Saturday, May 09, 2020

அழகியலின் அரசியல்

 • 'அழகியலின் அரசியல்': ஜாக் ரான்சியர் நிக்கோலா வில்லெஸ்கேஸால் பேட்டி  • கலை மற்றும் அரசியலின் மொழிபெயர்ப்பு  என்.வி: உங்கள் சிந்தனை முக்கியமாக சேர்த்தல் மற்றும் விலக்குதல் வழிமுறைகளைச் சுற்றியே, நிலைகள் மற்றும் பங்குகளை வரையறுக்கும் ஒரு பெரிய பிளவைச் சுற்றி, ஒரு செயலில் யார் பங்கேற்கலாம், யார் பங்கேற்கக்கூடாது (முதன்மையாக, அரசியல் நடைமுறையில்), மற்றும் நீங்கள் சொல்லும் சமீபத்திய படைப்புகளில் , “உணர்ச்சியின் விநியோகம்” (le partage du sensible), இதனால் அரசியலின் அழகியல் தோற்றத்தை வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டுவருகிறது. ஆனால் 18 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் தோன்றிய “கலையின் அழகியல் ஆட்சி” நவீன அரசியலின் பிறப்புடன் பிரிக்கமுடியாத வகையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற இந்த இரண்டாவது, மேலும் வரலாற்று முன்மொழிவு உங்களிடம் உள்ளது, இதில் மக்களின் மற்றும் பாட்டாளி வர்க்கத்தின் நாவல் புள்ளிவிவரங்கள் வெளிவந்தன அரசியல் நடிகர்கள்.   1) அரசியலுக்கும் அழகியலுக்கும் இடையிலான இந்த வரலாற்று தொடர்பையும், உணர்ச்சியின் பரவலின் உங்கள் பொதுவான (இன்னும் அடிப்படை இல்லையென்றால்?) ஆய்வறிக்கையுடன் அது வெளிப்படுத்தப்பட்ட விதத்தையும் நீங்கள் விளக்க முடியுமா?  ஜே.ஆர்: கலையை அடையாளம் காணும் ஒரு ஆட்சியாக அழகியலின் பிறப்பு கலை நடைமுறைகளின் நிலையை நிர்ணயிக்கும் படிநிலைகளின் தொகுப்பைத் தூக்கியெறிவதையும் அவற்றின் உணர்ச்சி உணர்வின் தன்மையையும் குறிக்கிறது: தாழ்வு மனப்பான்மை அல்லது பிரபுக்களால் தீர்மானிக்கப்படும் கலை மற்றும் வகைகளின் வரிசைமுறை அவர்களின் பாடங்களில், அதாவது, இறுதியில் அவர்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளால் நடத்தப்பட்ட தரவரிசை; ஒரு படிநிலை கட்டமைக்கப்பட்ட உலகில் வரையறுக்கப்பட்ட சமூக இடங்களுக்கு படைப்புகள் மற்றும் நடைமுறைகளை அடிபணிதல்; ஒரு உயரடுக்கின் பாதுகாப்பாக இருந்த ஒரு வகையான உணர்திறன் வடிவமாக சுவை வரையறை; செயலற்ற பொருளைக் கட்டளையிடும் செயலில் உள்ள வடிவத்தின் திட்டத்தின் படி கலை நடைமுறையின் வரையறை. அழகியல் இந்த மாளிகையின் அழிவைக் குறிக்கிறது: வரலாற்று ஓவியத்திற்கு எதிராக வகை ஓவியத்தை மீண்டும் நிலைநிறுத்தியதற்கு அனைத்து பாடங்களும் சமமான நிலையை பகிர்ந்து கொள்ளத் தொடங்குகின்றன; இலக்கு இல்லாமல் படைப்புகளின் உற்பத்தி அருங்காட்சியகங்களின் வளர்ச்சியுடன் வருகிறது; வடிவம் / பொருளின் மாதிரியை ரத்து செய்தல் மற்றும் அழகியல் தீர்ப்பின் கருத்து இல்லாமல் காந்தின் உலகளாவிய தன்மை பற்றிய வரையறை. இந்த கடல் மாற்றம்தான் ஷில்லர் அரசியல் சொற்களில் மொழிபெயர்க்கும்போது காந்தின் ஆசிரியர்களின் "இலவச நாடகம்" கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. படிநிலை உலக பார்வையை கட்டமைத்த எதிர்ப்புகளின் உறுதியான அனுபவத்தின் உணர்ச்சி நடுநிலைப்படுத்தலின் அனுபவத்தின் கோட்பாடாக அழகியல் வெளிப்படுகிறது. இதனால்தான், ஷில்லருக்கும் அவருக்குப் பின் வந்த ரொமான்டிக்கிற்கும், உணர்ச்சிகரமான வாழ்க்கையின் வடிவங்களில் ஒரு புரட்சியை அரசாங்க வடிவங்களை புரட்சிகரமாக அகற்றுவதன் மூலம் வேறுபடுத்த முடிந்தது. ஆனால், அழகியல் புரட்சியின் சிறந்த திட்டங்களுடன், தொழிலாளர்கள், பொதுவாக "செயலற்ற" உற்பத்தி அல்லது இனப்பெருக்கம், அழகியல் அணுகுமுறைகளை உள்வாங்குதல், அவர்களின் ஆயுதங்கள் அல்லது அவர்களின் மொழியால் செய்யப்படும் உழைப்பிலிருந்து அவர்களின் பார்வையை பிரிப்பதற்கான வழிகள் அவர்களின் சமூக சூழலின் மொழி வடிவங்களிலிருந்து. தொழிலாளர்களின் விடுதலை இந்த இடைவேளையின் செயல்முறைகள் மூலம் வந்தது, அவை எதிர்-கலாச்சார நிகழ்வுகள் அல்ல, ஆனால் வேறுபாடுகள் மற்றும் படிநிலைகளை நடுநிலையாக்குவதற்கான வழிகள், இதில் ஒரு நிலை, உணர்வு மற்றும் பேசும் முறை ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. அவர்களின் கைகளால் அல்லது அவர்களின் மொழியால் நிகழ்த்தப்படும் உழைப்பிலிருந்து அவர்களின் பார்வையை அவர்களின் சமூக சூழலின் மொழி வடிவங்களிலிருந்து பிரிக்கும் வழிகள். தொழிலாளர்களின் விடுதலை இந்த இடைவேளையின் செயல்முறைகள் மூலம் வந்தது, அவை எதிர்-கலாச்சார நிகழ்வுகள் அல்ல, ஆனால் வேறுபாடுகள் மற்றும் படிநிலைகளை நடுநிலையாக்குவதற்கான வழிகள், இதில் ஒரு நிலை, உணர்வு மற்றும் பேசும் முறை ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. அவர்களின் கைகளால் அல்லது அவர்களின் மொழியால் நிகழ்த்தப்படும் உழைப்பிலிருந்து அவர்களின் பார்வையை அவர்களின் சமூக சூழலின் மொழி வடிவங்களிலிருந்து பிரிக்கும் வழிகள். தொழிலாளர்களின் விடுதலை இந்த இடைவேளையின் செயல்முறைகள் மூலம் வந்தது, அவை எதிர்-கலாச்சார நிகழ்வுகள் அல்ல, ஆனால் வேறுபாடுகள் மற்றும் படிநிலைகளை நடுநிலையாக்குவதற்கான வழிகள், இதில் ஒரு நிலை, உணர்வு மற்றும் பேசும் முறை ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது.  2) மேலும் பொதுவாக, வரலாறு மற்றும் தத்துவத்தின் சொற்பொழிவுகள் உங்கள் படைப்பில் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன? ஒருபுறம், உணர்ச்சியின் பரவலைப் பற்றிய உங்கள் ஆய்வறிக்கை ஒரு வரலாற்று வரலாற்று தத்துவ அறிக்கையாகத் தோன்றுகிறது; மறுபுறம், தேர்ச்சி பற்றிய சொற்பொழிவுகளின் விமர்சனத்தை மையமாகக் கொண்ட ஒரு சரியான வரலாற்று ஆய்வுக்குப் பிறகு, உங்கள் பணி படிப்படியாக தத்துவத்திற்கு திரும்பியதாகத் தெரிகிறது, இது கடந்த இருபது அல்லது முப்பது ஆண்டுகளில் பிரெஞ்சு சிந்தனையின் பொதுவான பரிணாமத்தை வகைப்படுத்துவதாக எனக்குத் தோன்றுகிறது.

