெருக்கடி, பொருட்களின் வடிவம் மற்றும் பணத்தின் தொடர்பு ஆகியவை தெளிவாகத் தெரிகிறது. உலகின் பிற பிராந்தியங்களில் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதத்தைப் போன்றது; மேலும் வன்முறையானது »வேலை of இன் நெருக்கடி, பொருட்களின் வடிவம் மற்றும் பணத்தின் தொடர்பு ஆகியவை தெளிவாகத் தெரிகிறது.

ஆகவே, பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் முறையை ஒழிப்பதற்கான ஒரு முன்நிபந்தனையாக, மார்க்சியம் உட்பட இறக்கும் கடந்த காலத்தின் காலாவதியான சகாப்த சித்தாந்தங்களை ஒழிப்பது முக்கியம். இந்த வழியில் மட்டுமே இன்றும் செல்லுபடியாகும் மார்க்ஸின் கோட்பாட்டின் உள்ளடக்கம் சமூக-விமர்சன மற்றும் விடுதலை சிந்தனையின் புதுப்பிப்புக்கு பலனளிக்கும். கட்டைவிரலால் நீங்கள் கூறலாம்: புள்ளிவிவர (மாநில-கற்பனாவாத சுருக்கப்பட்ட) மார்க்சியத்தை அரசின் அராஜக தீவிரமான விமர்சனத்துடன் வளப்படுத்த வேண்டியது அவசியம், மேலும் இதற்கு நேர்மாறாக பொருட்கள்-தனிநபர் (பணம்-கற்பனையாக சுருக்கப்பட்ட) அராஜகவாதம், பொருட்களின் காரணமான வடிவத்தின் மார்க்சிய தீவிர விமர்சனத்துடன். நிச்சயமாக, இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதல்ல, தீர்க்கப்படாத கடந்த காலங்களில் கருத்துக்களின் இரண்டு விரோத அமைப்புகளின் வெளிப்புற கூட்டமாக. மாறாக, ஒரு உண்மையான ஒழிப்பு சாத்தியமானது, அதே நேரத்தில், பழைய சமூக விமர்சனத்தின் இரண்டு வடிவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட நவீன உழைக்கும் மனோதத்துவமும் ஒழிக்கப்பட்டால் மட்டுமே சாத்தியமாகும். மனிதனின் "இயற்கையுடனான வளர்சிதை மாற்ற செயல்முறையை" (மார்க்ஸ்) நவீன காரணமின்றி வடிவத்தின் சுருக்க பயங்கரவாதத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காக சந்தை மற்றும் மாநிலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட மற்றொரு வகையான இனப்பெருக்கம் "வேலை" என்று அறியாமலேயே கருதப்படுகிறது. தன்னாட்சி நடவடிக்கைகள் life வாழ்க்கையின் கோளங்களின் செயல்பாட்டு பிரிப்பை ஒழிக்க. அதே நேரத்தில் பழைய சமூக விமர்சனத்தின் இரு வடிவங்களையும் அடிப்படையாகக் கொண்ட நவீன உழைக்கும் மனோதத்துவமும் அகற்றப்பட்டால். மனிதனின் "இயற்கையுடனான வளர்சிதை மாற்ற செயல்முறையை" (மார்க்ஸ்) நவீன காரணமின்றி வடிவத்தின் சுருக்க பயங்கரவாதத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காக சந்தை மற்றும் மாநிலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட மற்றொரு வகையான இனப்பெருக்கம் "வேலை" என்று அறியாமலேயே கருதப்படுகிறது. தன்னாட்சி நடவடிக்கைகள் life வாழ்க்கையின் கோளங்களின் செயல்பாட்டு பிரிப்பை ஒழிக்க. அதே நேரத்தில் பழைய சமூக விமர்சனத்தின் இரு வடிவங்களையும் அடிப்படையாகக் கொண்ட நவீன உழைக்கும் மனோதத்துவமும் அகற்றப்பட்டால். மனிதனின் "இயற்கையுடனான வளர்சிதை மாற்ற செயல்முறையை" (மார்க்ஸ்) நவீன காரணமின்றி வடிவத்தின் சுருக்க பயங்கரவாதத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காக சந்தை மற்றும் மாநிலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட மற்றொரு வகையான இனப்பெருக்கம் "வேலை" என்று அறியாமலேயே கருதப்படுகிறது. தன்னாட்சி நடவடிக்கைகள் life வாழ்க்கையின் கோளங்களின் செயல்பாட்டு பிரிப்பை ஒழிக்க.

புதிய வரலாற்று நெருக்கடி செயல்முறை தொடர்பாக கோட்பாட்டளவில் மற்றும் நடைமுறையில் தீர்க்கப்படக்கூடிய பல சிக்கல்கள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு புதிய சுருக்க-பொது "கொள்கை" முந்தைய காரணமின்றி வடிவத்திற்கு மாற்றாக இருக்க முடியாது, இது தர்க்கரீதியான சிந்தனை மற்றும் செயல்பாட்டின் புதுப்பிக்கப்பட்ட நீட்டிப்பை மட்டுமே குறிக்கும். மாறாக, மொத்த பொருட்களின் வடிவத்தின் நிலையான சந்தை-மாநில வளாகமாக மாறுவதற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சமூக மாற்றம் மிகவும் மாறுபட்ட நிலைகளில் பல்வேறு அணுகுமுறைகளாக மட்டுமே கருதப்படுகிறது: உடனடி வரம்பிற்குள், எடுத்துக்காட்டாக, கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் சுய நிர்வகிக்கும் சேவைகளின் புதிய சந்தை அல்லாத மத்தியஸ்த வடிவங்கள்; மத்திய தொழில்துறை துறைகளின் மறைமுக ரீதியில், தேசிய அரசு மற்றும் தேசிய பொருளாதாரத்திற்கு அப்பால் புள்ளிவிவரமற்ற புதிய திட்டமிடல் விவாதத்தின் வளர்ச்சி (எ.கா. சைபர்நெடிக் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாதிரிகளின் உதவியுடன்). நவீனத்துவத்தின் சமூகமயமாக்கல் மற்றும் உற்பத்தி சக்தி நிலை ஆகியவற்றை வெறுமனே அனுமதிப்பது அவசியமில்லை, மாறாக அதன் ஆற்றல்களையும் வெளிப்பாடுகளையும் சிற்றின்ப மற்றும் அழகியல் பொருட்கள் அல்லாத அளவுகோல்களின்படி வரிசைப்படுத்துவது அவசியம். இவை அனைத்தும் பலவீனமான சமூக கற்பனாவாதத்தை ஆராய்வதற்கு அப்பாற்பட்டவை. மாறாக அதன் ஆற்றல்களையும் வெளிப்பாடுகளையும் சிற்றின்ப மற்றும் அழகியல் அல்லாத பொருட்கள் அளவுகோல்களின்படி வரிசைப்படுத்துவது. இவை அனைத்தும் பலவீனமான சமூக கற்பனாவாதத்தை ஆராய்வதற்கு அப்பாற்பட்டவை. மாறாக அதன் ஆற்றல்களையும் வெளிப்பாடுகளையும் சிற்றின்ப மற்றும் அழகியல் அல்லாத பொருட்கள் அளவுகோல்களின்படி வரிசைப்படுத்துவது. இவை அனைத்தும் பலவீனமான சமூக கற்பனாவாதத்தை ஆராய்வதற்கு அப்பாற்பட்டவை.

