Tuesday, October 29, 2019

மரண உளவியல்

மரண உளவியல்
**********
மரணத்திற்கு அருகிலுள்ள அனுபவங்களைப் புரிந்துகொள்வதில் புதிய தடயங்கள் காணப்படுகின்றன
ஆராய்ச்சி சில மனோவியல் மருந்துகளுக்கு இணையாகக் காணப்படுகிறது.

உங்கள் உடலில் இருந்து மிதந்து, உங்கள் சொந்த முகத்தைப் பார்க்கும்போது, ​​உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு தீவிரமான உணர்வை, உங்கள் வாழ்க்கையில் உண்மையான,அனுபவத்தை நீங்கள் உணரும் ஒரு கனவை கற்பனை செய்து பாருங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையின் நினைவுகளாக நீங்கள் பயத்தின் ஒரு பிணைப்பைக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், ஆனால் நீங்கள் ஒரு எல்லை மீறிய நுழைவாயிலைக் கடந்து, ஆனந்த உணர்வால் கடக்கப்படுகிறீர்கள். மரணத்தைப் பற்றி சிந்திப்பது பலருக்கு அச்சத்தைத் தருகிறது என்றாலும், இந்த நேர்மறையான அம்சங்கள் மரணத்தின் விளிம்பை அடைந்தவர்கள் மீட்க மட்டுமே மரணத்திற்கு அருகிலுள்ள சில அனுபவங்களில் (என்.டி.இ) தெரிவிக்கப்படுகின்றன.

NDE களின் கணக்குகள் தன்மை மற்றும் உள்ளடக்கத்தில் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் உள்ளன. உடல் உணர்ச்சிகளை உள்ளடக்கிய ஆழ்ந்த தெளிவான நினைவுகள் அவற்றில் அடங்கும் , அவை உண்மையான நிகழ்வுகளின் நினைவுகளை விட உண்மையானவை,என்ற வலுவான தோற்றத்தை தருகின்றன. அந்த அனுபவங்களின் உள்ளடக்கத்தில் பிரபலமாக ஒருவரின் வாழ்க்கையின் நினைவுகள் “கண்களுக்கு முன்பாக ஒளிரும்”, உடலை விட்டு வெளியேறும் உணர்வும், பெரும்பாலும் ஒருவரின் சொந்த முகத்தையும் உடலையும் பார்ப்பது, ஆனந்தமாக ஒரு சுரங்கப்பாதை வழியாக ஒரு ஒளியை நோக்கி பயணிப்பது மற்றும் “ஒன்றில்” உணர்கிறது எல்லாம் உலகளாவிய ஒன்று ஆகும்.

மரணம், சொர்க்கம் மற்றும் கடவுள் இருப்பதற்கான சான்றுகளாக பலர் என்.டி.இ.க்களை கைப்பற்றியதில் ஆச்சரியமில்லை. உடலை விட்டு வெளியேறுவது மற்றும் உலகளாவியத்துடன் ஆனந்தமான ஒற்றுமை பற்றிய விளக்கங்கள் ஆன்மாக்கள் உடலை மரணத்தில் விட்டுவிட்டு பரலோக பேரின்பத்தை நோக்கி ஏறுவது பற்றிய மத நம்பிக்கைகளிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஆவணம் செய்யப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. ஆனால் இந்த அனுபவங்கள் பரந்த அளவிலான கலாச்சாரங்கள் மற்றும் மதங்களில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகின்றன, எனவே அவை அனைத்தும் குறிப்பிட்ட மத எதிர்பார்ப்புகளின் பிரதிபலிப்புகளாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. அதற்கு பதிலாக,  பொதுவான மத அல்லது கலாச்சார எதிர்பார்ப்புகளை விட அடிப்படை விஷயங்களிலிருந்து என்.டி.இக்கள் எழக்கூடும் என்று தெரிவிக்கிறது. நாம் மரணத்தை நெருங்கும்போது மூளை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதற்கான மாற்றங்களை என்.டி.இக்கள் பிரதிபலிக்கின்றன.

பல கலாச்சாரங்கள் மத நடைமுறையின் ஒரு பகுதியாக மருந்துகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, அவை மரணத்திற்கு அருகிலுள்ள அனுபவங்களுடன் ஒற்றுமையைக் கொண்டிருக்கின்றன. NDE கள் மூளை உயிரியலில் அமைந்திருந்தால், NDE போன்ற அனுபவங்களை ஏற்படுத்தும் அந்த மருந்துகளின் செயல் NDE நிலையைப் பற்றி நமக்கு ஏதாவது கற்பிக்கக்கூடும். நிச்சயமாக, என்.டி.இ.க்களைப் படிப்பது குறிப்பிடத்தக்க தொழில்நுட்ப தடைகளைக் கொண்டுள்ளது. விலங்குகளின் அனுபவத்தை ஆராய எந்த வழியும் இல்லை, ஒரு நோயாளியை மரணத்தின் வாசலில் மீட்பது அவர்களின் என்.டி.இ பற்றி நேர்காணல் செய்வதை விட மிக முக்கியமானது. மேலும், மத அரசுகளைத் தூண்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பல மருந்துகள் சட்டவிரோதமானவை, அவை அவற்றின் விளைவுகளைப் படிப்பதற்கான எந்தவொரு முயற்சியையும் சிக்கலாக்கும்.