   


   ஜே.ஆர்: ஒரு வரலாற்று நோக்குநிலைக்கும் வரலாற்று விமர்சனத்திற்கும் இடையே எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை. தத்துவம், நான் அதைப் பின்பற்றும்போது, ​​நித்தியத்தின் அறிவியல் அல்ல. இது இந்த அல்லது அந்த அனுபவத்தின் உள்ளமைவைக் கொண்டுவரும் ஒற்றை முடிச்சுகளுடன் தொடர்புடையது: கலை, அரசியல், சமூக வாழ்க்கை, தத்துவம். சிந்தனை வரலாறு, தொழிலாளர் இயக்கம், வர்க்கப் போராட்டம் போன்றவற்றிற்கான பிடிவாதமான வகைகளில் இருந்து தப்பிக்க நான் விரும்பியதால் தொழிலாளர்களின் காப்பக வளங்களைப் பற்றிய ஒரு ஆய்வைத் தொடங்கினேன். வரலாற்றாசிரியரின் வளங்களை அணிதிரட்டுவதன் மூலம் தொழிலாளர்களின் விடுதலையின் தனித்துவத்திற்கு எதிராக நான் இதை அமைத்தேன். , தத்துவஞானி மற்றும் எழுத்தாளர், அதாவது துறைகளை மட்டுமல்லாமல், தத்துவார்த்த மற்றும் அனுபவ, விஞ்ஞான மற்றும் கவிதை ஆகியவற்றையும் பிரிக்கக் கூடிய எல்லைகளை மழுங்கடிப்பதன் மூலம் சொல்ல வேண்டும். உழைப்புப் பிரிவு குறித்த பிளேட்டோவின் நூல்களில் பணிபுரியும் போது, அரசியல் மிருகத்தின் தனித்துவமான உணர்திறன் அல்லது "அரசியல் வாழ்க்கை" குறித்த ஹன்னா அரேண்ட்டின் படைப்புகள் பற்றிய அரிஸ்டாட்டில் எழுதிய நூல்கள், இந்த முன்மொழிவுகளை தொழிலாளர்களின் காப்பகங்கள் மூலம் அதன் மிக உறுதியான வடிவத்தில் நான் பகுப்பாய்வு செய்த உணர்ச்சியின் விநியோகத்தின் விதிமுறைகளில் தொடர்ந்து மொழிபெயர்ப்பதன் மூலம் அவ்வாறு செய்தேன். : ஒரு தச்சரின் நூல்கள் வழியாக கைவினைஞரின் "நேரம் இல்லாதது" பற்றிய பிளேட்டோவின் படைப்புகளையும், 19 ஆம் நூற்றாண்டின் வேலைநிறுத்தக்காரர்களின் அறிக்கைகள் மூலம் அரிஸ்டாட்டிலின் மனித பேச்சுக்கும் விலங்குகளின் குரலுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அணுகினேன். இது வரலாற்றிலிருந்து தத்துவத்திற்கு திரும்புவதற்கான ஒரு வழக்கு அல்ல, மாறாக மற்றொரு வடிவத்திற்கு சவால் விடும் வகையில் ஒரு வகை சொற்பொழிவு மற்றும் அறிவை தொடர்ந்து பயன்படுத்துதல். வரலாற்று தத்துவ உண்மைகளை மறுகட்டமைக்க உதவுகிறது, ஆனால், மேலும், வரலாற்றாசிரியர்கள் எப்போதுமே யதார்த்தங்கள் மற்றும் மனநிலைகளாக தங்கள் சூழலில் இருந்து பிரிக்க முடியாதவற்றில் பரவலாக இருப்பதை அடையாளம் காண தத்துவ பிரிவுகள் உதவுகின்றன. தடைகளாக செயல்படும் ஒழுக்க எல்லைகளுக்குள் சிறை வைக்கப்படுவதை எதிர்க்கும் ஒரு சிந்தனை திறனை அனுமதிக்க நான் இந்த வழியில் விரும்பினேன். வரலாற்று பயன்முறையிலிருந்து தத்துவ முறைக்குச் செல்வதற்கும் அதற்கு நேர்மாறாகவும் சிந்தனை ஒன்று என்றும் எல்லோரும் நினைக்கிறார்கள் என்றும் பொருள்.