இங்குள்ள தீர்க்கமான காரணி என்னவென்றால், உண்மையான வளங்களை பொருட்களின் வடிவத்திலிருந்து வெளியே எடுப்பது, அவற்றை "மீண்டும் அர்ப்பணிப்பது", அவற்றை ஆக்கிரமிப்பது போன்றவை என்பது கற்பனையானது மற்றும் நடைமுறைக்குரியது. இது மேலும் கருத்தில் கொள்ளாமல் "உள்ளூர் பொருளாதாரம்" மட்டத்திலும் நிச்சயமாக சாத்தியமாகும். ஒரு புதிய நோக்குநிலை பற்றிய அடிப்படை மோதல் "சிறிய" மற்றும் "பெரிய" இடையே அல்லது உள்ளூர் மற்றும் சமூக அளவிலான அணுகுமுறைகளுக்கு இடையில் இயங்காது, மாறாக முதலாளித்துவ, பொருட்களின் அடிப்படையிலான பரிமாற்றம் மற்றும் பண அகநிலை ஆகியவை சில பகுதிகளில் (மற்றும் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் பார்வையில்) முறியடிக்கப்படுகிறதா இல்லையா என்ற கேள்வி. மாற்று பரிமாற்ற மோதிரங்கள் மற்றும் உள்ளூர் பண வாகை ("திறமைகள்" போன்றவை) உள்ளூர், அண்டை சுய உதவிக்கு இந்த அல்லது அந்த வழியில் பயனுள்ளதாக இருந்தால் அவை ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் பேய்க் காட்டப்பட வேண்டியதில்லை; எவ்வாறாயினும், பொருட்கள்-பண உறவுகளின் உண்மையான துண்டிப்பு மற்றும் முதலாளித்துவ பரிமாற்றப் பொருளின் மாற்றத்தின் அர்த்தத்தில் அவை ஒரு நோக்குநிலையை வழங்கவில்லை. மாறாக, குறிப்பாக நடைமுறை மாற்றுகளின் மைக்ரோ வரம்பில், தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தனிநபரின் முதலாளித்துவ இயல்பு நடைமுறையில் வழக்கற்றுப் போய்விட்ட இடத்திலும்கூட உறுதிப்படுத்தப்பட அச்சுறுத்துகிறது. கொள்கையளவில் இத்தகைய முயற்சிகள் சோசலிசத்திற்கும் யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரத்திற்கும் எளிதில் பாதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை உணர இது ஒரு பெரிய கற்பனையை எடுக்கவில்லை. இந்த வழியில், குறிப்பாக நடைமுறை மாற்றுகளின் மைக்ரோ வரம்பில், தனிநபரின் முதலாளித்துவ இயல்பு நடைமுறையில் வழக்கற்றுப் போன இடத்திலும்கூட உறுதிப்படுத்தப்படும் என்று அச்சுறுத்தப்படுகிறது. கொள்கையளவில் இத்தகைய முயற்சிகள் சோசலிசத்திற்கும் யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரத்திற்கும் எளிதில் பாதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை உணர இது ஒரு பெரிய கற்பனையை எடுக்கவில்லை. இந்த வழியில், குறிப்பாக நடைமுறை மாற்றுகளின் மைக்ரோ வரம்பில், தனிநபரின் முதலாளித்துவ இயல்பு நடைமுறையில் வழக்கற்றுப் போன இடத்திலும்கூட உறுதிப்படுத்தப்படும் என்று அச்சுறுத்தப்படுகிறது. கொள்கையளவில் இத்தகைய முயற்சிகள் சோசலிசத்திற்கும் யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரத்திற்கும் எளிதில் பாதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை உணர இது ஒரு பெரிய கற்பனையை எடுக்கவில்லை.

15

ஒரு பெரிய சமூக இயக்கத்தில் பொருட்களின் வடிவத்திலிருந்து துண்டிக்கப்படக்கூடிய ஒரு அடிப்படை ஆதாரம் அநேகமாக நிலம். உலகெங்கிலும் மேலும் மேலும் அழுத்தமாகி வரும் இந்த கேள்வி, சில நிபந்தனைகளின் கீழ் மோசமான கற்பனாவாத அல்லது வெகுஜன-சந்தர்ப்பவாத பின்னடைவு இல்லாமல் சமூக அணிதிரட்டலுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும். சில்வியோ கெசெல் ஒரு "சுதந்திரமான புலம்" என்ற கருத்தையும் பரப்புகிறார் என்பதும், யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரத்தின் பகுத்தறிவற்ற அமைப்பில் "நில கேள்வி" மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது என்பதும் இந்த அடிப்படை வள கேள்வியின் உண்மையான பொருத்தத்தை மறைக்கக்கூடாது.

எவ்வாறாயினும், "மண்" என்ற சொல் யூத-விரோதத்தின் நியாயப்படுத்தலில் ஒரு கருத்தியல் பாத்திரத்தை விட ஒரு சமூக-பொருளாதாரத்தை விட குறைவாகவே இருந்தது, நாட்டுப்புற மற்றும் இனவெறி மாயைகளை நியாயப்படுத்துவதில் ஒரு கருத்தியல் பாத்திரத்தை விட (எடுத்துக்காட்டாக நாஜிக்களின் "இரத்தம் மற்றும் மண்" உருவகத்தில்). சில்வியோ கெசலும், »ஃப்ரீலாண்ட்ஸ் of என்ற கருத்தை தனது சமூக டார்வினிச மற்றும்» மனித இனப்பெருக்கம் of பற்றிய உயிரியல் கருத்துக்களுடன் தெளிவாக இணைத்தார், இதன் மூலம் »ஆரோக்கியமான« மண் நாஜிக்களுக்கு ஒத்ததாக »பரம்பரை ஆரோக்கியம் as போலவே அமைக்கப்பட்டது. இன்னும் மோசமானது: கிளாஸ் ஷ்மிட்டைப் போன்ற புதிய சோசலிஸ்டுகள் "உடலியல் பெண்ணியம்" என்று விற்க விரும்புவதும் மண் பிரச்சினைகளின் அடிப்படையில் சமூக டார்வினிச "இன சுகாதாரத்தின்" ஒரு பகுதியாக மாறும். ஏனென்றால், நிலத்தில் உள்ள தனியார் சொத்துக்கள் ஒழிக்கப்பட்ட பின்னர், செலுத்த வேண்டிய குத்தகை (தற்செயலாக, "அதிக விலைக்கு ஏலம் எடுத்தவர்") "தாயின் ஓய்வூதியமாக" மாற்றப்பட வேண்டும்; "மனித இனப்பெருக்கம்" மற்றும் "போட்டியின் இனப்பெருக்கம்" என்ற பைத்தியத்தின் பெயரில் "தாய் விலங்குகளுக்கு" ஒரு வகையான "பிறப்பு பிரீமியம்".

