Monday, April 27, 2020

இஸ்லாத்தின் லதீஃப் - 10

ஐந்தாவது லதிபா அக்ஃபா (மிகவும் மறைக்கப்பட்டவர்) என்று அழைக்கப்படுகிறது: இது இதயத்தின் நடுவில் அமைந்துள்ளது, மேலும் அல்லாஹ்வின் நெருக்கத்தை ருஹ் (ஆத்மா) உணர முடிகிறது, “அவருடைய ஜுகுலர் நரம்பை விட நாங்கள் அவருக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறோம்” (50:16).

லத்தீஃபுக்குப் பெயரிடும் மாநாடு பழைய உலகில் உள்ளவர்கள் எளிமையான மற்றும் விளக்கமான சொற்களைப் பயன்படுத்தி பெரும்பாலும் விஷயங்களை எவ்வாறு பெயரிட்டார்கள் என்பதற்கு ஏற்ப அமைந்துள்ளது, எடுத்துக்காட்டாக, சிரியாவின் பழைய பெயர் ஷாம், அதாவது வடக்கே நிலம் என்று பொருள், யேமன் என்றால் நிலம் வலப்பக்கம்.

“ரகசியம் எது, மேலும் மறைக்கப்பட்டவை (அக்பா)” (20: 7) என்ற வசனத்திலிருந்து இந்த பெயர் வந்துள்ளது, கண்ணுக்குத் தெரியாத உலகில் எதையாவது மறைப்பது அதை ஆழமாக எடுத்துச் செல்வது, 20: 7 வசனத்திலிருந்து நாம் ஏன் பலவற்றைக் காணலாம் "ரகசியம் என்ன, மேலும் மறைக்கப்பட்டவை (அக்ஃபா)" (20: 7), கண்ணுக்கு தெரியாத உலகில் ஆழமாக ஊடுருவி வருவதால் இதயத்தின் ஆழமான நிலைகளை அவை குறிப்பிடுவதால் இந்த வழியில் பெயரிடப்பட்ட லதீஃப்.

இது ஆதாமின் கதையிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, “ஆதாமே, இந்த விஷயங்களின் பெயர்களை அவர்களுக்கு (தேவதூதர்களுக்கு) தெரிவிக்கவும்” என்று அல்லாஹ் சொன்னான். ஆகவே, அவர் (ஆதாம்) அவர்களின் பெயர்களை அவர்களுக்கு அறிவித்தபோது, ​​அவர் ( தேவதூதர்கள்), “நான் உங்களிடம் சொல்லவில்லையா (நிச்சயமாக) வானம் (விண்வெளி) மற்றும் பூமியின் காணப்படாத (துணைஅணு) எனக்குத் தெரியும், மேலும் நீங்கள் (தேவதூதர்கள்) எதை வெளிப்படுத்தினாலும் (ப world தீக உலகத்தை நோக்கி கொண்டு வாருங்கள்) மற்றும் நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் எனக்குத் தெரியும். (2:33), அல்லாஹ் தம்முடைய சித்தத்தைச் செய்ய தேவதூதர்களைப் படைத்தான், மேலும் அவர்கள் எதை முன்வைக்க வேண்டும் என்பதையும், கண்ணுக்குத் தெரியாதவற்றை ஆழமாக வைத்திருப்பதையும் தேர்வு செய்கிறார்கள், இது அல்லாஹ்வின் சூழலில் இருந்து தெளிவாகிறது தேவதூதர்களின் வேலையைக் குறிப்பிடுவதற்கு முன்பு விண்வெளி மற்றும் பூமி இரண்டின் துணைஅணு (காணப்படாத) அவருக்குத் தெரியும் என்று கூறுகிறார்.