     3) உணர்ச்சியின் விநியோகம் எவ்வாறு வருகிறது? புதிய "ஆட்சிகள்" எவ்வாறு உருவாகின்றன? உணர்ச்சியைப் பற்றிய உங்கள் கருத்து உண்மையில் ஃபோக்கோவின் "சவோயர்" (அறிவு) என்ற கருத்தாக்கத்திற்கு ஒத்த முறையில் செயல்படுவதாகத் தோன்றுகிறது, மேலும் அவரைப் போலவே, வரலாற்று காரண மாதிரியுடன் உங்கள் தூரத்தை கவனமாக வைத்திருப்பதாகத் தெரிகிறது, மாறாக உங்களை அந்த மட்டத்தில் நிலைநிறுத்துகிறது சேர்க்கைகள் மற்றும் உள்ளமைவுகளை வரையறுக்க, நிகழ்வுகளின் வெடிப்பு.  ஜே.ஆர்: ஆட்சிகள் ஒருவருக்கொருவர் இடியுடன் அல்லது சிலம்புகளின் மோதலால் பிரிக்கப்படுவதில்லை. ஒரு ஆட்சி என்பது ஒரு தீவிர வரலாற்று சீர்குலைவு அல்ல, அது மற்றொரு ஆட்சியை ரத்து செய்யும். ஒரு புதிய வரலாற்று கலை ஆட்சியாக “இலக்கியம்” பிறந்தது ஒரு அறிக்கை இல்லாமல், புதிய விதிகளின் நிறுவனம் இல்லாமல் நடந்தது. இது ஒரு பாரம்பரியத்தை மீண்டும் கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் நடந்தது: ரொமான்டிக்ஸ் கிரேக்க துயரத்தை அதன் செம்மொழி வளர்ப்பிற்கு எதிராக மீண்டும் கண்டுபிடித்தார். கவிதை கலைகளின் விதிமுறைகளுக்கும் வகைகளின் வேறுபாட்டிற்கும் எதிராக ரபேலைஸ், செர்வாண்டஸ் மற்றும் ஷேக்ஸ்பியரை அணிதிரட்ட அவர்கள் புறப்பட்டனர். கலை விமர்சகர்கள் வெனிஸ் நிறம், டச்சு சியரோஸ்கோரோ அல்லது ஃப்ளாண்டர்ஸின் கிராம காட்சிகளை ரபேலின் வரைதல் நுட்பம் மற்றும் ப ss சினின் அமைப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட அழகானவர்களின் விதிமுறைகளுக்கு எதிராக அணிதிரட்டுகின்றனர். அவை ஓவியத்தின் பார்வையை கலைஞரின் சைகையாகவும், பொருளின் உருமாற்றமாகவும் உருவாக்குகின்றன, இதனால் ஒரு "சுருக்க" பார்வை ஒரு நீண்ட நீட்டிப்பு சுருக்க ஓவியம் முறையானது. இவ்வாறு புலனுணர்வு ஆட்சியில் ஒரு பிறழ்வு உள்ளது, இது உருவ ஓவியங்களுக்கு ஒரு அடையாளமற்ற தெரிவுநிலையை வழங்குகிறது. ஒரு ஆட்சி என்பது சமகாலத்தில் இல்லாத பொருட்கள், கருத்து வடிவங்கள் மற்றும் விளக்க வகைகளின் வெளிப்பாடு ஆகும். இந்த வெளிப்பாடு ஒருபோதும் தேவையான கட்டமைப்பை வரையறுக்காது. புதிய தோற்றங்களை வரையறுக்கும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன, ஆனால் சில வகையான கலை வடிவங்களை சாத்தியமாக்கும் வரம்பு இல்லை. கலை வடிவங்கள் தங்களை பெரும்பாலும் பல தர்க்கங்களின் கலவையாகும். திரைப்படத்தைப் பொறுத்தவரை நான் இதில் கலந்துகொண்டேன்: 1910 கள் -1980 களின் விஞ்ஞாபனங்களின் ஆசிரியர்களால், ஒளி மற்றும் இயக்கத்தின் கலை எனக் கருதப்பட்டது, இது கதைகள் மற்றும் கதாபாத்திரங்களின் பழைய விவரிப்புக் கலையை மறந்துவிடும். இருப்பினும், இலக்கியம் அதை நிராகரிக்கும் கட்டத்தில் கதைகள் மற்றும் கதாபாத்திரங்களின் கலையை துல்லியமாக மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்கு படம் குறைவாக இல்லை. இது ஒரு கலவையான கலையின் நிலையில் குடியேறியது, அதில் வரலாற்றின் தர்க்கமும், காணக்கூடியவையும் இடைவிடாமல் பின்னிப் பிணைந்து, ஒன்றுபடுகின்றன அல்லது ஒருவருக்கொருவர் தங்களை பிரித்துக் கொள்கின்றன.

   


  4) ஒரு பொருளின் அரசியல் அல்லது கலை நிலையை, ஒரு தொடர்பு அல்லது சூழ்நிலையை எந்த நிபந்தனைகள் தீர்மானிக்கின்றன? ஏனென்றால், நீங்கள் வாதிட்டபடி, அதிகாரத்தின் இருப்பு அரசியலுக்கு அவசியமில்லை, ஓவியம், கவிதை போன்றவற்றின் இருப்பு எப்போதுமே கலைக்கு உட்பட்டது அல்ல, கலை மற்றும் அரசியல் என்பது அரிதான தன்மையால் வகைப்படுத்தப்படவில்லை, மேலும் உங்கள் சிந்தனை அலைன் பதியோவின் தத்துவத்திற்கு ஒத்த ஒரு கட்டமைப்பிற்குள் வெளிப்படுத்தப்படவில்லையா? கலை அல்லது அரசியலுக்கு தேவையான முன்நிபந்தனை 'நிகழ்வு' என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? இது இரண்டு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்: முதலாவது இலட்சியவாதத்தின் ஒரு வடிவமாக இருக்கும், ஒரு சுருக்க ஐடியாவை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துவது ஒரு செயல்பாட்டின் விதிமுறையாக செயல்படுகிறது; இரண்டாவது, முதல்வருக்கு இணையானது, நீதிபதியின் நியாயத்தன்மையின் கேள்வியை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துவதாகும்,  ஜே.ஆர்: உங்கள் கேள்வி என்னுடையது அல்ல என்று ஒரு ஆய்வறிக்கையை முன்வைக்கிறது. பொதுவாக கலை இல்லை என்று நான் கூறும்போது, ​​நான் ஒருவித எரிமலை நிகழ்வுகளுக்கு கலையை அடிபணிய வைப்பதால் அல்ல. நடைமுறைகள் மற்றும் அனுபவங்களின் ஒரு குறிப்பிட்ட கோளத்திற்கான ஒரு கருத்தாக கலை என்பது 18 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஐரோப்பாவில் மட்டுமே வெளிப்படுகிறது என்பது ஒரு உண்மை. கலைகள், வகைகள் போன்றவற்றை வரையறுக்கப் பயன்படும் நெறிமுறை வடிவங்களிலிருந்து விடுபட்டு, இது ஒரு வேறுபடுத்தப்படாத கருத்தாக வெளிப்படுகிறது என்பதும் ஒரு உண்மை. ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட கலைக்குள் கொடுக்கப்பட்ட நடைமுறையைச் சேர்ப்பதை வரையறுக்கும் புறநிலை அளவுகோல்கள் கலை ஒரு குறிப்பிட்ட யதார்த்தமாகிறது படிவம், அல்லது இந்த கலை வடிவத்துடன் தொடர்புடைய படைப்புகளின் தரத்தை மதிப்பீடு செய்ய உதவுகிறது. இதன் விளைவு எல்லாம் வல்ல நீதிபதிகளின் அமைப்பை நிறுவுவதல்ல. இதன் விளைவு என்னவென்றால், மல்லர்மே உறுதிப்படுத்தியபடி, படைப்புகள் "தங்களை நிரூபிக்க வேண்டும்", அதாவது, இந்த சக்தியின் ஒற்றை சூத்திரங்களை அவர்கள் முன்மொழிய வேண்டும், இது இனிமேல் விதிமுறைகளால் வரம்பற்றது. மேலும், இது சூத்திரங்களின் பெருக்கத்திலும், கலைக்கும் அதன் பிறக்கும் இடையிலான பரிமாற்றங்களின் பெருக்கத்திலும் விளைகிறது. விமர்சனம்தான் ஒரு வகையான துணை கலையாக மாறுகிறது.