பொருட்களின் வடிவத்திலிருந்து ஒரு வளமாக நிலத்தை துண்டிக்க வேண்டும் என்ற யோசனைக்கு அத்தகைய அபத்தமான மற்றும் ஆபத்தான நியாயப்படுத்தல் தேவையில்லை. ஒரு இலவச, சலுகை இல்லாத மற்றும் வகுப்புவாத சுய-அரசு நிலத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான கோரிக்கை யூத-விரோதத்தின் அரசியல் பொருளாதாரத்தின் ஒரு சிறப்பைக் காட்டிலும் குறைவானது அல்ல, மாறாக இந்த யோசனையை அதன் வண்டிகளுக்கு முன்னால் எறிந்துள்ளது. உண்மையில், இது இடைக்காலத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட அனைத்து சமூக இயக்கங்களிலும் (தொழிலாளர் இயக்கம் உட்பட) தொடர்ச்சியான கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது. ஒரு ஃபோர்டிசத்தின் பரவலான சில தொழில்துறை முக்கிய நாடுகளில் மட்டுமே இந்த தருணம் (சமூக கற்பனையாகவும்) இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு மறைந்துவிட்டது, ஏனெனில் உலக சந்தை-மத்தியஸ்தம் செய்யப்பட்ட உயர் ஊதியங்கள் மற்றும் நலன்புரி அரசு பிரச்சினையை பொருத்தமற்றதாக ஆக்கியது. இதற்கு மாறாக, முதலாளித்துவ சுற்றளவில் மற்றும் மூன்றாம் உலகம் என்று அழைக்கப்படும் பிந்தைய காலனித்துவ உலகப் பகுதிகளில், மண் கேள்வி ஒருபோதும் நிகழ்ச்சி நிரலில் இருந்து மறைந்துவிடவில்லை (ஒருபோதும் தீர்க்கப்படவில்லை); இன்று அது ஒரு புதிய உருமாற்ற இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக மேற்கு முக்கிய நாடுகளுக்கும் திரும்ப முடியும் (நிச்சயமாக மற்ற சமூக கோரிக்கைகளுடன் மட்டுமே) புதிய தாக்கத்தை பெறலாம்.

மார்க்சின் கோட்பாட்டில், அடிப்படை முதலாளித்துவ ஓய்வூதியத்தின் விமர்சனமும், பொருட்களின் வடிவத்திலிருந்து மண்ணைத் துண்டிக்கும் யோசனையும் துல்லியமாக பொருளாதார ரீதியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன; பிற பொருளாதார வல்லுநர்கள் மற்றும் சமூக விமர்சகர்கள் (பின்னணியில் யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரம் இல்லாமல்) பயன்படுத்தப்படலாம். அழிந்துபோன மாநில சோசலிசம் உண்மையில் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பின் மேற்கு மாறுபாட்டிற்கு ஒரு சமூக-பொருளாதார மாற்றாகக் கூறக்கூடிய சிலவற்றில் இந்த புள்ளி கூட ஒன்றாகும். ஏனென்றால், பெரும்பாலான மாநில சோசலிச நாடுகளில், நிலம் முழுவதுமாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ பொருட்கள் புழக்கத்தில் இருந்து விலக்கப்பட்டிருந்தது, அதாவது (மெக்ஸிகன் புரட்சியின் குறைந்தது கூற்றைப் போன்றது) வாங்கவோ விற்கவோ முடியாது.

16

பணத்தின் சமூக கற்பனாவாதம் எப்போதுமே நடைமுறை பொருளாதார பொருத்தத்தை பெறமுடியாது, அல்லது யூத-விரோதத்தின் அரசியல் பொருளாதாரம் மீண்டும் ஒரு நாட்டில் ஒரு சிறந்த அரச கோட்பாடாக மாறும் என்பது சாத்தியமில்லை. எவ்வாறாயினும், ஒட்டுமொத்த கருத்தியல் நோய்க்குறி, சமூக ரீதியாக தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வடிவத்தில், பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் உலக அமைப்பின் நெருக்கடி செயல்முறையுடன் சேர்ந்து நவீன நாகரிகத்தின் சிதைவில் சட்டபூர்வமான பல வடிவங்களில் ஒன்றாகும். குருட்டு அமைப்பு செயல்முறையின் வரிசையில், ஒரு சில சக்திகள் படிப்படியாக தோன்றியுள்ளன, இதன் மூலம் புதிய வகையான காட்டுமிராண்டித்தனம் ஏற்படுகிறது: முதலில் அதன் பல்வேறு தெற்கு, கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பதிப்புகளில் மாஃபியா; பின்னர் இனவெறி மற்றும் கொலைகார தெரு மற்றும் இளைஞர் கும்பல்கள் (ஜெர்மனியில் இருந்து ருவாண்டா வரை);
இரண்டாம் நிலை காட்டுமிராண்டித்தனத்தின் நான்காவது வன்முறையாக, மத மற்றும் எக்சாடோலஜிக்கல் போர்வையில் ("விஞ்ஞானிகள்" அல்லது ஜப்பானிய இரசாயன பிரிவு ஓம் ஷின்ரி கியோ போன்றவை) மட்டுமல்லாமல், வினோதமான உலக மேம்பாட்டுக் குழுக்கள் மற்றும் சமூக-பொருளாதார செய்முறை கிளப்புகளிலும், காட்டு குறுங்குழுவாதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. தோல் மற்றும் கூந்தலுடன் இலவச வர்த்தகர்களைப் போல. இந்த குறுங்குழுவாத அமைப்பின் பொதுவான பண்பு என்னவென்றால், நவீனத்துவத்தின் பண்ட வடிவ சமூகமயமாக்கல் செயல்முறையின் வரலாற்று-மரபணு சிக்கலை அவிழ்த்து, ஒரு சமூக மாற்றத்தின் கேள்விகளை வளர்ப்பதற்கு பதிலாக, சில (பகுத்தறிவற்ற முறையில் கட்டமைக்கப்பட்ட) பொது நெம்புகோல்களால் உலகம் மீண்டும் சமநிலைக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும். முன்னாள் தாங்கிகள் பிரதிபலிக்கும் சமூக விமர்சனங்களை தனியாக விட்டு,