இமாம் துஸ்தாரி தனது தப்சீரில் “நாஃப்ஸ் (சுய) ஏழு வான முக்காடுகளையும் (ஹுஜூப் சமவியா) மற்றும் ஏழு பூமிக்குரிய முக்காடுகளையும் (ஹுஜூப் ஆர்தியா) கொண்டுள்ளது”, நாஃப்களை உள்ளடக்கும் விஷயங்கள், மனிதனின் தன்மை தொடர்பாக ஒரு முக்காடு என்பது நம் உள் உணர்வை உள்ளடக்கும் ஒன்று விஷயங்களைப் பற்றி, அது நம்மை மாறுபட்ட அளவுகளில் ஏமாற்றுகிறது, பின்னர் இமாம் விளக்கினார் “மனிதன் எப்போதாவது பூமியில் தன் நாஃப்களை (சுயத்தை) பூமியில் புதைக்கும்போது (அர்தான் அர்தான்), (அவனது மதிப்பையும் ஈகோவையும் குறைக்கிறான்), அவன் இதயம் (கல்ப்) எழுப்பப்படுகிறது சொர்க்கம் மீது சொர்க்கம் (சமன் சமான்). அவர் (முழுவதுமாக) தரையின் கீழ் (தஹ்தா தாரா) புதைக்கும்போது, ​​இதயம் சிம்மாசனத்தை அடைகிறது ”(அர்ஷ், அதன் கருத்து மற்றும் அது பெறும் வாழ்வாதாரம்).

அனைத்து லத்தீஃப் புள்ளிகளும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்போது, ​​அதிக ஆழத்திலிருந்து தகவல்களைச் சேகரிக்கிறோம், மேலும் வாழ்க்கையின் மிகவும் சிக்கலான படத்தைப் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

பூமியிலுள்ள அனைத்து அறிவையும் அறிந்து கொள்ள அவரது இதயம் அனுமதிக்கும்படி அல்லாஹ் தனது கையை தீர்க்கதரிசிகள் (மரக்கால்) மார்பில் வைக்கும் ஹதீஸின் பின்னணியில் உள்ள பொருள் இதுதான், எனவே அர்ஷ் (சிம்மாசனம்) அருகிலுள்ள தேவதூதர்களின் உரையாடலை அவர் புரிந்து கொள்ள முடியும், இது ஒரு பரந்த வரிசை அறிவு தேவைப்பட்டது, எனவே அவர் (அறுக்கும்) மிக உயர்ந்த தேவதூதர்களின் உரையாடலைப் புரிந்துகொள்ளத் தேவையான வாழ்க்கையின் மிகவும் சிக்கலான படத்தை ஒன்றிணைக்க முடியும்.

இந்த லதிபா புள்ளியை அடைவதன் மூலம், பிரபஞ்சம் எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதை நபர் புரிந்துகொள்ளத் தொடங்குகிறார், அதன் மறைக்கப்பட்ட யதார்த்தங்களிலிருந்து அதன் வெளிப்படையான சட்டங்கள் வரை மற்றும் விஷயங்கள் எவ்வாறு உள்ளன என்பதற்கான படத்தை முடிக்க முடியும், இதன் அர்த்தத்தை அவர் புரிந்துகொள்கிறார் “உங்களுக்காக நாங்கள் பூமியில் உள்ளதை வெளிப்படுத்தியுள்ளோம் வானம் ”, இந்த மையம் ஆழமான பார்வையுடன் தொடர்புடையது மற்றும் மற்றவர்களை உருவாக்கிய ஒருவருக்கு மட்டுமே அணுகக்கூடியது, இந்த நேரத்தில் ஒரு நபர் முனிவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