   

  அரசியலுக்கும் இதுவே செல்கிறது. அரசியல் மூலம் அதிகாரத்தின் மூலம் அடையாளம் காணப்படாததால், அரசியல் எதுவும் இல்லை என்பதால், பல கண்டுபிடிப்புகள் வெளிப்படுகின்றன, அவை அரசியல் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ கட்டுப்படுத்தப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வரம்புகளை சவால் செய்வதற்கான பல வழிகள். ஒழுங்காக அரசியல் விஷயங்களை வரையறுப்பது, எடுத்துக்காட்டாக சமூகத்திலிருந்து வேறுபடுத்துவது, நான் “காவல்துறை” என்று குறிப்பிடுகிறேன். ஆயினும்கூட, இந்த விநியோகம் கேள்விக்குள்ளானபோது, ​​கூட்டு நடவடிக்கை இந்த அல்லது அந்த “சமூக” பிரச்சினையை அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடிய சிந்தனை மற்றும் செயல்பாட்டு திறனை வரையறுக்க பயன்படுத்தும் போது அரசியல் நடவடிக்கை தொடங்குகிறது. கலை மற்றும் அரசியலுடன், கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் உட்பிரிவுகள் அரசியல் மற்றும் கலை எது என்பதற்கான நிலப்பரப்பை தொடர்ந்து மறுகட்டமைக்கின்றன. 