இந்த சிந்தனை, குறிப்பாக அதன் "வெறுமனே" மோசமான-பொருளாதார வடிவத்தில், இன்னும் முழுமையாக அடையாளம் காணமுடியாததாக மாறிவிட்டது, இன்று மேலும் பிரபலமடைந்து வருகிறது என்பதை கவனிக்க முடியாது; ஒரு பெரிய சமூக இயக்கமாக அல்ல, மாறாக அவர்களின் கருத்தியல் பாதசாரிகள், விளம்பரதாரர்கள் மற்றும் சாமியார்களை உருவாக்கும் சமூக குழுக்கள் மற்றும் சமூகங்களின் வளர்ந்து வரும் ஒட்டுவேலை. அவர்களின் குட்டி முதலாளித்துவ, பணம்-கற்பனாவாத காப்புரிமை செய்முறையுடன், அவை இறுதி நேர பிரிவின் செழிப்பான சந்தையில் சேர்கின்றன, இவை அனைத்தும் விற்பனைக்கு மீட்பின் சில வினோதமான கொள்கைகளைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு பொருளின் வடிவத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நனவு, நெருக்கடியின் போது சிதைந்து, சித்தப்பிரமைக்கு எவ்வாறு பிறக்கிறது என்பதை கிட்டத்தட்ட வேகமான இயக்கத்தில் காணலாம். யூத-விரோதத்தின் அரசியல் பொருளாதாரம் சிறந்தது ஒரு கருத்தியல் புளிப்பாக கொண்டுவர இந்த நனவின் முழு மனக் கூழ் மாயை நெருக்கடியைச் செயலாக்குகிறது, இதிலிருந்து படுகொலையின் அசுரன் வெளிப்படும்; குறிப்பாக சமூக சிந்தனை பரவலாகி, இப்போது பிரிவுகள், பகிரப்பட்ட குடியிருப்புகள் மற்றும் துணை கலாச்சார இதழ்கள் முதல் தேவாலயங்கள் மற்றும் தொழிற்சங்கங்கள், நிர்வாகம், அரசியல் வர்க்கம் (குறிப்பாக பசுமைவாதிகள் மத்தியில்) மற்றும் விஞ்ஞானம் வரை பரவியுள்ளது. இதுவரை இது பொது மன வியாபாரத்தில் ஒரு வினோதமான நிலம் போல் தோன்றலாம், ஆனால் பணத்தின் முற்போக்கான நெருக்கடியால், யூத-விரோதத்தின் புத்துயிர் பெற்ற அரசியல் பொருளாதாரம் பாதிப்பில்லாதது தவிர வேறொன்றுமில்லை என்பது விரைவில் தெளிவாகிவிடும்:

வளர்ச்சியின் வேறுபட்ட கட்டத்தில், இதேபோன்ற நிகழ்வுகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு காணப்பட்டன. 20 ஆம் நூற்றாண்டில் ஃபோர்டிஸ்ட் தொழில்மயமாக்கல் மற்றும் மொத்த முதலாளித்துவத்திற்கான மாற்றத்தின் கட்டமைப்பு முறிவுகள் 1980 களில் இருந்து தேசிய சோசலிசத்தால் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றுவது வரை மேற்கத்திய சமூகங்களை, குறிப்பாக ஜேர்மனிய சமூகங்களை ஆழமாக உலுக்கியது. முதல் பெரிய யுத்த பேரழிவிற்கு முன்பே, அனைத்து வகையான விசித்திரமான மீட்பு சமூகங்களும் முளைத்தன: நிர்வாணவாதிகள், தீவிர சைவ உணவு உண்பவர்கள், யூத எதிர்ப்பு பிரிவினர், வாழ்க்கை சீர்திருத்தவாதிகள், மத மறுமலர்ச்சி இயக்கங்கள், பொருளாதார செய்முறை கிளப்புகள், உயிர் மற்றும் உயிரியல் கருத்துக்களைக் கொண்ட போலி அறிவியல் சமூகங்கள், "நெருக்கடி புனிதர்கள்", ஆழ்ந்த ப Buddhist த்த மற்றும் மறைநூல்வாதிகள் முதலியன அப்போதுதான் "உலக சதி" என்ற மாயை எழுந்தது, இது எல்லா விதமான வழிகளிலும் மனதைக் கடந்து சென்றது (இவை அனைத்தும் ஒரு அச்சுறுத்தல் எனக் கருதப்பட்ட தொழில்மயமாக்கப்பட்ட உலக சந்தை உறவுகளின் குருட்டு கட்டமைப்பு செயல்முறையின் ஒரு கற்பனையான அகநிலைப்படுத்தல் மற்றும் அரக்கமயமாக்கல் என எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடியவை). சில்வியோ கெசலும் இந்த அறிவார்ந்த சூழலில் தனது எழுத்துக்களை வெளியிட்டார் என்பது தற்செயல் நிகழ்வு அல்ல, அவர் இறக்கும் வரை (1930), முதலாளித்துவ நாணய கற்பனாவாதத்தின் "நெருக்கடி துறவியாக" ஒரு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டார்.

திறந்த யூத எதிர்ப்பு இந்த வண்ணமயமான பிரகாசமான பிரிவுகளின் உலகில் வளர்ந்து வளர்ந்தது, எந்த வகையிலும் நாஜிக்களிடையே மட்டும் இல்லை, அவர்கள் முதலில் அபத்தமான அரசியல் பிரிவாக இருந்தனர். தேசிய சோசலிசத்துடன் நாம் இப்போது கிட்டத்தட்ட பிரத்தியேகமாக தொடர்புபடுத்திய அனைத்தும் கருத்தியல் ரீதியாக அந்த நேரத்தில் அதன் எதிரிகளில் பலரிடமும் இருந்தன என்பது இன்று போதுமானதாக இல்லை. மற்ற காரணங்களுக்காக ஹிட்லர் இயக்கத்துடன் போராடிய பல்வேறு கோடுகளின் குடியேறியவர்கள் கூட தங்கள் யூத எதிர்ப்பு மற்றும் சமூக டார்வினிசத்தை அவர்களுடன் அழைத்துச் சென்று நாடுகடத்தப்பட்ட நாடுகளில் மிகவும் தொடர்புடைய போக்குகளைக் கண்டனர். ஆஷ்விட்ஸின் திகிலுடன் யாரும் தொடர்புபடுத்த விரும்பாததால், படங்களும் சுய உருவங்களும் மீட்டெடுக்கப்பட்டன.

