Monday, April 27, 2020

இஸ்லாத்தின் லதீஃப் - 6

அபு சயீத் (ர) அவர்கள் கூறியதாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது: “நபி (ஸல்) அவர்களின் தோழர்கள் ஒரு குழு (அல்லாஹ்வின் ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்தை மேற்கொண்டு, அவர்கள் (தேசத்தின்) ஒன்றில் நிறுத்தப்படும் வரை பயணம் செய்தனர். அரபு பழங்குடியினர். அவர்கள் விருந்தோம்பல் கேட்டார்கள், ஆனால் அவர்கள் அவர்களை வரவேற்க மறுத்துவிட்டார்கள். அந்த கோத்திரத்தின் தலைவர் ஒரு தேள் குத்தப்பட்டார், அவர்கள் எல்லாவற்றையும் முயற்சித்தார்கள், ஆனால் எதுவும் அவர்களுக்கு உதவவில்லை. அவர்களில் சிலர், 'முகாமிட்டுள்ள (எங்களிடம்) உள்ளவர்களிடம் நீங்கள் ஏன் செல்லக்கூடாது, அவர்களுடன் ஏதாவது ஒன்றைக் காணலாம்.' எனவே அவர்கள் அவர்களிடம் சென்று, 'மக்களே, எங்கள் தலைவர் ஒரு தேள் குத்தப்பட்டார், நாங்கள் எல்லாவற்றையும் முயற்சித்தோம், ஆனால் எதுவும் அவருக்கு உதவவில்லை. உங்களில் யாராவது ஏதாவது செய்ய முடியுமா? ' அவர்களில் ஒருவர், 'ஆம், அல்லாஹ்வின் மூலம், நான் அவருக்காக ருக்கியாவை (ஆன்மீக சிகிச்சைமுறை) ஓதுவேன், ஆனால் அல்லாஹ்வின் மூலம் நாங்கள் உங்களிடம் விருந்தோம்பல் கேட்டோம், நீங்கள் எங்களை வரவேற்கவில்லை, எனவே நீங்கள் எங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கும் வரை நான் உங்களுக்காக ருக்கியாவை ஓத மாட்டேன். ' பின்னர் அவர்கள் ஒரு ஆடு மந்தையை ஒப்புக்கொண்டார்கள். ' பின்னர் அவர் சென்று துப்பு துலக்கி, அல்-ஹம்து லில்லாஹி ரப் இல் -அலமீன் [சூரா அல்-பாத்திஹா] ஓதினார்.

(முதல்வர்) ஒரு சங்கிலியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, நடக்கத் தொடங்குவது போல் எழுந்து, அவர் மீது நோயின் அறிகுறிகள் எதுவும் இல்லை. அவர்கள் செலுத்த ஒப்புக்கொண்டதை அவர்களுக்கு செலுத்தினர். அவர்களில் சிலர் (அதாவது தோழர்கள்) தங்கள் வருவாயை தங்களுக்குள் பிரித்துக் கொள்ளுமாறு பரிந்துரைத்தனர், ஆனால் ருக்கியாவை நிகழ்த்தியவர், 'நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சென்று அவரைச் சொல்லும் வரை அவற்றைப் பிரிக்காதீர்கள். என்ன நடந்தது, பின்னர் காத்திருந்து அவர் என்ன செய்யச் சொல்கிறார் என்று பாருங்கள். ' எனவே அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் (அல்லாஹ்வின் சமாதானமும் ஆசீர்வாதமும்) சென்று என்ன நடந்தது என்று அவரிடம் சொன்னார்கள்.