     5) கலை என்பது அவசியமாக அரசியல் என்றால், “ஈடுபடும் கலையை” மற்ற கலை வடிவங்களிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுத்துவது? "ஈடுபடும் கலை" எதைக் குறிக்கிறது?  ஜே.ஆர்: கலை அவசியம் அரசியல் என்று நான் கூறவில்லை, ஆனால் அரசியல் என்பது வடிவங்களில் இயல்பாக இருக்கிறது, எடுத்துக்காட்டாக அருங்காட்சியகம், புத்தகம் அல்லது தியேட்டர். பின்னர், கலை மற்றும் கைவினைப்பொருட்கள் அல்லது ப au ஹாஸ் மாதிரிகள் படி, அல்லது தியேட்டர் அரங்கத்தை மாற்றுவதற்காக, தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு வாழ்க்கையின் அலங்காரங்களை மாற்றுவதற்கான நோக்கங்களிலிருந்து, நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ, காணக்கூடிய நிலப்பரப்பை மறுகட்டமைக்கும் எண்ணற்ற கண்டுபிடிப்புகள் உள்ளன. ஒரு சமூகம் தன்னையும் அதன் உலகத்தையும் அங்கீகரிக்கும் படங்களை மறுவேலை செய்யும் அனைவருக்கும் மேயர்ஹோல்ட் அல்லது ஆர்ட்டாட் பாணியில் கூட்டு நடவடிக்கைகளின் தளமாக. இந்த கண்டுபிடிப்புகள் கலையின் அரசியலை வரையறுக்கின்றன, அவை கலைஞரின் பயனுள்ள ஈடுபாடுகள் எதுவாக இருந்தாலும் அப்படியே இருக்கும்: கொலாஜ் குறிப்பாக இலக்கு வைக்கப்பட்ட அரசியல் கண்டனங்களுக்கும், ஒரு முழு கலாச்சார பிரபஞ்சத்தின் அழிவின் அராஜக வடிவங்களுக்கும் அல்லது எல்லாவற்றிற்கும் சமமானதாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்திய உறுதிமொழிகளுக்கும் சேவை செய்திருக்கிறது. 1920 -30 களின் சிறந்த அரசியல் கலை வடிவங்கள், ப்ரெச்சின் காவிய அரங்கம் போன்றவை, ஒரு சூத்திரத்தில் உள்ள அரசியலின் இந்த பன்மையுடன் தொடர்ந்து விளையாடுகின்றன. ஏனென்றால், நிச்சயதார்த்தம் என்ற கருத்து ஒரு கலை வடிவத்தை வரையறுக்கவில்லை. கலைஞரின் விருப்பத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காக சேவையில் வைப்பதற்கான விருப்பத்தை இது வரையறுக்கிறது. இது இரு களங்களுக்கிடையேயான பிளவுகளை முன்னறிவிக்கிறது, இது சமூக உலகத்தைப் பற்றிய செய்திகளை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் கலையை நடுநிலையாக்குவதற்கான தேவை, அல்லது தலையீட்டின் நேரடி கருவியாக மாற்றுவதன் மூலம் அதன் பிரத்தியேக கோளத்திலிருந்து அதைத் திரும்பப் பெறுதல், கிளர்ச்சி-முட்டு முதல் தாழ்த்தப்பட்ட சுற்றுப்புறங்களில் சமகால வடிவிலான தலையீடு வரை அல்லது பெரிய உலகமயமாக்கல் ஆர்ப்பாட்டங்களில் கலைஞர்களின் பங்கேற்பு வரை. வரலாற்று ரீதியாக, விமர்சனக் கலையின் தெளிவின்மை மூலம் பதற்றம் தீர்க்கப்பட்டது; ஒரு உணர்ச்சிபூர்வமான அந்நியத்தை உருவாக்குவதன் மூலம், இந்த கலை வடிவம் பார்வையாளரை சமூக உலகின் முரண்பாடுகளுக்கிடையில் இந்த அந்நியத்திற்கான காரணத்தைத் தேடவும், இந்த உணர்தல் மூலம் நடவடிக்கைக்கு அணிதிரட்டவும் தூண்டப்பட்டது. கழித்தல் நன்றியற்றது, ஆனால் ஆதிக்க ஒழுங்கின் போட்டியின் வடிவங்களும் எதிர்காலத்திற்கான மாற்றுகளும் அதன் விளைவை எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு வலுவாக இருந்த வரை இந்த அமைப்பு செயல்பட்டது. இது இனி இல்லாதபோது, ​​இந்த அமைப்பு பொருளால் காலியாகி, நேரடி அரசியல் செயல்பாட்டை நோக்கி கலைஞர்கள் இழுக்கப்படுகிறார்கள்.  வரலாறு  6) ஃபிலிம் ஃபேபில்ஸில், எந்தவொரு அடையாளத்தையும் வேறு எந்தவொருவருடனும் தொடர்புபடுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறாக, வரலாற்றின் இணை இருப்பு என நீங்கள் கருதுகிறீர்கள். இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் தோன்றியதிலிருந்து வரலாற்றை இது வகைப்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், உங்களுடையது வரலாற்றின் பின்நவீனத்துவ கருத்தாக்கம் அல்ல, வரலாற்றின் ஒரு பார்வை சீரற்ற படத்தொகுப்பு, வரலாற்றோடு நவீன உறவோடு ஒரு இடைவெளியைக் குறிக்கும் ஒரு இடஞ்சார்ந்த பார்வை, அடையாளத்துடன் மற்றும் வேறுபாட்டின் தற்காலிக கலவையாக, வரலாற்றுடன், மல்ராக்ஸின் வெளிப்பாட்டைப் பயன்படுத்த, பிற வடிவங்கள் மற்றும் பிற உள்ளமைவுகளில் மரணம் மற்றும் மறுபிறப்புக்கு இடையிலான நிரந்தர இயக்கம் என, மனிதர்கள், விஷயங்கள் மற்றும் நாகரிகங்களின் நிலையான “உருமாற்றம்”?  ஜே.ஆர்: வரலாற்றை ஒரு இணை இருப்பு என்ற எண்ணம் எந்த வகையிலும் பின்நவீனத்துவ கண்டுபிடிப்பு அல்ல. இந்த முறையில் அதைக் கைது செய்ய முடிந்தால், அது "நவீனத்துவத்தை" "மகத்தான கதை" ஆதிக்கத்துடன் பிணைக்கும் மிக எளிமையான புரிதலால் ஏற்படுகிறது. சிதறடிக்கப்பட்ட மற்றும் தன்னாட்சி கொண்ட சிறிய கதைகளின் பன்மையின் அடிப்படையில் “சகவாழ்வு” என்று நாம் கருதுகிறோம். ஆனால் இது சகவாழ்வு என்பதன் அர்த்தமல்ல, இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேலாக சகவாழ்வு என்ற கருத்து ஒரு வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதற்கான வரலாற்றின் இயக்கத்தின் மூலம் பொதிந்துள்ளது. 18 ஆம் நூற்றாண்டின் முடிவில் இருந்து, வரலாற்றை சகவாழ்வு என ஊக்குவிப்பது செயலுக்கும் வாழ்க்கைக்கும் இடையிலான பழைய எதிர்ப்பை “அழகியல்” ரத்து செய்வதோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. "வரலாறு" என்பது பெரிய செயல்களைச் செய்தவர்களின் பாதுகாப்பாகும். மீதமுள்ள மனிதகுலம் தன்னை வாழ்க்கையில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும், அதாவது வழக்கமான மற்றும் இனப்பெருக்கம். இதற்கு நேர்மாறாக, வரலாற்றின் நவீன கருத்தாக்கம் லைஃப் வேர்ல்டுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது, இதில் பிரமாண்டமான மற்றும் அடக்கமான, ஆச்சரியமான சாதனைகள், கலைப் படைப்புகள் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையின் வடிவங்கள் ஒரே செயல்முறையின் வெளிப்பாடுகளாகவும், அதே வாழ்க்கை முறையாகவும் கருதப்படுகின்றன. இந்த சமத்துவ பார்வை விடுதலையின் உறுதிமொழியை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு இயக்கமாக வரலாற்றின் கருத்தாக்கங்களை உருவாக்குவதற்கான அடிப்படையாக இருந்தது. மனநல வரலாற்றின் மேலாதிக்க வடிவம் வரலாற்று விடுதலையின் கருத்துக்களின் “கலாச்சார” விளைவு ஆகும். ஆனால் இந்த யோசனைகள் இந்த "கலாச்சார" புரட்சியில் அடித்தளமாக உள்ளன, இது தேவையான பொருட்கள், கலைப் படைப்புகள் மற்றும் புத்திசாலித்தனமான எண்ணங்கள் மற்றும் சாதனைகளின் உற்பத்தியை ஒரே பொது செயல்முறையின் பல்வேறு அம்சங்களாக மாற்றியது. கலைப் படைப்புகள் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையின் வடிவங்கள் ஒரே செயல்முறையின் வெளிப்பாடுகளாகவும், அதே வாழ்க்கை முறையாகவும் கருதப்படுகின்றன. இந்த சமத்துவ பார்வை விடுதலையின் உறுதிமொழியை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு இயக்கமாக வரலாற்றின் கருத்தாக்கங்களை உருவாக்குவதற்கான அடிப்படையாக இருந்தது. மனநல வரலாற்றின் மேலாதிக்க வடிவம் வரலாற்று விடுதலையின் கருத்துக்களின் “கலாச்சார” விளைவு ஆகும். ஆனால் இந்த யோசனைகள் இந்த "கலாச்சார" புரட்சியில் அடித்தளமாக உள்ளன, இது தேவையான பொருட்கள், கலைப் படைப்புகள் மற்றும் புத்திசாலித்தனமான எண்ணங்கள் மற்றும் சாதனைகளின் உற்பத்தியை ஒரே பொது செயல்முறையின் பல்வேறு அம்சங்களாக மாற்றியது. கலைப் படைப்புகள் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையின் வடிவங்கள் ஒரே செயல்முறையின் வெளிப்பாடுகளாகவும், அதே வாழ்க்கை முறையாகவும் கருதப்படுகின்றன. இந்த சமத்துவ பார்வை விடுதலையின் உறுதிமொழியை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு இயக்கமாக வரலாற்றின் கருத்தாக்கங்களை உருவாக்குவதற்கான அடிப்படையாக இருந்தது. மனநல வரலாற்றின் மேலாதிக்க வடிவம் வரலாற்று விடுதலையின் கருத்துக்களின் “கலாச்சார” விளைவு ஆகும். ஆனால் இந்த யோசனைகள் இந்த "கலாச்சார" புரட்சியில் அடித்தளமாக உள்ளன, இது தேவையான பொருட்கள், கலைப் படைப்புகள் மற்றும் புத்திசாலித்தனமான எண்ணங்கள் மற்றும் சாதனைகளின் உற்பத்தியை ஒரே பொது செயல்முறையின் பல்வேறு அம்சங்களாக மாற்றியது. இந்த சமத்துவ பார்வை விடுதலையின் உறுதிமொழியை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு இயக்கமாக வரலாற்றின் கருத்தாக்கங்களை உருவாக்குவதற்கான அடிப்படையாக இருந்தது. மனநல வரலாற்றின் மேலாதிக்க வடிவம் வரலாற்று விடுதலையின் கருத்துக்களின் “கலாச்சார” விளைவு ஆகும். ஆனால் இந்த யோசனைகள் இந்த "கலாச்சார" புரட்சியில் அடித்தளமாக உள்ளன, இது தேவையான பொருட்கள், கலைப் படைப்புகள் மற்றும் புத்திசாலித்தனமான எண்ணங்கள் மற்றும் சாதனைகளின் உற்பத்தியை ஒரே பொது செயல்முறையின் பல்வேறு அம்சங்களாக மாற்றியது. இந்த சமத்துவ பார்வை விடுதலையின் உறுதிமொழியை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு இயக்கமாக வரலாற்றின் கருத்தாக்கங்களை உருவாக்குவதற்கான அடிப்படையாக இருந்தது. மனநல வரலாற்றின் மேலாதிக்க வடிவம் வரலாற்று விடுதலையின் கருத்துக்களின் “கலாச்சார” விளைவு ஆகும். ஆனால் இந்த யோசனைகள் இந்த "கலாச்சார" புரட்சியில் அடித்தளமாக உள்ளன, இது தேவையான பொருட்கள், கலைப் படைப்புகள் மற்றும் புத்திசாலித்தனமான எண்ணங்கள் மற்றும் சாதனைகளின் உற்பத்தியை ஒரே பொது செயல்முறையின் பல்வேறு அம்சங்களாக மாற்றியது.