17

மிக உயர்ந்த வளர்ச்சியில், ஒப்பிடக்கூடிய சூப் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த நூற்றாண்டின் முதல் பாதியின் பெரும் பேரழிவிற்குப் பிறகு, இரட்சிப்பு, வினோதமான வாழ்க்கை சீர்திருத்த டிங்கரிங் மற்றும் நெருக்கடி குறுங்குழுவாதம் போன்ற சித்தப்பிரமை கருத்துக்கள் அதன் முன்னோடியாக இருந்தன, ஃபோர்டிஸ்ட் "பொருளாதார அதிசயத்தின்" குறுகிய சைபீரிய கோடைக்காலம் போருக்குப் பிந்தைய சில தசாப்தங்களில் அவரது இலட்சியத்தின் நினைவையும் கூட இருந்தது ஆதியாகமம் அழிக்கப்பட்டது. ஆனால் யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரத்தின் கருத்தியல் கட்டமைப்பானது சமூகப் பண்டத்திலேயே பதுங்குகிறது, எனவே "கூட்டு மயக்கத்தில்" இருந்து அது மீண்டும் மாற்றப்பட்ட வடிவத்தில் வெடிக்கக்கூடும்.

வரலாற்று ரீதியாக குறுகிய கால செழிப்பு சகாப்தம் மார்க்சிச சமூக விமர்சனத்தில் ஆழமாக ஏறக்குறைய வெட்கக்கேடான இயந்திர வழியில் உருவாக்கப்பட்டது, பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் முறை அதன் பின்னால் மிக மோசமானதாக இருப்பதாகவும், பேரழிவு சகாப்தத்தின் ஒரே தடயங்கள் தூய்மைப்படுத்தல் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மூலமாகவே காணப்பட வேண்டும் என்ற மகத்தான மாயை. படிப்படியாக அகற்ற. இந்த பிடிவாதமான ஜனநாயகக் கருத்து இன்றுவரை (மாநில சோசலிசத்தின் சரிவால் கூட தீவிரமடைந்துள்ளது) அபத்தமாகவே உள்ளது, இருப்பினும் சந்தைப் பொருளாதாரம் செழிப்பு நீண்ட காலமாக உருகிவிட்டது. ஹேபர்மாசியன் சீர்திருத்தப் படைகளின் மூட்டையில் உண்மையான நெருக்கடிக்கு கண்மூடித்தனமாக, "முதலாளித்துவத்தை அங்கீகரிக்க முடியாத அளவிற்கு நாகரிகப்படுத்துதல்" (ஹெல்முட் டுபீல்) என்ற புத்திசாலித்தனமான முழக்கம் இப்போது கொடுக்கப்படுகிறது.

1968 முதல் புதிய இடதுசாரிகளின் தீவிர எதிர்ப்பும், பிற்கால பசுமை மாற்று இயக்கத்தைப் போலவே, அதன் அரசியல் சமூகமயமாக்கலையும் செழிப்பு சகாப்தத்தின் அடிவாரத்தில் அனுபவித்தது என்பதையும், மேற்கு மற்றும் குறிப்பாக எஃப்.ஆர்.ஜி.யின் வலுவான உலகளாவிய சந்தை நிலைப்பாட்டை எப்போதும் பேசவில்லை என்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அவர்களின் கருத்துக்கள், கருத்துக்கள், கோஷங்கள் மற்றும் கோரிக்கைகள் எப்போதும் நெருக்கடி கோட்பாட்டைக் கையாளும் போது கூட, ஒரு அமைதியான பின்னணியாக ஓரளவு "வெற்றிகரமான சந்தைப் பொருளாதாரத்தை" கொண்டிருந்தன. எவ்வாறாயினும், எல்லா பிரிவுகளிலும், ஒவ்வொரு "முறிவுக் கோட்பாடும்" வெறுக்கத்தக்க மற்றும் வெளிப்படையான தடைக்கு உட்பட்டது, இந்த அருவருப்பான பொருள் ஏறக்குறைய ஒரு பிரமாதமான முறையில் இருந்தபோதிலும், ஒருபோதும் முறையாக செயல்படவில்லை. ஒருவேளை இந்த அடக்குமுறையில் சாத்தியம்

ஒரு சமூக-பொருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் செயல்முறையாக மாறியுள்ள இந்த நெருக்கடி, எதிர்வினைகள் உருவாக வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்தது. 20 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், கடந்த நூற்றாண்டின் திருப்பத்துடன் ஒப்பிடும்போது, ​​ஒரு உயர்ந்த ஒழுங்கின் கட்டமைப்பு முறிவு ஏற்பட்டது: பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பின் புதிய வளர்ச்சியை அதன் சொந்த அஸ்திவாரங்களில் மாற்றுவதை நாங்கள் இனி கையாள்வதில்லை என்பதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன (பொதுவாக) இன்னும் நம்பிக்கையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது), ஆனால் உண்மையில் "வேலை" மற்றும் பணத்தின் பண்டம் போன்ற ஒத்திசைவின் சரிவு செயல்முறை, இதில் முதிர்ச்சியடைந்த அமைப்பு அதன் சொந்த அஸ்திவாரங்களை மீளமுடியாமல் அழிக்கிறது. யதார்த்தங்களும் நிபந்தனையற்ற பழைய இடதுசாரி தீவிரவாதத்தின் எச்சங்களும் முதலாளித்துவ புரட்சி மற்றும் காரணத்தின் சுய-தவறான அளவுகோல்களை ஈர்க்கின்றன (சில சமகால சந்தை-பொருளாதாரம்-ஜனநாயகம், மற்றவர்கள் பழைய மார்க்சிச வர்க்கப் போராட்ட மாறுபாட்டின் வெறும் மறு-உட்செலுத்துதலுடன் அதே பண்டம் போன்ற அறிவொளியில்); மறுபுறம், இந்த வகை நெருக்கடிக்கு எதிரான எதிர்ப்பானது பெருகிய முறையில் பகுத்தறிவுவாதத்திற்குள் நுழைகிறது, இது முதலாளித்துவ பகுத்தறிவை ஒழிப்பது அல்ல, ஆனால் அதன் புரட்டுப் பக்கம்தான், அது ஆரம்பத்தில் இருந்தே தன்னைக் காட்டியது போலவும், அது எவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட்டது (ஜொஹான் ஜார்ஜ் ஹாமனால் தொடங்கப்பட்டது 18 நூற்றாண்டு) பொருட்களின் வடிவ காரணத்தின் பற்றாக்குறையை சுட்டிக்காட்டியது, அதே நேரத்தில் நெருக்கடி முறிவுகளில் காட்டுமிராண்டித்தனமான சிந்தனை மற்றும் செயலுக்கு வழிவகுத்தது. இந்த தவறான மற்றும் அச்சுறுத்தும் மாற்று, பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பின் புதிய பெரிய நெருக்கடியில் இன்று மீண்டும் கட்டமைக்கப்படுவதாகத் தெரிகிறது.

