Monday, April 27, 2020

இஸ்லாத்தின் லதீஃப் - 9

நான்காவது லதிபா காஃபி (மறைக்கப்பட்ட) என்று அழைக்கப்படுகிறது: இது ஆன்மா லதிபாவிற்கு கீழே அமைந்துள்ளது மற்றும் அல்லாஹ்வின் இருப்பை உணரவும் , ஆன்மாவை முழுமையாக்குவதற்கான தொடக்கமாகவும் செயல்படுகிறது, இது உள்ளுணர்வையும் குறிக்கிறது.

“இதோ அவர் தனது ஆண்டவரிடம் இரகசியமாக அழுதார் (காஃபியா)” (19: 3), இந்த புள்ளிகளுக்கான பெயர்கள் கண்ணுக்குத் தெரியாத உலகைக் குறிக்கின்றன, மேலும் ஒரு நபர் அதை ஆழமாக உணர முடியும், அல்லாஹ்வால் மறைக்கப்படுவது இரகசியமானதை விட ஆழமானது , அவர் குருவானில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி.

குர்ஆனில் காணப்படாத உலகத்தின் முடிவும், உருவாக்கப்பட்ட பிரபஞ்சமும் “சித்ரத் அல் முந்தாஹா” என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது மிக அதிக எல்லை (ஆழம்), இது அல்லாஹ்வின் அர்ஷ் (சிம்மாசனம்), எந்தவொரு மனிதனும் அர்ஷை கடக்கவோ அல்லது என்ன இருக்கிறது என்பதை அறியவோ முடியாது, ஜன்னா (அல் இஸ்ரா வால் மிராஜ்) க்கு ஏறிய இரவில் சித்ரத் அல் முந்தாஹாவை நபி (ஸல்) அடைந்ததன் முக்கியத்துவம் இதுதான்.

நமக்கு முன்னால் ஒரு வகை ஆழமாக இருக்கும் அணுவைப் பார்ப்பதை நாம் கற்பனை செய்து பார்க்க முடிந்தால், இன்னொருவர் ஜன்னாவுக்கு (சொர்க்கம்) செல்கிறார், இது ஒவ்வொரு அணுவிலும் இருக்கும் அதே ஆழங்கள் தான், ஆனால் இது முழு பிரபஞ்சத்திலும் பரவுகிறது, அதன் ஒவ்வொரு நிலைகளும் விண்வெளியில் ஆழமான துணைஅணு ஆழத்தில் உள்ளது. ஜன்னாவின் ஒவ்வொரு நிலைக்கும் (சொர்க்கம்) இருதயம் ஒரு ஆழமான மட்டத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும், எனவே அது இருப்பதை அனுபவிக்க முடியும், இல்லையெனில் அது குருடாக இருக்கும், அல்லாஹ் வெவ்வேறு தீர்க்கதரிசிகளை ஒவ்வொரு ஆழத்திலும் மக்களை வழிநடத்தும் பொறுப்பில் வைத்தான். இதயம், மக்கள் வெவ்வேறு தீர்க்கதரிசி (என) பார்வையிட ஒரு காரணம்.

“(அல்லாஹ்) தன் வேலைக்காரனுக்கு உத்வேகம் அளித்தான்- (அல்லாஹ்) அவன் (எதைக் கூறினான்) தெரிவிக்கிறான். (நபி) இதயம் எந்த வகையிலும் அவர் கண்டதை பொய்யாக்கவில்லை. ” (53: 10-11) தீர்க்கதரிசிகளின் இதயம் கண்ணுக்குத் தெரியாத உலகின் ஆழமான பகுதியைக் காணும் திறன் கொண்டது, மேலும் இது முக்கியமானது என்று அல்லாஹ் சொன்னான், தீர்க்கதரிசி (மரக்கால்) பார்க்க முடியாவிட்டால், அவனுடைய (மரக்கால்) இதயம் அதிலிருந்து அலைந்திருக்கும் பார்வையும் கற்பனையும் ஏதோவொன்றை உருவாக்கியிருக்கும், ஏனெனில் அது அதிகமாகிவிட்டது, “லோட்-மரத்தின் அருகே (அதிக எல்லைக்கு) யாரும் கடந்து செல்லக்கூடாது… (அவருடைய) பார்வை ஒருபோதும் மாறவில்லை, தவறாக நடக்கவில்லை! அவருடைய இறைவனின் அடையாளங்களில், மிகப் பெரியதைக் கண்டார்! ” (53: 14,17-18)