   


  7) வரலாற்றைப் பற்றிய உங்கள் அணுகுமுறையை பின்நவீனத்துவம் என்று நான் விவரிக்கிறேன், ஏனென்றால் உலகமே உருவத்தின் பொருளை உறிஞ்சி, அறிகுறிகளின் மேற்பரப்பாக மாற்றுவதாகத் தோன்றுகிறது, மேலும் குறிப்பிடுவதால் - அடையாளத்திற்கு வெளியே என்ன இருக்கிறது மற்றும் அதன் இருப்புக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது - என்பது போலவே, இழந்தது. நவீன தருணம் அடையாளத்தின் தோற்றத்தால் (அடையாளமாக) வகைப்படுத்தப்பட்டால், இந்த அடையாளம் அதன் கட்டமைப்புக்கு நேர்மாறாக ஒரு குறிப்பைக் கொண்டிருந்தது: ஆகவே, கலை களத்தில், கலை யதார்த்தத்தை எதிர்க்கக்கூடும் - ஒரு தன்னாட்சி கலை கற்பனாவாதமாக - அல்லது மாறாக அது செயல்படக்கூடும் - “ஈடுபாட்டு கலை” என்று அழைக்கப்படுபவற்றில் - இரண்டு வடிவங்களும் ஒரே நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்களாகும். ஆனால் இன்று, குறிப்பாக ஒரு இரட்டை நிறுவனம் என்ற பொருளின் விமர்சனங்களுக்குப் பிறகு, அதன் தனித்துவமான, சர்வ வல்லமையுள்ள தரம் மற்றும் இந்த கட்டமைப்பு எதிர் இழப்பால் வகைப்படுத்தப்படாத அறிகுறியாகும்.  ஜே.ஆர்: இங்கே இரண்டு பிரச்சினைகள் வேறுபடுத்தப்பட வேண்டும்: முதலாவதாக, கதை, கட்டுக்கதை, ஏற்பாடு என்ற பொருளில் வரலாறு இருக்கிறது, இரண்டாவதாக கூட்டு வாழ்க்கையின் ஒரு வடிவமாக வரலாறு இருக்கிறது. முதல் உணர்வோடு ஆரம்பிக்கலாம்: இரண்டு முக்கிய வகை கதைகளை நான் வேறுபடுத்தியுள்ளேன்: செயல்களின் ஏற்பாடாக பிரதிநிதித்துவ விவரிப்பு, அதன் மாதிரி அரிஸ்டாட்டிலியன் கட்டுக்கதை, மற்றும் "அழகியல்" கதை, இது ஒரு செயல்முறையாகும், இதன் மூலம் அறிகுறிகள் வழங்கப்பட்டு புரிந்துகொள்ளப்படுகின்றன. இது பின்நவீனத்துவத்துடனோ அல்லது அறிகுறிகளின் தன்னிறைவுடனும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. மாறாக, இந்த கதை முறை இலக்கிய யதார்த்தவாதத்துடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. செயல்களின் சங்கிலிகளின் வியத்தகு தர்க்கத்திற்கும் அன்றாட வாழ்க்கையின் முக்கியத்துவத்திற்கும் இடையிலான பழைய எதிர்ப்பை சவால் செய்தது பிந்தையது. அன்றாட வாழ்க்கை கலை விஷயமாக மாறியபோது, ​​இது பேச்சு ஆட்சியில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தையும் குறிக்கிறது. பிந்தையது ஒரு குறிக்கோள் விருப்பத்தின் வெளிப்பாடாக நிறுத்தப்பட்டது. இது வாழ்க்கைக்கு சரியான ஒரு பொருளின் வெளிப்பாடாக மாறியது. பால்சாக் உடன், எடுத்துக்காட்டாக, சுவர்கள், ஆடை, பொருள்கள் பேசத் தொடங்குகின்றன. அழகியல் கதை ஒரு பேச்சாளரின் விருப்பத்திற்கு அடிபணிந்த பழைய சொல்லாட்சிக் கலை மாதிரியின் விஷயங்களின் முக்கியத்துவத்தை எதிர்த்தது. சமூக விஞ்ஞானம், விமர்சனக் கோட்பாடு மற்றும் நவீன கலை வடிவங்கள் அனைத்தும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த விரிவாக்கத்தால் பலப்படுத்தப்பட்டன, இது பொருட்களின் பொருள் மற்றும் அறிகுறிகளின் முதிர்ச்சியற்ற தன்மை ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒரு பிரிவினை நிராகரித்தது. ஆனால் ஒப்புக் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், கூட்டு வாழ்க்கையின் ஒரு வடிவமாக வரலாறு என்பது ஒரு குறிப்பு இல்லாமல் அறிகுறிகளின் விஷயமாகும். வரலாறு என்ற சொல்லைக் குறிக்கும் விஷயத்தை யாரும் இதுவரை சந்தித்ததில்லை. நிகழ்வுகள் மற்றும் அர்த்தங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான ஒரு குறிப்பிட்ட வழி வரலாறு. இந்த வார்த்தையின் கீழ் பல ஏற்பாடுகளைச் செய்யலாம்: புளூடார்ச்சின் முறையில் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளின் வரலாறு, நவீனர்களின் சகவாழ்வு மாதிரி, ஒரு நோக்கத்தை நோக்கி இயக்கப்பட்ட வரலாறு போன்றவை. மாறாக, கூட்டு வடிவங்களையும் நாம் கருத்தரிக்க முடியும் இந்த குறிப்புக்கு உதவி இல்லாமல் வாழ்க்கை. இதேபோல், அரசியலின் "மக்கள்" ஒரு உறுதியான நிறுவனமாக இல்லை. இது மக்கள்தொகை மற்றும் அதன் கட்சிகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தவரை ஒரு துணை நிறுவனம் ஆகும். எவ்வாறாயினும், இந்த துணைத்திறன் ஒரு அரசியல் மக்களை மற்ற வகை கூட்டங்களிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது. அறிகுறிகளின் ஏற்பாடுகள் யதார்த்தத்தை எதிர்க்கவில்லை, அவை வெவ்வேறு “யதார்த்தங்களை” உருவாக்கும் அறிகுறிகளின் பிற ஏற்பாடுகளை எதிர்க்கின்றன. இது அதன் பொருள் திடத்தன்மையை எதையும் அகற்றாது, மாறாக,
  சினிமா

   