80 கள் காசினோ முதலாளித்துவத்தின் சகாப்தம் மட்டுமல்ல, வணிக ரீதியாக ஊட்டமளிக்கும் மோசமான ஹேடோனிஸ்டுகளின் நுகர்வுக்கான இறுதி மாயை மட்டுமல்ல, அரசியல், சமூக-பொருளாதார, கலாச்சார மற்றும் மத பிரிவுகளுக்கு ஒரு புதிய உச்சம் (இந்த இதழில் ரோஸ்விதா ஷோல்ஸ் எழுதிய கட்டுரையையும் காண்க). இதற்கு ஊக்குவிப்பவர் புதிய இடது மற்றும் அடுத்தடுத்த பசுமை மாற்று இயக்கம், வெறுமனே மற்றும் தனிப்பட்ட முறையில். ஏற்கனவே உளவியல் இயக்கத்தின் விடுதலை அணுகுமுறைகள், "தனியுரிமையை அரசியல்மயமாக்குதல்", 70 களில் பாலின உறவுகள் பற்றிய விமர்சனங்கள் இரகசியமாகச் சென்றன, ஏனென்றால் அவை நவீன காரணமான கருத்தியல் பற்றிய விமர்சனத்துடன் ஒருபோதும் மத்தியஸ்தம் செய்ய முடியாது, பகுத்தறிவின்மை ஏற்றம். 70 களின் பலமான உலக புரட்சியாளர் ஏற்கனவே 80 களின் முற்பகுதியில் பாக்வான் சீடர்களின் ஆரஞ்சு உடையில் நடந்து சென்றார். பச்சை மாற்றுகளுடன், இயற்கை மர்மம் மற்றும் கெமோமில் தேயிலை காதல் ஏற்கனவே 80 களின் முற்பகுதியில் மலர்ந்தது; நூற்றாண்டின் திருப்பத்தின் வாழ்க்கை சீர்திருத்த வினோதங்கள் பலவீனமான நவீனமயமாக்கப்பட்ட மறுமலர்ச்சியை அனுபவித்தன.

இந்த சூழல்களில், சமூக கட்டுப்பாடுகளின் தீவிரத்தன்மையுடன், பகுத்தறிவற்ற நெருக்கடி சித்தாந்தங்களுக்கு இடமளிக்கும் ஒரு "மனநிலை" உருவாக்கப்பட்டது, இதில் பொருட்கள் போன்ற சமூகமயமாக்கலின் உண்மையான நெருக்கடி ஒரு கற்பனையான சிதைந்த வழியில் செயலாக்கப்படுகிறது. பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் முறையை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும், விமர்சிப்பதற்கும், ஒழிப்பதற்கும் பதிலாக, பகுத்தறிவற்ற மற்றும் அருமையான வழிமுறைகளுடன் போட்டியிடும் முயற்சி உள்ளது. வழங்கப்பட்ட நுட்பங்கள், நடத்தைகள், "வாழ்க்கை விதிகள்" போன்றவற்றின் நேர்மறையான தொழில் தனிப்பட்டதாக தோன்றுகிறது; ஒரு கூட்டு கருத்தியல் செயல்முறையாக, மறுபுறம், விலக்கின் முளைக்கும் விளைவு மற்றும் "மற்றவர்களை" அழிப்பது. இதற்கான தொடக்கப் புள்ளி மீண்டும் சமூகத்தின் அதிகரித்து வரும் "இயற்கைமயமாக்கல்" ஆகும், இது ஏற்கனவே ஒரு பரந்த கருத்தியல் நீரோட்டமாகத் தெரியும். 1980 களில் சமூக உறவுகளின் சமூகவியல் கருத்தை மரபுரிமையாகத் தொடங்கிய இயற்கையின் ஒரு சுருக்கக் கருத்தின் ஆரம்பத்திலேயே ஒரு "இயற்கை ஒழுங்கின்" பிரச்சாரம் பதுங்கியிருந்தது. எடுத்துக்காட்டாக, பிஷ்ஷர் பேப்பர்பேக் வெளியீட்டாளர் "தொழிலாளர் இயக்கத்தின் கோட்பாடு மற்றும் வரலாறு" ஐ நிறுத்தியதுடன், "பிஷ்ஷர் மாற்று" க்கு இணையாக, ஒரு பெரிய அளவிலான "மானுடவியல்" தொடரை அறிமுகப்படுத்தியது, பொதுவாக "குர்ஸ்புக் கெல்ட்" மற்றும் "குர்ஸ்புச்" ஊகம் "; பொதுமக்களின் மாறிவரும் தேவைகளுக்கு ஒரு எதிர்வினை. தொழிலாளர் இயக்கத்தின் முடிவு மார்க்சியம் மற்றும் அதன் புதிய இடது மறுமலர்ச்சிகள் நிச்சயமாக நிகழ்ச்சி நிரலில் இருந்தன; ஆனால் முக்கியமான தூக்குதல் செய்யப்படவில்லை, மாறாக, பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பின் அமலாக்க வரலாற்றிலிருந்து மற்றொரு கருத்தியல் சடலத்தை வெறுமனே வெளியேற்றியது: பகுத்தறிவுவாதம் மற்றும் இயற்கையின் சுருக்கக் கருத்து, அதே நேரத்தில் "சந்தை அடிப்படையிலான வாழ்க்கை உதவி" கோரப்பட்டு வழங்கப்பட்டது. பழமையான பொருட்கள் போன்ற "வர்க்கப் போராட்டம்" முன்னுதாரணத்தின் சுருக்கப்பட்ட அகநிலைமயமாக்கல் சமூகவியல் உயர் மட்ட பிரதிபலிப்பால் மாற்றப்படவில்லை, மாறாக சமூகவியலின் பின்னணியில் இருந்த பின்னடைவால்.