படைப்பின் இந்த ஆழமான ஆழத்தில் அல்லாஹ் படைத்ததைக் காணும் திறனுக்காக குர்ஆனில் அல்லாஹ் தன் இதயத்தின் தரத்தைப் புகழ்கிறான். இரவு பயணம் இதயத்தின் ஒரு பயணமாக இருந்தது, தீர்க்கதரிசி (மரக்கால்) உடல் உலகத்தையும் காணாத உலகத்தையும் தனது உள் பார்வையால் பார்த்தார்.

இந்த பயணத்தைப் பற்றி பதிவுசெய்யப்பட்ட எல்லாவற்றிலிருந்தும், இங்கு தொடர்புபடுத்த முடியாதது, அறிஞர்கள் இஸ்லாத்தில் லத்தீப்பின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்து கொண்டனர், படிக்காத மக்கள் வெறுமனே அல்லாஹ் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு “ஏதாவது” கொடுத்ததாகக் கூறுவார்கள் இந்த பயணத்தில் நடக்கிறது, ஆனால் "ஏதோ" என்பது ஒரு விஞ்ஞான விளக்கம் அல்ல, மறுபுறம் அறிஞர்கள் மனித உடலின் பின்னால் உள்ள அறிவியலைக் கழித்தனர், அது அவரை (மரக்கால்) இந்த இரவில் பார்க்க அனுமதித்தது, இது லத்தீப்பின் பின்னால் உள்ள அறிவியல். (இரவு பயணத்தின் முழுமையான விவரத்தை எனது வலைப்பதிவில் “இஸ்ரா வால் மிராஜின் ஒருங்கிணைந்த அஹதீத்” என்ற கட்டுரையில் படிக்கலாம்).

அறிஞர்கள் இரவு பயணத்தின் நிகழ்வுகளையும், அது தொடர்பான வசனங்களையும் நம்மை விட ஆழமாகப் புரிந்துகொண்டு, அதிலிருந்து மனித ஆன்மா மற்றும் சுயத்தைப் பற்றிய அறிவைப் பெற்றனர், அல்லாஹ் பிரபஞ்சத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள (அஸ்பாப்) சட்டங்களால் விஷயங்கள் நிகழ்கின்றன, இது ஒரு விஷயம் அவற்றையும் அவற்றின் பின்னால் உள்ள அறிவியலையும் அறிந்து கொள்வது.

"உங்கள் இறைவன் அல்லாஹ், வானங்களையும் பூமியையும் ஆறு ஏயன்களில் (காலங்களில்) படைத்து, பின்னர் சிம்மாசனத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டான்; அவர் விரைவான முயற்சியில் பகலை மறைக்கிறார்; அவர் தனது கட்டளைக்கு (பிரபஞ்சத்தின் விதிகள், எ.கா. இயற்பியல்) கீழ்ப்படியும்படி சூரியன், சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்களை உருவாக்கினார்; எல்லா படைப்புகளும் கட்டளைகளும் (சட்டங்கள்) அவருக்கே உரியவை. எல்லா உலகங்களுக்கும் ஆண்டவரான அல்லாஹ் மிக உயர்ந்தவன்! ” (விண்வெளியில் காண்கிறோம்) (7:54).

No comments:

எழுத்தாளர் எச்.முஜீப் ரஹ்மானுடன் ஒரு நேர்காணல் தொடர்ச்சி

எழுத்தாளர் எச்.முஜீப் ரஹ்மானுடன் ஒரு நேர்காணல் 5 நேர்காணல் செய்பவர்: திரு. ரஹ்மான், நீங்கள் சூஃபிசம் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க சூஃ...