சூஃபி ஞானி ஷிர்டி சாய்பாபா

1838 ல் நாக்பூரில் இஸ்லாமிய பெற்றோருக்கு பிறந்து ஷிர்டிக்கு வருகை புரிந்த சூபி ஞானி,குத்பு ஸமான் ஷிர்டி சாய் பாபா அசல் முஸ்லிம் ...