சமூகத்தின் விமர்சனக் கருத்தை இயற்கையின் கருத்தாக்கத்தால் சமூகத்தின் இயல்பாக்கம் மற்றும் "இயற்கை பொருளாதார ஒழுங்கிற்கு" மாற்றுவதில் இருந்து வெகு தொலைவில் இல்லை. சில்வியோ கெசலின் புத்துயிர் மற்றும் இந்த கருத்தை இடது மற்றும் தன்னாட்சி நீரோட்டங்களுக்குள் ஆழப்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து மானுடவியல் புத்துயிர் பெற்றது. இந்த விசித்திரமான "பொருளாதாரத்தின் திரும்ப" ஒவ்வொரு தீவிரமான, விடுதலையான அணுகுமுறையும் அழிக்கப்பட்டுவிட்டது; இழந்த, தலைகீழான சமூக விமர்சனத்தின் சமூக டார்வினிச மற்றும் யூத எதிர்ப்பு முகம் தெரியும். மார்க்சியத்தை மாற்ற முடியாத புதிய இடதுசாரிகள், இரண்டு தசாப்தங்களின் மத்தியஸ்த நடவடிக்கைகளில் யூத-விரோதத்தின் புதுப்பிக்கப்பட்ட அரசியல் பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு ஊக்கியாக மாறியுள்ளது,

18

இது போலவே சங்கடமாக இருக்கிறது: இந்த கருத்தியல் பிறழ்வுக்கான மிக அடிப்படையான அர்த்தத்தில் உடனடி "பொருளாதார அடிப்படை" கூட முன்னாள் இடது வரலாற்றின் ஒரு சிறியமயமாக்கலில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது வாழ்க்கை மற்றும் இருப்பு விதிகளை கண்டனம் செய்வதற்கான கேள்வி அல்ல; எவ்வாறாயினும், கேள்வி என்னவென்றால், ஒரு கோரமான பாடநூல் முறையில், பொருளாதார "இருப்பது" கருத்தியல் "நனவாக" மாறுகிறது. மையமானது ஆரம்பத்தில் முன்னாள் இயக்க தளவாடங்களின் மீதமுள்ள திட்டங்களைக் கொண்டிருந்தது: புத்தகக் கடைகள், வெளியீட்டாளர்கள், சிறிய அச்சுக் கடைகள், நகர செய்தித்தாள்கள் மற்றும் பிற ஊடகத் திட்டங்கள், காட்சி விடுதிகள் போன்றவை, அவை இயக்கத்தின் பற்றாக்குறை மற்றும் சமூக ரீதியான விமர்சன முன்னோக்கு காரணமாக, அவர்கள் உயிர்வாழ விரும்பினால் துர்நாற்ற-சாதாரண சிறு வணிகங்களாக மாற வேண்டியிருந்தது. "மாற்று வாழ்க்கை" திட்டங்கள் பின்னர் சேர்க்கப்பட்டன; கூட விடுதிகள்,

அதில் பெரும்பாலானவை ஜோர்டானைக் கடந்து சென்றன, ஆனால் பொருளாதாரத்தில் தப்பிப்பிழைத்தவர்கள் தங்களை "தொழில்" செய்ய வேண்டியிருந்தது. பலர் கடன்களுக்கு மேல் வங்கி சொட்டுகளை நம்பியிருக்கிறார்கள்; மாற்று வங்கிகள் ஜெர்மனி மற்றும் சுவிட்சர்லாந்தில் கூட நிறுவப்பட்டன. இந்த கிளிச்சின் "தொழில்மயமாக்கலின்" போக்கில், "சுய சுரண்டல்" சித்தாந்தம் தாக்கப்பட்டது (மிகவும் புரிந்துகொள்ளத்தக்கது). ஆனால் கொடுக்கப்பட்ட நிலைமைகளின் கீழ், "நேர்மையான வேலை" மற்றும் "ஒரு நாள் வேலைக்கான வெறும் ஊதியங்கள்" போன்ற வழக்கமான பிலிஸ்டைன் சித்தாந்தம் எளிதில் உருவாகக்கூடும், முரண்பாடாக பின்நவீனத்துவ "அணுகுமுறைகள்", கோட்பாடுகள் மற்றும் ஊடகங்களுடன் கலக்கிறது. சோசலிசத்திற்கும் யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரத்திற்கும் இந்த நோய்க்குறி எவ்வளவு இணைக்கத்தக்கது? மிகவும் தனிப்பட்ட நெருக்கடியில் எண்ணங்கள் எங்கு செல்கின்றன,
இன்று, மக்கள் இன்னும் பி.டி.எஸ்ஸைத் தேர்வு செய்கிறார்கள், எடுத்துக்காட்டாக, அது ஏற்கனவே தவறானது: பீர் கூடார வளிமண்டலம், வேலை சித்தாந்தம், உள்ளூர் வரலாறு மற்றும் "" மூலதனத்தின் வெறுப்பு "ஆகியவற்றின் கலவையில் உட்பொதிக்கப்பட்டுள்ளது. சித்தப்பிரமைக்குள் குதிப்பது எவ்வளவு தூரம்? யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரத்தின் மைசீலியம் மேலும் வளர்ச்சி வாய்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. மாற்று கலாச்சார காட்சியின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதி நகராட்சி "மாற்று பானைகள்" போன்ற மாநில கடன் சொட்டு சொட்டாக உள்ளது; இந்த நிதி பாராளுமன்ற பசுமை யதார்த்தங்களால் கூட குறைக்கப்படுகிறது. இதற்கு எதிர்வினை விடுதலையாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, இது சோசலிசம் மற்றும் அதன் சமூக டார்வினிச விளைவுகளையும் குறிக்கலாம்.

(முன்னாள்) இடது மற்றும் தன்னாட்சி "வேலைவாய்ப்பு" காட்சி மற்றும் பின்நவீனத்துவ ஊடகங்களின் "இலவச சவாரி" (இசை காட்சி, பத்திரிகை, விளம்பரம் போன்றவை) இந்த சாத்தியத்தை நிராகரிக்க முடியாது. இந்த வட்டங்களில், சமூக பொருட்களின் வடிவத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான எந்தவொரு விமர்சனமும் நடைமுறை அணுகுமுறைகளும் அடையப்படவில்லை; அதற்கு பதிலாக, போலி விமர்சன "நீச்சல்" என்பது கேசினோ முதலாளித்துவத்தில் அன்றைய ஒழுங்கு. பின்நவீனத்துவ கோட்பாடுகளால் (ஃபோக்கோ, முதலியன) செறிவூட்டப்பட்ட மற்றும் ஒரு பொருளாதார விமர்சனத்தை விட கலாச்சார மற்றும் ஊடகக் கோட்பாட்டைக் கொண்ட ஒரு தீர்க்கப்படாத மற்றும் பாய்ச்சப்பட்ட மார்க்சிச சிந்தனையின் எச்சங்கள் 1980 களின் முழுமையான வணிகமயமாக்கப்பட்ட நனவுடன் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ ரகசியமாக அசுத்தமான கூட்டணிகளுக்குள் நுழைய முடிந்தது.