என்.டி.இ.க்களின் போது மூளையில் என்ன நடக்கிறது என்பதை நேரடியாக ஆராய்வது சாத்தியமில்லை என்றாலும், அவர்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட கதைகள் மொழியியல் பகுப்பாய்விற்கான வளமான ஆதாரத்தை வழங்குகின்றன. ஒரு கவர்ச்சிகரமான புதிய ஆய்வில் , என்.டி.இ கதைகள் மொழியியல் ரீதியாக போதைப்பொருள் அனுபவத்தின் நிகழ்வுகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டன, இது ஒரு போதைப்பொருளை அடையாளம் காணும் பொருட்டு, மரணத்தை நெருங்கிய அனுபவத்தைப் போன்றது. குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், இது எவ்வளவு துல்லியமான கருவியாக மாறியது. கதைகள் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பெரும்பாலும் திறந்தநிலை அகநிலைக் கணக்குகளாக இருந்தபோதிலும், மொழியியல் பகுப்பாய்வு ஒரு குறிப்பிட்ட வகை மருந்துகளுக்கு மட்டுமல்ல, ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்துக்கும் என்.டி.இ.களுக்கு ஒத்த அனுபவங்களை ஏற்படுத்துகிறது.

இந்த புதிய ஆய்வு NDE களைப் பபகிர்ந்தளித்த 625 நபர்களின் கதைகளை 165 வெவ்வேறு மனநல மருந்துகளில் ஒன்றை எடுத்துக் கொண்ட 15,000 க்கும் மேற்பட்ட நபர்களின் கதைகளுடன் ஒப்பிடுகிறது. அந்தக் கதைகள் மொழியியல் ரீதியாக பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டபோது, ​​ஒரு குறிப்பிட்ட வகை மருந்தை உட்கொண்டவர்களுக்கு இறப்புக்கு அருகிலுள்ள நினைவுகளுக்கும் மருந்து அனுபவங்களுக்கும் இடையில் ஒற்றுமைகள் காணப்பட்டன. குறிப்பாக ஒரு மருந்து, கெட்டமைன், என்.டி.இ-க்கு ஒத்த அனுபவங்களுக்கு வழிவகுத்தது. கெட்டமைன் போன்ற மருந்துகளால் குறிவைக்கப்பட்ட மூளையில் உள்ள அதே வேதியியல் அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களை மரணத்திற்கு அருகிலுள்ள அனுபவம் பிரதிபலிக்கக்கூடும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

ஆராய்ச்சியாளர்கள் பல ஆண்டுகளாக அவர்கள் சேகரித்த என்.டி.இ கதைகளின் பெரிய தொகுப்பை வரைந்தனர். NDE களை மருந்து அனுபவங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க , மருந்துகள் மற்றும் பல்வேறு பொருட்களுடன் நேரடியான அனுபவங்களை விவரிக்கும் கணக்குகளின் திறந்த மூல தொகுப்பான ஈரோயிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வால்ட்ஸில் காணப்படும் மருந்து அனுபவக் கதைகளின் பெரிய தொகுப்பை ஆராய்ச்சியாளர்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டனர் .

இந்த ஆய்வில், என்.டி.இ.க்களை அனுபவித்தவர்கள் மற்றும் மருந்துகளை உட்கொண்டவர்கள் ஆகியோரின் நினைவுகள் மொழியியல் ரீதியாக ஒப்பிடப்பட்டன. அவர்களின் கதைகள் தனிப்பட்ட சொற்களாக உடைக்கப்பட்டு, சொற்கள் அவற்றின் பொருளுக்கு ஏற்ப வரிசைப்படுத்தப்பட்டு எண்ணப்பட்டன. இந்த வழியில், ஒவ்வொரு கதையிலும் ஒரே பொருளைக் கொண்ட சொற்கள் எத்தனை முறை பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்களால் ஒப்பிட முடிந்தது. போதைப்பொருள் தொடர்பான மற்றும் மரணத்திற்கு அருகிலுள்ள அனுபவங்களின் உள்ளடக்கத்தை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க அவர்கள் கதை உள்ளடக்கத்தின் இந்த எண் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தினர்.