குர்ஆனில் அல்லாஹ் தன்னை அர்ஷ் (சிம்மாசனத்தில்) நிலைநிறுத்திக் கொண்டதாகக் கூறுகிறான், இது அல்லாஹ்வுக்கு எந்த வடிவமும் உடலும் இல்லை, படைப்பில் இல்லை என்பதாலும் இது ஒரு குறிப்பாகும், ஆனால் அர்ஷ் (சிம்மாசனம்), எனவே நாம் அர்ஷைக் கருத்தில் கொண்டால் ( சிம்மாசனம்) அது ஒரு இருப்பிடத்தைக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் அறிவோம், அது ஜன்னாவின் அனைத்து மட்டங்களின் முடிவிலும் மிக உயர்ந்த அளவிலான இடத்தில்தான் உள்ளது, அல்லாஹ்வில் அவர் தன்னை அர்ஷில் நிலைநிறுத்திக் கொண்டார் என்று அர்த்தம், அவர் அதை தனது குணங்களுடன் நேரடியாகவும் முழுமையாகவும் தொடர்புபடுத்துகிறார் விதத்தில், எனவே வாழ்க்கையின் மிகப் பெரிய படத்தை ஒன்றாக இணைக்கும் இந்த லதிபா புள்ளி மிகவும் மறைக்கப்பட்ட, ஆழமானதாக அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த ஐந்து லத்தீஃப் புள்ளிகள் தாரிகாவுக்கு (தஸ்ஸாவூப்பின் பாதை) அடிப்படையாகும், மேலும் இது ஒரு நபரை சுத்திகரிக்க அறிஞர்கள் பயன்படுத்தும் போதனைகள், அவை இதயத்தின் அளவுகள், அது கண்ணுக்கு தெரியாத உலகில் ஆழமாக ஊடுருவி (உணர்கிறது) அதன் மூலம் ஆன்மாவுடனான இணைப்பு. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் உள் பார்வை எந்த தீர்க்கதரிசியின் ஆழத்திலும் அந்த உலகத்திற்குள் ஊடுருவியது, பின்னர் அல்லாஹ் இந்த சாதனையை குர்ஆனில் புகழ்வதன் மூலம் தனது (மர) இதயத்தின் முழுமையுடன் இணைத்தார்.

உடலில் பாயும் போது ஆற்றலைக் கையாளும் குத்தூசி மருத்துவம் புள்ளிகளைப் போலல்லாமல், இதயம் மற்றும் ஆன்மாவுடன் இணைகிறது, லத்தீஃப் இதயத்துடன் தொடங்கி அது உடலில் எவ்வாறு ஊடுருவுகிறது என்பதைக் கையாளுகிறது, இது உடலைக் குணப்படுத்துவதற்கும் உதவுவதற்கும் மிக உயர்ந்த அணுகுமுறையாகும் .

குவாண்டம் என்ற சொல் அளவு அல்லது “எவ்வளவு” என்று பொருள்படும் லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து வந்தது, இன்று இது சிறிய துகள்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட விண்வெளியில் சிறிய துணைத் துகள்கள் நிறைந்த ஒரு பிரபஞ்சத்தைக் குறிக்கப் பயன்படுகிறது, இந்த சிறிய தன்மை தவிர அல்லாஹ்வின் அர்ஷ் (சிம்மாசனம்).

அல்லாஹ் மனிதனுக்கு கற்பிப்பது என்னவென்றால், விண்வெளி காலியாக இல்லை, அவர் பார்க்க முடியாத குவாண்டம் துகள்களிலிருந்து ஒரு முழு பிரபஞ்சத்தையும் உருவாக்கியுள்ளார், மனிதர்கள் தனித்துவமானவர்கள், அவை புத்திசாலித்தனத்துடன் இயற்பியல் உயிரினங்கள், மற்ற புத்திசாலித்தனமான உயிரினங்கள் உடல் இல்லை, வெப்ப ஆற்றல் (நெருப்பு) மற்றும் ஃபோட்டான்கள் (ஒளி) ஆகியவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ஏஞ்சல்ஸ் மற்றும் தீர்க்கதரிசி (மரக்கால்) தனது இரவு பயணத்தில் சவாரி செய்த புராக் போன்ற ஜின் போன்றவை (என் வலைப்பதிவில் “பிற உலகங்களில் வாழ்க்கை குறித்து அஹாதித்” கட்டுரை விரிவாகக் கூறுகிறது இந்த விஷயத்தில் மேலும்).