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கேட்டார்கள், 'அது (அல்-பாத்திஹா) ஒரு ருக்யா என்று உங்களுக்கு எப்படித் தெரியும்? (ஆன்மீக சிகிச்சைமுறை கொண்டது) 'பின்னர் அவர்,' நீங்கள் சரியானதைச் செய்துள்ளீர்கள். (ஆடுகளின் மந்தையை) பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள், எனக்கும் ஒரு பங்கைக் கொடுங்கள். ' அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிரித்தார்கள். ” (புகாரி, முஸ்லிம்)

மனித உடல் உண்மையில் ஒளிரும், நாளோடு உயரும் மற்றும் வீழ்ச்சியடையும் மட்டத்தில் ஒளியை வெளியிடுகிறது என்பது இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனித உடலைப் பற்றி கண்டுபிடித்து புரிந்து கொண்ட ஒன்று, லத்தீப்பின் அறிவியல் இந்த உண்மையைச் சுற்றியே உள்ளது. ஒவ்வொரு லதீஃப் புள்ளியும் ஐந்து தினசரி பிரார்த்தனைகளில் ஒன்றோடு ஒத்துப்போகிறது, ஏனென்றால் அந்த புள்ளி மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் போது, ​​சூரிய அஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு (மாக்ரெப்) பிரார்த்தனையுடன் தொடங்கி, பின்னர் சூரிய அஸ்தமனம் மற்றும் நள்ளிரவு (இஷா) இடையே பிரார்த்தனைக்குச் செல்கிறது, பின்னர் விடியல் பிரார்த்தனைக்கு (ஃபஜ்ர்), பின்னர் மதியம் தொழுகை (துர்) மற்றும் கடைசியாக பிற்பகல் தொழுகை (அஸ்ர்).

நபி (ஸல்) இதைத் தானே புரிந்துகொண்டு, அக்கால அரேபியர்களின் சொற்களஞ்சியத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார், ஏனென்றால் ஒவ்வொரு பிரார்த்தனையின் சக்தியையும் நன்மையையும் அவர் (மரக்கால்) அடிக்கடி விவரித்தார், மக்கள் வாழ்வில் அதன் தகுதிகளின் வலிமை, நன்மை மற்றும் சக்தி அல்லாஹ் படைத்த அமைப்புகள் மூலம் பிரபஞ்சத்தில் அதற்காக வைத்ததை அடிப்படையாகக் கொண்டு, மனிதன் பிரபஞ்சத்தில் எதையும் பல அமைப்புகளின் மூலம் பெறும் ஒரே வழி இதுதான், இதற்கு விதிவிலக்கு அற்புதங்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு பிரார்த்தனையும் ஒரு அதிசயத்தை உருவாக்குவதாக எந்த அறிஞரும் இதுவரை கூறவில்லை ஒவ்வொரு நபரின் வாழ்க்கையிலும் நன்மைகளை வழங்குதல், எனவே அல்லாஹ் உருவாக்கிய துணை மற்றும் உடலியல் அமைப்புகள் மூலம் நபி (ஸல்) விவரிக்கும் நன்மைகள்.

இரண்டு பிரார்த்தனைகளும் எப்போதும் ஒரே மாதிரியானவை அல்ல, ஒவ்வொன்றும் மக்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு தனித்துவமான நன்மையை அளிக்கின்றன, இந்த நன்மை மனித உடலியல் மூலம் வருகிறது, மேலும் இவை ஒவ்வொரு நபர்களிடமும் இந்த நன்மையைக் கொண்டுவரும் அமைப்புகள்.