  8) அழகியல் மற்றும் அரசியலில் , கலையின் அரசியல் பரிமாணம் “கருத்து வேறுபாட்டை” உருவாக்கும் திறன், உணர்ச்சியின் நிறுவப்பட்ட விநியோகத்தை சீர்குலைத்தல் மற்றும் ஒரு பொதுவான (லு கம்யூனிசத்தை) மறுவடிவமைப்பதில் அதன் திறனில் உள்ளது என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். வெகுஜன ஊடகம் மற்றும் சலுகை பெற்ற கூட்டு உணர்வாக (“ஒரே நேரத்தில் கொல்லெக்டிவிரெசெப்சன்”, பெஞ்சமின் வெளிப்பாட்டைப் பயன்படுத்துவது) திரைப்படம் எந்த அளவிற்கு, பொதுவானவற்றை மறுவடிவமைப்பதில் சிறப்புப் பங்கு வகிக்கிறது?  ஜே.ஆர்: ஒன்றிணைக்கக் கூடாத இரண்டு யோசனைகள் உள்ளன என்று எனக்குத் தோன்றுகிறது: பிரபலமான கலை, அதாவது அனைவருக்கும் தன்னை வழிநடத்தும் கலை, மற்றும் ஒரு சமூகத்தை நிறுவும் கூட்டுக் கலை. திரைப்படம் பிரபலமான பொழுதுபோக்கின் வெகுஜன வடிவமாக வெளிவந்ததால், 1920 களில், கிரேக்க நாடகத்திற்கு அல்லது இடைக்கால கதீட்ரலுக்கு நவீன சமமானதாக இதைப் பார்க்க தூண்டியது. கோடார்ட்டின் ஹிஸ்டோயர்ஸ் டு சினீமாவில் நாம் காணும் பெரிய பாசிசக் காட்சியுடன் அதன் உடந்தையாக இருப்பதற்கான பின்னோக்கிப் படத்திற்கு திரைப்படம் உண்மையில் இல்லை, எலி ஃப a ர் போன்ற எழுத்தாளர்களுடன் நாம் காணும் ஒரு பெரிய கூட்டு விழாவின் கனவுகள் போலவே தவறானவை. 1930 கள். திரைப்பட பார்வையாளர்கள் தனிநபர்களாக இருந்தனர், அவர்கள் தியேட்டர் செல்லும் சகாக்களை விட மிகக் குறைவாகவே அடையாளம் காட்டினர். திரைப்படம் முதன்மையாக வெகுஜன உணர்ச்சிகளின் வாகனம் அல்ல, மாறாக தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் புதிய பாணிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு முறை அல்லது அன்றாட கவிதைகளுக்கு புதிய வடிவ உணர்திறன். திரைப்படத்திற்கு ஒரு மோசமான பாத்திரம் இருந்தால், அது அழகான துறையை விரிவுபடுத்தியது, பிரபலமான மற்றும் உயர் கலைக்கு இடையிலான எல்லைகளை மழுங்கடித்தது, மற்றும் மேலாதிக்க கலாச்சார அதிகாரிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படாத அழகியல் உணர்வுகள் மற்றும் மதிப்பீட்டு வடிவங்களை உருவாக்கியது.

     9) ஃபிலிம் ஃபேபிள்ஸைப் படிக்கும்போது , நீங்கள் திரைப்படங்களால் மட்டுமல்ல, புதிய அலை (முர்னாவ், ஐசென்ஸ்டீன், ரே) இன் இயக்குநர்கள் மற்றும் விமர்சகர்களின் கலாச்சாரத்தாலும் பாதிக்கப்படுகிறீர்கள் என்று ஒருவர் உணருகிறார். உங்கள் ஒளிப்பதிவு வேலைகளில் புதிய அலைகளின் தாக்கத்தைப் பற்றி மேலும் சொல்ல முடியுமா?  ஜே.ஆர்: “புதிய அலை” என்பது உண்மையில், திரைப்படத்தின் அழகியலில் புரட்சியை ஏற்படுத்திய ஒரு பள்ளி அல்ல. இது ஒரு புதிய சுவை உறுதிப்படுத்தப்படுவதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரலாற்று உள்ளமைவு. புதிய அலைகளின் புள்ளிவிவரங்கள் இயக்குநர்களாக செல்வாக்கு செலுத்துவதற்கு முன்பு விமர்சகர்களாக செல்வாக்கு பெற்றன. ஒரு "சினமா டி தகுதி" இன் ஒரு குறிப்பிட்ட அழகியலை கடந்து செல்வதை அவர்கள் அறிவித்தனர். ஒருபுறம், சிறியதாக கருதப்படும் வகைகளை (மேற்கத்திய, த்ரில்லர், இசை) அல்லது தோல்வியாகக் கருதப்பட்ட இயக்குநர்கள் அல்லது வெறும் ஹாலிவுட் பொழுதுபோக்கு (ஹாக்ஸ், வால்ஷ், ஹிட்ச்காக், மின்னெல்லி, குகோர் , மாற்றவர்களுக்குள்). மறுபுறம், அவர்கள் ஒரு பெரிய பாரம்பரியத்தை நிறுவினர், திரைப்படத்திற்கு ஒரு வரலாற்று மரபு - முர்னாவ் அல்லது ட்ரேயர் முதல் ரோசெல்லினி வரை. இளம் நியூ வேவ் இயக்குநர்கள் சினமாதேக்கின் கலாச்சாரத்துடன் முறையான ஒளிப்பதிவுக் கலையை சவால் செய்தனர், இம்ப்ரெஷனிஸ்டுகள் தங்கள் பேராசிரியர்களின் கல்விப் பாடங்களை ரூபன்ஸ் அல்லது வெலாஸ்குவேஸிலிருந்து வரையப்பட்ட ஓவியம் குறித்த பாடங்களுடன் சவால் செய்த விதத்தைப் போலவே. ஆனால் அவர்கள் ஒளிப்பதிவுக் கலையின் ஒரு புதிய கோட்பாட்டை உருவாக்கவில்லை, ரோசெல்லினியின் மீதான ஆர்வத்திற்கும் மினெல்லியின் மீதான ஆர்வத்திற்கும் இடையில் ஒரு நிலைத்தன்மையை ஏற்படுத்த அவர்கள் ஒருபோதும் முயலவில்லை. மேலும், இயக்குநர்களாக, அவர்கள் மிகவும் மாறுபட்ட படைப்புகளைத் தயாரித்தனர்; கோடார்ட் மட்டுமே அவர்களில் ஒருவராக இருந்தார், அவாண்ட்-கார்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட பாரம்பரியத்தை உண்மையில் எடுத்துக்காட்டுகிறார், சதி, கதாபாத்திரங்கள், சூழ்நிலைகள் மற்றும் வெளிப்பாடுகளின் பாரம்பரிய தர்க்கத்தை உடைத்தார். ஆகவே, ஒரு சகாப்தத்தை குறித்தது மற்றும் எனக்கு முக்கியமானது என்னவென்றால், இந்த சுவை பரவலான புரட்சி, படிநிலைகளுக்கு இந்த சவால், புதிய அலைகளின் கோளாறு என்று நாம் அழைக்கலாம், இது ஒரு நிலையான கோட்பாடு அல்லது திரைப்படத்தின் பயன்பாட்டை விட அதிகம். இந்த கோளாறு மேலும் முக்கியமானது, ஏனெனில் இது 1960 களின் பிற கடல் மாற்றங்களுடன் ஒத்துப்போனது: கட்டமைப்புவாதம், மார்க்சிச மறுமலர்ச்சி, ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் மற்றும் இளைஞர் இயக்கங்கள்.