தீர்க்கதரிசி (மரக்கால்) காணப்படாத உலகின் (குவாண்டம் உலகத்தின்) ஆழங்களைப் பற்றி நேரடியாகவும் அதேபோல் ஒவ்வொரு ஆழத்திற்கும் பெயர்களைக் கொடுத்தார், ஆனால் அவை விண்வெளியில் (மற்றும் இயற்பியலில்) தங்கள் பங்கை விவரிக்கும் இருதயம் அல்ல, இமாம் தபரி அவற்றை முதலில் பதிவு செய்கிறார் பிரபஞ்சத்தின் உருவாக்கத்தைக் கையாளும் அவரது தாரிக் (வரலாறு) தொகுதி. (இன்ஷா அல்லாஹ் எதிர்கால படைப்பில் விண்வெளி பற்றிய தீர்க்கதரிசிகள் (அறுக்கும்) அறிவைப் பற்றி எழுதுவோம், இப்னு அரபி ஆன் இமேஜினேஷன் மற்றும் பிரபஞ்சத்தின் உருவாக்கம் இந்த அஹதீத்களில் பெரும்பாலானவற்றை உள்ளடக்கியது).

ஒவ்வொரு லத்தீஃப் புள்ளியும் நம் உணர்வுகளில் ஒன்றின் முழுமையுடன் தொடர்புடையது, ஹார்ட் லதிபா செவிப்புலனோடு தொடர்புடையது, ஆத்மா (அல்லது சர்) லதிபா பார்வைடன், சர் (அல்லது சர் அல் சர்) தொடுதலுடன் தொடர்புடையது, காஃபா லதிபா வாசனை மற்றும் சுவை கொண்ட அக்ஃபா லதிபா. குத்சி ஒரு ஹதீஸில் அல்லாஹ் இதைக் குறிப்பிடுகிறான், அவர் மனிதனின் புலன்களைப் பிடித்துக் கொண்டார், அதாவது பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய நபர்களின் கருத்தை வடிவமைப்பதற்காக, அவர் தனது புலன்களாக மாறினார், அதனால் அவர் அவரை அறிந்து கொள்ளவும் அவரை நேசிக்கவும் முடியும், அவர் அவரை நேசிக்கும்போது அவர் அற்புதங்கள்;

அந்த நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் (வலிமைமிக்கவனாகவும், உன்னதமானவனாகவும்): எனக்கு அர்ப்பணித்த ஒருவரிடம் பகை காட்டுகிறவன், நான் அவனுடன் போரிடுவேன். நான் அவனுக்குக் கட்டளையிட்ட மதக் கடமைகளை விட என் ஊழியர் என்னிடம் அதிகம் நேசிக்கவில்லை, மேலும் என் வேலைக்காரன் என்னை நேசிப்பதற்காக மேலதிக (கூடுதல்) வேலைகளுடன் தொடர்ந்து என்னிடம் நெருங்கி வருகிறான். நான் அவரை நேசிக்கும்போது, ​​அவர் கேட்கும் செவிப்புலன், அவர் பார்ப்பது, அவர் பார்க்கும் பார்வை, அவர் தாக்கும் கையை, அவர் நடந்து செல்லும் கால். அவர் என்னிடம் ஏதேனும் ஒன்றைக் கேட்டால், நான் அதை நிச்சயமாக அவருக்குக் கொடுப்பேன், அவர் என்னிடம் அடைக்கலம் கேட்க வேண்டுமென்றால், நான் நிச்சயமாக அவருக்கு அதை வழங்குவேன். என் உண்மையுள்ள ஊழியரின் ஆத்துமாவைப் பற்றிக் கொள்வதில் நான் தயங்குவதைப் போல நான் எதைப் பற்றியும் தயங்குவதில்லை: அவர் மரணத்தை வெறுக்கிறார், அவரைத் துன்புறுத்துவதை நான் வெறுக்கிறேன். ” (புகாரி).