நிச்சயமாக, தொடர்புடைய சிறிய சமூக சூழல்கள் எண்களின் அடிப்படையில் குறிப்பிடத்தக்கவை அல்ல, அவற்றின் கருத்தியல் பிறழ்வுகள் சமூக ரீதியாக பயனுள்ளதாக இருந்தாலும் கூட. குறுகிய அர்த்தத்தில், பாரம்பரியமாக குட்டி முதலாளித்துவ அல்லது ஃப்ரீலான்ஸ் (மற்றும் பெரும்பாலும் ஆபத்தானது, சாதாரண வேலைகளாகக் குறைக்கப்படுகிறது) இடதுசாரி மற்றும் பசுமை-மாற்று இயக்கங்களின் மூட்டையில் இனப்பெருக்கம் என்பது சமூக சேவை ரீதியாக மாநில சேவைத் துறைகளில் (ஆசிரியர்கள், சமூக சேவையாளர்கள் போன்றவற்றில்) புதிய SME களின் மிகப் பெரிய அளவிற்கு செல்கிறது. ) இவை மாற்று காட்சி திட்டங்களைப் போலவே இறையாண்மை கடன் நெருக்கடியைப் பற்றி மிருகத்தனமாக வெட்டப்படுகின்றன; யூத-விரோதத்தின் அரசியல் பொருளாதாரத்தின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி அதற்கேற்ப பெரியது.

நிச்சயமாக, இந்த சமூக, சமூக-உளவியல் மற்றும் கருத்தியல் குட்டி முதலாளித்துவம், பயங்கரமானது என்று உறுதியளிக்கிறது, இனி பழைய "பாட்டாளி வர்க்க வர்க்க பார்வையுடன்" முரண்பட முடியாது. "தொழிலாளர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் சித்தாந்தத்தின்" (வேளாண்மை, சுரங்க, எஃகு தொழில், கப்பல் கட்டடங்கள்) உன்னதமான துறைகள், பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் முறையின் மறுஉருவாக்கத்தை இன்னும் சுமந்து செல்வதைத் தவிர்த்து, நீண்ட காலமாக தொடங்கியுள்ளன என்பதை முன்னணியில் மற்றும் உடனடியாகக் கூறலாம். அரச கடன் மீதான சொட்டு (அதாவது "கற்பனையான மூலதனம்") எனவே பணத்தின் பெரும் நெருக்கடியில் யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரத்திற்கு பாதிக்கப்படக்கூடும்; ஒரு கெயினீசியன் மற்றும் தேசிய புள்ளிவிவர பதிப்பில் இன்னும் அதிகமாக இருக்கலாம்.

இருப்பினும், பகுப்பாய்வு ரீதியாகக் காணக்கூடிய அனைத்து சமூக கட்டமைப்புகளுக்கும் மேலாக, சுருக்கமான தனிப்பயனாக்கம் என்பது ஒரு பின்நவீனத்துவத்தின் சூப்பர் கட்டமைப்பாக உள்ளது, இது இனி சிறிய சொத்துகளுடன் பிணைக்கப்படவில்லை, ஆனால் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் மினியேட்டரைசேஷனுக்கு உட்பட்ட பொருட்களின் வேறுபட்ட முக்கிய கட்டமைப்பிற்கு இது வரலாற்று உச்சக்கட்ட புள்ளியையும் மொத்த பொருட்களின் வடிவத்தின் நெருக்கடியையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. போன்ற தலைப்பு. தனிப்பட்ட சமூகப் பிரிவுகளில் உள்ள நலன்களின் குறிப்பிட்ட பேரழிவு மற்றும் அதைத் தாண்டிய சமூக அணுக்கருவாக்கத்தின் ஒட்டுமொத்த செயல்முறை ஆகிய இரண்டும் யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரத்தின் நவீனமயமாக்கப்பட்ட மாறுபாட்டிற்கான தொடர்பு புள்ளிகளை உருவாக்க முடியும். அது உண்மையான சொற்களிலும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எந்தவொரு வெளிப்படையான செயலாக்கமும் இல்லை என்பது வெளிப்படையானது, இருப்பினும் வெளிப்படையானது மற்றும் அபத்தமானது,

ஆயினும்கூட, நெருக்கடியின் பகுத்தறிவற்ற சித்தாந்தம் சமூகத்தில் மேலோங்குவது தவிர்க்க முடியாதது அல்ல. சமூகத்தில் இருந்து நனவின் எந்த இயந்திர நிர்ணயம் இல்லாதது போலவே, பிடிவாதமான உடனடி பொருட்கள் போன்ற ஆர்வத்தின் பழமையான உள்ளுணர்வு பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பின் வரலாற்று எல்லையில் இன்னும் அதிகமாக (மற்றும் பெருமளவில்) உடைக்கக்கூடும். எவ்வாறாயினும், இதற்கு முன்நிபந்தனை என்னவென்றால், இடது மற்றும் பசுமை மாற்று இயக்கத்தின் மீதமுள்ள பங்குகளில், மாற்று நிறுவனங்கள் மற்றும் ஊடகங்களில், பின்நவீனத்துவ ஹேடோனிஸ்டிக் காட்சிகளில், கலாச்சார திட்டங்கள் மற்றும் சமூக நிறுவனங்கள் போன்றவற்றில் உள்ள கருத்துத் தலைவர்கள் எந்தவொரு வெளிப்பாட்டிற்கும் எதிராக ஒரு தீர்க்கமான நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறார்கள். யூத-விரோத அரசியல் பொருளாதாரம், அவர்கள் பிரச்சினையைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை வளர்த்துக் கொள்வதோடு, சகோதரத்துவமயமாக்கலுக்கான எந்தவொரு பொருத்தமான முயற்சியையும் நிராகரிக்கிறார்கள். இரண்டாவதாக, அச்சுறுத்தலைக் கருத்தில் கொண்டு, பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் முறையின் தீவிரமான விமர்சனம் குறித்த ஒரு புதிய சொற்பொழிவு இப்போது நிகழ்ச்சி நிரலில் உள்ளது, இது வழக்கற்றுப் போன தொழிலாளர் இயக்கமான மார்க்சியத்தை மாற்றியமைத்து விமர்சன ரீதியாக ஒழிக்கிறது, அதை வெறுமனே நீடிப்பதற்கு பதிலாக அல்லது அந்துப்பூச்சி பெட்டியில் காணாமல் போகும். ,

    பர்தா என்ற நாவல் ஒரு பிரமாண்டமான ஆயுதம்

    பர்தா என்ற நாவல் ஒரு பிரமாண்டமான ஆயுதம் ------------- நான் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு முஸ்லிம் கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணியாற்றிக் கொண...