     10) இறுதியாக, நீங்கள் மேற்கோள் காட்டி பகுப்பாய்வு செய்யும் படங்கள் இப்போது உயர் அல்லது முறையான கலாச்சாரத்தின் கூறுகள் - பிளாக்பஸ்டர்கள் அல்லது “இலகுவான” அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட “பிரதான” படங்களைப் போலல்லாமல். ஒளிப்பதிவு சூழலுக்கும் சட்டபூர்வமான கேள்விக்கும் திரும்புவதற்கு, உயர் மற்றும் பிரபலமான கலைக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை நீங்கள் முக்கியமானதாகக் கருதுகிறீர்களா, முயற்சிகளைப் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள், அடிப்படையில் அமெரிக்கன் (எடுத்துக்காட்டாக, நோயல் கரோல் மற்றும் ரிச்சர்ட் ஷஸ்டர்மனின் படைப்புகளில் காணப்படுகிறது ), "தீவிரமான" தத்துவவாதிகள் மற்றும் விமர்சகர்கள் அவமதிக்கும் கலாச்சார வடிவங்களை மீண்டும் நிலைநாட்ட?


  ஜே.ஆர்: அந்தோனி மானின் திரைப்படங்கள் மிக சமீபத்தில் உயர் கலாச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறியுள்ளன - அமெரிக்காவில் இல்லாவிட்டாலும், ஒரு திரைப்பட ஆய்வு பேராசிரியரை அவர் கேள்விப்படாத ஒரு ஆட்யூரை மேற்கோள் காட்டி பெரிதும் ஆச்சரியப்படுத்தியதை நினைவு கூர்ந்தேன், ஒரு கலைக்களஞ்சியத்தை கலந்தாலோசித்தபின், பேராசிரியர் அவர்மீது எனக்குள்ள ஆர்வத்தை விடக் குழப்பமடையவில்லை. இப்போது உயர் கலாச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஏராளமான திரைப்படங்கள் நீண்ட காலமாக “பிரதான” படங்களாக இருந்தன, அவை சினிஃபைல் கலாச்சாரத்தால் நிராகரிக்கப்பட்டன. ஆனால் "பிரதான நீரோட்டம்" மற்றும் முறையான திரைப்படம் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான எல்லைகளை மங்கலாக்குவது பற்றிய மிக நீண்ட வரலாற்றில் சினாபிலியே ஒரு கட்டமாக இருந்தது. 1910 களின் அழகியர்கள் சீரியல்களைக் கொண்டாடினர் மற்றும் காமெடி ஃபிரான்சைஸின் நடிகர்களைக் குறிக்கும் "கலைத் திரைப்படங்கள்" மற்றும் வரலாற்று காட்சிகளின் மறுசீரமைப்புகளை கேலி செய்தனர். 1910 கள் -20 களில் திரைப்படத்தை முறையான கலையாக மாற்ற விரும்பியவர்களுக்கு முக்கிய குறிப்பு, சார்லோட் (இந்த நேரத்தில், மக்கள் சார்லோட்டின் பாத்திரத்தை மட்டுமே கருதினர், சாப்ளின் நடிகர் அல்ல). ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான "பிரபலமான" படத்திற்கான இந்த உற்சாகம் ஒரு அழகியல் போக்குக்குள்ளேயே பொறிக்கப்பட்டுள்ளது, ஏற்கனவே நீண்ட காலமாக, "சிறு கலைகளிலிருந்து" பெறப்பட்ட உத்வேகத்தின் புதுப்பித்தல்: சர்க்கஸ், பாண்டோமைம் (மல்லர்மே) அல்லது நியாயமான மைதான நிகழ்ச்சிகள் (மேயர்ஹோல்ட்). "தீவிரமான" தத்துவவாதிகள் கூட இந்த பாரம்பரியத்தை பின்பற்றினர். "விலங்கு-பைத்தியம்-கோமாளி விண்மீன்", அடோர்னோ கூறுகிறார், "கலையின் அஸ்திவாரங்களில் ஒன்றாகும்". மீண்டும் நிலைநிறுத்த எதுவும் இல்லை. மாறாக, ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடுகள் இருப்பதாகக் கூறப்படும் வழிகளை நாங்கள் கண்காணிக்கிறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான "பிரபலமான" படத்திற்கான இந்த உற்சாகம் ஒரு அழகியல் போக்குக்குள்ளேயே பொறிக்கப்பட்டுள்ளது, ஏற்கனவே நீண்ட காலமாக, "சிறு கலைகளிலிருந்து" பெறப்பட்ட உத்வேகத்தின் புதுப்பித்தல்: சர்க்கஸ், பாண்டோமைம் (மல்லர்மே) அல்லது நியாயமான மைதான நிகழ்ச்சிகள் (மேயர்ஹோல்ட்). "தீவிரமான" தத்துவவாதிகள் கூட இந்த பாரம்பரியத்தை பின்பற்றினர். "விலங்கு-பைத்தியம்-கோமாளி விண்மீன்", அடோர்னோ கூறுகிறார், "கலையின் அஸ்திவாரங்களில் ஒன்றாகும்". மீண்டும் நிலைநிறுத்த எதுவும் இல்லை. மாறாக, ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடுகள் இருப்பதாகக் கூறப்படும் வழிகளை நாங்கள் கண்காணிக்கிறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான "பிரபலமான" படத்திற்கான இந்த உற்சாகம் ஒரு அழகியல் போக்குக்குள்ளேயே பொறிக்கப்பட்டுள்ளது, ஏற்கனவே நீண்ட காலமாக, "சிறு கலைகளிலிருந்து" பெறப்பட்ட உத்வேகத்தின் புதுப்பித்தல்: சர்க்கஸ், பாண்டோமைம் (மல்லர்மே) அல்லது நியாயமான மைதான நிகழ்ச்சிகள் (மேயர்ஹோல்ட்). "தீவிரமான" தத்துவவாதிகள் கூட இந்த பாரம்பரியத்தை பின்பற்றினர். "விலங்கு-பைத்தியம்-கோமாளி விண்மீன்", அடோர்னோ கூறுகிறார், "கலையின் அஸ்திவாரங்களில் ஒன்றாகும்". மீண்டும் நிலைநிறுத்த எதுவும் இல்லை. மாறாக, ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடுகள் இருப்பதாகக் கூறப்படும் வழிகளை நாங்கள் கண்காணிக்கிறோம். "விலங்கு-பைத்தியம்-கோமாளி விண்மீன்", அடோர்னோ கூறுகிறார், "கலையின் அஸ்திவாரங்களில் ஒன்றாகும்". மீண்டும் நிலைநிறுத்த எதுவும் இல்லை. மாறாக, ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடுகள் இருப்பதாகக் கூறப்படும் வழிகளை நாங்கள் கண்காணிக்கிறோம். "விலங்கு-பைத்தியம்-கோமாளி விண்மீன்", அடோர்னோ கூறுகிறார், "கலையின் அஸ்திவாரங்களில் ஒன்றாகும்". மீண்டும் நிலைநிறுத்த எதுவும் இல்லை. மாறாக, ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடுகள் இருப்பதாகக் கூறப்படும் வழிகளை நாங்கள் கண்காணிக்கிறோம்.

No comments:

எழுத்தாளர் எச்.முஜீப் ரஹ்மானுடன் ஒரு நேர்காணல் தொடர்ச்சி

எழுத்தாளர் எச்.முஜீப் ரஹ்மானுடன் ஒரு நேர்காணல் 5 நேர்காணல் செய்பவர்: திரு. ரஹ்மான், நீங்கள் சூஃபிசம் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க சூஃ...