கண்ணுக்குத் தெரியாத உலகில் இதயத்தின் ஆழம் மிக ஆழமான துணைஅணு மட்டத்தை அடைகிறது, ஏனெனில் நாம் இதைச் செய்ய முடியும், ஏனெனில் ஆழ்ந்த ஐயோ ஆழத்தில் இருக்கும் துகள்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஆத்மா ஐடி, எனவே சுயத்தை முழுமையாக்கி ஒரு முழுமையான நபராக மாறுகிறது (இன்சான் கமல் அல்லது பஷ்ரன் சாவியா குர்ஆன்) அல்லாஹ் ஏற்கனவே நம்மில் வைத்திருக்கும் பாதையை பின்பற்றுவதற்கான ஒரு விஷயம்.

“சொல்லுங்கள்,“ ஆவி (ரோஹ்) என் இறைவனின் கட்டளையிலிருந்து (அம்ர்) ”(17:85) அதாவது ஆன்மா என்பது பிரபஞ்சத்தின் விதிகளில் ஒன்றாகும், ஆழமான துணைஅணு ஆழத்தில் உள்ள துகள்களுக்கு இந்த வகையான விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இயற்பியலின் விதிகளை உருவாக்குவதற்கு அவை பொறுப்பு என்பதால், துகள் மாஸைக் கொடுப்பதற்கு ஹிக்ஸ் புலம் பொறுப்பாகும், இது இல்லாமல் இயற்பியலின் பெரும்பாலான விதிகள் இருக்காது, இன்னும் ஆழமான துணைத் துறையாக இருக்கும் குர்சி அல்லாஹ்வின் அறிவுக்கு பொறுப்பாகும், இது தொடர்புடையது எல்லாவற்றையும் அவை எவ்வாறு உருவாகின்றன என்பதையும், பிரபஞ்சத்தில் நேரத்தை உருவாக்குவதையும் தீர்மானிக்கும் குவாண்டம் சிக்கலானது, அல்லாஹ் தான் நேரம் என்று கூறுகிறான், அதே நேரத்தில் எல்லா படைப்புகளுக்கும் அல்லாஹ்வையும் அவனது குணங்களையும் அறிந்து கொள்ள அர்ஷ் பொறுப்பேற்கிறான், அது எல்லாவற்றையும் ஒன்றாகக் கொண்டுவருகிறது பெரிய படத்தைக் காணலாம்.

அல்லாஹ் “சிம்மாசனத்தில் (அர்ஷ்) மிகவும் கிருபையான“ இஸ்தாவா ”(நிறுவப்பட்டுள்ளது)” (20: 5), “அவர் (மனிதனை) உரிய விகிதத்தில் வடிவமைத்து, அவனுடைய (சொந்த) ஆவியின் ஒன்றை அவனுக்குள் சுவாசித்தார். அவர் உங்களுக்கு (கேட்கும் திறன்) கேட்டல், பார்வை மற்றும் உணர்வை வழங்கினார் (இதன் பொருள் அல்லாஹ்வின் சொந்த ஆவியிலிருந்தே நாம் அறிந்ததைப்போல வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடிகிறது, அதே நேரத்தில் தேவதூதர்கள் போன்ற பிற உயிரினங்களும் வாழ்க்கையை வித்தியாசமாக அனுபவிக்கின்றன): சிறிய நன்றி! ”(32: 9)

"நான் அவரை (சரியான விகிதத்தில்) வடிவமைத்து, என் ஆவியால் அவரிடம் சுவாசித்தபோது, ​​நீங்கள் (தேவதூதர்களை) அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து விடுங்கள்." இமாம் சுயூதி தனது தப்சீரில் இந்த வசனத்தைப் பற்றி கூறினார்: “ஆகவே, நான் அவரை விகிதாசாரப்படுத்தியதும், அவரை நிறைவுசெய்ததும், சுவாசித்ததும், ஓடச் செய்ததும், என் ஆவியானவர் அவரிடத்தில் இருந்ததால், அவர் ஒரு ஜீவனுள்ளவராவார் - 'ஆவியின்' இணைத்தல் அவர் ஆதாமுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறார் ”(15:29)