1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த அரேபியர்களின் மொழியில் நபி (ஸல்) இந்த விஞ்ஞானத்தை விளக்கினார், பிரார்த்தனை ஒளி, அவர் (பார்த்தார்) ஒவ்வொரு வழிபாட்டுச் செயலும் மனித உடலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும், மனித உடலுக்கு அது தேவைப்படுவதால் அது வெளிச்சம் அது; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “ஒவ்வொரு காலையிலும் நீங்கள் ஒவ்வொருவரின் உடலின் ஒவ்வொரு மூட்டு எலும்பிலிருந்தும் தர்மம் செய்யப்படுகிறது. அல்லாஹ்வின் மகிமைப்படுத்துதலின் ஒவ்வொரு சொல்லும் (அதாவது சுபன்-அல்லாஹ்) ஒரு தர்மச் செயலாகும், மேலும் அவரைப் புகழ்ந்து பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் (அதாவது அல்-ஹம்து லில்லா) தர்மத்தின் செயலாகும், மேலும் விசுவாசத்தின் ஒவ்வொரு சொல்லும் (அதாவது லா இலாஹா இல்லல்லாஹ்) தர்மத்தின் செயல், மற்றும் அவரது மகத்துவத்தின் ஒவ்வொரு சொல்லும் (அதாவது அல்லாஹு அக்பர்) தர்மத்தின் செயல்; நல்லதைக் கட்டளையிடுவது தர்மத்தின் செயலாகும், அவமதிப்புக்குரியதைத் தடுப்பது தர்மத்தின் செயலாகும்; முன்னதாக (அட்-துஹா) ஒருவர் வழங்கும் இரண்டு ரக்அத் பிரார்த்தனை இதற்கெல்லாம் போதுமானதாக இருக்கும். ” (முஸ்லிம்).

பாலைவனத்தில் வாழும் ஒரு கல்வியறிவற்ற மக்களை அறியாமையிலிருந்து (ஜஹாலியா) வெளியே கொண்டு வந்து அவர்களை அறிவியலில் அடித்தளம் செய்ய நபி (ஸல்) பயன்படுத்திய மொழி இது, அவர்கள் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய வார்த்தைகளில் அறிவியலை வெளிப்படுத்தினார், அவருடைய முறை ஆச்சரியமாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருந்தது, ஏனெனில் இதன் விளைவாக இந்த கல்வியறிவற்ற மக்களில் 30 ஆண்டுகளில் உலகின் மிகப் பெரிய வல்லரசுகளான ரோமானியர்கள் மற்றும் பெர்சியர்களை தோற்கடித்து, அறிவு, அறிவியல் மற்றும் ஞானத்தின் அடிப்படையில் ஒரு உலக சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவினர்.

உடலைச் சுத்திகரிப்பதற்கும், இதயத்தைத் திறப்பதற்கும் உள்ள முக்கியத்துவத்தை நபி புரிந்து கொண்டார், எனவே அல்லாஹ் தனது செவிப்புலன் மற்றும் பார்வை போன்ற அனைத்து புலன்களையும் பிடிப்பதன் மூலம் உடலின் வழியாக தனது கருத்தை வழிநடத்த முடியும், அதனால்தான் அவர் (அறுக்கும்) தனது திறமைகளில் அதிகரித்த ஒளியைக் கேட்டார் , “அல்லாஹ்வே, என் இருதயத்தில் வெளிச்சம், என் செவிக்கு வெளிச்சம், என் பார்வையில் வெளிச்சம், என் வலதுபுறம் வெளிச்சம், என் இடதுபுறத்தில் ஒளி, எனக்கு முன்னால் வெளிச்சம், எனக்குப் பின்னால் வெளிச்சம், எனக்கு மேலே ஒளி, எனக்கு கீழே ஒளி, மற்றும் எனக்கு வெளிச்சம் கொடுங்கள், ”(புகாரி) வேறுவிதமாகக் கூறினால், உடலில் உள்ள மின்காந்த புலத்தை அதிகரிப்பதன் மூலமும் அதைச் சுற்றியுள்ளதன் மூலமும் எனது திறமைகளின் உள்ளுணர்வை வலுப்படுத்துகிறது, இதனால் 'நான் எப்போதும் ஒரு சரியான நிலையில் இருக்கிறேன்'.

No comments:

எழுத்தாளர் எச்.முஜீப் ரஹ்மானுடன் ஒரு நேர்காணல் தொடர்ச்சி

எழுத்தாளர் எச்.முஜீப் ரஹ்மானுடன் ஒரு நேர்காணல் 5 நேர்காணல் செய்பவர்: திரு. ரஹ்மான், நீங்கள் சூஃபிசம் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க சூஃ...