இந்த ஒப்பீடுகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு மருந்துகளும் மூளையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நரம்பியல் வேதியியல் அமைப்புடன் தொடர்பு கொள்ளும் திறனால் வகைப்படுத்தப்படலாம், மேலும் ஒவ்வொரு மருந்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகைக்குள் வந்தன (ஆன்டிசைகோடிக், தூண்டுதல், சைகடெலிக், மனச்சோர்வு அல்லது மயக்க மருந்து, மயக்கம், அல்லது மாயத்தோற்றம்). ஒரே தூண்டுதல் மருந்து வகுப்பினுள் ஒரு தூண்டுதல் மருந்தின் கணக்குகள் மற்றொன்றுடன் ஒப்பிடும்போது சில ஒற்றுமைகள் காணப்பட்டன, மேலும் தூண்டுதல் மருந்து அனுபவம் மற்றும் என்.டி.இ.களின் கணக்குகளுக்கு இடையில் ஏதேனும் ஒற்றுமைகள் காணப்பட்டால். மனச்சோர்வு செய்பவர்களுக்கும் இதே நிலை இருந்தது. இருப்பினும், ஹால்யூசினோஜென்களுடன் தொடர்புடைய கதைகள் ஒருவருக்கொருவர் மிகவும் ஒத்திருந்தன, அதேபோல் ஆன்டிசைகோடிக்குகள் மற்றும் பிரமைகளுடன் இணைக்கப்பட்ட கதைகள். போதைப்பொருள் விளைவுகளை நினைவுகூருவது என்.டி.இ.க்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​ஹால்யூசினோஜன்கள் மற்றும் சைகெடெலிக்ஸ் பற்றிய கதைகள் என்.டி.இ.க்களுடன் மிகப் பெரிய ஒற்றுமையைக் கொண்டிருந்தன, மற்றும் NDE களுடன் அதிக ஒற்றுமையைப் பெற்ற மருந்து ஹால்யூசினோஜென் கெட்டமைன் ஆகும். என்.டி.இக்கள் கெட்டமைன் அனுபவங்கள் இரண்டின் விளக்கங்களிலும் மிகவும் வலுவாக குறிப்பிடப்பட்ட சொல் "யதார்த்தம்", இது என்.டி.இ.க்களுடன் இருக்கும் இருப்பின் உணர்வை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இரு அனுபவங்களுக்கும் பொதுவான சொற்களின் பட்டியலில் உயர்ந்தது கருத்து (பார்த்தது, நிறம், குரல், பார்வை), உடல் (முகம், கை, கால்), உணர்ச்சி (பயம்) மற்றும் மீறுதல் (பிரபஞ்சம், புரிந்துகொள்ளுதல், உணர்வு)ஆகியவையாகும்.

ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொற்களை அவற்றின் பொதுவான அர்த்தத்திற்கு ஏற்ப ஐந்து பெரிய முதன்மைக் குழுக்களாக வரிசைப்படுத்தினர். அந்த முக்கிய கூறுகள் கருத்து மற்றும் நனவு, மருந்து சார்பு, எதிர்மறை உணர்வுகள், மருந்து தயாரித்தல் மற்றும் நோய் நிலை, மதம் மற்றும் விழா ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு குழுவையும் கையாண்டன. கருத்து மற்றும் நனவு, மதம் மற்றும் விழா, நோய் நிலை  மருந்து தயாரித்தல் தொடர்பான மூன்று கூறுகளை என்.டி.இக்கள் பிரதிபலித்தன. கருத்து மற்றும் உணர்வு தொடர்பான கூறு “பார்வை / சுயம்” என்று பெயரிடப்பட்டது மற்றும் நிறம், பார்வை, முறை, உண்மை மற்றும் முகம் போன்ற சொற்களை உள்ளடக்கியது. “நோய் / மதம்” என்ற கூறு கவலை, விழா, நனவு மற்றும் சுயம் போன்ற கூறுகளைக் கொண்டிருந்தது, அதேசமயம் “மேக் / ஸ்டஃப்” தயாரிப்பு தொடர்பான கூறு தயார், கொதி, வாசனை மற்றும் விழா போன்ற கூறுகளைக் கொண்டிருந்தது. 