விஷயங்களைப் பற்றி நாம் அதிக மரியாதை செலுத்துவதன் மூலம் அவர்களுக்குள் மரியாதை செலுத்துகிறோம், கண்ணுக்குத் தெரியாத உலகில் மரியாதை என்பது உண்மையில் வழங்கப்படுகிறது, விஷயங்கள் உயர்த்தப்படுகின்றன, குறைக்கப்படுகின்றன மற்றும் சிறப்பு குணங்கள் உடையவை, இது தேவதூதர்களின் பாத்திரத்தின் ஒரு பகுதியாகும், “நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் எனக்குத் தெரியும் (ஏஞ்சல்ஸ்) வெளிப்படுத்துங்கள் (ப world திக உலகத்தை நோக்கி கொண்டு வாருங்கள்) மற்றும் நீங்கள் எதைத் திரும்பப் பெற்றீர்களோ (துணை உலகில் ஆழமாக) ”(2:33) கண்ணுக்குத் தெரியாத உலகில் அல்லாஹ்வுக்கும் மனித ஆத்மாவுக்கும் உரிய மரியாதை ஒரு இடத்தால் குறிக்கப்படுகிறது, அதுதான் அவர் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்ட அர்ஷ், எனவே அல்லாஹ் எதையாவது அவரிடமிருந்து தானே என்று சொல்வதன் மூலம் அதை அவனுக்குக் கொண்டுவருவதே ஆகும், எனவே ஆத்மா அர்ஷிலிருந்து தோன்றியது.

'மனிதனின் இதயம் "ஒரு மனிதனின் உண்மையான சாராம்சம்" (அல் ஜுர்ஜானி) என்று அழைக்கப்படுகிறது, இதில் "உள்ளார்ந்த அனைத்து நிலைகளும்" (அல் ஹக்கீம் அல் திர்மிதி) உள்ளது, மேலும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு (அறுக்கும்) இது வெளிப்படும் இடம். அல்லாஹ்வை (தக்வா) உணர்ந்து அறிந்து கொள்ளும் மனிதனின் திறனைப் பற்றி நபி (ஸல்) தனது இதயத்தை சுட்டிக்காட்டும்போது “கடவுள்-போர்க்குணம் இங்கேயே இருக்கிறது” (அல் தக்வா ஹஹுனா), இது அல்லாஹ்வை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளும் திறனைக் கொண்டிருப்பது, அல்லாஹ் சொன்ன மற்றுமொரு விஷயம் அவனை சரியாக அறிந்திருக்கிறது, அவர் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்ட அர்ஷ்.

இவை இஸ்லாத்தின் ஐந்து லத்தீப் புள்ளிகள், உடலில் அதிகமானவை உள்ளன, ஆனால் அறிஞர்கள் இவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறார்கள், பின்வரும் இரண்டு லத்தீப் புள்ளிகள் உடலில் வேறு எங்கும் உள்ளன மற்றும் இதயம் மற்றும் ஆன்மாவுடன் மறைமுகமாக தொடர்புடைய தனித்தனி பாத்திரங்களைக் கொண்டுள்ளன.

No comments:

எழுத்தாளர் எச்.முஜீப் ரஹ்மானுடன் ஒரு நேர்காணல் தொடர்ச்சி

எழுத்தாளர் எச்.முஜீப் ரஹ்மானுடன் ஒரு நேர்காணல் 5 நேர்காணல் செய்பவர்: திரு. ரஹ்மான், நீங்கள் சூஃபிசம் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க சூஃ...