NDE களுக்கு ஒத்த அனுபவங்களை ஏற்படுத்தும் பிற மருந்துகளில் LSD மற்றும் N, N-Dimethyltryptamine (DMT) ஆகியவை அடங்கும். புகழ்பெற்ற ஹால்யூசினோஜென் எல்.எஸ்.டி என்.டி.இ.களுக்கு கெட்டமைனைப் போலவே இருந்தது, மரணத்திற்கு அருகிலுள்ள நிகழ்வு இருதய அடைப்பு காரணமாக ஏற்பட்டது. டிஎம்டி என்பது தென் அமெரிக்க தாவரங்களில் காணப்படும் ஒரு மாயத்தோற்றமாகும், இது ஷாமனிஸ்டிக் சடங்குகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது என்.டி.இ போன்ற அனுபவங்களை ஏற்படுத்தியது மற்றும் மூளையில் தயாரிக்கப்படுகிறது , இது எண்டோஜெனஸ் டி.எம்.டி என்.டி.இ.க்களை விளக்கக்கூடும் என்ற ஊகத்திற்கு வழிவகுக்கிறது . எவ்வாறாயினும், இறப்புக்கு அருகிலுள்ள மனித மூளையில் டிஎம்டியின் அளவு அர்த்தமுள்ள வகையில் மாறுகிறதா என்பது தெரியவில்லை, எனவே இந்த நிகழ்வில் அதன் பங்கு சர்ச்சைக்குரியதாகவே உள்ளது.

இந்த ஆய்வு குறிப்பிடத்தக்க பலவீனங்களைக் கொண்டுள்ளது, ஏனெனில் இது முற்றிலும் அகநிலை அறிக்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது-நிகழ்வு நிகழ்ந்து சில தசாப்தங்களுக்குப் பிறகு ஆய்வு எடுக்கப்படுகிறது. இதேபோல், ஈரோயிட் சேகரிப்பில் உள்ள கணக்குகளை உறுதிப்படுத்த எந்த வழியும் இல்லை, ஏனெனில் எந்தவொரு நபரும் தாங்கள் கூறிய மருந்தை எடுத்துக் கொண்டார்கள் அல்லது அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டதாக நம்பினர் என்பதை நிரூபிக்க வழி இல்லை. இந்த முறையில் பெறப்பட்ட கதைகளின் மொழியியல் பகுப்பாய்வு வெவ்வேறு மருந்து வகுப்புகளிடையே என்.டி.இ.க்களுடன் உள்ள ஒற்றுமையில் பாகுபாடு காட்டக்கூடும் என்பதையே இது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாக ஆக்குகிறது.

மரணத்திற்கு அருகிலுள்ள அனுபவங்களையும் கெட்டாமைன் எடுத்துக்கொள்ளும் அனுபவத்தையும் இணைப்பது ஆத்திரமூட்டக்கூடியது, ஆனால் இவை இரண்டும் மூளையில் ஒரே இரசாயன நிகழ்வுகளால் தான் ஏற்பட்டது என்ற முடிவுக்கு வரவில்லை. இந்த கருதுகோளை நிரூபிக்க தேவையான ஆய்வுகள், நோயுற்றவர்களில் நரம்பியல் வேதியியல் மாற்றங்களை அளவிடுவது தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் நெறிமுறை ரீதியாகவும் சவாலானதாக இருக்கும். எவ்வாறாயினும், இந்த உறவின் நடைமுறை பயன்பாட்டை ஆசிரியர்கள் முன்மொழிகின்றனர். மரணத்திற்கு அருகிலுள்ள அனுபவங்கள் (என்.டி.இ) மாற்றத்தக்கவையாகவும், அவற்றை அனுபவிப்பவர்கள் மீது ஆழமான மற்றும் நீடித்த விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடும், மரணம் குறித்த அச்சமின்மை உணர்வு உட்பட, கெட்டாமைன் சிகிச்சையில் ஒரு என்.டி.இ போன்ற நிலையைத் தூண்டுவதற்கு சிகிச்சையளிக்க பயன்படுத்தப்படலாம் என்று முன்மொழிகின்றனர். நோயாளிகள் அவர்கள் அனுபவிக்கக்கூடியவற்றின் “முன்னோட்டமாக”,இருப்பதால் மரணம் குறித்த அவர்களின் கவலைகளை போக்க முடியும்.பீதி அல்லது தீவிர கவலை, தலையீட்டின் நோக்கத்தை தோற்கடிக்கக்கூடிய விளைவுகள்,
மிக முக்கியமானது, இறக்கும் உளவியல் வெளிப்பாடுகளை விவரிக்க இந்த ஆய்வு உதவுகிறது. எந்தவொரு மருந்தின் அளவையும் விட இந்த தவிர்க்க முடியாத மாற்றத்தின் பயத்தைத் தணிக்க அந்த அறிவு இறுதியில் பங்களிக்கக்கூடும்.

No comments:

தீப்தி நேவலின் குழந்தைப் பருவம்

தீப்தி நேவலின் குழந்தைப் பருவம்  தீப்தி நேவல். அவரது முகநூல் பக்கத்தின் புகைப்பட உபயம் செப்டம்பர் 6, 2022 தீப்தி நேவாலின் குடும்ப வாழ்க்கையி...